doc. Ing.

Zdeněk Jegla

Ph.D.

FME, IPE DPE – Associate professor

+420 54114 2371
jegla@fme.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D.

Publications

 • 2020

  JUŘENA, T.; VONDÁL, J.; REBEJ, M.; JEGLA, Z. Eulerian tracking of cumulative light dose in microalgal photobioreactor. In Proceedings of the 26th International Conference "Engineering Mechanics 2020". Engineering Mechanics .... 1. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, Institute of Solid Mechanics, Mechatronics and Biomechanics, 2020. p. 254-257. ISBN: 978-80-214-5896-3. ISSN: 1805-8248.
  Detail | WWW

  JEGLA, Z.; STEHLÍK, P. Advances in Design, Modelling, and Applications of Heat Transfer Equipment. Advances in Design, Modelling, and Applications of Heat Transfer Equipment. Basel, Switzerland: MDPI, 2020. p. 1-170. ISBN: 978-3-03936-481-7.
  Detail

  JEGLA, Z.; TUREK, V.; LÉTAL, T.; ŠIKULA, J.; KORČEK, L.; GABRIEL, P.; HORSÁK, J. Opportunities and Challenges in the Development of Modern Integrated Equipment for Waste-to-Energy Units. Book of Abstracts of the Energy, Sustainability and Climate Change Conference. 2020. p. 6-7. ISSN: 2653-8911.
  Detail

  FREISLEBEN, V.; JEGLA, Z. Innovative method for fuel saving calculation related to energy retrofit of thermal waste processing units. Proceedings of the 26th International Conference "Engineering Mechanics 2020". Engineering Mechanics .... 1. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, Institute of Solid Mechanics, Mechatronics and Biomechanics, 2020. p. 142-145. ISBN: 978-80-214-5896-3. ISSN: 1805-8248.
  Detail | WWW

  STROUHAL, J.; JUŘENA, T.; JEGLA, Z. Analysis of model input parameters on ash fouling rate predicted by CFD. In Proceedings of the 26th International Conference "Engineering Mechanics 2020". Engineering Mechanics .... 1. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, Institute of Solid Mechanics, Mechatronics and Biomechanics, 2020. p. 468-471. ISBN: 978-80-214-5896-3. ISSN: 1805-8248.
  Detail | WWW

  LÉTAL, T.; TUREK, V.; BABIČKA FIALOVÁ, D.; JEGLA, Z. Nonlinear Finite Element Analysis-based flow distribution and heat transfer model. Selected Papers from PRES’19. Basel, Switzerland: MDPI, 2020. p. 295-314. ISBN: 978-3-03943-120-5.
  Detail

  FIALOVÁ, D.; JEGLA, Z. Analysis of Fired Equipment within the Framework of Low-Cost Modelling Systems. Selected Papers from PRES 2018. Basel, Switzerland: MDPI AG, 2020. p. 365-381. ISBN: 978-3-03928-134-3.
  Detail

  AZOUMA, Y.; DRIGALSKI, L.; JEGLA, Z.; REPPICH, M.; TUREK, V.; WEIß, M. Indirect Convective Solar Drying Process of Pineapples as Part of Circular Economy Strategy. Challenges and Opportunities for the Renewable Energy Economy. Basel, Switzerland: MDPI AG, 2020. p. 117-134. ISBN: 978-3-03936-473-2.
  Detail

  JEGLA, Z.; REPPICH, M.; KRŇÁVEK, M.; HORSÁK, J. Key areas of engineering mechanics in design of modern integrated process equipment. Proceedings of the 26th International Conference "Engineering Mechanics 2020". Engineering Mechanics .... 1. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, Institute of Solid Mechanics, Mechatronics and Biomechanics, 2020. p. 26-29. ISBN: 978-80-214-5896-3. ISSN: 1805-8248.
  Detail | WWW

  JEGLA, Z.; UCEKAJ, V.; KORČEK, L. Modern Integrated Equipment as Higher Level of Process Integration for Waste Gas-to-Energy Processes. 2020. p. 1 (1 s.).
  Detail | WWW

  REBEJ, M.; VONDÁL, J.; JUŘENA, T.; JEGLA, Z. Evaluation of different drag models for simulations of a bubbly flow in a flat-panel photobioreactor. In Proceedings of the 26th International Conference "Engineering Mechanics 2020". Engineering Mechanics .... 1. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, Institute of Solid Mechanics, Mechatronics and Biomechanics, 2020. p. 432-435. ISBN: 978-80-214-5896-3. ISSN: 1805-8248.
  Detail | WWW

  BABIČKA FIALOVÁ, D.; JEGLA, Z. Experimental and Computational Modelling of Flow Distribution. Proceedings of the 5th World Congress on Momentum, Heat and Mass Transfer (MHMT'20). Proceedings of the World Congress on Momentum, Heat and Mass Transfer. Orleans, ON, Canada: International ASET Inc., 2020. p. 1-2. ISBN: 978-1-927877-75-3. ISSN: 2371-5316.
  Detail | WWW

  FREISLEBEN, V.; JEGLA, Z. Decision Making Method for Energy Retrofit Targets of Waste Gas-to-Energy Units. Proceedings of the 4th SEE SDEWES Conference. 1. 2020. p. 0073-1 (0073-16 p.)
  Detail | WWW

  JEGLA, Z.; FREISLEBEN, V. Practical energy retrofit of heat exchanger network not containing utility path. ENERGIES, 2020, vol. 13, no. 11, p. 2711-1 (2711-16 p.)ISSN: 1996-1073.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  STEHLÍK, P.; JEGLA, Z. Heat Exchangers for Waste Heat Recovery. Heat Exchangers for Waste Heat Recovery. Basel, Switzerland: MDPI, 2020. p. 1-95. ISBN: 978-3-03936-475-6.
  Detail

  TUREK, V.; LÉTAL, T.; JEGLA, Z.; HÁJEK, M.; MAZÁNEK, L.; NANTL, R.; KRŇÁVEK, M. Fast, approximate analyses of heat transfer and fluid flow using Finite Element Analysis. Book of Abstracts of the Energy, Sustainability and Climate Change Conference. 2020. p. 5-5. ISSN: 2653-8911.
  Detail

  LÉTAL, T.; LOŠÁK, P.; TUREK, V.; JEGLA, Z.; STRAKOŠ, M.; MACHOLA, O.; UCEKAJ, V. Challenges in bolted flange connection performance evaluation. Book of Abstracts of the Energy, Sustainability and Climate Change Conference. 2020. p. 8-8. ISSN: 2653-8911.
  Detail

  LÉTAL, T.; TUREK, V.; BABIČKA FIALOVÁ, D.; JEGLA, Z. Nonlinear Finite Element Analysis-based flow distribution and heat transfer model. ENERGIES, 2020, vol. 13, no. 7, p. 1-20. ISSN: 1996-1073.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2019

  BABIČKA FIALOVÁ, D.; JEGLA, Z. Experimentální ověření modelů distribuce toku ve větvených systémech. Kniha abstraktů 66. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2019. ČSCHI, 2019. p. 19-19.
  Detail

  KILKOVSKÝ, B.; JEGLA, Z. An Experimental Verification of Pressure Drop for Integrated Regenerative Equipment. Chemical Engineering Transactions, 2019, vol. 1, no. 76, p. 253-258. ISSN: 2283-9216.
  Detail | WWW

  JEGLA, Z. Stanovení reálného tepelného zatížení teplosměnných ploch ve spoalovacích komorách. CHEMagazín, 2019, vol. 2019, no. 1, p. 8-11. ISSN: 1210-7409.
  Detail | WWW

  AZOUMA, Y.; DRIGALSKI, L.; JEGLA, Z.; REPPICH, M.; TUREK, V.; WEIß, M. Indirect Convective Solar Drying Process of Pineapples as Part of Circular Economy Strategy. ENERGIES, 2019, vol. 12, no. 15, p. 1-18. ISSN: 1996-1073.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  FIALOVÁ, D.; JEGLA, Z. Analysis of Fired Equipment within the Framework of Low-Cost Modelling Systems. ENERGIES, 2019, vol. 12, no. 3, p. 520:1 (520:17 p.)ISSN: 1996-1073.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2018

  JEGLA, Z. Die Grundsätze der effektiven und wirtschaftlichen Durchführung von Rekonstruktionsmaßnahmen von Wärmeübertragern. In Instandhaltung von Wärmeübertragern. Essen, Germany: PP PUBLICO Fachverlag, 2018. p. 250-265. ISBN: 3-934736-40-8.
  Detail

  KILKOVSKÝ, B.; JEGLA, Z. Dokumentace vyvinuté metody pro výpočet intenzifikovaných tepelných výměníků. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního inženýrství, 2018. p. i (42 p.)
  Detail

  JEGLA, Z. Dokumentace vyvinuté metody pro výpočet trubkových teplosměnných systémů spalovacích komor. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního inženýrství, 2018. p. i (24 p.)
  Detail

  NAĎ, M.; JEGLA, Z.; LÉTAL, T.; LOŠÁK, P.; BUZÍK, J. Thermal load non-uniformity estimation for superheater tube bundle damage evaluation. MATEC Web of Conferences, 2018, vol. 157, no. 1, p. 1-10. ISSN: 2261-236X.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  TUREK, V.; KILKOVSKÝ, B.; JEGLA, Z.; STEHLÍK, P. Proposed EU legislation to force changes in sewage sludge disposal – A case study. Frontiers of Chemical Science and Engineering, 2018, vol. 12, no. 4, p. 660-669. ISSN: 2095-0187.
  Detail | WWW

  JEGLA, Z. Tepelná charakteristika hořáku pro předcházení přetěžování teplosměnných ploch ve spalovacích komorách. All for Power, 2018, vol. 12, no. 4, p. 66-67. ISSN: 1802-8535.
  Detail | WWW

  FIALOVÁ, D.; JEGLA, Z. Modelling of fluid flow and heat distribution in a specific heat exchanger. In ENGINEERING MECHANICS 2018. Engineering Mechanics 2018. Prague: Czech Academy of Sciences, 2018. p. 209-212. ISBN: 978-80-86246-88-8. ISSN: 1805-8256.
  Detail | WWW

  JEGLA, Z.; FIALOVÁ, D. Development of heat and fluid flow distribution modelling system for analysing multiple-distributed designs of process and power equipment. CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS, 2018, vol. 70, no. 1, p. 1471-1476. ISSN: 2283-9216.
  Detail

  AZOUMA, Y.; JEGLA, Z.; REPPICH, M.; TUREK, V.; WEIß, M. Using agricultural waste for biogas production as a sustainable energy supply for developing countries. CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS, 2018, vol. 70, no. 1, p. 445-450. ISSN: 2283-9216.
  Detail

 • 2017

  JEGLA, Z.; TUREK, V.; KILKOVSKÝ, B.; STEHLÍK, P. Methods and Tools for Reliable Design of Equipment in Waste-to-Energy Units. CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS, 2017, vol. 61, no. 1, p. 37-42. ISSN: 2283-9216.
  Detail

  BUZÍK, J.; LÉTAL, T.; JEGLA, Z.; LOŠÁK, P.; NAĎ, M. Možnosti aplikace výsledků experimentů pro verifikaci a validaci numerických modelů při výpočtech vibrací vyvolaných prouděníma. In Sborník konference Kotle a energetická zařízení 2017. Kotle a energetická zařízení. 2017. p. 270-278. ISSN: 1804-6673.
  Detail

  NAĎ, M.; JEGLA, Z.; LÉTAL, T.; LOŠÁK, P.; BUZÍK, J. Thermal load non-uniformity estimation for superheater tube bundle damage evaluation. Machine Modeling And Simulations MMS 2017. Žilina: EDIS (Editing Centre of University of Žilina), 2017. p. 30-30. ISBN: 9788055413600.
  Detail

  BUZÍK, J.; LÉTAL, T.; JEGLA, Z. Význam metod verifikace a validace výsledků z CFD analýz při výpočtech vibrací vyvolaných prouděním pro návrh zařízení na výměnu tepla. All for Power, 2017, vol. 11, no. 2, p. 114-116. ISSN: 1802-8535.
  Detail | WWW

  HÁJEK, J.; JEGLA, Z. Standards for fired heater design: Analysis of two dominant heat flux variation factors. Applied Thermal Engineering, 2017, vol. 125, no. 1, p. 702-713. ISSN: 1359-4311.
  Detail | WWW

  JEGLA, Z.; REPPICH, M. Verification of new thermal calculation method by industrial radiant chamber measurement. In Proceedings of the 23rd International Conference ENGINEERING MECHANICS 2017. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, Institute of Solid Mechanics, Mechatronics and Biomechanics, 2017. p. 418-421. ISBN: 978-80-214-5497-2.
  Detail

 • 2016

  TUREK, V.; FIALOVÁ, D.; JEGLA, Z. Efficient flow modelling in equipment containing porous elements. In Chemical Engineering Transactions. CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS. Milano, Italy: Aidic Servizi, S.r.l., 2016. p. 487-492. ISBN: 978-88-95608-42-6. ISSN: 2283-9216.
  Detail | WWW

  JEGLA, Z.; KILKOVSKÝ, B.; TUREK, V. Novel approach to proper design of combustion and radiant chambers. Applied Thermal Engineering, 2016, vol. 105, no. 1, p. 876-886. ISSN: 1359-4311.
  Detail | WWW

  BUZÍK, J.; LÉTAL, T.; JEGLA, Z. Vibrace vyvolané prouděním tekutiny a jejich hodnocení. Sborník konference Kotle a energetická zařízení 2016. Kotle a energetická zařízení. 2016. p. 443-455. ISSN: 1804-6673.
  Detail

  JEGLA, Z. Innovative adaptation of MPF model to recognition of thermal behaviour of operated industrial low emission burner system. In Chemical Engineering Transactions. CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS. Milano, Italy: Aidic Servizi, S.r.l., 2016. p. 667-672. ISBN: 978-88-95608-42-6. ISSN: 2283-9216.
  Detail | WWW

  KILKOVSKÝ, B.; JEGLA, Z. Preliminary Design and Analysis of Regenerative Heat Exchanger. In Chemical Engineering Transactions. CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS. Milano, Italy: Aidic Servizi, S.r.l., 2016. p. 655-660. ISBN: 978-88-95608-42-6. ISSN: 2283-9216.
  Detail | WWW

  HÁJEK, J.; JEGLA, Z. Sensitivity Analysis of Radiative Heat Loading to Tube Coil with Geometric Imperfections. In CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS. CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS. Milano, Italy: Aidic Servizi, S.r.l., 2016. p. 751-756. ISBN: 978-88-95608-42-6. ISSN: 2283-9216.
  Detail | WWW

  LOŠÁK, P.; JEGLA, Z.; SKÁLA, Z. Posouzení technického stavu kotle. Brno: 2016.
  Detail

  JEGLA, Z. Výpočtový model pro stanovení tepelné charakteristiky hořáku. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního inženýrství, 2016. p. 1-71.
  Detail

  BUZÍK, J.; LÉTAL, T.; JEGLA, Z. Vibrace vyvolané prouděním tekutiny a jejich hodnocení. All for Power, 2016, vol. 10, no. 2, p. 112-113. ISSN: 1802-8535.
  Detail

  KILKOVSKÝ, B.; JEGLA, Z. Výpočtový model pro identifikaci vlastností tepelně intenzifikačních prvků pro výměníky tepla. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního inženýrství, 2016. p. 1-16.
  Detail

  JEGLA, Z.; HÁJEK, J. Tepelné zatížení v oblasti změny průměru trubkového hadu v radiační komoře ohřevné pece. CHEMagazín, 2016, vol. 26, no. 1, p. 30-33. ISSN: 1210-7409.
  Detail

 • 2015

  JEGLA, Z.; HORSÁK, J.; TUREK, V.; KILKOVSKÝ, B.; TICHÝ, J. Validation of Developed Modified Plug-Flow Furnace Model for Identification of Burner Thermal Behaviour. In Proceedings of the 18th International Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction (PRES 2015). CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS. Milano, Italy: Aidic Servizi Srl, 2015. p. 1189-1194. ISBN: 978-88-95608-36-5. ISSN: 2283-9216.
  Detail

  KILKOVSKÝ, B.; JEGLA, Z.; TUREK, V. Identification of the Most Effective Heat Exchanger for Waste Heat Recovery. In Proceedings of the 18th International Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction (PRES 2015). CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS. Milano, Italy: Aidic Servizi Srl, 2015. p. 307-312. ISBN: 978-88-95608-36-5. ISSN: 2283-9216.
  Detail

  JEGLA, Z.; VONDÁL, J.; HÁJEK, J. Standards for fired heater design: An assessment based on computational modelling. Applied Thermal Engineering, 2015, vol. 89, no. 1, p. 1068-1078. ISSN: 1359-4311.
  Detail | WWW

  VONDÁL, J.; JEGLA, Z.; HÁJEK, J. Fired heaters: validation of design parameters based on numerical modelling. In 10th European Conference on Industrial Furnaces and Boilers. Rio Tinto, Portugal: CENERTEC, 2015. p. 1-12. ISBN: 978-972-99309-7- 3.
  Detail

  TUREK, V.; FIALOVÁ, D.; JEGLA, Z.; KILKOVSKÝ, B. Efficient 2D Model of Flow Distribution in Dense Tube Bundles. In Proceedings of the 18th International Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction (PRES 2015). CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS. Milano, Italy: Aidic Servizi Srl, 2015. p. 1177-1182. ISBN: 978-88-95608-36-5. ISSN: 2283-9216.
  Detail

  LÉTAL, T.; JEGLA, Z. Návrh vyztužení kouřovodů. All for Power, 2015, vol. 9, no. 5, p. 86-88. ISSN: 1802-8535.
  Detail

  KILKOVSKÝ, B.; TUREK, V.; JEGLA, Z.; STEHLÍK, P. Fouling in heavily polluted gas applications – experience, know-how, sophisticated approach. In Dublin, Ireland: 2015. p. 289-291.
  Detail | WWW

 • 2014

  KILKOVSKÝ, B.; STEHLÍK, P.; JEGLA, Z.; KAPUSTENKO, P.; ARSENYEVA, O.; TOVAZHNYANSKY, L. Heat exchangers for energy recovery in waste and biomass to energy technologies - I. Energy recovery from flue gas. Applied Thermal Engineering, 2014, vol. 64, no. 1-2, p. 213-223. ISSN: 1359-4311.
  Detail

  KILKOVSKÝ, B.; JEGLA, Z.; STEHLÍK, P. Possibilities of Intensifying Heat Transfer through Finned Surfaces in Heat Exchangers for High Temperature Applications. Applied Thermal Engineering, 2014, vol. 70, no. 2, p. 1283-1287. ISSN: 1359-4311.
  Detail

  PAČÍSKA, T.; TUREK, V.; JEGLA, Z.; KILKOVSKÝ, B. Suitability of some commonly available software for unconventional condenser analysis. Applied Thermal Engineering, 2014, vol. 70, no. 2, p. 1195-1201. ISSN: 1359-4311.
  Detail

  HÁJEK, J.; JEGLA, Z.; VONDÁL, J. CFD analysis of tube circumference heat flux variation in radiant section of fired heater. In Third International Conference on Computational Methods for Thermal Problems. ThermaComp proceedings. Napoli, Italy: Giannini Editore, 2014. p. 237-240. ISBN: 978-88-7431-727- 1. ISSN: 2305- 5995.
  Detail | WWW

  HÁJEK, J.; JEGLA, Z.; VONDÁL, J. Numerical Analysis of Radiant Section of Fired Heater Focused on the Effect of Wall- Tube Distance. In 24th European Symposium on Computer Aided Process Engineering (ESCAPE). Computer Aided Chemical Engineering. Netherlands: Elsevier, 2014. p. 331-336. ISBN: 978-963-9970-48- 9. ISSN: 1570- 7946.
  Detail

  VONDÁL, J.; HÁJEK, J.; JEGLA, Z. Počítačové modelování tepelných toků v pecích procesního průmyslu. In Sborník ANSYS 2014 Setkání uživatelů a konference. 1. Dolní Morava, ČR: 2014. p. 1-17. ISBN: 978-80-905040-9- 7.
  Detail

  TUREK, V.; BÉBAR, L.; JEGLA, Z. Simplified Pressure Drop and Flow Distribution Modelling in Radial Catalytic Converters. In Proceedings of the 17th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction PRES 2014. CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS. Milan, Italy: Aidic Servizi S.r.l., 2014. p. 853-858. ISBN: 978-88-95608-30-3. ISSN: 2283-9216.
  Detail

  STEHLÍK, P.; TUREK, V.; JEGLA, Z.; KILKOVSKÝ, B. Heat Recovery in Difficult "Polluted Flue Gas Applications" in Waste to Energy Systems. In Proceedings of the 15th International Heat Transfer Conference (IHTC-15). Kyoto, Japan: 2014. p. 1-20. ISBN: 978-1-56700-421- 2.
  Detail

  JEGLA, Z.; HÁJEK, J.; VONDÁL, J. Numerical Analysis of Heat Transfer in Radiant Section of Fired Heater with Realistic Imperfect Geometry of Tube Coil. In Proceedings of the 17th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction PRES 2014. CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS. Milan, Italy: Aidic Servizi S.r.l., 2014. p. 889-894. ISBN: 978-88-95608-30-3. ISSN: 2283-9216.
  Detail

  HÁJEK, Z.; JEGLA, Z.; PAČÍSKA, T. Actual results from research and development of modern small MSF sea water desalination equipment. Book of Abstracts of the 21st International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2014. Prague, Czech Republic: Czech Society of Chemical Engineering, 2014. p. P5. 167 (P5.167 p.)ISBN: 978-80-02-02555- 9.
  Detail

  NEKVASIL, R.; JEGLA, Z. Analýza praskání komory přehříváku kotle. All for Power, 2014, vol. 2014, no. 5, p. 11-13. ISSN: 1802- 8535.
  Detail

 • 2013

  PAČÍSKA, T.; JEGLA, Z.; KILKOVSKÝ, B.; REPPICH, M.; TUREK, V. Thermal Analysis of Unconventional Process Condenser Using Conventional Software. In Chemical Engineering Transactions, Vol. 35: Selected Papers of PRES' 13. Chemical Engineering Transactions. Milano, Italy: AIDIC Servizi S.r.l., 2013. p. 469-474. ISBN: 978-88-95608-26- 6. ISSN: 1974- 9791.
  Detail

  STEHLÍK, P.; JEGLA, Z.; KILKOVSKÝ, B. Possibilities of Intensifying Heat Transfer in Heat Exchangers for High Temperature Applications. Chemical Engineering Transactions, 2013, vol. 35, no. 1, p. 439-444. ISSN: 1974- 9791.
  Detail

  JEGLA, Z. Development of Modified Plug- Flow Furnace Model for Identification of Burner Thermal Behaviour. Chemical Engineering Transactions, 2013, vol. 35, no. 2, p. 1195-1200. ISSN: 1974- 9791.
  Detail

 • 2012

  JEGLA, Z. Identifikace provozního zatížení trubkových hadů ohřevných pecí a kotlů. In Sborník príspevkov z XIII. medzinárodnej konferencie Prevádzková spoľahlivosť výrobných zariadení v chemickom priemysle a energetike. 1. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2012. p. 16-38. ISBN: 978-80-227-3806- 4.
  Detail

  PAČÍSKA, T.; JEGLA, Z.; REPPICH, M. Analysis of possibilities of elimination of liquid droplets from gas flow for mitigation of operating problems of gas preheater. Chemical Engineering Transactions, 2012, vol. 29, no. 2, p. 1387-1392. ISSN: 1974- 9791.
  Detail

  HÁJEK, Z.; JEGLA, Z. Recent situation and actual possibilities in development of sea water desalination equipment. Chemical Engineering Transactions, 2012, vol. 29, no. 2, p. 1381-1386. ISSN: 1974- 9791.
  Detail

  BOBÁK, P.; PAVLAS, M.; MÁŠA, V.; JEGLA, Z.; KŠENZULIAK, V. Heat Recovery in Professional Laundry Care Process. Chemical Engineering Transactions, 2012, vol. 29, no. 1, p. 391-396. ISSN: 1974- 9791.
  Detail

  LOŠÁK, P.; KILKOVSKÝ, B.; JEGLA, Z. Analysis of plucking of U- tubes in heat exchanger. Chemical Engineering Transactions, 2012, vol. 29, no. 2, p. 1393-1398. ISSN: 1974- 9791.
  Detail

  TUREK, V.; BĚLOHRADSKÝ, P.; JEGLA, Z. Geometry Optimization of a Gas Preheater Inlet Region - A Case Study. Chemical Engineering Transactions, 2012, vol. 29, no. 2, p. 1339-1344. ISSN: 1974- 9791.
  Detail

 • 2011

  KILKOVSKÝ, B.; TUREK, V.; JEGLA, Z.; STEHLÍK, P. Aspects of Fouling in Case of Heat Exchangers with Polluted Gas. In Proceedings of the 8th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (HEFAT2011). Pretoria, South Africa: HEFAT, 2011. p. 220-229. ISBN: 978-1-86854-948- 1.
  Detail

  TUREK, V.; JEGLA, Z.; STEHLÍK, P. Alternative Approach to Modelling of Fluid Distribution in a Parallel Flow System. Chemical Engineering Transactions, 2011, vol. 25, no. 1, p. 237-242. ISSN: 1974-9791.
  Detail

  TUREK, V.; HÁJEK, J.; JEGLA, Z.; STEHLÍK, P. Optimum design of fluid distribution systems in heat exchangers. Asia- Pacific Journal of Chemical Engineering, 2011, vol. 6, no. 5, p. 750-759. ISSN: 1932- 2143.
  Detail

  STEHLÍK, P.; PUCHÝŘ, R.; JEGLA, Z. Fouling of heat exchangers in difficult "polluted flue gas applications" - experience, know-how, modeling. In Sborník 58. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2011. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2011. p. 52-59. ISBN: 978-80-905035-0- 2.
  Detail

  KILKOVSKÝ, B.; JEGLA, Z.; STEHLÍK, P. Comparison of Different Methods for Pressure Drop Calculation in 90deg and 180deg Elbows. Chemical Engineering Transactions, 2011, vol. 25, no. 1, p. 243-249. ISSN: 1974- 9791.
  Detail

  JEGLA, Z.; KOHOUTEK, J.; STEHLÍK, P. Design and operating aspects influencing fouling inside radiant coils of fired heaters operated in crude oil distillation plants. In Proceedings of the 9th Heat Exchanger Fouling and Cleaning Conference (publikováno online). Brussels, Belgium: EUROTHERM, 2011. p. 7-14.
  Detail

  NEKVASIL, R.; JEGLA, Z.; LÉTAL, T.; LOŠÁK, P. Analýza poškození zařízení pro výrobu páry. All for Power, 2011, vol. 5, no. 2, p. 114-116. ISSN: 1802- 8535.
  Detail

 • 2010

  JEGLA, Z.; KILKOVSKÝ, B.; KOHOUTEK, J. Modelování radiačních a konvekčních ohříváků parovzduchové směsi pro účely databáze HGA. ÚPEI, FSI, VUT Brno: FSI, VUT Brno, 2010.
  Detail

  KILKOVSKÝ, B.; ELSÄSSER, T.; HOUDKOVÁ, L.; JEGLA, Z.; STEHLÍK, P. Návrh výměníku tepla typu "voda-kal" II. 2010.
  Detail

  JEGLA, Z.; BÉBAR, L.; PAVLAS, M.; KROPÁČ, J.; STEHLÍK, P. Secondary Combustion Chamber with Inbuilt Heat Transfer Area - Thermal Model for Improved Waste-to- Energy Systems Modelling. Chemical Engineering Transactions, 2010, vol. 21, no. 2, p. 859-864. ISSN: 1974- 9791.
  Detail

  JEGLA, Z.; KILKOVSKÝ, B.; STEHLÍK, P. Calculation Tool for Particulate Fouling Prevention of Tubular Heat Transfer Equipment. Heat Transfer Engineering, 2010, vol. 31, no. 9, p. 757-765. ISSN: 0145- 7632.
  Detail

  TUREK, V.; JEGLA, Z. Modified Deterministic Algorithm for Automated HEN Design in Waste-to- Energy Applications. Chemical Engineering Transactions, 2010, vol. 21, no. 2, p. 847-852. ISSN: 1974-9791.
  Detail

  KILKOVSKÝ, B.; ELSÄSSER, T.; HOUDKOVÁ, L.; JEGLA, Z.; STEHLÍK, P. Výměník tepla pro aplikaci "voda-kal" II. 2010.
  Detail

  JEGLA, Z.; KILKOVSKÝ, B.; KOHOUTEK, J. Postup vhodného výběru radiačních a konvekčních ohříváků parovzduchové směsi pro účely databáze HGA. 2010.
  Detail

  KILKOVSKÝ, B.; JEGLA, Z.; JONÁK, M. Comparison of methods for fluid pressure drop calculation in 180 deg elbows. In Proceedings of the 19th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2010. Praha: Process Engineering Publisher, Ing. Jan Novosad, 2010. p. 1194-1204. ISBN: 978-80-02-02248- 0.
  Detail

  JEGLA, Z.; KILKOVSKÝ, B.; STEHLÍK, P.; STÁREK, K. Development of high temperature steam- air mixture heater for flexible energy system. In Proceedings of the 19th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2010. Praha: Process Engineering Publisher, Ing. Jan Novosad, 2010. p. 1200-1210. ISBN: 978-80-02-02248- 0.
  Detail

  TUREK, V.; KOHOUTEK, J.; HÁJEK, J.; JEGLA, Z. Optimum Design of Distributor and Collector in a Specific U- Tube Heat Exchanger. In Proceedings of the 19th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2010. Praha: Process Engineering Publisher, Ing. Jan Novosad, 2010. p. 1193-1206. ISBN: 978-80-02-02248- 0.
  Detail

 • 2009

  KILKOVSKÝ, B.; JEGLA, Z.; HAVLŮ, M. Algoritmus výběru vhodného typu výměníku z databáze výměníků tepla. In Sborník - 56. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2009. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1: 2009. p. 1236-1253. ISBN: 978-80-86059-51- 8.
  Detail

  TUREK, V.; JEGLA, Z.; KUNC, V. Automatizovaný návrh výměníkové sítě pomocí modifikovaného deterministického modelu. In 56. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2009 (sborník příspěvků). 1. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2009. p. 212-228. ISBN: 978-80-86059-51- 8.
  Detail

  GAVERNÍK, M.; JEGLA, Z.; STEHLÍK, P. Design of a chiller system for specific theatre air- conditioning application. Chemical Engineering Transactions, 2009, vol. 18, no. 2, p. 102-107. ISSN: 1974- 9791.
  Detail

  KILKOVSKÝ, B.; KOHOUTEK, J.; JEGLA, Z.; STEHLÍK, P. Software application for supporting of CAE in process engineering: Automated choice of the suitable reboiler type. Chemical Engineering Transactions, 2009, vol. 2009, no. 18, p. 821-826. ISSN: 1974- 9791.
  Detail

  TUREK, V.; KOHOUTEK, J.; JEGLA, Z. Příspěvek k řešení rovnoměrného rozdělení toku v trubkovém distributoru. In 56. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2009 (sborník příspěvků). 1. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2009. p. 213-224. ISBN: 978-80-86059-51- 8.
  Detail

  TUREK, V.; KOHOUTEK, J.; JEGLA, Z.; STEHLÍK, P. Contribution to analytical calculation methods for prediction of uniform fluid flow dividing in tubular distributor. Chemical Engineering Transactions, 2009, vol. 18, no. 2, p. 809-814. ISSN: 1974-9791.
  Detail

 • 2008

  JEGLA, Z. Optimum Arrangement of Tube Coil in Radiation Type of Tubular Furnace. Heat Transfer Engineering, 2008, vol. 29, no. 6, p. 546-555. ISSN: 0145- 7632.
  Detail

  KILKOVSKÝ, B.; JEGLA, Z.; STEHLÍK, P. Multi-purpose computational system: common and specific types of heat exchangers for hot gas applications - module of HGA database. In Summaries 4 Pres 2008 and System Engineering. First edition, 2008. Krohova 75/ 2212, 160 00 Praha 6, Czech Republic: Process Engineering Publisher, 2008. p. 1410-1417. ISBN: 978-80-02-02051- 6.
  Detail

 • 2007

  KILKOVSKÝ, B.; JEGLA, Z.; STEHLÍK, P. Koncepce víceúčelového softwarového systému pro efektivní řešení zařízení na výměnu tepla v procesech termického zneškodňování. In Sborník 2 V. SYMPOZIUM Údržba, zvyšování bezpečnosti a předcházení ztrátám v chemickém průmyslu. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1: ČSCHI - Česká společnost chemického inženýrství, 2007. p. 34 ( p.)ISBN: 80-86059-47- 2.
  Detail

  KILKOVSKÝ, B.; JEGLA, Z.; KRÁL, J.; STEHLÍK, P. Vývoj matematických modelů pro provozně- konstrukční prevenci zanášení teplosměnných ploch zařízení na jednotkách termického zneškodňování odpadů. In Sborník 2 V. SYMPOZIUM Údržba, zvyšování bezpečnosti a předcházení ztrátám v chemickém průmyslu. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1: ČSCHI - Česká společnost chemického inženýrství, 2007. p. 36 ( p.)ISBN: 80-86059-47- 2.
  Detail

  KILKOVSKÝ, B.; PAVLAS, M.; JEGLA, Z.; STEHLÍK, P. Database HGA: Common and specific types of heat exchangers for hot gas applications. In Proceedings of Heat- SET 2007. Volume 1. Chambery, France: ed Thonon B., 2007. p. 463-470.
  Detail

  JEGLA, Z.; KOHOUTEK, J.; STEHLÍK, P.; KILKOVSKÝ, B. Selected examples of different engineering approaches for effective optimization of industrial heat transfer equipment. In Proceedings of STOchastic Programming and OPTImization: Modeling and Applications conference STOPTIMA 2007. Brno: VUT FSI Brno, 2007. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-3474- 5.
  Detail

 • 2006

  KILKOVSKÝ, B.; BORÁŇ, J.; STRAŇÁK, Z.; HOUDKOVÁ, L.; JEGLA, Z.; STEHLÍK, P. Research and Development of Heat Exchanger 'Water-Sludge'. In Chisa 2006 - Summaries 4 - System engineering. Praha: Process Engineering Publisher, 2006. p. P5. 116 ( p.)ISBN: 80-86059-45- 6.
  Detail

  JEGLA, Z. Optimum Arrangement of Tube Coil in Radiation Type of Tubular Furnace. In CHISA 2006 Proceedings, Summaries 4. Praque, Czech Republic: 2006. p. 1-15. ISBN: 80-86059-45- 6.
  Detail

  JEGLA, Z. Conceptual design of radiant chamber and preliminary optimization of process tubular furnaces. Heat Transfer Engineering, 2006, vol. 27, no. 6, p. 50-57. ISSN: 0145- 7632.
  Detail

  ŠARLEJ, M.; PETR, P.; JEGLA, Z.; STEHLÍK, P. Heat transfer processes. In CHISA-PRES 2006-System Engineering - Summaries 4. Praha: 2006. p. 1037-1037. ISBN: 80-86059-45- 6.
  Detail

 • 2005

  JEGLA, Z.; STEHLÍK, P.; KOHOUTEK, J. Combined Approach Supporting Integrated Furnace Design and Retrofit. Heat Transfer Engineering, 2005, vol. 26, no. 7, p. 58-64. ISSN: 0145- 7632.
  Detail

  JEGLA, Z. Optimální uspořádání trubkového systému v ohřevné trubkové peci radiačního typu. In 52. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2005. Srní, Šumava: 2005. p. 70 ( p.)ISBN: 80-86059-42- 1.
  Detail

  KILKOVSKÝ, B.; JEGLA, Z.; KOHOUTEK, J.; STEHLÍK, P. Výpočty zařízení pro výměnu tepla v procesním průmyslu. In 52. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2005. Srní, Šumava: 2005. p. 172 ( p.)ISBN: 80-86059-42- 1.
  Detail

  KILKOVSKÝ, B.; JEGLA, Z.; PEXA, P. Návrh trubkového výměníku tepla se segmentovými přepážkami s predikcí tendence konstrukce k zanášení. In 52. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2005. Srní, Šumava: 2005. p. 169 ( p.)ISBN: 80-86059-42- 1.
  Detail

  KILKOVSKÝ, B.; JEGLA, Z.; KOHOUTEK, J.; STEHLÍK, P. Computational tools for heat transfer equipment in process industry. In Chemical Engineering Transactions, Volume 7. Giardini di Naxos: 2005. p. 425-430. ISBN: 88-900775-8- 1.
  Detail

 • 2004

  BÖNISCHOVÁ, K., HŘÍBKOVÁ, E., KOHOUTEK, J., STEHLÍK, P., JEGLA, Z. Systém pro výpočet výměníků tepla. VZ-EU-UPEI-2004/ 05. VUT Brno: 2004.
  Detail

  BÖNISCHOVÁ, K., HŘÍBKOVÁ, E., KOHOUTEK, J., STEHLÍK, P., JEGLA, Z. User Friendly Computational Support of Calculations of Equipments for Heat Transfer. In 16th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2004, 7th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction PRES 2004. Praha, Česká republika: 2004. p. 2 ( p.)
  Detail

  JEGLA, Z. Conceptual design of radiant chamber and preliminary optimization of process tubular furnaces. In 16th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2004, 7th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction PRES 2004. Prague, Czech Republic: CSCHI, 2004. p. 1 ( p.)
  Detail

  KILKOVSKÝ, B.; JEGLA, Z.; KOHOUTEK, J. Koncepce výceúčelového systému pro výpočty zařízení pro výměnu tepla. ÚPEI. ÚPEI, FSI, VUT Brno: FSI, VUT Brno, 2004.
  Detail

  JEGLA, Z.; STEHLÍK, P.; KOHOUTEK, J. Alternative Approach in Optimization of Plate Type Heat Exchangers. Heat Transfer Engineering, 2004, vol. 25, no. 5, p. 6-15. ISSN: 0145- 7632.
  Detail

 • 2003

  BÖNISCHOVÁ, K., KOHOUTEK, J., JEGLA, Z., STEHLÍK, P. Computational Support for Determining Basic Parameters of Heat Exchangers. In 6th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction. Ontario, Canada: 2003.
  Detail

  BÖNISCHOVÁ, K.; KOHOUTEK, J.; JEGLA, Z.; STEHLÍK, P. Simple Computational Tools for Calculation of Various Types of Heat Exchangers. In 4th European Congress of Chemical Engineering. Granada, Spain: 2003.
  Detail

  JEGLA, Z.; STEHLÍK, P.; KOHOUTEK, J. Combined Heat Transfer, Fluid Flow and Thermodynamic Approach Supporting Integrated Process and Equipment (Furnace) Design. In 2nd International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics. Victoria Falls, Zambia: 2003. p. 1-6. ISBN: 0-620-30503- 7.
  Detail

  JEGLA, Z. Koncepční návrh radiační komory a optimalizace ohřevné trubkové pece. In Jubilejní 50. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2003. Srní, Šumava: 2003. p. 1-10. ISBN: 80-86059-36- 7.
  Detail

  BÖNISCHOVÁ, K.; JEGLA, Z.; KOHOUTEK, J.; STEHLÍK, P. Systém Maple jako výpočtový nástroj procesního inženýra. In Jubilejní 50. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2003. Srní, Šumava: 2003. p. 118 ( p.)
  Detail

  JEGLA, Z.; KOHOUTEK, J.; STEHLÍK, P. Global Algorithm for Systematic Retrofit of Tubular Process Furnaces. Applied Thermal Engineering, 2003, vol. 23, no. 23, p. 1797-1805. ISSN: 1359- 4311.
  Detail

  BÖNISCHOVÁ, K., KOHOUTEK, J., JEGLA, Z., HŘÍBKOVÁ, E., STEHLÍK, P. Systém pro výpočet výměníků tepla. VZ-EU-UPEI-2003/ 03. VUT Brno: 2003.
  Detail

  JEGLA, Z.; STEHLÍK, P.; KOHOUTEK, J. Integrated Furnace Design Based on Thermodynamics and Fluid Flow. In 6th Conference on Process Integration Modelling and Optimisation of Energy Saving and Pollution Reduction (PRES 2003). Hamilton, Ontario: 2003. p. 1-2.
  Detail

 • 2001

  JEGLA, Z., KOHOUTEK, J. Influence of Fluid Hydrodynamic Behavior on Furnace Retrofit Strategy. In 4th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and pollution Reduction. AIDIC, Italia: AIDIC, Italia, 2001. p. 59 ( p.)ISBN: 0-8493-9918- 1.
  Detail

  JEGLA, Z., KOHOUTEK, J., STEHLÍK, P. Influence of Fluid Hydrodynamic Behaviour on Furnace Retrofit Strategy. In 4th Conference on Process Integration, Modeling and Optimization for Energy saving and Pollution Reduction. Florence, Italy: Italian Association of Chemical Engineering, 2001. p. 59 ( p.)
  Detail

 • 2000

  JEGLA, Z.; STEHLÍK, P.; KOHOUTEK, J. Plant Energy Saving through Efficient Retrofit of Furnaces. Applied Thermal Engineering, 2000, vol. 20, no. 6, p. 1545 ( p.)ISSN: 1359- 4311.
  Detail

 • 1998

  STEHLÍK, P.; JEGLA, Z.; POPELA, P. Optimum design of plate type heat exchangers po preheating air. In Heat Transfer 1998, Proceedings of 11th IHTC . Vol. 6. Korea, Kongiu: Kongiu, 1998. p. 311 ( p.)
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.