doc. Ing.

Zbyněk Zachoval

Ph.D.

FCE – associate professor

+420 54114 7290
zachoval.z@fce.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Zbyněk Zachoval, Ph.D.

Projects

 • 2020

  Stanovení nejistot u vybraných hydraulických úloh, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2018

  Vývoj přemístitelného lapáku dnových splavenin, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2018
  Detail

  Proudění s úplavy v protékaných konstrukcích, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2017

  Formování nánosu říční delty v závislosti na zrnitosti přitékaných dnových splavenin, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  Vliv geometrie přítokové šachty na kapacitu přelivu se širokou korunou, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2016

  Zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti vybraných hydrotechnických konstrukcí, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  Charakter proudu před návodním lícem přelivu se širokou korunou s bočním zúžením, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2015

  Přelivy za specifických hydraulických podmínek, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2014

  Charakteristika zatopení nízkých pravoúhlých přelivů se širokou korunou, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  Transport dnových splavenin přes přeliv pravoúhlého průřezu se širokou korunou, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Průtokové charakteristiky pravoúhlého přelivu se širokou korunou, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Počátek pohybu splavenin za vysokých hodnot relativní drsnosti., zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Experimentální výzkum a numerické modelování úplavu za návodní hranou přelivu se širokou korunou obdélníkového průřezu, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Spolehlivostní hodnocení možnosti vzniku vnitřní eroze zemin hydrotechnických staveb, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2008

  Filtrační deformace v zeminách - inovace stávajícího zařízení, možnosti detekce, kritéria vzniku, zahájení: 30.06.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail