Ing.

Tomáš Kiska

FEEC, UTKO

+420 54114 6927

Send BUT message

Ing. Tomáš Kiska

Publications

 • 2019

  ZVONČÁK, V.; MEKYSKA, J.; ŠAFÁROVÁ, K.; MUCHA, J.; KISKA, T.; LOSENICKÁ, B.; ČECHOVÁ, B.; FRANCOVÁ, P.; SMÉKAL, Z. Vliv intra-writer normalizace na diagnózu vývojové dysgrafie založené na kvantitativní analýze online písma. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2019, vol. 20, no. 6, p. 1-5. ISSN: 1213-1539.
  Detail | WWW

  GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; ZVONČÁK, V.; MUCHA, J.; KISKA, T.; SMÉKAL, Z.; ELIÁŠOVÁ, I.; MRÁČKOVÁ, M.; KOŠŤÁLOVÁ, M.; REKTOROVÁ, I.; FAÚNDEZ ZANUY, M.; ALONSO-HERNANDEZ, J.; GOMEZ-VILDA, P. Changes in Phonation and Their Relations with Progress of Parkinson’s Disease. Applied Sciences - Basel, 2019, vol. 8, no. 12, p. 1-18. ISSN: 2076-3417.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  MUCHA, J.; MEKYSKA, J.; GALÁŽ, Z.; FAÚNDEZ ZANUY, M.; LOPEZ-DE-IPINA, K.; ZVONČÁK, V.; KISKA, T.; SMÉKAL, Z.; BRABENEC, L.; REKTOROVÁ, I. Identification and Monitoring of Parkinson’s Disease Dysgraphia Based on Fractional-Order Derivatives of Online Handwriting. Applied Sciences - Basel, 2019, vol. 8, no. 12, p. 1-18. ISSN: 2076-3417.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  BRABENEC, L.; KLOBUŠIAKOVÁ, P.; BARTOŇ, M.; MEKYSKA, J.; GALÁŽ, Z.; ZVONČÁK, V.; KISKA, T.; MUCHA, J.; SMÉKAL, Z.; KOŠŤÁLOVÁ, M.; REKTOROVÁ, I. Non-invasive stimulation of the auditory feedback area for improved articulation in Parkinson's disease. PARKINSONISM & RELATED DISORDERS, 2019, vol. 61, no. 1, p. 187-192. ISSN: 1353-8020.
  Detail | WWW

  MUCHA, J.; MEKYSKA, J.; FAÚNDEZ ZANUY, M.; SANZ-CARTAGENA, M.; GALÁŽ, Z.; ZVONČÁK, V.; KISKA, T.; SMÉKAL, Z.; LOPEZ-DE-IPINA, K.; REKTOROVÁ, I. Advanced Analysis of Online Handwriting in a Multilingual Cohort of Patients with Parkinson's Disease. In Advances in Signal Processing and Artificial Intelligence: Proceedings of the 1st International Conference on Advances in Signal Processing and Artificial Intelligence. 1. Barcelona, Spain: International Frequency Sensor Association (IFSA) Publishing, S. L., 2019. p. 144-147. ISBN: 978-84-09-10127-6.
  Detail

 • 2018

  MUCHA, J.; ZVONČÁK, V.; GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; KISKA, T.; SMÉKAL, Z.; FAÚNDEZ ZANUY, M.; BRABENEC, L.; REKTOROVÁ, I.; LOPEZ-DE-IPINA, K. Fractional Derivatives of Online Handwriting: a New Approach of Parkinsonic Dysgraphia Analysis. In 41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Atény, Řecko: 2018. p. 214-217. ISBN: 978-1-5386-4695-3.
  Detail | WWW

  ZVONČÁK, V.; MEKYSKA, J.; ŠAFÁROVÁ, K.; GALÁŽ, Z.; MUCHA, J.; KISKA, T.; SMÉKAL, Z.; LOSENICKÁ, B.; ČECHOVÁ, B.; FRANCOVÁ, P.; FAUNDEZ-ZANUY, M.; ROSENBLUM, S. Effect of Stroke-level Intra-writer Normalization on Computerized Assessment of Developmental Dysgraphia. In 10th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Moskva, Rusko: 2018. p. 233-237. ISBN: 978-1-5386-9360-5.
  Detail

  KISKA, T.; ZVONČÁK, V.; MUCHA, J.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z. Určení místa původu interpretací české komorní hudby za pomoci technik Music Information Retrieval. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2018, vol. 20, no. 4, p. 1-8. ISSN: 1213-1539.
  Detail | WWW

  KISKA, T.; GALÁŽ, Z.; ZVONČÁK, V.; MUCHA, J.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z. Music Information Retrieval Techniques for Determining the Place of Origin of a Music Interpretation. In 10th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Moskva, Rusko: 2018. p. 238-242. ISBN: 978-1-5386-9360-5.
  Detail

  MUCHA, J.; MEKYSKA, J.; FAÚNDEZ ZANUY, M.; LOPEZ-DE-IPINA, K.; ZVONČÁK, V.; GALÁŽ, Z.; KISKA, T.; SMÉKAL, Z.; BRABENEC, L.; REKTOROVÁ, I. Advanced Parkinson's Disease Dysgraphia Analysis Based on Fractional Derivatives of Online Handwriting. In 10th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops. Moskva, Rusko: 2018. p. 77-82. ISBN: 978-1-5386-9361-2. ISSN: 2157-023X.
  Detail

  MEKYSKA, J.; GALÁŽ, Z.; KISKA, T.; ZVONČÁK, V.; MUCHA, J.; SMÉKAL, Z.; ELIÁŠOVÁ, I.; KOŠŤÁLOVÁ, M.; MRAČKOVÁ, M.; FIEDOROVÁ, D.; FAUNDEZ-ZANUY, M.; SOLÉ-CASALS, J.; GÓMEZ-VILDA, P.; REKTOROVÁ, I. Quantitative Analysis of Relationship Between Hypokinetic Dysarthria and the Freezing of Gait in Parkinson’s Disease. Cognitive Computation, 2018, vol. 10, no. 6, p. 1006-1018. ISSN: 1866-9956.
  Detail | WWW

  GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; KISKA, T.; ZVONČÁK, V.; MUCHA, J.; HARÁR, P.; SMÉKAL, Z.; ELIÁŠOVÁ, I.; MRAČKOVÁ, M.; KOŠŤÁLOVÁ, M.; REKTOROVÁ, I.; ALONSO-HERNANDEZ, J.; GOMEZ-VILDA, P. Monitoring Progress of Parkinson’s Disease Based on Changes in Phonation: a Pilot Study. In 41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Atény, Řecko: 2018. p. 218-221. ISBN: 978-1-5386-4695-3.
  Detail

  ZVONČÁK, V.; ŠAFÁROVÁ, K.; MEKYSKA, J.; MUCHA, J.; KISKA, T.; LOSENICKÁ, B.; ČECHOVÁ, B.; FRANCOVÁ, P.; SMÉKAL, Z. Automatizovaná diagnóza vývojové dysgrafie založená na kvantitativní analýze online písma. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2018, vol. 20, no. 2, p. 1-6. ISSN: 1213-1539.
  Detail | WWW

 • 2017

  GALÁŽ, Z.; KISKA, T.; ZVONČÁK, V.; MUCHA, J.; SMÉKAL, Z. Assessing Parkinson's disease using prosodic analysis of neutral, stress- modified and rhymed speech. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2017, vol. 19, no. 2, p. 57-66. ISSN: 1213-1539.
  Detail

  GALÁŽ, Z.; ZVONČÁK, V.; KISKA, T.; MUCHA, J.; SMÉKAL, Z. Objektivní hodnocení poruch chůze na základě akustické analýzy četby dlouhého textu u pacientů s idiopatickou Parkinsonovou nemocí. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2017, vol. 19, no. 4, p. 1-7. ISSN: 1213-1539.
  Detail | WWW

  MUCHA, J.; GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; KISKA, T.; ZVONČÁK, V.; SMÉKAL, Z.; ELIÁŠOVÁ, I.; MRAČKOVÁ, M.; KOŠŤÁLOVÁ, M.; REKTOROVÁ, I. Identification of Hypokinetic Dysarthria Using Acoustic Analysis of Poem Recitation. In 40th Anniversary of International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Barcelona, Španělsko: 2017. p. 735-738. ISBN: 978-1-5090-3981-4.
  Detail | WWW

  MUCHA, J.; GALÁŽ, Z.; KISKA, T.; MEKYSKA, J.; ZVONČÁK, V.; SMÉKAL, Z. Acoustic analysis of poem recitation for identification of hypokinetic dysarthria in Parkinson’ s disease patients. Book of Abstracts, CEITEC PhD Retreat II. Brno: Masarykova univerzita, 2017. p. 47 ( p.)ISBN: 978-80-210-8550- 3.
  Detail

  GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; KISKA, T.; ZVONČÁK, V.; MUCHA, J.; SMÉKAL, Z.; ELIÁŠOVÁ, I.; MRAČKOVÁ, M.; KOŠŤÁLOVÁ, M.; REKTOROVÁ, I.; FAÚNDEZ ZANUY, M. Assessing Freezing of Gait in Parkinson' s Disease Using Analysis of Hypokinetic Dysarthria. In 40th Anniversary of International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Barcelona, Španělsko: 2017. p. 739-742. ISBN: 978-1-5090-3981- 4.
  Detail

  BRABENEC, L.; MEKYSKA, J.; GALÁŽ, Z.; ZVONČÁK, V.; KISKA, T.; MUCHA, J.; SMÉKAL, Z.; KOŠŤÁLOVÁ, M.; REKTOROVÁ, I. Effects of non-invasive brain stimulation of the superior temporal gyrus on motor speech disorder in Parkinson's disease. European Journal of Neurology. European Journal of Neurology, 2017. p. 478-478. ISSN: 1468-1331.
  Detail | WWW

 • 2016

  GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; MŽOUREK, Z.; KISKA, T.; SMÉKAL, Z.; REKTOROVÁ, I. Degree of Parkinson’ s Disease Severity Estimation Based on Speech Signal Processing. In Proceedings of the 39th International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2016. 1. 2016. p. 503-507. ISBN: 978-1-5090-1287- 9.
  Detail

  KISKA, T. Acoustic Analysis of Sentences Complicated for Articulation in Patients with Parkinson' s Disease. In Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2016. p. 518-522. ISBN: 978-80-214-5350- 0.
  Detail

  SMÉKAL, Z.; KISKA, T.; MEKYSKA, J. Teagerův- Kaiserův energetický operátor. Sdělovací technika, 2016, vol. 2016, no. 12, p. 30-33. ISSN: 0036-9942.
  Detail | WWW

*) Publications are generated once a 24 hours.