prof. Ing.

Zdeněk Kala

Ph.D.

FCE – Professor

+420 54114 7382
kala.z@fce.vutbr.cz

Send BUT message

prof. Ing. Zdeněk Kala, Ph.D.

Projects

 • 2020

  Vliv materiálových vlastností korozivzdorných ocelí na spolehlivost mostních konstrukcí, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  Pravděpodobnostně orientovaná globální citlivostní měření konstrukční spolehlivosti, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2017

  GA17-01589S, Pokročilé výpočetní a pravděpodobnostní modelování ocelových konstrukcí s ohledem na únavové poškození, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2016

  Aproximační metody v globální citlivostní analýze nelineární odezvy ocelových konstrukcí, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2015

  Citlivostní analýza únosnosti imperfektních ocelových nosníků, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Fuzzy citlivostní analýza pro stavební mechaniku, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Pokročilý počítačový algoritmus citlivostní analýzy mezních stavů ocelových konstrukcí, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  GA14-17997S, Globální citlivostní analýza v nelineární stavební mechanice, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

  Fuzzy analýza mezních stavů ocelových prutů, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  VG20132015109, Zvýšení prevence proti závažným haváriím energetických celků pomocí metod inspekce a údržby založených na základě rizika ve spojení s metodami diagnostického sledování životnosti, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Stochastická analýza vlivu vázaného kroucení na klopení válcovaného I nosníku namáhaného ohybem, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Postkritické působení štíhlých ocelových prutů, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Vliv počátečního osového zakřivení tlačených štíhlých prutů na jejich únosnost, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2011

  TA01020307, TECHNICKÁ VYUŽITELNOST PETROCHEMICKÝCH CELKŮ A ZVÝŠENÍ JEJICH INTEGRTITY S OHLEDEM NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2009

  IAA201720901, Citlivostní a neurčitostní analýza spolehlivosti stavebních konstrukcí, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2008

  GA103/08/0275, Citlivostní analýza faktorů ovlivňujících mezní stavy tenkostěnných konstrukcí, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2007

  GA103/07/1067, Identifikace a modelování nejistot při navrhování ocelových konstrukcí, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2006

  2A-1TP1/107, Nové technologie zvyšování spolehlivosti a bezpečnosti tlakových systémů a ocelových konstrukcí. , zahájení: 01.11.2006, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  KJB201720602, Vliv imperfekcí na neurčitost chování ocelových konstrukcí , zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2003

  GA103/03/0233, Citlivostní analýza stabilitních problémů tenkostěných konstrukcí , zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2001

  GP103/01/D022, Spolehlivostní analýza prutových ocelových konstrukcí s oheldem na imperfekce, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.08.2004
  Detail

 • 2000

  GA103/99/P023, Nelineární odezva ocelových prutových konstrukcí s uvážením imperfekcí - pravděpodobnostní přístup, zahájení: 01.01.2000, ukončení: 31.12.2002
  Detail