Ing.

Tomáš Vojtek

Ph.D.

CEITEC, RG-1-04 – Researcher

Send BUT message

Ing. Tomáš Vojtek, Ph.D.

Projects

 • 2017

  Inherentní odpor proti šíření únavových smykových trhlin v kovových materiálech, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2014

  Víceúrovňové modelování deformačních a lomových procesů v materiálech, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  Kvantitativní fraktografie smykových únavových trhlin v ARMCO železe a titanu, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Prahové podmínky šíření a topografie trhlin v zátěžných módech II a III, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Deformační stabilita krystalů a trhlin v pevných látkách při víceosém zatížení, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Modelování deformace a porušení pevných látek z nanoskopické úrovně, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail