Ing.

Sebastian Vaculík

FEEC, UETE

+420 54114 6199

Send BUT message

Ing. Sebastian Vaculík

Publications

 • 2019

  KŘIVÍK, P.; VACULÍK, S.; BAČA, P.; KAZELLE, J. In situ and ex situ measurements of lead acid battery cell by PEIS. ECS Transaction, 2019, vol. 1, no. 1, p. 115-117. ISSN: 1938-6737.
  Detail

  KŘIVÍK, P.; VACULÍK, S.; BAČA, P.; KAZELLE, J. VLIV TEPLOTY NA IMPEDANCI ČLÁNKU OLOVĚNÉHO AKUMULÁTORU. In 40. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Vémyslice: 2019. p. 57-60. ISBN: 978-80-02-02858-1.
  Detail

  KŘIVÍK, P.; VACULÍK, S.; BAČA, P.; KAZELLE, J. In situ and ex situ measurements of lead acid battery cell by PEIS. In ABAF- 20. 1. Brno: VUT v Brně, 2019. p. 115-117. ISBN: 978-80-214-5774-4.
  Detail

 • 2018

  VACULÍK, S.; ZIMÁKOVÁ, J.; BAČA, P.; ČECH, O. GRAFENOIDY JAKO ADITIVUM ZÁPORNÝCH HMOT OLOVĚNÝCH AKUMULÁTORŮ. In 39. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno: Tribun EU, s.r.o., 2018. p. 102-105. ISBN: 978-80-02-02786-7.
  Detail

  ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; FRYDA, D.; BAČA, P.; BOUŠKA, M. Examination of impact of lignosulfonates added to the negative active mass of a lead–acid battery electrode. Journal of Energy Storage, 2018, vol. 2018, no. 18, p. 229-238. ISSN: 2352-152X.
  Detail | WWW

  ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; BAČA, P.; ČUDEK, P. SLEDOVÁNÍ ZMĚN NA POVRCHU OLOVĚNÉ ELEKTRODY S NANESENÝMI ADITIVY POMOCÍ AFM. In 39. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno: Tribun EU, s.r.o., 2018. p. 141-144. ISBN: 978-80-02-02786-7.
  Detail

  KŘIVÍK, P.; VACULÍK, S.; BAČA, P.; KAZELLE, J. Užití EIS pro stanovení SoC olověného akumulátoru. In 39. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Hustopeče: 2018. p. 63-66. ISBN: 978-80-02-02786-7.
  Detail

  BAČA, P.; ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S. MOŽNOSTI POZOROVÁNÍ VZORKŮ ELEKTROD POMOCÍ AFM MIKROSKOPU. In ZBORNÍK MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE RESpect 2018. Košice: FBERG TU Košice, 2018. p. 1-4. ISBN: 978-80-553-2975-8.
  Detail

  KŘIVÍK, P.; VACULÍK, S.; BAČA, P.; KAZELLE, J. In situ measurement of PEIS of lead acid battery cell. In ABAF- 19. 1. Brno: VUT v Brně, 2018. p. 90-92. ISBN: 978-80-214-5651-8.
  Detail

  KŘIVÍK, P.; VACULÍK, S.; BAČA, P.; KAZELLE, J. In situ measurement of PEIS of lead acid battery cell. ECS Transaction, 2018, vol. 87, no. 1, p. 307-314. ISSN: 1938-6737.
  Detail

  KŘIVÍK, P.; VACULÍK, S.; BAČA, P.; KAZELLE, J. Determination of state of charge of lead acid battery by EIS. Journal of Energy Storage, 2018, vol. 15, no. 1, p. 581-585. ISSN: 2352-152X.
  Detail

 • 2017

  KŘIVÍK, P.; VACULÍK, S. Impedance methods for SoC determination of lead acid battery cell. ECS Transaction, 2017, vol. 81, no. 1, p. 151-161. ISSN: 1938-6737.
  Detail

  BAČA, P.; VANÝSEK, P.; KŘIVÍK, P.; ČECH, O.; CHLADIL, L.; VACULÍK, S.; ZIMÁKOVÁ, J. Semiannual Report No. 2: INVESTIGATION OF THE MUTUAL INTERACTION OF CARBON AND OTHER ADDITIVES ON THE PERFORMANCE OF NEGATIVE LEAD ACCUMULATOR ELECTRODES DURING PSoC OPERATION. 2017. p. 1-56.
  Detail

  BAČA, P.; ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; ČUDEK, P. IN-SITU POZOROVÁNÍ POVRCHU ZÁPORNÉ ELEKTRODY OLOVĚNÉHO AKUMULÁTORU MIKROSKOPEM ATOMÁRNÍCH SIL AFM. In 13. ročník mezinárodní konference ALER 2017. Žilina: 2017. p. 15-19. ISBN: 978-80-89456-30-7.
  Detail | WWW

  ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; BAČA, P.; VANÝSEK, P.; ČUDEK, P. New Additive in NAM of Lead-Acid Battery Electrodes. In ECS transaction. ECS Transactions. USA: ECS, 2017. p. 1-10. ISBN: 978-80-214-5109-4. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  VACULÍK, S.; ZIMÁKOVÁ, J.; ČUDEK, P.; BAČA, P.; VANÝSEK, P. In-situ Observations of Lead Sulfate Crystal Growth on the Surface of a Negative Electrode. In ECS transaction. ECS Transactions. USA: ECS, 2017. p. 1-6. ISBN: 978-80-214-5109-4. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  ČECH, O.; CHLADIL, L.; VANÝSEK, P.; ZIMÁKOVÁ, J.; KŘIVÍK, P.; VACULÍK, S.; BAČA, P. The Effect of Post-Treatment on the Composition of Formed Negative Electrode Mass in Lead Acid Batteries Studied by XRD. Journal of Energy Storage, 2017, vol. 1, no. 1, p. 1-5. ISSN: 2352-152X.
  Detail | WWW

  BAČA, P.; VANÝSEK, P.; KŘIVÍK, P.; ČECH, O.; CHLADIL, L.; VACULÍK, S.; ZIMÁKOVÁ, J. Semiannual Report No. 1: INVESTIGATION OF THE MUTUAL INTERACTION OF CARBON AND OTHER ADDITIVES ON THE PERFORMANCE OF NEGATIVE LEAD ACCUMULATOR ELECTRODES DURING PSoC OPERATION. 2017. p. 1-42.
  Detail

  VACULÍK, S.; ZIMÁKOVÁ, J.; BAČA, P.; ČUDEK, P. The Possibilities of Using Grafenoids as an Additive in NAM. In Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells - 18th ABAF. 1. Brno: Brno University of Technology - Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2017. p. 1-3. ISBN: 978-80-214-5529- 0.
  Detail | WWW

  ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; BAČA, P.; ČUDEK, P.; VANÝSEK, P. POSSIBILITIES OF USING GLASS FIBER IN NEGATIVE ACTIVE MASS. In 10 th International conference on lead-acid batteries - LABAT 2017 PROCEEDINGS. 9 th International conference on lead-acid batteries - LABAT 2014 PROCEEDINGS. Bulgaria, Sofia: Lead-Acid Batteries Department, 2017. p. 103-106. ISSN: 2367-4881.
  Detail

  ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; BAČA, P.; ČUDEK, P.; VANÝSEK, P. COMBINED EFFECT OF FIBROUS STRUCTURES AND OTHER ADDITIVES IN NAM. In 10 th International conference on lead-acid batteries - LABAT 2017 PROCEEDINGS. 9 th International conference on lead-acid batteries - LABAT 2014 PROCEEDINGS. Bulgaria, Sofia: Lead- Acid Batteries Department, 2017. p. 95-98. ISSN: 2367-4881.
  Detail

  ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; FRYDA, D.; BAČA, P. Combined effect of acrylic fibers and carbon in negative active mass of lead-acid battery. Journal of Energy Storage, 2017, vol. EST, no. 244, p. 1-5. ISSN: 2352-152X.
  Detail | WWW

  VACULÍK, S.; ZIMÁKOVÁ, J.; FRYDA, D.; BAČA, P.; CVANIGA, T. ZKOUMÁNÍ VLIVU EFEKTU UHLÍKU A INDULINY AT JAKO ADITIVA V ZÁPORNÉ AKTIVNÍ HMOTĚ. In 38. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. Brno: Česká elektriotechnická společnost, 2017. p. 115-118. ISBN: 978-80-02-02725-6.
  Detail

  ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; FRYDA, D.; BAČA, P.; BOUŠKA, M. ZKOUMÁNÍ VLIVU EFEKTU UHLÍKU A ORGANICKÝCH EXPANDÉRŮ JAKO ADITIVA V ZÁPORNÉ AKTIVNÍ HMOTĚ. In 38. Nekonvenčí zdroje elektrické energie. Brno: Česká elektriotechnická společnost, 2017. p. 136-139. ISBN: 978-80-02-02725-6.
  Detail

  ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; ČUDEK, P.; BAČA, P. In- situ Observations Using AFM. In Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells - 18th ABAF. 1. Brno: Brno University of Technology - Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2017. p. 1-2. ISBN: 978-80-214-5529- 0.
  Detail | WWW

 • 2016

  FRYDA, D.; ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; BAČA, P. Kombinovaný vliv skelných vláken a uhlíku v záporné aktivní hmotě olověného akumulátoru. In 37. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Brno: Tribun s.r.o., 2016. p. 37-40. ISBN: 978-80-02-02653- 2.
  Detail

  ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; BAČA, P.; FRYDA, D. Combined Effect of Acryl Fibers and TiO2 in Negative Active Mass of Lead-Acid Accumulator. In ECS Transaction. ECS Transactions. 2016. p. 115-121. ISBN: 978-80-214-5109-4. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  ČECH, O.; ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; VANÝSEK, P.; CHLADIL, L.; KŘIVÍK, P.; ČUDEK, P.; BAČA, P. Curing of Positive Electrode Mass of Lead Acid Battery studied by XRD. In ECS Transactions. ECS Transaction. Brno, Česká republika: Brno University of Technology, 2016. p. 59-60. ISSN: 1938-6737.
  Detail | WWW

  VACULÍK, S.; ZIMÁKOVÁ, J.; FRYDA, D.; KADLEC, M.; BAČA, P. Porovnání dvou koncepcí experimentálních článků olověných akumulátorů. In 37. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Brno: Tribun s.r.o., 2016. p. 114-117. ISBN: 978-80-02-02653- 2.
  Detail

  ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; FRYDA, D.; KADLEC, M.; BAČA, P. Modifikace povrchu záporné elektrody olověného akumulátoru uhlíkem. In 37. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Česká elektrotechnická společnost, 2016. p. 143-146. ISBN: 978-80-02-02653- 2.
  Detail

 • 2015

  BAČA, P.; KŘIVÍK, P.; VACULÍK, S.; TOŠER, P. Negative lead- acid battery electrodes doped with glass fibres. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2015, vol. 10, no. 1, p. 2206-2219. ISSN: 1452- 3981.
  Detail

  ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; FRYDA, D.; BAČA, P. Degradation Mechanisms in the Lead Acid Battery Causing Premature Capacity Loss. In ESC Transaction. ECS Transactions. USA: ECS, 2015. p. 21-25. ISSN: 1938- 5862.
  Detail | WWW

  FRYDA, D.; ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; BAČA, P. Investigation of Influence of Ebonex on the Formation of Lead- Acid Accumulator Positive Electrode. In ECS Transaction. ECS Transactions. USA: ECS Transaction, 2015. p. 37-42. ISSN: 1938- 5862.
  Detail | WWW

  VACULÍK, S.; ZIMÁKOVÁ, J.; BAČA, P. Referenční elektrody pro olověné akumulátory. Energetika, 2015, vol. 62, no. 11, p. 225-227. ISSN: 0375- 8842.
  Detail

  ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; FRYDA, D.; BAČA, P. The importance of observation of structural changes of lead acid battery active mass in special applications in the mining industry. Acta Montanistica Slovaca, 2015, no. 20, p. 165-171. ISSN: 1335- 1788.
  Detail

  VACULÍK, S.; ZIMÁKOVÁ, J.; FRYDA, D.; BAČA, P. Effect of Additives in the Electrolyte Added before the Formation of Lead- Acid Battery. In ECS Transaction. ECS Transactions. USA: ECS transaction, 2015. p. 43-46. ISSN: 1938- 5862.
  Detail | WWW

  FRYDA, D.; ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; BAČA, P. The use of ceramics in the positive electrode active mass lead- acid battery. In 16th ABAF International Conference proceeding. 1. Brno: Brno, University of Technology, 2015. p. 1-2. ISBN: 978-80-214-5109- 4.
  Detail | WWW

  VACULÍK, S.; ZIMÁKOVÁ, J.; FRYDA, D.; BAČA, P. Effect of aditives added to the electrolyte. In 16th ABAF International Conference proceeding. 1. Brno: Brno, University of Technology, 2015. p. 1-2. ISBN: 978-80-214-5109- 4.
  Detail | WWW

  ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; FRYDA, D.; BAČA, P. Degradation mechanisms in lead acid accumulators. In 16th ABAF International Conference proceeding. 1. Brno: Brno, University of Technology, 2015. p. 1-2. ISBN: 978-80-214-5109- 4.
  Detail | WWW

 • 2014

  TOŠER, P.; ABRAHAM, P.; BAČA, P.; VACULÍK, S. Impedance Measurement of Lead-Acid Accumulator in Different State of Charge (SOC) by Difference Method. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2014, vol. 9, no. 7, p. 3658-3669. ISSN: 1452- 3981.
  Detail

  ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S. Mikroskopické pozorování tvorby aktivní hmoty na záporné elektrodě olověného akumulátoru cyklováním. In 35. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno: Tribun EU s.r.o., 2014. p. 138-141. ISBN: 978-80-02-02528- 3.
  Detail

  VACULÍK, S.; ZIMÁKOVÁ, J.; BAČA, P. Referenční elektrody používané v olověných akumulátorech. In 35. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno: Tribun EU s.r.o., 2014. p. 126-129. ISBN: 978-80-02-02528- 3.
  Detail

  ABRAHAM, P.; BAČA, P.; VACULÍK, S. Resistivity and Impedance Changes of Lead-Acid Accumulator. In ECS Transactions. ECS Transactions. San Francisco: 2014. p. 303-308. ISBN: 978-1-56677-988-3. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  VYROUBAL, P.; TOŠER, P.; MAXA, J.; BAČA, P.; VACULÍK, S. Simulation of Current Distribution in Lead Acid Battery Grid Using FEM. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 15th ABAF. Brno: Brno University of Technology, 2014. p. 170-172. ISBN: 978-80-214-5008- 0.
  Detail

  VACULÍK, S.; VYROUBAL, P.; MAXA, J.; VANĚK, J. Thermal Analysis of the Photovoltaic Concentrator Cell. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 15th ABAF. Brno: Brno University of Technology, 2014. p. 147-149. ISBN: 978-80-214-5008- 0.
  Detail

  MAXA, J.; NEDĚLA, V.; LEPLTOVÁ, K.; VYROUBAL, P.; VACULÍK, S.; HLAVATÁ, P. Use systems for the analysisof gas flow. In Workshop of Interesting Topics of SEM and ESEM. Mikulov: Brno: Tribun EU s. r. o., 2014. p. 42-45. ISBN: 978-80-87441-12- 1.
  Detail

  LEPLTOVÁ, K.; MAXA, J.; NEDĚLA, V.; VYROUBAL, P.; VACULÍK, S.; HLAVATÁ, P. Analysis of the gas flow. In Workshop of Interesting Topics of SEM and ESEM. Mikulov: Brno: Tribun EU s. r. o., 2014. p. 46-48. ISBN: 978-80-87441-12- 1.
  Detail

  VACULÍK, S.; VYROUBAL, P.; MAXA, J.; VANĚK, J. Optimization of Temperature Profile in Concentrator Photovoltaic Cell. In 15th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells (ABAF 2014). ECS Transactions. San Francisco: 2014. p. 199-206. ISBN: 978-1-62332-230-4. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  ABRAHAM, P.; BAČA, P.; VACULÍK, S. Impedance Characteristics of Lead-Acid Accumulators with Various Amounts of Titanium Dioxide in Negative Plates. In ECS Transactions. ECS Transactions. San Francisco: 2014. p. 309-313. ISBN: 978-1-56677-988-3. ISSN: 1938-5862.
  Detail

 • 2013

  VACULÍK, S.; BAČA, P.; ZIMÁKOVÁ, J. The Influence of Temperature in Curing Processes in the Manufacturing of Electrodes of Lead- Acid Batteries. In ABAF Book of abstract. Brno: 2013. p. 129-131. ISBN: 978-80-214-4767- 7.
  Detail

  TOŠER, P.; BAČA, P.; VACULÍK, S. Náklady na akumulaci ELEKTRICKÉ ENERGIE V SEKUNDÁRNÍCH článcích. TZB- info, 2013, vol. 2013, no. 39, p. 1-9. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  VACULÍK, S.; BAČA, P.; ABRAHAM, P. Formace olověných akumulátorů. In 34. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno: Tribun EU s.r.o., 2013. p. 126-129. ISBN: 978-80-02-02458- 3.
  Detail

  VACULÍK, S.; ABRAHAM, P.; BAČA, P. Pulzní formace olověných akumulátorů. In VIII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie RESpekt 2013. TU Košice, F BERG, ÚPaM, Park Komenského 19, 042 00 Košice, Slovenská Republika: 2013. p. 222-225. ISBN: 978-80-553-0928- 6.
  Detail

  VACULÍK, S.; ZIMÁKOVÁ, J.; BAČA, P. Proces zrání elektrod olověného akumulátoru. In Alternatívne zdroje energie, ALER 2013. 2013. p. 23-26. ISBN: 978-80-89456-15- 4.
  Detail

 • 2012

  ABRAHAM, P.; VACULÍK, S.; BAČA, P. Active mass and collector resistivity and impedance changes of pulse charged lead- acid accumulator. In Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells 13th ABAF. Brno: Brno University of Technology, 2012. p. 188-193. ISBN: 978-80-214-4610- 6.
  Detail

  VACULÍK, S.; ABRAHAM, P.; BAČA, P. Influence of various amounts of titanium dioxide in negative electrode to impedance properties of lead- acid accumulator. In 13th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells (ABAF 2012). Brno: 2012. p. 253-257. ISBN: 978-1-62332-031- 7.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.