Ing.

Věra Glisníková

CSc.

FCE – assistant professor

+420 54114 7238
glisnikova.v@fce.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Věra Glisníková, CSc.

Creative activities

  • GLISNÍKOVÁ, V.; ERBENOVÁ, A.; FRÝBOVÁ, P.; JANEČKA, J.; VODA, P.: Metodika 1; Metodika zlepšování geomechanických parametrů ovlivňujících stabilitu svahů u diatomových jílů. VUT FAST Brno, Ústav geotechniky. URL: http://www.vyzkumvlastnostidiatomitovychjilu.cz/. (metodika certifikovaná uplatněná)
    http://www.vyzkumvlastnostidiatomitovychjilu.cz/, number of downloads: 1
    Detail

  • GLISNÍKOVÁ, V.; ERBENOVÁ, A.; FRÝBOVÁ, P.; VODA, P.; JANEČKA, J.: Metodika 2; Výzkum vlastností diatomitových jílů a metod zlepšování jejich struktury. VUT FAST, Ústav geotechniky. URL: http://www.vyzkumvlastnostidiatomitovychjilu.cz/. (metodika certifikovaná uplatněná)
    http://www.vyzkumvlastnostidiatomitovychjilu.cz/, number of downloads: 1
    Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.