Ing.

Vladimíra Bayerová

Ph.D.

FBM

+420 54114 3734
kucerova@fbm.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D.

Publications

 • 2018

  BAYEROVÁ, V.; ZEMAN, J. Methodology for planning a successful store flyer campaign based on a case study from a Czech retail market. Oeconomia Copernicana, 2018, vol. 9, no. 4, p. 755-779. ISSN: 2083-1277.
  Detail | WWW

 • 2017

  KUČEROVÁ, V. VAT and its Influence on Buying Behaviour. In Contemporary Issues in Economy. 1. Toruń, Poland: Institute of Economic Research, Ploish Economic Society, Branch in Toruń, 2017. p. 267-276. ISBN: 978-83-65605-03-0.
  Detail

  KUČEROVÁ, V. VAT and its influence on buying behaviour in the Czech Republic. Oeconomia Copernicana, 2017, vol. 8, no. 3, p. 353-366. ISSN: 2083-1277.
  Detail | WWW

 • 2015

  KUČEROVÁ, V. The Price Elasticity of Demand for Staple Food. In Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth. The 26th International Business Information Management Association Conference. Madrid: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015. p. 202-209. ISBN: 978-0-9860419-5-2.
  Detail

  KUČEROVÁ, V. Mystery Shopping as a Tool for Improvement of Shopping Conditions. In Innovation Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Amsterdam: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015. p. 1040-1049. ISBN: 978-0-9860419-4-5.
  Detail

  KUČEROVÁ, V.; ZINECKER, M.; MELUZÍN, T. Fuzzy Model as a Tool for Going Public Predictions. In Innovation Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Innovation Vision 2020. Amsterdam: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015. p. 1050-1056. ISBN: 978-0-9860419-4-5.
  Detail

 • 2014

  KUČEROVÁ, V.; ZEMANOVÁ, A.; PINKAVA, V. Využití Paretova pravidla 80- 20 při zefektivnění prodejního sortimentu. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2014, vol. 8, no. 18, p. 44-56. ISSN: 1802- 8527.
  Detail

 • 2013

  KUČEROVÁ, V.; ZEMAN, J. Cenová elasticita poptávky jako nástroj pro plánování úspěšných akčních slev. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2013, vol. VII, no. 17, p. 101-112. ISSN: 1802- 8527.
  Detail

  KUČEROVÁ, V. Makroekonomie 1. Brno: CERM, 2013. ISBN: 978-80-214-4798- 1.
  Detail

 • 2012

  KUČEROVÁ, V.; ZEMAN, J. Business Recession and its Influence on Consumer Buying Behaviour. In Innovation Vision 2020. Barcelona: IBIMA Publishing, 2012. p. 448-461. ISBN: 978-0-9821489-8- 3.
  Detail

  KUČEROVÁ, V. Factors of Company Retail Prosperity. In Innovation Vision 2020. Barcelona: IBIMA Publishing, 2012. p. 462-472. ISBN: 978-0-9821489-8- 3.
  Detail

 • 2009

  KUČEROVÁ, V. Fuzzy modelování hospodářských recesí. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2009, vol. III, no. 05, p. 29-36. ISSN: 1802- 8527.
  Detail

 • 2007

  KUČEROVÁ, V.; HERALECKÝ, T. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ KONKURENCESCHOPNOST ČESKÝCH FIREM. In International conference. Brno: Faculty of Business and Management, 2007. p. 1-6. ISBN: 978-80-214-3482- 0.
  Detail

  KUČEROVÁ, V.; HERALECKÝ, T. Faktory ovlivňující konkurenceschopnost českých firem. In Brno: Brno University of Technology, 2007. ISBN: 978-80-214-3482- 0.
  Detail

 • 2006

  DOSKOČIL, R.; KUČEROVÁ, V.; VÍCHA, T. BANK SELECTION BASED ON FUZZY LOGIC. In MANAGEMENT, ECONOMICS AND BUSINESS DEVELOPMENT IN THE NEW EUROPEAN CONDITIONS. (International Scientific Conference.). Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006. ISBN: 80-7204-454- 0.
  Detail

  KUČEROVÁ, V.; DOHNAL, M. Metody investičního rozhodování. Metody investičního rozhodování. Brno: Cerm, 2006. ISBN: 80-214-3133- 4.
  Detail

  KUČEROVÁ, V. Environmentální ekonomika recyklace ve vodním hospodářství. Brno: Vutium, 2006. p. 1-31.
  Detail

  KUČEROVÁ, V.; DOHNAL, M.; DOHNALOVÁ, J. Qualitative Integration of Shallow Knowledge of Economics and Deep Engineering Know- How by Information Degradation. In 17th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2006. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2006.
  Detail

 • 2005

  KUČEROVÁ, V., DOHNAL, M., TVARŮŽEK, P. Geopolymer Membranes for High Temperature Filtration. In Rhein-Main- Hallen, 2005. p. 118-122.
  Detail

 • 2004

  KUČEROVÁ, V.; DOHNAL, M. Water Reclamation - A Decision Support System. In Chisa 2004. Praha: Czech society of chemical engineering, 2004. ISBN: 80-86059-40- 5.
  Detail

  KUČEROVÁ, V.; DOHNALOVÁ, J. A FUZZY POOLING OF INVESTMENT COST KNOWLEDGE. In Chisa 2004. Praha: Czech society of chemical engineering, 2004. ISBN: 80-86059-40- 5.
  Detail

  DOHNAL, M.; KUČEROVÁ, V.; LAJTKEPOVÁ, E.; DOHNALOVÁ, J. QUALITATIVE ANALYSIS OF INTERFACE BETWEEN MACROECONOMICS AND LARGE INVESTMENTS INTO PROCESS INDUSTRIES. In Chisa 2004. Praha: Czech society of chemical engineering, 2004. ISBN: 80-86059-40- 5.
  Detail

 • 2003

  KUČEROVÁ, V.; DOHNAL, M. COMMON SENSE REASONING AND ITS APPLICATIONS FOR FINANCIAL STUDIES. In 2nd International Conference Aplimat. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2003. p. 297 ( p.)ISBN: 80-227-1813- 0.
  Detail

  KUČEROVÁ, V. Feasibility Analysis of Some Hi- Tech Impacts on the Development of Water Applications. In Environmental Economics, Policy and International Environmental Relations:Focus on Visegrad Group Countries 5th seminar of postgraduate students, young scientists and researchers. Praha: Nakladatelství a vydavatelství litomyšlského semináře, 2003. p. 111 ( p.)ISBN: 80-86709-02- 7.
  Detail

  KUČEROVÁ, V.; DOHNAL, M.; TVARŮŽEK, P. MEMBRANE PRICE CUTS ANALYSIS OF SOME IMPACTS ON DEVELOPMENT OF WATER TREATMENT TECHNOLOGIES. In Permea 2003 Proceedings of the Membrane Science and Technology Conference of the Visegrad Countries with Wider International Participation. Tatranské Matliare, Slovakia: Slovak Society of Chemical Engineering, 2003. p. 159 ( p.)ISBN: 80-227-1922- 6.
  Detail

  KUČEROVÁ, V. FUZZY OPTIMALIZACE NÁKLADŮ PRŮMYSLOVÝCH ČISTÍRENSKÝCH PROCESŮ POMOCI RECYKLACE ODPADNÍCH VOD S VYUŽITÍM HIGH TECHNOLOGIÍ Z HLEDISKA VÝROBNÍCH PODNIKŮ. In Přínosy vědeckých disciplin pro rozvoj ekonomiky. Brno: VUT Brno, Fakulta podnikatelská, 2003. ISBN: 80-214-2532- 6.
  Detail

  ZINECKER, M.; KUČEROVÁ, V. Oceňování podniku. In MendelNet. Brno: Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická universita v Brně, 2003. p. 221 ( p.)ISBN: 80-7302-045- 9.
  Detail

 • 2002

  KUČEROVÁ, V., DOHNAL, M. QUALITATIVE MODELLING AND OPTIMISATION OF COMPLEX ENVIRONMENTAL SYSTEMS. In Environmental Economics, Policy and International Environmental Relations: Focus on Visegrad Group Countries. 4th seminar of postgraduate students, young scientists and researchers. Praha: Nakladatelství a vydavatelství litomyšlského semináře, 2002. p. 152- 163 ( p.)ISBN: 80-902168-8- 9.
  Detail

  KUČEROVÁ, V., DOHNAL, M. Risk analysis of hitech membrane companies based on predictions of future prices. In Chisa 2002. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2002. ISBN: 80-86059-33- 2.
  Detail

  ZINECKER, M., KUČEROVÁ, V. Country risk rating methodology. In Business and Economic Development in cetral and eastern Europe: Implications for economic Integration into wider Europe. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2002. p. 271- 277 ( p.)ISBN: 80-86510-39- 5.
  Detail

  KUČEROVÁ, V., DOHNAL, M. Profit and Risk Evaluation of Hi- tech Companies with Core Business in Ecology. In Environmental Economics, Policy and International Environmental Relations: Focus on Visegrad Group Countries. 4th seminar of postgraduate students, young scientists and researchers. Praha 2002: Nakladatelství a vydavatelství litomyšlského semináře, 2002. p. 172- 180 ( p.)ISBN: 80-902168-8- 9.
  Detail

  SOUMAR, M., KUČEROVÁ, V. The way to efficient communication. In Conf.: Small and medium firm management with computer support. Brno. VUT, Faculty of Business and Management: Brno, 2002. p. 20 ( p.)ISBN: 80-86510-56- 5.
  Detail

  KUČEROVÁ, V. The way to efficient communication. In Small and medium firm management with computer support. Brno: Faculty of Business and Management, 2002. p. 20 ( p.)ISBN: 80-86510- 5.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.