Ing.

Zbyněk Dostál

Ph.D.

STI, RG-1-03 – researcher

zbynek.dostal@ceitec.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Zbyněk Dostál, Ph.D.

Creative activities

 • DOSTÁL, Z.; KOLLÁROVÁ, V.: 9D manipulátor; Devítiosý manipulátor vzorku a difuzních vrstev pro Koherencí řízený holografický mikroskop. Laboratoř experimentální biofotoniky, A2/129, ÚFI, FSI, Vysoké učení technické v Brně, Technická 2896/2, 616 00 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • DOSTÁL, Z.: Universální pumpa; Universální peristaltická pumpa. Laboratoř experimentální biofotoniky, A2/129, ÚFI, FSI, Vysoké učení technické v Brně, Technická 2896/2, 616 00 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • DOSTÁL, Z.: KINO_2; Dvojosý kinematický manipulátor pro mikroskopový objektiv. Fakulta strojního inženýrství, Technická 2, Brno. Budova A2, místnost 129. (funkční vzorek)
  Detail

 • LOŠŤÁK, M.; ANTOŠ, M.; DOSTÁL, Z.: Odměřovač-posuvu-větví; Přídavný mikroskopový modul pro zobrazovaní v difuzním prostředí. ÚFI FSI VUT v Brně. URL: http://holomek.fme.vutbr.cz/drupal/about/results. (funkční vzorek)
  http://holomek.fme.vutbr.cz/drupal/about/results, number of downloads: 2
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.