doc. Ing.

Zdeněk Florian

CSc.

FME, ISMMB DTBNMM – Associate professor

+420 54114 2863
florian@fme.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc.

Creative activities

 • FLORIAN, Z.; HOUFEK, L.; HOUFEK, M.; HOUŠKA, P.; BŘEZINA, T.: BMH1; Zařízení na zkoušení páteřních segmentů. A2/715a. (funkční vzorek)
  Detail

 • FLORIAN, Z.; BŘEZINA, T.; HOUFEK, M.; HOUFEK, L.; HOUŠKA, P.: BMH1a; Zařízení na testování páteřních segmantů - verze s motory MAXON. A2/715a. (funkční vzorek)
  Detail

 • HOUFEK, L.; HOUŠKA, P.; HOUFEK, M.; FLORIAN, Z.; BŘEZINA, T.: BMH2; Zařízení na testování otěru jamky TEP kýčelního kloubu. A2/715a. (funkční vzorek)
  Detail

 • FLORIAN, Z.; NÁVRAT, T.: Přípravek pro extenzi a flexi; Přípravek pro simulaci extenzního a flexního pohybu. ÚMTMB FSI VUT v Brně Technická 2896/2 Brno 61669. URL: http://www.umt.fme.vutbr.cz/cz/ustav/produkty/. (funkční vzorek)
  http://www.umt.fme.vutbr.cz/cz/ustav/produkty/, number of downloads: 1
  Detail

 • FLORIAN, Z.; NÁVRAT, T.: forma pro kostní cement; Přípravek pro výrobu zkušebních vzorků. ÚMTMB FSI VUT v Brně Technická 2896/2 Brno 61669. URL: http://www.umt.fme.vutbr.cz/cz/ustav/produkty/. (funkční vzorek)
  http://www.umt.fme.vutbr.cz/cz/ustav/produkty/, number of downloads: 1
  Detail

 • MARCIÁN, P.; KONEČNÝ, O.; BORÁK, L.; VALÁŠEK, J.; KRPALEK, D.; FLORIAN, Z.: ROI Analysis; ROI Analysis. biomechanika.fme.vutbr.cz VUT-FSI A2/601, Technická 2. URL: http://www.umt.fme.vutbr.cz/cz/ustav/produkty/. (software)
  http://www.umt.fme.vutbr.cz/cz/ustav/produkty/, number of downloads: 2
  Detail

 • FLORIAN, Z.; MARCIÁN, P.; NÁVRAT, T.: Přípravek měkké tkáně; Zařízení na upínání měkkých tkání (např. stěny žaludku). FSI A/715a. URL: http://www.umt.fme.vutbr.cz/cz/ustav/produkty/. (funkční vzorek)
  http://www.umt.fme.vutbr.cz/cz/ustav/produkty/, number of downloads: 1
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.