doc. Ing.

Vlastimil Hanzl

CSc.

FCE – External Pedagogue

hanzl.v@fce.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Vlastimil Hanzl, CSc.

Publications

 • 2014

  HANZL, V., NOVOTNÝ, J., Cibulka, M., Homolová L. Airborne remote sensing. In Airborne remote sensing. Brno: Global Change Reseach Centre AV CR, 2014. p. 63-74. ISBN: 978-80-87902-05- 9.
  Detail

 • 2012

  HORÁK, V.; HANZL, V. EUPALINŮV TUNEL/ ŠTOLA NA OSTROVĚ SAMOS. Tunel, 2012, vol. 21, no. 3, p. 38-45. ISSN: 1211- 0728.
  Detail

  HANZL, V. Monitoring of rock blocks movements. Acta Montanistica Slovaca, 2012, vol. 2011, no. 4, p. 287-290. ISSN: 1335- 1788.
  Detail

 • 2010

  HANZL, V. Monitoring pohybu skalních bloků. Košice: \ UGKaGIS BERG TU, 2010. ISBN: 978-80-553-0468- 7.
  Detail

 • 2007

  HANZL, V.; WEIGEL, J. Mapping of caves and determination of movement of rock blocks in Moravian karst. In Procceedings of 13. congres of ISMS. Budapest: ISMS, 2007. p. 86 ( p.)
  Detail

  HANZL, V. Přesnost přímé orientace snímků. In Praha: VÚGTK, 2007. p. 51-54.
  Detail

  HANZL, V. Kalibrace orientačních systémů a středoformátových kamer pro letecké snímkování. In Geos 2006. Praha: VÚGTK, 2007. p. 56 ( p.)ISBN: 80-85881-25- X.
  Detail

 • 2006

  VONDRÁK, J.; FIŠER, Z.; KUTÁLEK, S.; PODSTAVEK, J.; VITULA, A.; HANZL, V. Mapování. skriptum. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2006. ISBN: 80-7204-472- 9.
  Detail

  PASEKA, A.; ŠAMALÍKOVÁ, M.; HANZL, V. HOLŠTEJN - NOVÁ RASOVNA Historie, vývoj a současný stav skalní stěny nad propadáním potoka Bílá voda. neuvedena. neuvedena. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2006. 61 p. ISBN: 80-7204-502- 4.
  Detail

  HANZL, V.; PASEKA, A. The stability of rock blocks in the Moravian karst. In Geodesy for Geotechnical and Structural Engineering. Baden: 2006. p. 1-3. ISBN: 3-9501492-3- 6.
  Detail

  HANZL, V. Posuny skalních bloků v propadání Bílé vody. In Speleofórum 2006. Sloup: Česká speleologická společnost, 2006. p. 76-77.
  Detail

 • 2005

  HANZL, Vlastimil. Integrovaná orientace snímků. In ne. Brno: Masarykova universita v Brně, 2005. p. 1-78. ISBN: 80-210-3759- 8.
  Detail

  HANZL, V.; PASEKA, A. Stabilita skalních bloků v propadání Bílé vody. In 33. konference se zahraniční účastí Zakládání staveb Brno 2005. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2005. p. 111-116. ISBN: 80-7204-413- 3.
  Detail

  HANZL, V.; PODSTAVEK, J. The use of GPS/ IMU for integrated and direct orientation of aerial images. ACTA SCUENTIARUM POLONORUM, 2005, vol. 2005, no. 4, p. 71-77. ISSN: 1644- 0668.
  Detail

 • 2004

  HANZL, V., PODSTAVEK, J., VONDRÁK, J. The photogrammetric data for information system of Charles Bridge in Prague. In InterGeo EAST. 1. Beograd, Yugoslavia: Republice Serbia - Republic Geodetic Authority, 2004. p. CD ( p.)
  Detail

  ŠVÁB, T.; HANZL, V.; WEIGEL, J. Silnice u Nové Rasovny-geodetický, geologický, a geofyzikální průzkum. In 3. Národní speleologický kongres. Sloup: ZM Production, 2004. p. 71-74. ISBN: 80-903378-1- 3.
  Detail

  HANZL, V.; PODSTAVEK, J. Integrace orientačních systémů a kamer ve fotogrammetrii. In Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ. ČVUT Praha, 2004. p. 1-6. ISBN: 80-01-03171- 3.
  Detail

 • 2003

  FIŠER, Z., VONDRÁK, J., KUTÁLEK, S., VITULA, A., PODSTAVEK, J., HANZL, V. Mapování. 2003. ISBN: 80-214-2337- 4.
  Detail

  ŠAMALÍKOVÁ, M., PÍCHA, B., HANZL, V. Stabilita silnice v krasovém území v okolí propadání Bílé vody v Moravském krasu. In Zakládání staveb Brno 2003. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2003. p. 135 ( p.)ISBN: 80-7204-304- 8.
  Detail

  ŠAMALÍKOVÁ, M., PÍCHA, B., HANZL, V. Stabilita silnice v krasovém území v okolí propadání Bílé vody v Moravském krasu. In 31. konference se zahraniční účastí Zakládání staveb Brno 2003 - Sborník příspěvků. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2003. p. 135 ( p.)ISBN: 80-7204-304- 8.
  Detail

 • 2000

  HANZL, V. Close- Range Photogrammetry for Geotechnical Purposes in the Protected Area Moravian Karst. In Fotogrammetria, teledetekcja i GPS u progu trzeciego tysiaclecia. Krakow: Zaklad Fotogrametrii i Informatyky Teledetekcyjnej AGH Krakow, 2000. p. 91 ( p.)ISBN: 83-906804-4- 0.
  Detail

  HANZL, V. The Generation of Ortophotomaps form Archive Aerial Images. In Zeszyty naukove Akademii Rolniczej w Wroclawiu. Wroclaw: Akademia Rolnicza Wroclaw, 2000. p. 171-176. ISBN: 0876- 7964.
  Detail

 • 1999

  HANZL, V.; VACH, K. Nachbereichs- Photogrammetrie zur Raumbestimmung von Hindernissen ausserhalb des Lichtraumprofils Eisenbahnstrassen. 1999, vol. Neuveden, no. 1, p. 91-97.
  Detail

 • 1994

  HANZL, V. Využití archívních snímků pro výzkum chráněných krajinných oblastí. In Zeszyty naukowe Akademii Rolniczej v Wroclawiu. 251. Wroclaw: Akademia Rolniczja, 1994. p. 259 ( p.)
  Detail

 • 1983

  BRADÁČ, A.; HANZL, V.; WEIGEL, J. Metodika ověřování rozměrů a tvaru karoserie vozidel fotogrammetrickou metodou. Brno: 1983.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.