prof. Ing.

Rostislav Drochytka

CSc., MBA, dr. h. c.

FCE – Head of department

+420 54114 7500, +420 54114 8060
drochytka.r@fce.vutbr.cz

Send BUT message

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr. h. c.

Creative activities

 • DROCHYTKA, R.: EkoFIX S11; Suchá lepící a stěrková hmota EkoFIX S11. D243. (funkční vzorek)
  Detail

 • DROCHYTKA, R.: EkoInjekt S20; Injektážní hmota EkoInjekt S20. D243. (funkční vzorek)
  Detail

 • DROCHYTKA, R.; VANĚREK, J.: Dřevopilinový plast. kompozit; Dřevopilinový plastový kompozit, lisovaný. D231a. (funkční vzorek)
  Detail

 • DROCHYTKA, R.; VANĚREK, J.: Dřevotřískový plas. kompozit; Dřevotřískový plastový kompozit, lisovaný. D231a. (funkční vzorek)
  Detail

 • DROCHYTKA, R.: NiveFORM 20V1; NiveFORM 20V1. D234. (funkční vzorek)
  Detail

 • DROCHYTKA, R.: Výpočet nákl. život. cyklu; Metodika pro výpočet nákladů životního cyklu stavebního objektu. THD. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.: TP; Technický standard pro přípravu a kontroly oprav železobetonových konstrukcí - chladicí věže a komíny. THD. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.: BS Betonika; Betonová směs s obsahem druhotných surovin pro výrobu betonových prefabrikátů. THD. (ověřená technologie)
  Detail

 • DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N.: Tuhé pásky; Tuhé polymercementové obkladové pásky. THD. (ověřená technologie)
  Detail

 • DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N.: Flexibilní pásky; Flexibilní polymercementové obkladové pásky. THD. (ověřená technologie)
  Detail

 • DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N.; BYDŽOVSKÝ, J.: Stěrkový tmel; Polymercementový vyrovnávací stěrkový tmel se sníženým modulem pružnosti. THD. (ověřená technologie)
  Detail

 • DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N.; BYDŽOVSKÝ, J.: Malta pro zdění porobetonu; Suchá malta pro tenkovrstvé zdění pórobetonu. THD. (ověřená technologie)
  Detail

 • DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N.; ŠNIRCH, Z.: PMM; Sanace betonových a železobetonových konstrukcí suchým torkretováním. Laboratoř THD. (ověřená technologie)
  Detail

 • VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.: SRV1; Solidifikační receptura pro nebezpečný odpadu katalog. č. 190811 umožňující uložení na skládku typu S-OO. D134. (ověřená technologie)
  Detail

 • DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N.; NOSEK, K.: Light ETICS; Technologie výroby lehčené lepicí a stěrkové hmoty určené pro ETICS. THD. URL: http://www.stomix.cz. (ověřená technologie)
  http://www.stomix.cz, number of downloads: 2
  Detail

 • DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N.; CHLACHULOVÁ, L.: Hydroizolace; Technologie výroby polymerem modifikované hydroizolační stěrky. THD. URL: http://www.stomix.cz. (ověřená technologie)
  http://www.stomix.cz, number of downloads: 2
  Detail

 • DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V.: Gama SR; Technologie výroby polymerních ochranných vrstev. Veveří 95 D231d. (ověřená technologie)
  Detail

 • DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V.: Gama SR21; Technologie výroby polymerních abrazivních povrchů s výraznou proti skluznou úpravou. Veveří 95, Brno D231d. (ověřená technologie)
  Detail

 • DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N.; ŠNIRCH, Z.: Techn. SIL R; Technologie výroby silikátové nátěrové hmoty určené k ochraně železobetonových povrchů využívající skelný recyklát. Laboratoř THD. URL: http://www.skanska.cz, www.metrostav.cz. (ověřená technologie)
  http://www.skanska.cz, number of downloads: 2
  Detail

 • DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N.; ŠNIRCH, Z.: Tech SIL SP; Technologie výroby silikátové nátěrové hmoty určené k ochraně železobetonových povrchů využívající strusku a popílek. Laboratoř THD. URL: http://www.skanska.cz, www.metrostav.cz. (ověřená technologie)
  http://www.skanska.cz, number of downloads: 2
  Detail

 • DROCHYTKA, R.; VACENOVSKÁ, B.; BYDŽOVSKÝ, J.: SRR1; Technologie solidifikace pro sypký nebezpečný odpadu katalog. č. 190813 umožňující uložení na skládku typu S-OO. D134. (ověřená technologie)
  Detail

 • DROCHYTKA, R.; VACENOVSKÁ, B.; BYDŽOVSKÝ, J.: SRL1; Solidifikační technologie pro sypký nebezpečný odpad katalog. č. 070710 s cílem uložení solidifikátu na skládku typu S-OO2. D134. (ověřená technologie)
  Detail

 • BROŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.: VUT-OT-BRO01-2010; Technologický postup pro zkoušení betonových dlažebních bloků Schmidtovým tvrdoměrem. VUT-FAST-THD. (ověřená technologie)
  Detail

 • BROŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.: VUT-OT-BRO02-2010; Postup úpravy zkušební plochy obyčejných a vysokopevnostních betonů npro zkoušení Schmidtovými tvrdoměry. VUT-FAST-THD. (funkční vzorek)
  Detail

 • VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.: S14_190811_15%; Solidifikát z nebezpečného odpadu 190811 s obsahem sušiny 15 %hm. Fakulta stavební Ústav technologie stavebních hmot a dílců laboratoře ústavu Veveří 331/95 602 00 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • DROCHYTKA, R.; VANĚREK, J.: M-WPC; Modifikovaný kompozitní dřevoplastový dílec pro vnější obklady. D231a. (ověřená technologie)
  Detail

 • DROCHYTKA, R.; ŠEVČÍK, M.; ŽIŽKOVÁ, N.: M2; Prototyp M2. STOMIX, spol. s r.o. Žulová 178 790 65 ŽULOVÁ. (prototyp)
  Detail

 • DROCHYTKA, R.; ŠEVČÍK, M.; BYDŽOVSKÝ, J.: M9; Prototyp M9. STOMIX, spol. s r.o. Žulová 178 790 65 ŽULOVÁ. (prototyp)
  Detail

 • DROCHYTKA, R.; ŠEVČÍK, M.; PETRÁNEK, V.: M4; Prototyp M4. STOMIX, spol. s r.o. Žulová 178 790 65 ŽULOVÁ. (prototyp)
  Detail

 • DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N.; ŠNIRCH, Z.: 40V20; Technologie výroby paropropustné kompozitní stěrkové hmoty 40V20 určené k ochraně železobetonových povrchů využivající skelný recyklát. THD. (ověřená technologie)
  Detail

 • DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.: ETUAM; Umělé kamenivo ze spékaných popílků elektrárny Tušimice. D231a. (funkční vzorek)
  Detail

 • FRAJT, D.; ZACH, J.; ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; HROUDOVÁ, J.: ETICS – ALT FR-TI2/339; Vnější tepelně-izolační kompozitní systém využívající alternativní surovinové zdroje. THD. (ověřená technologie)
  Detail

 • VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; MÜLLER, J.; MÜLLER, J.: Z-FR-TI2/341; Solidifikační technologie pro transformaci nebezpečných odpadů katalogového čísla 120114 a 160303 v nové materiály. Hradecký písek a.s Provozovna - ul. Pardubická, Hradec Králové - Plačice, 500 04. (ověřená technologie)
  Detail

 • VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; MÜLLER, J.; MÜLLER, J.: G1 - FR-TI2/341; Solidifikovaný kompozit z nebezpečného odpadu s katalogovým číslem 160303. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; MÜLLER, J.; MÜLLER, J.: G2 - FR-TI2/341; Solidifikovaný kompozit z nebezpečného odpadu katalog. č. 120114 pro další využití. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • FRAJT, D.; DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; PETRÁNEK, V.: Monolit - IHK FR-TI2/340; Tepelně izolační materiál pro vysoké teploty - monolit. AB Arco spol. s r.o. Sokolovská 205/194 190 00 PRAHA 9. (funkční vzorek)
  Detail

 • FRAJT, D.; DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V.; MÉSZÁROSOVÁ, L.: Prefabrikát - PB FR-TI2/340; Tepelně izolační materiál pro vysoké teploty - prefabrikát. P-D Refractories, 679 63 Velké Opatovice, CZ. (funkční vzorek)
  Detail

 • ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.: ETUAM; Technologie výroby umělého kameniva na bázi popílku elektrárny Tušimice. Elektrárna Tušimice. (ověřená technologie)
  Detail

 • DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; VODIČKOVÁ, E.; URBÁNEK, B.; VALKO, V.; PAVLÍKOVÁ, J.: TL ASA; Technologická linka. .A.S.A., spol. s r.o.. (ověřená technologie)
  Detail

 • ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; ČVANDA, D.; SOKOLA, L.: STX.THERM 1; Systém STX.THERM 1. STOMIX, spol. s r.o. Skorošice 197 790 65 Skorošice. (ověřená technologie)
  Detail

 • ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; ČVANDA, D.; SOKOLA, L.: STX.THERM 2; Systém STX.THERM 2. STOMIX, spol. s r.o. Skorošice 197 790 65 Skorošice. (ověřená technologie)
  Detail

 • ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; ČVANDA, D.; SOKOLA, L.: STX.THERM 3; Systém STX.THERM 3. STOMIX, spol. s r.o. Skorošice 197 790 65 Skorošice. (ověřená technologie)
  Detail

 • ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; ČVANDA, D.; SOKOLA, L.: STX.THERM 4; Systém STX.THERM 4. STOMIX, spol. s r.o. Skorošice 197 790 65 Skorošice. (ověřená technologie)
  Detail

 • ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; TŮMOVÁ, E.; ČVANDA, D.; SOKOLA, L.: BETAFORM LT1; BETAFORM LT1 – lehčený samonivelační potěr využívající popílek. THD, STOMIX. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŽIŽKOVÁ, N.; KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; ČVANDA, D.; SOKOLA, L.: BETAFORM S-08; BETAFORM S-08 – správková hmota pro opravu pórobetonu využívající strusku a popílek. THD, STOMIX. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŽIŽKOVÁ, N.; MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; ČVANDA, D.; SOKOLA, L.: BETADEKOR MP; BETADEKOR MP – minerální omítka s modelační strukturou využívající skelný recyklát. THD, STOMIX. (funkční vzorek)
  Detail

 • HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M.: ON-P (TA04010425-2015V011); Ochranný nátěr na vysoké kvalitativní úrovni PREMIUM. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.: PN-E (TA0401425-2015V013); Podlahový nátěr ekonomický - ECONOMY, využívající druhotné suroviny. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M.: PN-P (TA0401425-2015V014); Podlahový nátěr na vysoké kvalitativní úrovni PREMIUM. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M.: PB-P (TS04010425-2015V015); Polymerbeton PREMIUM. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; FIEDLEROVÁ, M.; DOHNÁLEK, P.; KREJČÍ, P.: Potěr PH2; Provádění finálních vrstev podlah pro extrémní nároky na provozní podmínky. BETOSAN, s. r. o. Na Dolinách 28 147 00 Praha 4. (ověřená technologie)
  Detail

 • DROCHYTKA, R.; MÜLLER, J.; ČERNÝ, V.; KOCIÁNOVÁ, M.: HPTSH; Technologie sanace sypaných hrází. Hradecký Písek a.s. Žižkova 63 616 00 Brno. (ověřená technologie)
  Detail

 • FIEDLEROVÁ, M.; ČERNÝ, V.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P.; ŽIŽKOVÁ, N.; KREJČÍ, P.: CM1SZ; Adhezní můstek pro fixaci potěru k podkladu při standardních podmínkách aplikace. Funkční vzorek byl zpracován v prostorách laboratoře v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky provádění na stavbě.. (funkční vzorek)
  Detail

 • FIEDLEROVÁ, M.; ČERNÝ, V.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P.; KREJČÍ, P.: EMWZ_ST; Adhezní můstek pro fixaci potěru k podkladu při nepříznivých podmínkách aplikace. Funkční vzorek byl zpracován v prostorách laboratoře v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky provádění na stavbě.. (funkční vzorek)
  Detail

 • FIEDLEROVÁ, M.; ČERNÝ, V.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P.; KREJČÍ, P.: PH/L1; Silikátový potěr pro extrémní mechanické namáhání. Funkční vzorek byl zpracován v prostorách laboratoře v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky provádění na stavbě.. (funkční vzorek)
  Detail

 • FIEDLEROVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DOHNÁLEK, P.; KREJČÍ, P.: PH/L1_20EPC; Silikátový potěr na bázi alternativních surovin pro extrémní mechanické namáhání. Funkční vzorek byl zpracován v prostorách laboratoře v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky provádění na stavbě.. (funkční vzorek)
  Detail

 • HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; HODNÁ, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M.; MÜLLER, J.; NOVOTNÝ, B.: PR-P (TA04010425-2016V016); Polymerní reprofilační materiál - PREMIUM. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M.; MÜLLER, J.; NOVOTNÝ, B.: PR-E (TA04010425-2016V015); Polymerní reprofilační materiál - ECONOMY. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; MÜLLER, J.; NOVOTNÝ, B.; VYHNÁNEK, M.; VYHNÁNKOVÁ, M.: PZ-P (TA04010425-2016V015); HighTech polymerní zálivkový materiál - PREMIUM. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M.: PK-P (TA04010425-2016V014); Kotevní materiál na polymerní bázi - PREMIUM. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; DUFKA, A.: SK-P (TA04010425-2016V013); Kotevní expanzní materiál na silikátové bázi - PREMIUM s vysokou teplotní odolností. Po destruktivním ověření parametrů byl vzorek zlikvidován.. (funkční vzorek)
  Detail

 • MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.: SK-P (TA04010425-2016V018); Silikátový reprofilační materiál PREMIUM. Po destruktivním ověření parametrů byl vzorek zlikvidován.. (funkční vzorek)
  Detail

 • MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.: SR-E (TA04010425-2016V017); Silikátový reprofilační materiál ECONOMY. Po destruktivním ověření parametrů byl vzorek zlikvidován.. (funkční vzorek)
  Detail

 • DVOŘÁKOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DOHNÁLEK, P.; MELICHAR, J.; KREJČÍ, P.: EPP4B; Ošetření povrchu pro zamezení průniku kapalin. Funkční vzorek byl zpracován v prostorách laboratoře v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky provádění na stavbě.. URL: http://thd.fce.vutbr.cz/prilohy/89_ta04010143-2016v002.pdf. (funkční vzorek)
  http://thd.fce.vutbr.cz/prilohy/89_ta04010143-2016v002.pdf, number of downloads: 1
  Detail

 • DVOŘÁKOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DOHNÁLEK, P.; MELICHAR, J.; KREJČÍ, P.: EPV2B; Ošetření povrchu pro zvýšení chemické rezistence. Funkční vzorek byl zpracován v prostorách laboratoře v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky provádění na stavbě.. URL: http://thd.fce.vutbr.cz/prilohy/91_ta04010143-2016v003.pdf. (funkční vzorek)
  http://thd.fce.vutbr.cz/prilohy/91_ta04010143-2016v003.pdf, number of downloads: 1
  Detail

 • DVOŘÁKOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DOHNÁLEK, P.; MELICHAR, J.; KREJČÍ, P.: VSM3A; Vytvrzení povrchu silikátových podlah. Funkční vzorek byl zpracován v prostorách laboratoře v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky provádění na stavbě.. URL: http://thd.fce.vutbr.cz/prilohy/90_ta04010143-2016v004.pdf. (funkční vzorek)
  http://thd.fce.vutbr.cz/prilohy/90_ta04010143-2016v004.pdf, number of downloads: 1
  Detail

 • HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M.: HC-P (TA04010425-2017V012); Speciální ochranná povrchová vrstva pro hygienicky čisté provozy PREMIUM. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M.: HC-E (TA04010425-2017V015); Speciální ochranná povrchová vrstva pro hygienicky čisté provozy ECONOMY. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; DUFKA, A.; DVOŘÁKOVÁ, M.; MELICHAR, J.: CM-17-020; Metodika laboratorních zkoušek trvanlivosti podlahových systémů ve specifických agresivních prostředích. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Veveří 95 602 00 Brno. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • HODUL, J.; JAKUBÍK, A.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M.; HODNÁ, J.: H8; Certifikovaný výrobek – plnivo pro polymerní spárovací a nátěrové hmoty. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • HODUL, J.; JAKUBÍK, A.; DROCHYTKA, R.: PL-CH; Průmyslové lepidlo pro ukládání nenasákavých prvků v chemicky namáhaném prostředí. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • MELICHAR, J.; HODUL, J.; JAKUBÍK, A.; DROCHYTKA, R.: TH02020415-2019V005; Lepicí hmota pro instalaci čedičových prvků na kovový podklad - ECONOMY. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • JAKUBÍK, A.; DROCHYTKA, R.; MÜLLER, J.; HODUL, J.; MELICHAR, J.: SA.C.M.+H7; Průmyslové lepidlo pro ukládání nenasákavých prvků v prostředí s vysokou teplotou. Funkční vzorek byl zpracován v prostorách laboratoří v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky realizace v reálných podmínkách.. (funkční vzorek)
  Detail

 • MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; JAKUBÍK, A.; BERGEROVÁ, K.; BEZDĚK, P.; PLEVA, L.; VÝBORNÝ, V.: A.C.SK-25EC; Lepicí hmota pro instalaci čedičových prvků na betonový a minerální podklad - ECONOMY. Funkční vzorek byl zpracován v prostorách laboratoří v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky realizace v reálných podmínkách.. (funkční vzorek)
  Detail

 • MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; JAKUBÍK, A.; BERGEROVÁ, K.; BEZDĚK, P.; PLEVA, L.; VÝBORNÝ, V.: A.C.SP-15PR; Lepicí hmota pro instalaci čedičových prvků na betonový a minerální podklad - PREMIUM. Funkční vzorek byl zpracován v prostorách laboratoří v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky realizace v reálných podmínkách.. (funkční vzorek)
  Detail

 • JAKUBÍK, A.; DROCHYTKA, R.; MÜLLER, J.; MELICHAR, J.; HODUL, J.: HP.C.B13; Kompozit s vysokým podílem druhotných surovin a taveného čediče. Funkční vzorek byl zpracován v prostorách laboratoří v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky realizace v reálných podmínkách.. (funkční vzorek)
  Detail

 • HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; SEIDLOVÁ, M.; JAKUBÍK, A.: E-40-H9; Spárovací hmota s využitím nebezpečných odpadů - ECOLOGY. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • DROCHYTKA, R.; MICHALČÍKOVÁ, M.; ČERNÝ, V.: SzVIS; Technologie využití zemin ve formě zálivek. Veveří 95, 60200 Brno. (ověřená technologie)
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.