Ing.

Tomáš Pavelka

Ph.D.

FEEC – External Pedagogue

pavelkat@feec.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.

Publications

 • 2016

  PTÁČEK, M.; KOPIČKA, M.; PAVELKA, T.; RADIL, L. Modelling of Small Wind Power Plant with Savonius-Darrieus Rotor in the PSCAD. In Proceedings of the 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). first. Prague, Czech Republic: Czech Technical University in Prague, 2016. p. 204-209. ISBN: 978-1-5090-0907-7.
  Detail | WWW

  PAVELKA, T.; PTÁČEK, M.; BAXANT, P. Static model of LED behaviour depending on operating conditions. In Proceedings of the 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). first. Prague, Czech Republic: Czech Technical University in Prague, 2016. p. 480-484. ISBN: 978-1-5090-0907-7.
  Detail | WWW

  PAVELKA, T.; ŠKODA, J.; BAXANT, P. Historie světelných diod LED. Světlo, 2016, vol. 2016, no. 2, p. 26-28. ISSN: 1212-0812.
  Detail

 • 2015

  ŠKODA, J.; SUMEC, S.; BAXANT, P.; KRBAL, M.; PAVELKA, T. Porovnání LED s konvenčními světelnými zdroji. 2015, vol. 6, no. 3/ 2015, p. 60-62.
  Detail

  ŠKODA, J.; SUMEC, S.; BAXANT, P.; KRBAL, M.; PAVELKA, T. Near Field Photometry. In Proceedings of the 21st International Conference LIGHT SVĚTLO 2015. first. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2015. p. 253-256. ISBN: 978-80-214-5244- 2.
  Detail

  PAVELKA, T.; DOLEŽAL, P.; SLÁMA, P. Parameters of white LEDs respecting operational conditions. In Proceedings of the 21st International Conference Light Svetlo 2015. 1. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2015. p. 49-52. ISBN: 978-80-214-5244- 2.
  Detail

  PAVELKA, T.; PTÁČEK, M. Degradation of LED parameters during operation: Brief review of currently used models and measuring methods. In Proceedings of the 2015 16th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). Ostrava, Czech Republic: VŠB-TU Ostrava, 2015. p. 1-4. ISBN: 978-1-4673-6787-5.
  Detail

 • 2014

  KRBAL, M.; ŠKODA, J.; ISKANDIROVA, M.; BAXANT, P.; PAVELKA, T.; SUMEC, S.; ŠTĚPÁNEK, J. Ekodesign komponentů pro světelnou techniku. In Kurz osvětlovací techniky XXXI. Ostrava: VŠB - Technická universita Ostrava, 2014. p. 246-250. ISBN: 978-80-248-3553- 2.
  Detail

  PAVELKA, T.; ŠKODA, J.; BAXANT, P. Historie LED. In Kurz osvětlovací techniky XXXI. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. p. 165-169. ISBN: 978-80-248-3553- 2.
  Detail

  ŠKODA, J.; SUMEC, S.; BAXANT, P.; KRBAL, M.; PAVELKA, T. Porovnání LED s konvenčními světelnými zdroji. In Sborník odborného semináře Kurz osvětlovací techniky XXXI. 1. 2014. p. 33-39. ISBN: 978-80-248-3553- 2.
  Detail

  ŠKODA, J.; SUMEC, S.; KRBAL, M.; BAXANT, P.; PAVELKA, T. Comparison incandescent lamps with alternative light sources with E27 thread. In LUMEN V4 2014 - Proceedings. 1. Budapest: MEE Világítástechnikai Társaság, 2014. p. 93-98. ISBN: 978-963-9299-21- 4.
  Detail

  PTÁČEK, M.; PAVELKA, T.; NOVOTNÝ, J. The Cooperation of Fuel Cells and Renewable Energy Sources: A Short Review of Operated Energetics Systems and Their Main Deficiencies of PEMFC Models in Hybrid Systems. In Proceedings of 2014 15th International Scientific Conference on Electric Power Engineering. 1. Brno, Czech Republic: 2014. p. 363-366. ISBN: 978-1-4799-3806- 3.
  Detail

  PAVELKA, T. Souhrnná výzkumná zpráva k zakázce smluvního výzkumu - Analýza provozních parametrů předřadníku LED Driver UEL070-S155035- A1. Brno: FEKT VUT v Brně, CVVOZE, 2014. p. 1-2.
  Detail

 • 2013

  ŠKODA, J.; KRBAL, M.; BAXANT, P.; SUMEC, S.; PAVELKA, T. Využití dutých světlovodů pro osvětlení fytotronové komory. In Zborník prednášok SVETLO 2013. 2013. p. 94-101. ISBN: 978-80-89275-35- 9.
  Detail

  KRBAL, M.; BAXANT, P.; ŠKODA, J.; SUMEC, S.; PAVELKA, T.; ISKANDIROVA, M. Ekologická zátěž světelných zdrojů. In Kurz osvětlovací techniky XXX. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. p. 235-238. ISBN: 978-80-248-3173- 2.
  Detail

  PAVELKA, T.; KRBAL, M. Design and construction of middle- frequency inductive heater for educational purposes. In Proceedings of the 14th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2013. 1. edice. Ostrava, Czech Republic: VSB - Technical University of Ostrava, 2013. p. 445-448. ISBN: 978-80-248-2988- 3.
  Detail

  ŠKODA, J.; BAXANT, P.; KRBAL, M.; SUMEC, S.; PAVELKA, T. Photometry of LED sources. Przeglad Elektrotechniczny, 2013, vol. 89, no. 6/ 2013, p. 341-344. ISSN: 0033- 2097.
  Detail

  ŠKODA, J.; SUMEC, S.; BAXANT, P.; KRBAL, M.; PAVELKA, T.; BELÁK, M. Hodnocení odrazných prvků reflexních vest. Sborník odborného semináře Kurz osvětlovací techniky XXX. 2013. p. 243-149. ISBN: 978-80-248-3173-2.
  Detail

 • 2012

  PTÁČEK, M.; PAVELKA, T.; MATOUŠEK, A. The Verification of Validity of the Low-Cost Laboratory Measuring Set for Analysis of Low- Power Photovoltaic Modules. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. First edition. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Electrical Power Engineering, 2012. p. 485-489. ISBN: 978-80-214-4514- 7.
  Detail

  PAVELKA, T.; PTÁČEK, M.; BAXANT, P. Photometrical Parameters of the Luminaire Used for Laboratory Measure of Low- Power Photovoltaic Modules. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. First edition. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Electrical Power Engineering, 2012. p. 1181-1184. ISBN: 978-80-214-4514- 7.
  Detail

 • 2011

  BAXANT, P.; SUMEC, S.; PAVELKA, T. Using digital photos for quality assessment of variable traffic signs. In SVĚTLO 2011. 19. Praha: Česká společnost pro osvětlování, 2011. p. 48-50. ISBN: 978-80-248-2480- 2.
  Detail

  ŠKODA, J.; BAXANT, P.; PAVELKA, T.; KRBAL, M.; SUMEC, S. Analysis of Discharge Lamp Luminance Depending on Position. In ELECTRIC POWER ENGINEERING 2011. 1. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2011. p. 1-3. ISBN: 978-80-248-2393- 5.
  Detail

  PAVELKA, T.; BAXANT, P.; KRBAL, M.; ŠKODA, J.; DOSTÁL, L. Parameters of classic bulbs under extreme conditions. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. First edition. Ostrava, Czech Republic: VSB - Technical University of Ostrava, 2011. p. 1-4. ISBN: 978-80-248-2393- 5.
  Detail

  MASTNÝ, P.; DRÁPELA, J.; MACHÁČEK, J.; PTÁČEK, M.; RADIL, L.; BARTOŠÍK, T.; PAVELKA, T.; MIŠÁK, S. Obnovitelné zdroje elektrické energie. EFEKT. EFEKT. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. 256 p. ISBN: 978-80-01-04937- 2.
  Detail

 • 2010

  PAVELKA, T.; BAXANT, P. Comparison of Lighting Regulators in Terms of Energy Savings and Operational Parameters. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2010. First edition. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Electrical Power Engineering, 2010. p. 803-806. ISBN: 978-80-214-4094- 4.
  Detail

  PAVELKA, T. Design of a Heating Circuit with Extraction Steam Condensing Turbine in Precheza Company. In Proceedings of the 16th Conference STUDENT EEICT 2010 Volume 4. Brno, Czech Republic: NOVPRESS s.r.o., 2010. p. 142-146. ISBN: 978-80-214-4079- 1.
  Detail

  PAVELKA, T.; BAXANT, P. Srovnání světelných regulátorů z hlediska úspory elektrické energie a provozních parametrů. In Kurz osvětlovací techniky XXVIII. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. p. 127-131. ISBN: 978-80-248-2307- 2.
  Detail

  PAVELKA, T.; BAXANT, P. Comparison of current light sources lifetimes. In IIIrd Conference of the Visegrad Countries on Lighting - LUMEN V4. 1. edition. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2010. p. 1-3. ISBN: 978-80-248-2247- 1.
  Detail

 • 2009

  BAXANT, P.; ŠKODA, J.; PAVELKA, T. Progress in the Field of Digital Photography for the Luminance Analyses. In SVETLO- LIGHT 2009. Bratislava, Slovensko: TYPHOON, 2009. p. 78-85. ISBN: 978-80-969403-7- 0.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.