prof. Ing.

Tomáš Svěrák

CSc.

FCH – associate professor

+420 54114 9367, +420 54114 9337
sverak@fch.vut.cz

Send BUT message

prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc.

Projects

 • 2019

  Materiály a technologie pro 21. století , zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  TH04030198, Odstraňování amoniaku z fugátu bioplynových stanic pomocí membránového kontaktoru., zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2018

  Inovativní pokročilé materiály – studium vlastností a možností aplikace , zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2017

  Filtrační přepážky na bázi alkalicky aktivovaných materiálů: příprava, charakterizace, vlastnosti, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2015

  Pokročilé materiály – chemie, technologie a jejich vlastnosti, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  TH01030820, Komplexní snížení plynných polutantů "malých" producentů emisí, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2014

  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  LG13062, Podpora činnosti v pracovní skupině Comminution and Classification EFCE, zahájení: 01.03.2013, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2012

  Výuková aparatura měření sypných vlastností práškovitých materiálů, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů , zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2010

  LA10038, Podpora činností v pracovní skupině Comminution and Classification EFCE, zahájení: 01.03.2010, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Výuková aparatura pro sledování podmínek přisávání vzduchu z hladiny proudící kapaliny, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.10.2010
  Detail

  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů , zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2005

  Proměření sypných vlastností výrobků, zahájení: 10.10.2005, ukončení: 31.12.2006
  Detail

  Sorpční schopnosti vápenného hydrátu, zahájení: 01.03.2005, ukončení: 15.12.2006
  Detail

  Analýza diferencí výsledků měření sypných vlastností partikulárních látek, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2003

  Účinnost mlecích systémů, zahájení: 01.03.2003
  Detail

  Užitné vlastnosti šungitů, zahájení: 06.01.2003, ukončení: 05.11.2006
  Detail

  Rozvoj procesů velmi jemného mletí, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2006
  Detail

  Mechanochemické zpracování odpadových materiálů, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.01.2006
  Detail

 • 2002

  Laboratoř chemického inženýrství, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2002
  Detail

 • 1999

  Užitné vlastnosti vápenců lokality Mikulov, zahájení: 01.03.1999, ukončení: 31.12.1999
  Detail