Ing.

Zbyněk Strecker

Ph.D.

FME, IMID DCM – Other teaching position

+420 54114 3216
strecker@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Zbyněk Strecker, Ph.D.

Patents

 • 2018

  patent
  STRECKER, Z.; ROUPEC, J.; MAZŮREK, I.; VYSOKÉ UČENI TECHNICKÉ V BRNĚ: Ventil für eine magnetorheologische Flüssigkeit. EP3092421A1, patent. (2018)
  Detail

  patent
  KUBÍK, M.; STRECKER, Z.; ROUPEC, J.; MAZŮREK, I.; MACHÁČEK, O.; PALOUŠEK, D.; KOUTNÝ, D.; Vysoké učení technické v Brně: Skelet jádra tvořeného pruty z feromagnetického materiálu. 307249, patent. (2018)
  Detail

 • 2016

  patent
  MAZŮREK, I.; ROUPEC, J.; STRECKER, Z.; Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika: Obtokový reometr pro testování vlastností magnetoreologických kapalin a způsob analýzy dat. 305809, patent. (2016)
  Detail

 • 2014

  patent
  MAZŮREK, I.; ROUPEC, J.; STRECKER, Z.; Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika: Magnetoreologický ventil. 304949, patent. (2014)
  Detail

  patent
  STRECKER, Z.; MAZŮREK, I.; ROUPEC, J.; Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika: Ovládací obvod magnetoreologického tlumiče. 304636, patent. (2014)
  Detail

 • 2012

  užitný vzor
  KLAPKA, M.; MAZŮREK, I.; STRECKER, Z.; Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika: Mobilní inerciální měřicí jednotka. 23677, užitný vzor. (2012)
  Detail