Ing.

Veronika Bumberová

Ph.D.

FBM – Assistant professor

+420 54114 6906
bumberova@fbm.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Veronika Bumberová, Ph.D.

Publications

 • 2021

  KAŇOVSKÁ, L.; BUMBEROVÁ, V. Study of SMEs from electrical engineering industry providing smart services in the Czech Republic. In The 20th International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. SHS Web of Conferences. Rajecké Teplice, SK: EDP Sciences, 2021. p. 1-10. ISSN: 2261-2424.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2020

  BUMBEROVÁ, V.; MILICHOVSKÝ, F. Influence of Determinants on Innovations in Small KIBS Firms in the Czech Republic before COVID-19. Sustainability, 2020, vol. 12, no. 19, p. 1-21. ISSN: 2071-1050.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  BUMBEROVÁ, V.; KORÁB, V.; BUGÁROVÁ, D.; ERMOLIN, D.; ERMOLINA, E.; GENAEVA, E.; KOPECKÁ, A.; KOYŠOVÁ, K.; KVARDA, T.; MALÁ, T.; MORYSOVÁ, L.; PODZIMKOVÁ, L.; PROCHÁZKOVÁ, L.; STRAKOVÁ, K.; ŠPAČKOVÁ, K. Podnikání a management v kontextu 21. století. Podnikání a management v kontextu 21. století. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2020. ISBN: 978-80-7623-045-3.
  Detail

 • 2019

  BUMBEROVÁ, V.; MILICHOVSKÝ, F. Empirical Evidence of Relation between Service Innovativeness, Technology and HRM Development in KIBS Companies. Perspectives of Business and Entrepreneurship Development in Digital Transformation of Corporate Business Collected abstracts and programme of international scientific conference. Brno: Vysoké Učení Technické v Brně, 2019. p. 27 ( p.)ISBN: 978-80-214-5755-3.
  Detail

  BUMBEROVÁ, V.; MILICHOVSKÝ, F. Sustainability Development of Knowledge-Intensive Business Services: Strategic Actions and Business Performance. Sustainability, 2019, vol. 11, no. 18, p. 1-19. ISSN: 2071-1050.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  BUMBEROVÁ, V.; KAŇOVSKÁ, L. Sustainable marketing strategy under globalization: a comparison between p-KIBS and t-KIBS sectors. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky. Rajecké Teplice, SK: ZU – UNIVERSITY OF ZILINA, 2019. p. 2000-2007. ISBN: 978-80-8154-249-7.
  Detail

  BUMBEROVÁ, V.; KORÁB, V.; MEJDR, M.; PIRŠELOVÁ, S.; BUCHANEC, A.; HAVLÍČKOVÁ, A.; JIREŠOVÁ, A.; KOBLEROVÁ, E.; KOTKOVÁ, D.; NOVOTNÝ, V.; OSTROVSKÁ, N.; VAŇKOVÁ, A.; HALAMÍČEK, M. Podnikání a management v kontextu 21. století. Podnikání a management v kontextu 21. století. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2019. ISBN: 978-80-7623-023-1.
  Detail

  BUMBEROVÁ, V.; MILICHOVSKÝ, F. Business development patterns of small knowledge intensive enterprises from Czech Republic. In Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability. Praha: Oeconomica Publishing House, 2019. p. 89-103. ISBN: 978-80-245-2316-3.
  Detail | WWW

 • 2018

  BUMBEROVÁ, V.; KORÁB, V.; FILIPOVÁ, H.; LE THI, T.; ŤOPKOVÁ, D.; VAŠKOVÁ, H.; ZÁMORAVCOVÁ, M.; BERAN, J.; BLAŽEK, O.; MUSILOVÁ, S.; POHANČENÍK, V.; HAMERNÍK, P.; KRICHŤÁKOVÁ, B. Podnikání a management v kontextu 21. století. Podnikání a management v kontextu 21. století. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2018. ISBN: 978-80-7204-993-6.
  Detail

  BUMBEROVÁ, V.; MILICHOVSKÝ, F. The approaches to the development of students' analytical-research skills in business and managerial disciplines. In Albín Bráf International Scientific Conference Year 3. Praha: České Vysoké Učení Technické, 2018. p. 26-35. ISBN: 978-80-01-06429-0.
  Detail

  BUMBEROVÁ, V.; MILICHOVSKÝ, F. Development of services under globalization. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences. Rajecké Teplice, SK: ZU – UNIVERSITY OF ZILINA, 2018. p. 2007-2014. ISBN: 978-80-8154-249-7.
  Detail

 • 2017

  BUMBEROVÁ, V.; KORÁB, V.; HORNÍKOVÁ, D.; FUŇKOVÁ, M.; RONDOŠOVÁ, N.; ILGNER, T.; CRHÁK, M.; HALAČKOVÁ, A.; HLAVATÁ, M.; LORKOVÁ, K.; MAREČKOVÁ, S. Podnikání a management v kontextu 21. století. Podnikání a management v kontextu 21. století. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2017. ISBN: 978-80-7204-969-1.
  Detail

 • 2016

  BUMBEROVÁ, V.; KORÁB, V.; NOVÁKOVÁ, M.; ŠAUEROVÁ, K.; SEMANČIKOVÁ, K.; MEDVEĎOVÁ, K.; WALTER, A.; JELEN, R.; KAPUSTA, V.; ŠALOMOUNOVÁ, A. Podnikání a management v kontextu 21. století. Podnikání a management v kontextu 21. století. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2016. ISBN: 978-80-7204-949- 3.
  Detail

  BUMBEROVÁ, V.; MILICHOVSKÝ, F. Indicators for Measuring Outputs of Innovative Initiatives in the Czech Republic. ACTA VŠFS, 2016, vol. 10, no. 2, p. 115-125. ISSN: 1802-7946.
  Detail | WWW

 • 2015

  MILICHOVSKÝ, F.; BUMBEROVÁ, V. Relationship between corporate size and success innovation projects in Czech Republic. In Innovation Management and Corporate Sustainability 2015. Praha: 2015. p. 195-205. ISBN: 978-80-245-2092- 6.
  Detail

  BUMBEROVÁ, V.; MILICHOVSKÝ, F. Empirical Research of Success Innovation Projects due to the Sectoral Specifics in Czech Companies. In Perspectives of Business and Entrepreneurship Development: Economic, Management, Finance and System Engineering from the Academic and Practioners Views. Brno: 2015. p. 171-182. ISBN: 978-80-214-5227-5.
  Detail | WWW

  BUMBEROVÁ, V.; MILICHOVSKÝ, F. Key performance indicators for measurement effectiveness of innovations in Czech Republic. Kaunas: 2015. p. 1-7.
  Detail

 • 2014

  KORÁB, V.; BUMBEROVÁ, V. Drobné podnikání. CERM, 2014. ISBN: 978-80-214-5039- 4.
  Detail

 • 2013

  BUMBEROVÁ, V.; KORÁB, V. Empirical development taxonomy of micro, small and medium- sized enterprises in South Moravian Region. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, vol. LXI, no. 7, p. 2021-2031. ISSN: 1211- 8516.
  Detail

  BUMBEROVÁ, V.; ROSENBERG, J. Pilotní studie determinantů rozvoje MSP v Jihomoravském kraji: velikostní a odvětvová specifika. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2013, vol. 17, no. 7, p. 25-39. ISSN: 1802- 8527.
  Detail

 • 2011

  KORÁB, V.; BUMBEROVÁ, V.; ROSENBERG, J.; BINEK, J.; GALVASOVÁ, I.; HOLEČEK, J.; SVOBODOVÁ, H.; HALÁSEK, D. Obce a regiony pro podnikatele & podnikatelé pro obce a regiony. 1. 1. Brno: Garep, spol. s r.o., 2011. 120 p. ISBN: 978-80-905139-0- 7.
  Detail

 • 2010

  ROSENBERG, J.; BUMBEROVÁ, V. Faktory ovlivňující podnikání na vekově v praxi. In International workshop for PhD students. Brno: VUT Brno, FP, 2010. p. 164-172. ISBN: 978-80-214-4194- 1.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.