Ing.

Soběslav Valach

FEEC, UAMT

+420 54114 6476
valach@feec.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Soběslav Valach

Creative activities

 • HONEC, P.; HONEC, J.; VALACH, S.; PETYOVSKÝ, P.: LINE1707; Prototyp řádkové kamery LINE1707. UAMT, E-617. URL: UAMT. (prototyp)
  Detail

 • HONEC, P.; HONEC, J.; PETYOVSKÝ, P.; VALACH, S.: PAL; Distribuované zpracování obrazových dat s využitím lokální počítačové sítě. UAMT E-617, E-620. URL: http://www uamt. (prototyp)
  http://www, number of downloads: 2
  Detail

 • KALOVÁ, I.; HONEC, J.; HONEC, P.; VALACH, S.: Scanner; Scanner profilů automobilů. UAMT E-617, E-620. URL: http://www uamt. (prototyp)
  http://www, number of downloads: 1
  Detail

 • HONEC, P.; VALACH, S.; HONEC, J.; KALOVÁ, I.: DG64; DG64 - PCI karta s DSP TMS320C6416T. UAMT E-617,E-620. URL: http://www uamt. (prototyp)
  http://www, number of downloads: 1
  Detail

 • EUS100LX; Řídící systém EUS100LX. (prototyp)
  Detail

 • SCSAT04; SCSAT04. (prototyp)
  Detail

 • VALACH, S.; GOGOL, F.: MPHP; Měřidlo průtoku PH. APOS-Trade Blansko. (prototyp)
  Detail

 • VALACH, S.: HSCAM; Prototyp rychlé kamery s vyhodnocením obrazu v reálném čase. UAMT FEKT Brno, E-Com Slavkov. (prototyp)
  Detail

 • VALACH, S.; GOGOL, F.: AFPROT; Prototyp stroje pro výrobu výstelových bublin. APOS Trade Blansko. (prototyp)
  Detail

 • VALACH, S.: KSVIR; Kamerový systém pro vyhodnocování pozice IR paprsku. E-COM. (prototyp)
  Detail

 • VALACH, S.: LEDPANEL-Z; Jednotka LED zobrazovače. ÚAMT, VUT v Brně. (prototyp)
  Detail

 • VALACH, S.: LEDPANEL-DJ; Distribuční jednotka dat pro velkoplošné panely. UAMT, VUT v Brně. (prototyp)
  Detail

 • VALACH, S.: CLI; CameraLink Interface. ÚAMT, VUT v Brně. (prototyp)
  Detail

 • VALACH, S.: PCU; PiezoController Unit. ESRF (European Synchrotron Radiation Facility, Francie). (prototyp)
  Detail

 • VALACH, S.; GOGOL, F.; KVÁŠ, M.: DUT; Modul rychlého sériového rozhraní pro přenos obrazových dat - vysílač. UAMT, VUT v Brně. (prototyp)
  Detail

 • VALACH, S.; GOGOL, F.; KVÁŠ, M.: DU-R; Modul pro příjem, zpracování a zobrazení obrazových dat. UAMT, VUT v Brně. (prototyp)
  Detail

 • VALACH, S.; KVÁŠ, M.; GOGOL, F.: KAMI; FPGA based data acquisition system. University of Tohoku, Japan. (prototyp)
  Detail

 • VALACH, S.; KVÁŠ, M.: CCAN; Převodník protokolů CAN. UAMT FEKT VUT Brno. (prototyp)
  Detail

 • VALACH, S.; KVÁŠ, M.: HVACT; Měřící a testovací pracoviště pro kontrolu klimatizačních jednotek. DFC Design, s.r.o.. (prototyp)
  Detail

 • VALACH, S.; KVÁŠ, M.: acqUnit; Akviziční jednotka s rozhraním Ethernet. ÚAMT, VUT v Brně. (prototyp)
  Detail

 • VALACH, S.; KVÁŠ, M.; GOGOL, F.: RFID; Automatizované oživovací a testovací pracoviště RFID čtečky. Metra Blansko, a.s.ů Blansko. (prototyp)
  Detail

 • VALACH, S.; KVÁŠ, M.: IO-TEST; Měřící karta pro kontrolu matice spínačů. UAMT FEKT VUT Brno. (prototyp)
  Detail

 • VALACH, S.; KVÁŠ, M.: IO-UNIT; Modulární systém vstupů a výstupů na rozhraní RS232 a RS485. ÚAMT, VUT v Brně. (prototyp)
  Detail

 • VALACH, S.; KVÁŠ, M.: SW-TEST; Tester a měřič přechodových odporů matice spínačů. ÚAMT, VUT v Brně. (prototyp)
  Detail

 • VALACH, S.: Analyzer; Analyzátor digitálních signálů. ÚAMT, VUT v Brně. (prototyp)
  Detail

 • VALACH, S.: IO_UNIT_UNIV; IO_UNIT_UNIVERZAL. UAMT FEKT, VUT v Brně. (prototyp)
  Detail

 • VALACH, S.; KVÁŠ, M.: GB010; Konvertor HD SDI - 10G bit Ethernet. UAMT FEKT VUT v Brně. (prototyp)
  Detail

 • VALACH, S.; KVÁŠ, M.: A020; Jednotka pro přenos dat s velmi nízkým jitterem. UAMT FEKT VUT v Brně. (prototyp)
  Detail

 • VALACH, S.: STP_A; Jednotka pro řízení krokových morů s více kanály. UAMT, FEKT. (prototyp)
  Detail

 • VALACH, S.: HDMI2OLED; Konverzní modul HDMI stereo OLED. UAMT, FEKT VUT v Brně. (prototyp)
  Detail

 • VALACH, S.: V5MA; Modul zpracování a vyhodnocení dat na bázi FPGA. UAMT FEKT VUT v Brně. (prototyp)
  Detail

 • BRADÁČ, Z.; KALOVÁ, I.; VALACH, S.: Periskop; Periskop do komory ionizujícího záření. VF Černá Hora, UJP Praha. (ověřená technologie)
  Detail

 • VALACH, S.: Alice II; EUS FS - Alice II. APOS Trade, Metra Blansko. (funkční vzorek)
  Detail

 • VALACH, S.: EUS_FS_START; EUS_FS_START 1.1. APOS, Metra Blansko, UAMT FEEC VUT BRNO. (funkční vzorek)
  Detail

 • VALACH, S.: IMPUNT; Jednotka impulzeru. Metra Blansko, UAMT FEEC VUT Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • VALACH, S.: NVSML; Navigační systém. APOS-auto, UAMT FEEC VUT Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • VALACH, S.; HORÁK, K.: Cutter 1.0; Cutter 1.0. APOS - MAXIMA, s.r.o.. (funkční vzorek)
  Detail

 • VALACH, S.: Park Asistant; Parkovací asistent. Volkswagen AG, Volfsburg, Germany. (funkční vzorek)
  Detail

 • VALACH, S.: EUSFSA; Prototyp řídícího systému EUS FSA. UAMT FEEC VUT Brno, SamSoft Asp Denmark. (funkční vzorek)
  Detail

 • VALACH, S.; KVÁŠ, M.: DMIR; Digitální bezdrátový městský rozhlas. DFC Design s. r. o.. URL: http://www.uamt.feec.vutbr.cz/vision/RESULTS/products.html. (funkční vzorek)
  http://www.uamt.feec.vutbr.cz/vision/RESULTS/products.html, number of downloads: 1
  Detail

 • ČERVINKA, L.; GOGOL, F.; VALACH, S.; KVÁŠ, M.: Count_1.0; Zařízení pro počítání lékařských pomůcek. UAMT VUT DFC Design, s.r.o.. (funkční vzorek)
  Detail

 • GOGOL, F.; ČERVINKA, L.; KVÁŠ, M.; VALACH, S.: TMAU; Testovací modul klimatizační jednotky. UAMT, VUT v Brně APOS Trade Blansko. (funkční vzorek)
  Detail

 • GOGOL, F.; KVÁŠ, M.; VALACH, S.: RH-ST; Rhoncho-stop. UAMT, VUT v Brně Apos Trade Blansko. (funkční vzorek)
  Detail

 • VALACH, S.; PAVLATA, K.; KVÁŠ, M.; GOGOL, F.: Safety-cable; Safety-cable. Uamt, Metra Blansko. (funkční vzorek)
  Detail

 • VALACH, S.; KVÁŠ, M.; PAVLATA, K.; GOGOL, F.: Smart-central; Smart-central. UAMT, Metra Blansko. (funkční vzorek)
  Detail

 • VALACH, S.; KVÁŠ, M.; PAVLATA, K.; GOGOL, F.: Safety-plug; Safety-plug. UAMT, Metra Blansko. (funkční vzorek)
  Detail

 • VALACH, S.: GVIF Daughterboard; GVIF Daughterboard. UAMT FEKT VW Volfsburg. (funkční vzorek)
  Detail

 • GOGOL, F.; VALACH, S.; KVÁŠ, M.: TMCAN; Modul pro měření a testování zařízení připojených ke sběrnici CAN. UAMT, VUT v Brně APOS Trade Blansko. (funkční vzorek)
  Detail

 • VALACH, S.; KVÁŠ, M.: V2G Board; Vehicle to Grid Interface Board. UAMT FEKT VUT v Brně; Unievrsity of Seville, Spain. (funkční vzorek)
  Detail

 • VALACH, S.; KVÁŠ, M.; FIEDLER, P.: Data Concentrator; Data Concentrator Adapter Board. UAMT FEKT VUT v Brně; IMA Praha 3. (funkční vzorek)
  Detail

 • VALACH, S.; KVÁŠ, M.: RFID_UTST; Automatizované oživovací a testovací pracoviště ultrakompaktní RFID čtečky. Metra Blansko, a.s.. (funkční vzorek)
  Detail

 • KVÁŠ, M.; VALACH, S.: Ehternet Sniffer; Ethernet Sniffer. UAMT. (funkční vzorek)
  Detail

 • BOŠTÍK, O.; VALACH, S.: Blue Lamp 1.0; Modul LED osvětlení pro systémy PKV. Technická 12. Šmeral Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • VALACH, S.; HORÁK, K.: VSPU-1.12; Modul proudového zpracování obrazových dat pracující v reálném čase. Vysoké učení technické v Brně Ústav automatizace a měřící techniky Technická 12, Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • HORÁK, K.; KLEČKA, J.; VALACH, S.: CVG_FS_2019_TRAFFIC_ADAS_02; Kamerový systém pro asistenci řidiče vozidla. T12, UAMT, SE2.149. (funkční vzorek)
  Detail

 • VALACH, S.: npigrctrl; NPI graphics controller. http://www.opencores.org/projects.cgi/web/npigrctrl/overview. URL: http://www.opencores.org. (software)
  http://www.opencores.org, number of downloads: 1
  Detail

 • VALACH, S.; GOGOL, F.: SWIMP; SW jednotky Impulzeru. Apos Trade Blansko. URL: http://www uamt.cz. (software)
  http://www, number of downloads: 1
  Detail

 • VALACH, S.; PETYOVSKÝ, P.; KVÁŠ, M.: HPTCPIP; Modul TCP/IP stacku pro DSP řady TMS320C64X. UAMT FEEC VUT Brno. URL: http://www.3l.com. (software)
  http://www.3l.com, number of downloads: 2
  Detail

 • VALACH, S.: RFIDFW; Firmware RFID jednotky. Apos Trade Blansko. URL: http://www.uamt.feec.vutbr.cz. (software)
  http://www.uamt.feec.vutbr.cz, number of downloads: 1
  Detail

 • VALACH, S.; KVÁŠ, M.; PETYOVSKÝ, P.: DMIR-BOOT; Embedded DSP BootLoader. DFC Design s.r.o.. URL: http://www.uamt.feec.vutbr.cz. (software)
  http://www.uamt.feec.vutbr.cz, number of downloads: 2
  Detail

 • VALACH, S.; KVÁŠ, M.: SWSVGViewer; SVG Viewer pro embedded systémy. ÚAMT, VUT v Brně. URL: http://www.uamt.feec.vutbr.cz. (software)
  http://www.uamt.feec.vutbr.cz, number of downloads: 2
  Detail

 • VALACH, S.; KVÁŠ, M.: SWVGATTerm; Terminalový textovy zobrazovací modul VGA pro FPGA. ÚAMT, VUT v Brně. URL: http://www.feec.vutbr.cz. (software)
  http://www.feec.vutbr.cz, number of downloads: 1
  Detail

 • VALACH, S.; GOGOL, F.: APUFFT; FFT akcelerační modul pro procesor Microblaze. ÚAMT, VUT v Brně. URL: http://www.uamt.feec.vutbr.cz. (software)
  http://www.uamt.feec.vutbr.cz, number of downloads: 1
  Detail

 • VALACH, S.; KVÁŠ, M.; GOGOL, F.: FWDUT; Firmware pro modul rychlého sériového rozhraní pro přenos obrazových dat - vysílač. UAMT, VUT v Brně. URL: http://www.uamt.feec.vutbr.cz. (software)
  http://www.uamt.feec.vutbr.cz, number of downloads: 1
  Detail

 • VALACH, S.; KVÁŠ, M.; GOGOL, F.: FWDU-R; Firmware pro modul pro příjem, zpracování a zobrazení obrazových dat. UAMT, VUT v Brně. URL: http://www.uamt.feec.vutbr.cz. (software)
  http://www.uamt.feec.vutbr.cz, number of downloads: 1
  Detail

 • HORÁK, K.; VALACH, S.: LIB_LIN_DFC; Knihovna rozhraní LIN. E618. URL: http://www.uamt.feec.vutbr.cz/vision/RESULTS/products.html. (software)
  http://www.uamt.feec.vutbr.cz/vision/RESULTS/products.html, number of downloads: 1
  Detail

 • HORÁK, K.; VALACH, S.: LIB_CAN_DFC; Knihovna rozhraní CAN. E618. URL: http://www.uamt.feec.vutbr.cz/vision/RESULTS/products.html. (software)
  http://www.uamt.feec.vutbr.cz/vision/RESULTS/products.html, number of downloads: 1
  Detail

 • HORÁK, K.; VALACH, S.: APP_SVR_DFC; Aplikace video serveru. E618. URL: http://www.uamt.feec.vutbr.cz/vision/RESULTS/products.html. (software)
  http://www.uamt.feec.vutbr.cz/vision/RESULTS/products.html, number of downloads: 1
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.