Ing.

Věra Glisníková

CSc.

FCE – assistant professor

+420 54114 7238
glisnikova.v@fce.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Věra Glisníková, CSc.

Publications

 • 2019

  GLISNÍKOVÁ, V.; ERBENOVÁ, A. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining. In Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining. International multidisciplinary geoconference SGEM. 1.2. Albena, Bulgaria: Sgem world science, 2019. p. 87-93. ISBN: 978-619-7408-77-5. ISSN: 1314-2704.
  Detail

 • 2018

  GLISNÍKOVÁ, V.; ERBENOVÁ, A.; FRÝBOVÁ, P.; DRÁPALOVÁ, R. Zhodnocení změn geomechanických vlastností diatomitových jílů zlepšených různými typy aditiv. In Zakládání staveb. 2018. p. 49-54. ISBN: 978-80-87920-06-0.
  Detail

 • 2017

  GLISNÍKOVÁ, V.; ERBENOVÁ, A.; FRÝBOVÁ, P.; DRÁPALOVÁ, R. „Influence of diatoms content in relation to the slope deformations and soil behaviour in the cuts of line constructions“. Landslide research and risk reduction for advancing culture of living with natural hazards. 2017. p. 205-205. ISBN: 978-961-6884-46-4.
  Detail

  GLISNÍKOVÁ, V.; ERBENOVÁ, A.; DRÁPALOVÁ, R.; FRÝBOVÁ, P. Vliv podílu rozsivek na některé mechanické vlastnosti jílů. In Zakládání staveb. Brno: Česká geotechnická společnost ČSSI, 2017. p. 65-70. ISBN: 978-80-87920-05-3.
  Detail

 • 2014

  JANČOVIČ, L.; DOSTÁL, P.; FRÝBOVÁ, P.; GLISNÍKOVÁ, V.; BRDEČKOVÁ, H. Geofyzikální metody měření v geotechnice. Geofyzikální metody měření v geotechnice. Brno: MSD spol. s r.o., 2014. p. 1-96. ISBN: 978-80-214-4910- 7.
  Detail

 • 2011

  GLISNÍKOVÁ, V. Soil mechanics. 2011. p. 1-140.
  Detail

 • 2010

  GLISNÍKOVÁ, V.; VALOVÁ, P. Application of Geophysical Methods in the Investigation of Possible Lochs in the Town of Miroslav. Interdisciplinaria archaeologica, 2010, vol. I, no. 1- 2, p. 105-110. ISSN: 1804- 848X.
  Detail

 • 2008

  GLISNÍKOVÁ, V. Metody užité geofyziky při stavebně historickém průzkumu. Geotechnika, 2008, vol. 11, no. 3, p. 32-35. ISSN: 1211- 913X.
  Detail

 • 2007

  GLISNÍKOVÁ, V. Revitalizace přírodní památky Holásecká jezera. In VIII. vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Košiciach. Košice: TU Košice, 2007. p. 189-194. ISBN: 978-80-8073-801- 3.
  Detail

  GLISNÍKOVÁ, V.; ŠÍBL, R. Metody monitoringu při stavbě železničního tunelu. In Košice: TU Košice, 2007. p. 129-134.
  Detail

  GLISNÍKOVÁ, V.; ŠÍBL, R. Monitoring při výstavbě železničního tunelu. Silnice a železnice, 2007, vol. 2, no. 4, p. 19-21. ISSN: 1801- 822X.
  Detail

 • 2006

  PASEKA, A.; BAŽANT, Z.; GLISNÍKOVÁ, V.; ERBENOVÁ, A. Inženýrskogeologický a statický posudek historické stavby před její rekonstrukcí. In 34. konference se zahraniční účastí Zakládání staveb Brno 2006, Sborník příspěvků. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2006. p. 89-94. ISBN: 80-7204-478- 8.
  Detail

  PASEKA, A.; GLISNÍKOVÁ, V.; ERBENOVÁ, A. Korelace výsledků vrtného průzkumu a geofyzikálních měření. In Geotechnika 2006. 6. Stupava: Orgware, 2006. p. 41-46. ISBN: 80-248-1124- 3.
  Detail

  PASEKA, A.; BAŽANT, Z.; GLISNÍKOVÁ, V.; ERBENOVÁ, A. Inženýrskogeologický a statický posudek historické stavby před její rekonstrukcí. In Zakládání staveb Brno. 34. Olomučany: Final Tisk s.r.o., 2006. p. 89-94. ISBN: 80-7204-478- 8.
  Detail

 • 2005

  GLISNÍKOVÁ, V., BACHRATÝ, J. ZOO Ostrava- rozšíření parkové části do historicky poddolovaných oblastí. In Ve službách archeologieVI. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, AV SAV Nitra, 2005. p. 87-93. ISBN: 80-7275-060- 7.
  Detail

  GLISNÍKOVÁ, V.; HAŠEK, V.:. Anteil der Geophysikalischen Methoden an der Achaologischen Erorschung der Untrirdischen Raume. Slovenská archeológia, 2005, vol. 8, no. 2, p. 337-362. ISSN: 1335- 0102.
  Detail

 • 2004

  GLISNÍKOVÁ, V. Použití geofyzikálních metod jako výchozích podkladůl pro stabilitní řešení. In Ve službách archeologie V. sv. V. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2004. p. 43 ( p.)ISBN: 80-7275-051- 8.
  Detail

  GLISNÍKOVÁ, V. Stavebně- historický průzkum pro zámek Vrchotovy Janovice. In Geotechnika- 2004- Geotechnics. Stupava, Slovakia: Orgware, 2004. p. 145 ( p.)ISBN: 80-8073-151- 9.
  Detail

 • 2003

  GLISNÍKOVÁ, V. Zvýšený zemní tlak na zasypané konstrukce. In Staticko-konštrukčné a stavebno- fyzikálne problémy stavebných konštrukcií. Košice: TU Košice, 2003. p. 223 ( p.)ISBN: 80-232-0221- 9.
  Detail

  GLISNÍKOVÁ, V. Geofyzikální průzkum pro rehabilitaci zámeckého parku Vrchotovy Janovice. In Ve službách archeologie IV. Brno: DAPE, 2003. p. 41 ( p.)ISBN: 80-7275-041- 0.
  Detail

 • 2002

  GLISNÍKOVÁ, V. Problematika zakládání staveb v oblastech s relikty původní historické zástavby v podzemí. In Geotechnika 2002. TU Ostrava: TU Ostrava, 2002. p. 13 ( p.)ISBN: 80-248-0115- 9.
  Detail

 • 2001

  GLISNÍKOVÁ, V. Failures due to technology process of compaction. In Failures of concrete structures. Bratislava: Expertcentrum Bratislava, 2001. p. 223 ( p.)
  Detail

  GLISNÍKOVÁ, V. Uplatnění geofyzikálních metod při stavebně historických průzkumech v České republice. In Ve službách archeologie II. Brno: FB Print, 2001. p. 7 ( p.)ISBN: 80-7275-014- 3.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.