doc. Ing.

Vítězslav Novák

Ph.D.

FEEC, UETE – Associate professor

+420 54114 6121
novakv@feec.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Vítězslav Novák, Ph.D.

Publications

 • 2020

  VANÝSEK, P.; NOVÁK, V. Historic and Suppressed Technologies for Energetics. Journal of Energy Storage, 2020, vol. 27, no. 2, p. 1-7. ISSN: 2352-152X.
  Detail | WWW

 • 2019

  BAČA, P.; KAZDA, T.; NOVÁK, V.; VANÝSEK, P. ELEKTROCHEMICKÁ ÚLOŽIŠTĚ ENERGIE – SOUČASNÝ STAV A VÝHLEDY. In 51. Seminář Pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku. Praha: Česká elektrotechnická společnost, z. s., ÚOS Mikrovlnná technika, 2019. p. 45-48. ISBN: 978-80-02-02879-6.
  Detail

  VANÝSEK, P.; NOVÁK, V. HISTORICKÁ PERSPEKTIVA NEDOVOLENÝCH, OPUŠTĚNÝCH A OPOUŠTĚNÝCH ENERGETICKÝCH TECHNIK A TECHNOLOGIÍ. In Zborník ALER Medzinárodnej vedecko-odborná konferencia ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE (ALTERNATIVE ENERGY RESOURCES) 2019. Liptovský Mikuláš: Inštitút Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši a Slovenská elektrotechnická spoločnosť, 2019. p. 155-159. ISBN: 978-80-89456-36-9.
  Detail

  VANÝSEK, P.; NOVÁK, V. HISTORICKÁ PERSPEKTIVA NEDOVOLENÝCH, OPUŠTĚNÝCH A OPOUŠTĚNÝCH ENERGETICKÝCH SYSTÉMŮ. In 40. nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Brno: ČESKÁ ELEKTROTECHNICKÁ SPOLEČNOST, 2019. p. 109-112. ISBN: 978-80-02-02858-1.
  Detail

  BAČA, P.; KAZDA, T.; NOVÁK, V.; VANÝSEK, P. SMĚRY VÝVOJE ELEKTROCHEMICKÝCH ÚLOŽIŠŤ ENERGIE. In Zborník ALER Medzinárodnej vedecko-odborná konferencia ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE (ALTERNATIVE ENERGY RESOURCES) 2019. Liptovský Mikuláš: Inštitút Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši a Slovenská elektrotechnická spoločnosť, 2019. p. 115-121. ISBN: 978-80-89456-36-9.
  Detail

 • 2018

  NOVÁK, V.; VANÝSEK, P.; WEITER, M. Photoelectric Properties of Solar Cells Based on Perovskites. In Proceedings of the 9th International Workshop on Teaching in Photovoltaic. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 12-14. ISBN: 978-80-01-06402-3.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  VANÝSEK, P.; NOVÁK, V. Availability of Suitable Raw Materials Determining the Prospect for Energy Storage Systems Based on Redox Flow Batteries. Acta Montanistica Slovaca, 2018, vol. 23, no. 1, p. 90-99. ISSN: 1335-1788.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  VANÝSEK, P.; NOVÁK, V. IMPEDANČNÍ A OPTICKÁ SPEKTROSKOPIE. In 39. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Česká elektrotechnická společnost, 2018. p. 115-118. ISBN: 978-80-02-02786-7.
  Detail

  NOVÁK, V.; VANÝSEK, P.; DVOŘÁK, T. Problematika fotoimpedančních měření solárních článků. In 39. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 2018. p. 79-82. ISBN: 978-80-02-02786-7.
  Detail

 • 2017

  VANÝSEK, P.; NOVÁK, V.; STRACHALA, D. MĚŘENÍ FOTOELEKTRICKÝCH VLASTNOSTÍ PEROVSKITOVÝCH SOLÁRNÍCH CLÁNKU. In Zborník medzinárodnej kenferencie RESpect 2017. 2017. p. 130-133. ISBN: 978-80-553-3147- 8.
  Detail | WWW

  NOVÁK, V.; VANÝSEK, P. Palivové články. Electro, 2017, vol. 2017, no. 8-9, p. 54-59. ISSN: 1210-0889.
  Detail | WWW

  VANÝSEK, P.; NOVÁK, V. Redox Flow Batteries as the Means for Energy Storage. Journal of Energy Storage, 2017, vol. 13, no. N/ A, p. 435-441. ISSN: 2352-152X.
  Detail

 • 2016

  VANÝSEK, P.; VYROUBAL, P.; NOVÁK, V. Using of Finite Elements Modeling Computer Simulation in Impedance Prediction and Data, Evaluation. ECS Meeting Abstracts. ISSN 2151- 20141. Pennignton: The Electrochemical Society, 2016.
  Detail | WWW

  VANÝSEK, P.; NOVÁK, V. Průtokové redoxní baterie (Redox Flow Battery). Electro, 2016, vol. 2016, no. 6, p. 6-10. ISSN: 1210-0889.
  Detail

  VANÝSEK, P.; NOVÁK, V. PRŮTOKOVÉ ČLÁNKY JAKO ÚLOŽIŠTĚ ENERGIE. In 37. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. Vyškov: Česká elektrotechnická společnost, 2016. p. 90-93. ISBN: 978-80-02-02653- 2.
  Detail

 • 2015

  VANÝSEK, P.; VYROUBAL, P.; HAŇKA, J.; NOVÁK, V.; MAXA, J. Finite Elements Approach to Predicting Impedance Response of Geometrically Convoluted Samples. ECS Meeting Abstracts, 228th ECS Meeting. Pennington, NJ USA: The Electrochemical Society, 2015. ISSN: 2151- 2043.
  Detail | WWW

  VANÝSEK, P.; VYROUBAL, P.; NOVÁK, V.; HAŇKA, J. Finite Elements Approach to Predicting Impedance Response of Geometrically Convoluted Samples. ECS Transactions, 2015, vol. 69, no. 41, p. 11-17. ISSN: 1938-5862.
  Detail | WWW

  VANÝSEK, P.; NOVÁK, V.; CHLADIL, L. Investigation of Vanadium Oxidation States in Sulfuric Acid by Voltammetry and Electrochemical Impedance Spectroscopy. In ECS Transactions. ECS Transactions. Pennington: The Electrochemical Society, 2015. p. 13-20. ISBN: 978-80-214-5109-4. ISSN: 1938-5862.
  Detail | WWW

  CHLADIL, L.; NOVÁK, V.; VANÝSEK, P. Investigation of Vanadium Oxidation States in Sulfuric Acid by Voltammetry and, Electrochemical Impedance Spectroscopy. In 16th ABAF. Brno: Brno University of Technology, 2015. p. 99-101. ISBN: 978-80-214-5109- 4.
  Detail

  VANÝSEK, P.; NOVÁK, V.; CHLADIL, L. Voltammetric and Impedance Investigation of Vanadium Oxidation States in Sulfuric Acid. ECS Meeting Abstracts. MA2015-01 May 24-28, 2015. 2015.
  Detail | WWW

 • 2014

  ŠUBARDA, J.; NOVÁK, V.; KUNOVJÁNEK, M.; MUSIL, M. Comparism of Membranes Based on PVA with Commercial Produced Membranes. In 15th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells (ABAF 2014). ECS Transactions. ECS, 2014. p. 73-80. ISBN: 978-1-62332-230-4. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  NOVÁK, V.; VANÝSEK, P. Dynamic Collection of Electrochemical Impedance Data During a Voltammetric Sweep. Book of Abstracts - CEITEC Annual Conference “Frontiers in Material and Life Sciences”. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 239-239. ISBN: 978-80-210-7159- 9.
  Detail

  NOVÁK, V.; VANÝSEK, P.; CIHLÁŘ, J. New Electrochemistry for New Materials at CEITEC. In 15th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells (ABAF 2014). ECS Transaction. 63. Pennington, NJ: The Electrochemical Society, 2014. p. 307-313. ISBN: 978-1-62332-230-4. ISSN: 1938-6737.
  Detail | WWW

  CHLADIL, L.; DVOŘÁK, P.; ČUDEK, P.; NOVÁK, V. Pulse Deposition of Zinc in Alkaline Electrolytes for Ni- Zn Secondary Batteries. In 15th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells (ABAF 2014). ECS Transactions. st, Pennington, USA: ECS, 2014. p. 217-223. ISBN: 978-1-62332-230- 4. ISSN: 1938- 5862.
  Detail

  DVOŘÁK, P.; NOVÁK, V.; CHLADIL, L. Effect of Different Type of Cobalt Addition on the Cyclability of Ni(OH) 2 in the Presence of Zincate Ions. In 15th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells (ABAF 2014). ECS Transactions. st. Pennington, USA: ECS, 2014. p. 225-230. ISBN: 978-1-62332-230- 4. ISSN: 1938- 5862.
  Detail

  CHLADIL, L.; NOVÁK, V. Improvement of Cyclability of Ni(OH) 2 in the Presence of Zincate Ions. In ECS Transaction. ECS Transactions. 2014. p. 177-180. ISBN: 978-1-56677-988- 3. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  CHLADIL, L.; ČUDEK, P.; NOVÁK, V. Pulse Deposition of Zinc in Alkaline Electrolytes for Ni- Zn Secondary Batteries. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 15 th ABAF. 2014. p. 173-176. ISBN: 978-80-214-5008- 0.
  Detail

 • 2013

  BENČIK, O.; MUSIL, M.; KUNOVJÁNEK, M.; ŠUBARDA, J.; CHLADIL, L.; NOVÁK, V. Alkaline Membranes Based on Poly(vinylalcohol) for PEM Fuel Cells. ECS Transactions, 2013, vol. 58, no. 1, p. 1211-1216. ISSN: 1938- 5862.
  Detail

  TICHÝ, J.; ŠUBARDA, J.; KUNOVJÁNEK, M.; NOVÁK, V. UŽITÍ MEMBRÁN NA BÁZI PVA SPOLU S NEPLATINOVÝM KATALYZÁTOREM NA BÁZI MnOx. In 34. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Blansko: 2013. p. 13-16. ISBN: 978-80-02-02458- 3.
  Detail

  ŠUBARDA, J.; NOVÁK, V.; MUSIL, M.; KUNOVJÁNEK, M. Membrány pro nízkoteplotní PEMFC palivové články. Energetika, 2013, vol. 63, no. 2, p. 95-97. ISSN: 0375- 8842.
  Detail

 • 2012

  ŠUBARDA, J.; NOVÁK, V.; PLÉHA, D. Measuring Properties Of Manganese Oxides Using By Electrochemical Quartz Crystal Microbalance Technique. ECS Transactions, 2012, vol. 40, no. 1, p. 241-246. ISSN: 1938- 5862.
  Detail

  ŠUBARDA, J.; NOVÁK, V.; PLÉHA, D. Katalyzátor na bázi MnOx pro palivové články a studium jeho vlastností metodou křemenných mikrovah (EQCM). Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, vol. 2012, no. 12, p. 12- 1 (12-4 p.)ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  ŠUBARDA, J.; MUSIL, M.; NOVÁK, V.; KUNOVJÁNEK, M. PVA Membranes For The PEM Fuel Cells. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 13th ABAF Book of Proceedings. Brno: 2012. p. 110-115. ISBN: 978-80-214-4610- 6.
  Detail

 • 2011

  ŠUBARDA, J.; NOVÁK, V.; PLÉHA, D. MEASURING PROPERTIES OF MANGANESE OXIDES BY ELECTROCHEMICAL QUARTZ CRYSTAL MICROBALANCE METHOD. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells 12th ABAF. Brno: Brno University of Technology, 2011. p. 53-57. ISBN: 978-80-214-4357- 0.
  Detail

  SEDLAŘÍKOVÁ, M.; ŠPIČÁK, P.; NOVÁK, V.; KAZELLE, J.; VONDRÁK, J. Preparation and Properties of Manganese Dioxide Studied by QCM. ECS Transactions, 2011, vol. 32, no. 1, p. 121-127. ISSN: 1938- 5862.
  Detail

  ŠUBARDA, J.; NOVÁK, V.; PLÉHA, D. STUDIUM VLASTNOSTÍ KATALYZÁTORU NA BÁZI MnOx METODOU EQCM. In 32. Nekonvenční zdroje elektrické energie. první. Brno: Tribun EU s.r.o., 2011. p. 75-78. ISBN: 978-80-02-02323- 4.
  Detail

  PLÉHA, D.; NOVÁK, V. Měření vlastností oxidů manganu metodou EQCM. In 32. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Býkovice: Tribun EU s.r.o., 2011. p. 103-106. ISBN: 978-80-02-02243- 5.
  Detail

  ŠUBARDA, J.; NOVÁK, V.; PLÉHA, D. Měření vlastností katalyzátoru na bázi MnOx metodou křemenných mikrovah. In Elektrotechnika a informatika 2011. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. p. 139-142. ISBN: 978-80-261-0016- 4.
  Detail

 • 2010

  CHLADIL, L.; NOVÁK, V.; BARATH, P. New type of carbon materials for catalytic layer of MEA structures for PEM fuel cells. In Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells. Brno: Brno University of Technology Faculty of Electrical Engineering and Communication Department of Electrotechnology, 2010. p. 103-106. ISBN: 978-80-214-4148- 4.
  Detail

  ŠPIČÁK, P.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; ZATLOUKAL, M.; NOVÁK, V.; KAZELLE, J.; VONDRÁK, J.; JIRÁK, T. Preparation and properties of manganese dioxide studied by QCM. Journal of Solid State Electrochemistry, 2010, vol. 14, no. 12, p. 2139-2144. ISSN: 1432- 8488.
  Detail

  NOVÁK, V. Palivové články, rozdělení, principy, vlastnosti. TZB- info, 2010, vol. 2010, no. 1, p. 6617-6621. ISSN: 1801- 4399.
  Detail | WWW

  PLÉHA, D.; NOVÁK, V. Study of magnese oxides properties by the EQCM method. In 11th ABAF - Advanced Bateries, Accumulators and Fuel Cells. Brno: Brno University of Technology, 2010. p. 113-116. ISBN: 978-80-214-4148- 4.
  Detail

 • 2009

  NOVÁK, V. Katalyzátory pro palivové články na bázi MnOx. 2009. p. 1-72.
  Detail

  NOVÁK, V. Palivové články, rozdělení, principy, vlastnosti. JUBILEJNÍ 30. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. 2009. p. 103-107. ISBN: 978-80-02-02164- 3.
  Detail

  NOVÁK, V.; KAZELLE, J.; ŠPIČÁK, P.; BARATH, P.; VONDRÁK, J. Preparation and properties of manganese dioxode studied by EQCM. 10th ABAF Brno 2009. Brno: VUT v Brně, 2009. p. 83-85. ISBN: 978-80-214-3943- 6.
  Detail

  ŠPIČÁK, P.; NOVÁK, V.; VONDRÁK, J. Sledovaní vlastností MnOx pomocí EQCM. Jubilejní 30. nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno: VUT v Brně, 2009. p. 118-121. ISBN: 978-80-02-02164- 3.
  Detail

  NOVÁK, V. Katalyzátory na bázi MnOx pro palivové články. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně Edice Habilitační a inaugurační spisy, 2009, vol. 2009, no. 293, p. 1-30. ISSN: 1213- 418X.
  Detail

  KAZDA, T.; NOVÁK, V.; BARATH, P. THE DEVELOPMENT OF ELECTRODE MATERIALS FOR PEM FUEL CELL. 10th ABAF Brno 2009. Brno: VUT v Brně, 2009. p. 195-198. ISBN: 978-80-214-3943- 6.
  Detail

  VANÝSEK, P.; NOVÁK, V. Liquid/liquid Electrochemistry in Electroanalysis: Fundamentals Revisited. ECS Transactions, 2009, vol. 2009 (19), no. 6, p. 55-63. ISSN: 1938- 5862.
  Detail

  VANÝSEK, P., NOVÁK, V. Liquid/liquid Electrochemistry in Electroanalysis: Fundamentals Revisited. 2009. p. 1519-1519.
  Detail

  TICHÝ, J.; NOVÁK, V.; BARATH, P. CONDUCTIVITY OF CARBON MATERIALS FOR ALTERNATIVE ENERGY SOURCES. 10th ABAF Brno 2009. Brno: VUT v Brně, 2009. p. 192-194. ISBN: 978-80-214-3943- 6.
  Detail

 • 2008

  VOGNAR, J.; MACALÍK, M.; BARTUŠEK, K.; ŠPIČÁK, P.; VONDRÁK, J.; NOVÁK, V. Determination of difference of T2 relaxation time measurement with PMMA based gel electrolytes. In 9th ABA Brno 2008. Brno: VUT v Brně, 2008. p. 76-79. ISBN: 978-80-214-3659- 6.
  Detail

  VOGNAR, J.; MACALÍK, M.; BARTUŠEK, K.; ŠPIČÁK, P.; VONDRÁK, J.; NOVÁK, V.; KREJZA, O. A study of PMMA based gel electrolytes containing Na+ ions by nuclear magnetic resonance. In 9th ABA Brno 2008. Brno: VUT v Brně, 2008. p. 66-70. ISBN: 978-80-214-3659- 6.
  Detail

 • 2007

  VOGNAR, J.; NOVÁK, V. Kinetic properties of MnO2 based positive electrode with different dopants. In Advanced Batteries and Accumulators. Brno Univerzity of technology, 2007. p. 146-149. ISBN: 978-80-214-3424- 0.
  Detail

  BRUDNÁ, S.; KAZELLE, J.; BARATH, P.; NOVÁK, V.; VOGNAR, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J. Catalysts for positive electrode of fuel cell. In 8th ABA Brno 2007. 2007. p. 142-145. ISBN: 978-80-214-3424- 0.
  Detail

  VOGNAR, J.; BRUDNÁ, S.; NOVÁK, V.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M. Kinetické vlastnosti kladné elektrody tvořené MnO2 katalyzátory s různými dopanty. In 28. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno: Ceska elektrotechnicka spolecnost, 2007. p. 80-81. ISBN: 978-80-02-01961- 9.
  Detail

  BARATH, P.; NOVÁK, V.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J.; KAZELLE, J. Anionic Ionex Membranes. In Meeting abstract. Chicago, Illinois, USA: The Electrochemical Society, 2007. p. 283-285.
  Detail

  BARATH, P.; BRUDNÁ, S.; NOVÁK, V.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; KAZELLE, J.; KLIMENT, J. Materials for Positive Electrodes of Fuel Cells. In Meeting abstract. Chicago, Illinois, USA: The Electrochemical Society, 2007. p. 166-167.
  Detail

  VANĚK, J.; KŘIVÍK, P.; NOVÁK, V. Alternativní zdroje energie - Laboratorní cvičení. Alternativní zdroje energie - Laboratorní cvičení. Brno: FEKT, 2007. p. 1-67.
  Detail

  NOVÁK, V. Průběžná zpráva k projektu KJB208130604 za rok 2006: Výzkum pohyblivosti a vodivosti iontu v gelových elektrolytech metodou nukleární magnetické rezonance. 2007.
  Detail

  BAČA, P.; NOVÁK, V. Navrhove_systemy_plosnych_spoju_S+ P. elektronické skripta Navrhove_systemy_plosnych_spoju_S+ P. Brno: VUT v Brně, 2007. p. 1-116.
  Detail

  NOVÁK, V.; BAČA, P. Pocitacove_navrhove_systemy_S+ P. Pocitacove_navrhove_systemy_S+ P. Brno: 2007.
  Detail

 • 2006

  Novák V., Bača P. Počítačové návrhové systémy. 2006. p. 1 ( p.)
  Detail

  VANĚK, J.; KŘIVÍK, P.; NOVÁK, V. Alternativní zdroje energie. Brno: FEKT, 2006. p. 1 ( p.)
  Detail

  P. Barath, V. Novák, M. Sedlarikova,J. Vondrak. Elektrodové procesy (HOR) a alkalickém mediu H2-O2 palivového článku. In Eliminační metody I. Eliminační metody I. Brno: Masarykova univerzita roku 2006, 2006. p. 17 ( p.)ISBN: 80-7157-986- 6.
  Detail

  Barath P., Novák V., Sedlaříková M., Vondrák J., Roche I. Elektrodové procesy(HOR) v alkalickém médiu H2- O2 palivových článků. In 27. Nekonvenční zdroje elektrické energie, Tuchlovice 2006. 27. Nekonvenční zdroje elektrické energie, Tuchlovice 2006. Brno: Ceská elektrotechnická společnost, 2006. p. 80 ( p.)ISBN: 80-02-01842- 7.
  Detail

  BARATH, P., NOVÁK, V., VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M. Alkaline Ionex Membranes. In 7th ABA – Advanced Batteries and Accumulators. Brno: Brno University of Technology , Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Electrotechnology, 2006. p. 93 ( p.)ISBN: 80-214-3181- 4.
  Detail

  BARATH, P., NOVÁK, V., VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M. Bipolar membranes. In 7th ABA – Advanced Batteries and Accumulators. Brno: Brno University of Technology , Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Electrotechnology, 2006. p. 84 ( p.)ISBN: 80-214-3181- 4.
  Detail

  VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M., BARATH, P., NOVÁK, V., KLIMENT, J. Anionic Ionex Membranes. In Extended abstract of the sixth international symposium on new materials for electrochemical systems. Montréal, Québec, Canada: Edition dgp, 2006. p. 1 ( p.)ISBN: 978-2-553-01-398- 0.
  Detail

  BARATH, P., NOVÁK, V., SEDLAŘÍKOVÁ, M., VONDRÁK, J., KAZELLE, J.,KLIMENT, J. Ion exchange membranes. In Extended abstract of the sixth international symposium on new materials for electrochemical systems. Montréal, Québec, Canada: Edition dgp, 2006. p. 1 ( p.)ISBN: 978-2-553-01-398- 0.
  Detail

  Peter Barath, Vítězslav Novák, Marie Sedlaříková, Jiří Vondrák. ION EXCHANGE MEMBRANES. In 6. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Masarykova univerzita roku 2006, 2006. p. 18 ( p.)ISBN: 80-210-3943- 4.
  Detail

  Kliment J., Vondrák J., Velická J., Sedlaříková M., Novák v., Barath P. Optimalizace soustavy solární baterie- elektrolyzér na výrobu H2 a O2. In 27. Nekonvenční zdroje elektrické energie, Tuchlovice 2006. 27. Nekonvenční zdroje elektrické energie, Tuchlovice 2006. Brno: Ceská elektrotechnická společnost, 2006. p. 63 ( p.)ISBN: 80-02-01842- 7.
  Detail

 • 2005

  VONDRÁK, J.; KLÁPŠTĚ, B.; VELICKÁ, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; NOVÁK, V.; REITER, J. Carbon/manganese oxide based fuel cell electrocatalyst using 'Flywheel' principle. New Materials for Electrochemical Systems, 2005, vol. 8, no. 1, p. 1 ( p.)ISSN: 1480- 2422.
  Detail

  Bílek, J., Dokoupil, A., Vognar, J., Vondrák, J., Novák, V. Catalysts for Fuel Cells. In 6th ABA – Advanced Batteries and Accumulators. Brno: Technical University of Brno, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Electrotechnology, 2005. p. 105 ( p.)ISBN: 80-214-2944- 5.
  Detail

  Peter Barath, Vítězslav Novák, Marie Sedlaříková, Jiří Vondrák, Luděk Janík. Nanotrubice. In 26. Nekonvenční zdroje elektrické energie, Tuchlovice 2005. Česká elektrotechnická společnost, 2005. p. 34 ( p.)ISBN: 80-02-01761- 7.
  Detail

  P.Barath,L.Janík,M.Sedlaříková,J.Vondrák,V.Novák,J. Reiter. Alkaline ion exchanging membranes in power sources. In 6th ABA , Advanced Batteries and Accumulators. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication Department of Electrotechnology, 2005. p. 108 ( p.)ISBN: 80-214-2944- 5.
  Detail

  Novák V., Špinka J. Návrh a konstrukce elektrotechnických zařízení. 2005. p. 1 ( p.)
  Detail

 • 2004

  VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M., REITER, J., NOVÁK, V., NEČESAL, P. Carbon and/ or graphite anodes for gel polymer batteries. In International Meeting on Lithium Batteries. Nara, Japonsko: The Electrochemical Society, Inc., 2004. p. 234 ( p.)ISBN: 1-56677-415- 2.
  Detail

 • 2003

  NOVÁK, V., VONDRÁK, J. Bifunctional electrode for fuel cells. In 4th ABA - Advanced Batteries and Accumulators Accumulators. Brno: Technical University of Brno, Faculty Electrical Engineering and Informatics, 2003. p. 75 ( p.)ISBN: 80-214-2298- X.
  Detail

  VONDRÁK, J., REITER, J., VELICKÁ, J., KLÁPŠTĚ, B., SEDLAŘÍKOVÁ, M., NOVÁK, V. Thermodynamics and digital simulation of intercalation processes. Journal of Solid State Electrochemistry, 2003, vol. 7, no. 6, p. 361-367. ISSN: 1432- 8488.
  Detail

  VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VELICKÁ, J.; KLÁPŠTĚ, B.; NOVÁK, V.; REITER, J. Gel polymer electrolytes based on PMMA. III. PMMA gels containing cadmium. Electrochimica Acta, 2003, vol. 48, no. 8, p. 1001-1004. ISSN: 0013- 4686.
  Detail

  VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M., KLÁPŠTĚ, B., NOVÁK, V. Carbon Electrodes in Contact with PMMA Based Gel Polymers. In Extended abstract of the fifth international symposium on new materials for electrochemical systems. Montréal, Québec, Canada: Edition dgp, 2003. p. 384 ( p.)ISBN: 2-9805021-6- 2.
  Detail

  VONDRÁK, J., KLÁPŠTĚ, B., SEDLAŘÍKOVÁ, M., NOVÁK, V. Carbon/Manganese Oxide Based Fuel Cell Electrocatalyst Using "Flywheel" Principle. In Extended abstract of the fifth international symposium on new materials for electrochemical systems. Montréal, Québec, Canada: Edition dgp, 2003. p. 386 ( p.)ISBN: 2-9805021-6- 2.
  Detail

  BAČA, P., KAHLE, P., NOVÁK, V., STARÝ, J. Návrhové systémy plošných spojů. 2003. p. 1 ( p.)
  Detail

 • 2002

  SEDLAŘÍKOVÁ, M., VONDRÁK, J., NOVÁK, V., REITER, J., ČERNÝ, R., NEČESAL, P. Simulation of Ion Insertion in Thin Layer Electrodes. In 5th international Meeting on Electrochromism. Denver Golden , Colorado USA: National Renewable Energy Laboratory Golden , USA, 2002. p. 27 ( p.)
  Detail

  NOVÁK, V., LIEDERMANN, K., ROZSÍVALOVÁ, Z. Ztráty v dielektriku. 2002.
  WWW

  VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M., ČERNÝ, R., NOVÁK, V. Nové trendy ve výzkumu a vývoji palivových článků. In 24. chemické zdroje elektrické energie, Tuchlovice 2002. Tuchlovice: Dopravoprojekt Brno a.s., 2002. p. 2 ( p.)ISBN: 80-214-2181- 9.
  Detail

  VONDRÁK J., SEDLAŘÍKOVÁ M., REITER J., NOVÁK V., VELICKÁ J, NEČESAL P. Nízkoteplotní palivové články Stav koncem r. 2001. In 24.chemické zdroje elektrické energie. Brno. Brno: 2002. p. 1-2. ISBN: 80-214-2181- 9.
  Detail

  NOVÁK, V., LIEDERMANN, K., ROZSÍVALOVÁ, Z. Teplota a supravodivý stav látek. 2002.
  WWW

  NOVÁK, V., JIRÁK, J., ROZSÍVALOVÁ, Z. Teplotní závislost vybraných parametrů polovodičových materiálů. 2002.
  WWW

  NOVÁK, V., LIEDERMANN, K., ROZSÍVALOVÁ, Z. Graficko- numerická analýza tepelného průrazu. 2002.
  WWW

  VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M., VELICKÁ, J., NOVÁK, V. Elektrochemické kondenzátory v praxi. Sdělovací technika, 2002, vol. 49, no. 12, ISSN: 0036- 9942.
  Detail

  NOVÁK, V. Výzkum pokročilých elektrodových materiálů. Výzkum pokročilých elektrodových materiálů. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně , Edice PhD Thesis. Edice PhD Thesis, sv. 119. Brno: Vutium, 2002. ISBN: 80-214-2105- 3. ISSN: 1213- 4198.
  Detail | WWW

  BAČA, P., KAHLE, P., NOVÁK, V., STARÝ, J. Návrhové systémy plošných spojů, ID nosiče: ETE001. 2002.
  Detail

  NOVÁK, V. Bifunkční elektroda pro palivové články. In 24. chemické zdroje elektrické energie, Tuchlovice 2002. Brno: Dopravoprojekt Brno a.s., 2002. p. 18 ( p.)ISBN: 80-214-2181- 9.
  Detail

  NOVÁK, V., LIEDERMANN, K., ROZSÍVALOVÁ, Z. Teplotní závislost rezistivity elektrotechnických materiálů. 2002.
  WWW

  NOVÁK, V., LIEDERMANN, K. Magnetické vlastnosti látek. 2002.
  WWW

  NOVÁK, V., ROZSÍVALOVÁ, Z. Komplexní permitivita dielektrik. 2002.
  WWW

  NOVÁK, V., LIEDERMANN, K. Absorpční charakteristika izolantů. 2002.
  WWW

 • 2001

  VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M., NOVÁK, V., NEČESAL, P., ČERNÝ, R. Basic properties of electrochemical supercapasitors. In 2nd ABA – Advanced Batteries and Accumulators. Brno: Technical University of Brno, Faculty Electrical Engineering and Informatics, 2001. p. 24- 1 ( p.)ISBN: 80-214-1838- 9.
  Detail

  VONDRÁK, J., REITER, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M., NOVÁK, V. Electrochemical properties of PMMA- PC gels containing cadmium salts. In 2nd ABA – Advanced Batteries and Accumulators. Brno: Technical University of Brno, Faculty Electrical Engineering and Informatics, 2001. p. 6- 1 ( p.)ISBN: 80-214-1838- 9.
  Detail

  VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M., NOVÁK, V. Research and Development of Fuel Cells Systems. Congres "Stationary Fuel Cells Systems". Energie-Agentur Sachsen-Anhalt, Leipzig, 2001.
  Detail

  VONDRÁK, J., REITER, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M., NOVÁK, V. Termodynamics and digital simulation of intercalation processes. In 2nd ABA – Advanced Batteries and Accumulators. Brno: Technical University of Brno, Faculty Electrical Engineering and Informatics, 2001. p. 2- 1 ( p.)ISBN: 80-214-1838- 9.
  Detail

  VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VELICKÁ, J.; KLÁPŠTĚ, B.; NOVÁK, V.; REITER, J. Gel polymer electrolytes based on PMMAxx. Electrochimica Acta, 2001, vol. 46, no. 13- 14, p. 2047-2048. ISSN: 0013- 4686.
  Detail

 • 2000

  VONDRÁK, J., NOVÁK, V., SEDLAŘÍKOVÁ, M. Comparison of various oxides as cathode materials for lithium batteries. In International Conference ABA-1, Part I: Elektrochemistry of Materials for Advanced Batteries Electrochromics and Supercapacitors. Brno: VUT Brno, akademie věd ČR, 2000. p. 5- 1 ( p.)ISBN: 80-214-1614- 9.
  Detail

  VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M., NOVÁK, V. Comparison of various oxides as cathode materials for lithium batteries. In Advanced batteries and accumulators. Brno: VUT Brno, 2000. p. 5 ( p.)ISBN: 80-214-1614- 9.
  Detail

  NOVÁK, V., VONDRÁK, J. Methods testing of electrodes for advanced batteries. In International Conference ABA-1, Part II: Microsymposium on Development and Marketing on modern alkaline batteries. Brno: VUT Brno, akademie věd ČR, 2000. p. 13- 1 ( p.)ISBN: 80-214-1615- 7.
  Detail

  KLÁPŠTĚ, B., VONDRÁK, J., VELICKÁ, J., NOVÁK, V., SEDLAŘÍKOVÁ, M. Bifunctional Catalysts for Alkaline Fuel Cells. In International Conference ABA-1, Part I: Elektrochemistry of Materials for Advanced Batteries Electrochromics and Supercapacitors. Brno: VUT Brno, akademie věd ČR, 2000. p. 24- 1 ( p.)ISBN: 80-214-1614- 9.
  Detail

  VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M., KLÁPŠTĚ, B., VELICKÁ, J., NOVÁK, V., REITER, J. Gel polymer electrolytes based on PNMA. In International Conference ABA-1, Part I: Elektrochemistry of Materials for Advanced Batteries Electrochromics and Supercapacitors. Brno: VUT Brno, akademie věd ČR, 2000. p. 1- 1 ( p.)ISBN: 80-214-1614- 9.
  Detail

  SEDLAŘÍKOVÁ, M., NOVÁK, V. Electrocatalysis based on manganese oxides deposited chemically on carbon black. In International Conference on Solid State Chemistry. SSC- 2000: SSC- 2000, 2000. p. 123 ( p.)
  Detail

  NOVÁK, V., VONDRÁK, J. Metodika testování elektrod s využitím automatizace. In 23. Chemické zdroje elektrické energie. Praha: ČES, 2000. p. 69 ( p.)ISBN: 80-02-01390- 5.
  Detail

  NOVÁK, V. Vícekanálové pracoviště pro měření palivových článků. In V: Sborník mezinárodní studentské vědecké konference Elektroenergetika a silnoproudá elektrotechnika. Ostrava: 2000. p. 1 ( p.)
  Detail

  NOVÁK, V. Methods testing of electrodes for advanced batteries. In Sborník prací studentů a doktorandů VI. Brno: 2000. p. 132 ( p.)ISBN: 80-7204-155- X.
  Detail

 • 1999

  HAVRÁNEK, A., NOVÁK, V., SEDLAŘÍKOVÁ, M., VONDRÁK, J. Automatizované měřicí pracoviště pro elektrody palivových článků a moderních baterií. In 22. Chemické zdroje proudu. Brno: ČES, 1999. p. 45 ( p.)
  Detail

  NOVÁK, V., SEDLAŘÍKOVÁ, M., VONDRÁK, J. Vývoj elektrochemických zdrojů proudu ve spolupráci UETE FEI VUT Brno a UACH AV ČR Řež. Prospectives of Batteries for Electric Vehicles, Non- emmision Vehicles. Olomouc: 1999. p. 1 ( p.)
  Detail

 • 1998

  VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; NOVÁK, V. Electrocatalysts Based on Carbon - Manganese Oxide for Alkaline Fuel Cell Cathodes. New Materials for Electrochemical Systems, 1998, vol. 1, no. 1, p. 25-31. ISSN: 1480- 2422.
  Detail

 • 1997

  NOVÁK, V. Algoritmus řízení pracovní stanice pro intenzivní výzkum elektrodových materiálů. In sborník PGS VUT. Brno: VUT, 1997. p. 1 ( p.)
  Detail

  NOVÁK, V., VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M. Pracovní stanice pro intenzivní výzkum elektrodových materiálů. In Jubilejní 20. Chemické zdroje elektrické energie, sborník ČES. Brno: ČES, 1997. p. 59 ( p.)ISBN: 80-02-01176- 7.
  Detail

 • 1996

  NOVÁK, V., VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M. Zlepšování parametrů elektrod nízkoteplotních alkalických palivových článků. In Chemické zdroje elektrické energie XIX, sborník ČES. Brno: ČES, 1996. p. 43 ( p.)
  Detail

 • 1995

  KAZELLE, J., CENEK, M., VANĚK, J., NOVÁK, V. Zlepšení parametrů elektrod nízkoteplotních palivových článků. In Chemické zdroje elektrické energie XVIII, sborník ČES. ČES, 1995. p. 71 ( p.)
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.