• Brno University of Technology - Centre of Sports Activities
  • Research centres

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
Ing. Zbyněk Dostál, Ph.D.

Ing. Zbyněk Dostál, Ph.D.

Main e-mail zbynek.dostal@ceitec.vutbr.cz
Personal BUT number 85794
 
Send BUT message

Creative activities
DOSTÁL, Z.; KOLLÁROVÁ, V.: 9D manipulátor; Devítiosý manipulátor vzorku a difuzních vrstev pro Koherencí řízený holografický mikroskop. Laboratoř experimentální biofotoniky, A2/129, ÚFI, FSI, Vysoké učení technické v Brně, Technická 2896/2, 616 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail
DOSTÁL, Z.: Universální pumpa; Universální peristaltická pumpa. Laboratoř experimentální biofotoniky, A2/129, ÚFI, FSI, Vysoké učení technické v Brně, Technická 2896/2, 616 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail
LOŠŤÁK, M.; ANTOŠ, M.; DOSTÁL, Z.: Odměřovač-posuvu-větví; Přídavný mikroskopový modul pro zobrazovaní v difuzním prostředí. ÚFI FSI VUT v Brně. URL: http://holomek.fme.vutbr.cz/drupal/about/results. (funkční vzorek)
http://holomek.fme.vutbr.cz/drupal/about/results, number of downloads: 2
Detail


In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.