prof. Ing.

Václav Píštěk

DrSc.

FME, ITE DP – Head of sub-department

+420 54114 2271
pistek.v@fme.vutbr.cz

Send BUT message

prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc.

Projects

 • 2020

  Nové technologie pro nízkoemisní mobilitu, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2019

  VÝVOJ VSTŘIKOVACÍHO SYSTÉMU PALIVA S MECHANICKÝM ŘADOVÝM ČERPADLEM A ELEKTRONICKOU REGULACÍ PRO DIESELOVÉ MOTORY PLNÍCÍ NOVÉ EMISNÍ PŘEDPISY, zahájení: 01.02.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2018

  Spolupráce při vývoji spalovacího motoru malého vodního plavidla s důrazem na minimalizaci emisí pohonné jednotky, zahájení: 01.07.2018, ukončení: 30.06.2020
  Detail

  TN01000026, Národní centrum kompetence Josefa Božka pro pozemní dopravní prostředky , zahájení: 01.06.2018, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  TH03010183, Specifické spojky s prodlouženou životností pro převodová ústrojí kolejových vozidel, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2017

  EDEC - Enhanced Diesel Engine Control, zahájení: 01.06.2017, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  Výzkum výpočtových a experimentálních metod v oblasti mobilních systémů, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

  TH02010725, Převodové ústrojí pro vysokorychlostní lokomotivy, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2014

  Výzkum progresivních metod řešení dynamiky hnacích traktů, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  TA03011378, Plně reverzovatelná dvoutoká převodovka s automatizovaným elektrohydraulickým řazením , zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Prostorový skener pro výuku reverzního inženýrství , zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Modelování dynamiky vozidel II, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  TE01020020, Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka., zahájení: 01.03.2012, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  Modelování dynamiky vozidla, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Řešení dynamiky pohonné jednotky s uvažováním elastohydrodynamických dějů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Zkušební stav pro měření mechanické účinnosti, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Laboratoř pro analýzu proudění sacími a výfukovými systémy spalovacích motorů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Vývoj metod umožňujících stanovení mechanických ztrát, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  GA101/09/1225, Interakce pružných těles prostřednictvím tenkých vrstev viskoelastické kapaliny, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Laboratoř pro komplexní analýzu třecích ztrát ve spalovacích motorech, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

  Komplexní měřící pracoviště pro spalovací motory, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2006

  Komplexní diagnostické pracoviště dopravní techniky, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

  GA101/06/0402, Reálné pracovní cykly motorů s vnějším přívodem tepla, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2008
  Detail

  Rozšíření Komplexního grafického pracoviště pro metodu Rapid Prototyping, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2005

  1M0568, Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka II, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2003

  GA101/03/0299, Mikrocentrála pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla na bázi motoru s vnějším přívodem tepla, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2005
  Detail

  Komplexní grafické pracoviště, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2003
  Detail

 • 2001

  GA101/01/0027, Komplexní třídimenzionální výpočtové modely klikového mechanismu, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2003
  Detail

 • 2000

  Ústav automobilního a dopravního inženýrstvá, odbor spalovacích motorů, zahájení: 01.01.2000
  Detail