Mgr.

Věra Kollárová

Ph.D.

STI, RG-1-03

vera.kollarova@ceitec.vutbr.cz

Send BUT message

Mgr. Věra Kollárová, Ph.D.

Creative activities

  • DOSTÁL, Z.; KOLLÁROVÁ, V.: 9D manipulátor; Devítiosý manipulátor vzorku a difuzních vrstev pro Koherencí řízený holografický mikroskop. Laboratoř experimentální biofotoniky, A2/129, ÚFI, FSI, Vysoké učení technické v Brně, Technická 2896/2, 616 00 Brno. (funkční vzorek)
    Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.