prof. Ing.

Rostislav Drochytka

CSc., MBA, dr. h. c.

FCE – Head of department

+420 54114 7500, +420 54114 8060
drochytka.r@fce.vutbr.cz

Send BUT message

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr. h. c.

Publications

 • 2020

  ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; MATUŠKOVÁ, V.; DROCHYTKA, R. CHEMICKÁ STABILITA INOVATIVNÍ SPÁROVACÍ HMOTY. In JUNIORSTAV 2020 - 22. ODBORNÁ KONFERENCE DOKTORSKÉHO STUDIA - SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. Brno: Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, 2020. p. 695-699. ISBN: 978-80-86433-73-8.
  Detail

  MELICHAR, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. The influence of the waste foundry sand on the microstructure and the physico-mechanical properties of autoclaved aerated concrete. Materials Science Forum, 2020, vol. 2020, no. 998, p. 293-298. ISSN: 0255-5476.
  Detail | WWW

  HÚŠŤAVOVÁ, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Monitoring the effect of quartz sand replacement by amorphous silicate raw material on the microstructure of calcium silicate composites. Materiali in tehnologije, 2020, vol. 54, no. 1, p. 129-134. ISSN: 1580-2949.
  Detail | WWW

  HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Sledování chemické odolnosti inovativní polymerní spárovací hmoty. TZB-info, 2020, no. 1, p. 1-6. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

  HODUL, J.; MICHALČÍKOVÁ, M.; DROCHYTKA, R.; DUFEK, Z. Study of Possibilities of Using Special Types of Building and Demolition Waste in Civil Engineering. Periodica Polytechnica - Civil Engineering, 2020, vol. 1, no. 64, p. 304-314. ISSN: 0553-6626.
  Detail | WWW

  ŠEBESTOVÁ, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Experimental studies on autoclaved aerated concrete made with circulating fluidized bed combustion fly ash. Materiali in tehnologije, 2020, vol. 54, no. 2, p. 157-161. ISSN: 1580-2949.
  Detail | WWW

  HÚŠŤAVOVÁ, J.; ŠEBESTOVÁ, P.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Possibilities for the use of waste perlite in the production of aerated autoclaved concrete. Materiali in tehnologije, 2020, vol. 3, no. 54, p. 373-378. ISSN: 1580-2949.
  Detail | WWW

  HODUL, J.; MAJEROVÁ, J.; DROCHYTKA, R.; DVOŘÁK, R.; TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L. Efect of Chemical Aggressive Media on the Flexural Properties of Cured-In-Place Pipes Supported by Microstructure Observation and Acoustic Emission. Materials, 2020, vol. 13, no. 14, p. 1-17. ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  DROCHYTKA, R.; MICHALČÍKOVÁ, M. Utilization of Fluidized Bed Combustion Fly Ash in the Design of Reuse Clay Soil in the Form of Self-Compacting Grouts. Materials, 2020, vol. 13, no. 8, p. 1-15. ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2019

  HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; BORG, R. EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ POPÍLKU Z TEPELNÉ ELEKTRÁRNY DELIMARA DO POLYMERCEMENTOVÝCH SPRÁVKOVÝCH MALT. In Popílky ve stavebnictví. Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. Brno: Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, 2019. p. 23-33. ISBN: 978-80-214-5751-5.
  Detail

  ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R. Utilization of Waste Packaging Glass as Progressive Filler in Polymer Anchor Material Based on Epoxy Resin. In 12th Envibuild – Buildings and Environment – From Research to Application. Applied Mechanics and Materials. Ulrich Pont, Matthias Schuss and Ardeshir Mahdavi. Switzerland: Trans Tech Publications, 2019. p. 40-47. ISSN: 1660-9336.
  Detail | WWW

  HODUL, J.; ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; BORG, R. Influence of Crystallization Admixture on Mechanical Parameters and Microstructure of Polymer-Cement Mortars with Waste Limestone. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction V. Solid State Phenomena. Dr. Karel Dvořák and Dominik Gazdič. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2019. p. 27-34. ISBN: 978-3-0357-1550-7. ISSN: 1012-0394.
  Detail

  HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L. Possibilities of Using Hazardous Waste as Filler to Polymer Mortar. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction V. Solid State Phenomena. Dr. Karel Dvořák and Dominik Gazdič. Switzerland: Trans Tech Publications, 2019. p. 93-98. ISBN: 978-3-0357-1550-7. ISSN: 1012-0394.
  Detail

  FIGALA, P.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P. Studium struktury vysokopevnostního polymercementového kompozitu modifikovaného druhotnými surovinami. In Sborník recenzovaných přednášek4. mezinárodní konference POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ. 2019. p. 5-12. ISBN: 978-80-214-5751-5.
  Detail

  HÚŠŤAVOVÁ, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Study of the influence of the secondary raw materials on microstructure and properties of calcium silicate composite. In MODERN BUILDING MATERIALS, STRUCTURES AND TECHNIQUES MBMST 2019. Modern Building Materials, Structures and Techniques. 2019. Lithuania: VGTU Press “Technika” scientific book No 2019-044-K, 2019. p. 61-66. ISBN: 978-609-476-197-3. ISSN: 2029-9915.
  Detail | WWW

  DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Influence of fluidized bed combustion fly ash admixture on hydrothermal synthesis of tobermorite in the mixture with quartz sand, high temperature fly ash and lime. Construction and building materials, 2019, vol. 230, no. 2020, p. 1-11. ISSN: 0950-0618.
  Detail | WWW

  LÉDL, M.; GALVÁNKOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. The Impact of Fly Ash after SNCR Treated with Tannin-Based Products on AAC Production. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2019. p. 173-179. ISSN: 1012-0394.
  Detail

  YAKOVLEV, G.; DROCHYTKA, R.; PERVUSHIN, G.; GRAKHOV, V.; SAIDOVA, Z.; SHAYBADULLINA, A.; PUDOV, I.; ELREFAEI, A. Мелкозернистый бетон, модифицированный суспензией хризотиловых нановолокон. Stroitel'nye Materialy, 2019, vol. 2019, no. 1-2, p. 4-10. ISSN: 0585-430X.
  Detail

  ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. The influence of different types of siliceous raw materials on Tobermorite formation in lime-silica composite. WSEAS Journal Transactions on Environment and Development, 2019, vol. 15, no. 1, p. 57-64. ISSN: 1790-5079.
  Detail | WWW

  FIGALA, P.; DROCHYTKA, R.; HERMANN, R.; KOLÍSKO, J. Silicate Sprayed Mixture Based on Secondary Raw Materials. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2019. p. 129-135. ISBN: 978-3-0357-1492-0. ISSN: 1013-9826.
  Detail | WWW

  HERMANN, R.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P.; KOLÍSKO, J. Vývoj chemicky odolné stříkané směsi. In Sborník recenzovaných přednášek4. mezinárodní konference POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ. 2019. p. 13-22. ISBN: 978-80-214-5751-5.
  Detail

  ŠEBESTOVÁ, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; MAJSTRÍKOVÁ, T. Možnost efektivního využití druhotných surovin v technologii výroby pískového pórobetonu. TZB-info, 2019, vol. 2019, no. -, p. 1-5. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

  HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. POLYMERNÍ NÁTĚROVÁ HMOTA S VYUŽITÍM POPÍLKŮ A NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ. In Popílky ve stavebnictví. Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. Brno: Fakulta stavební VUT v Brně, 2019. p. 109-116. ISBN: 978-80-214-5751-5.
  Detail

  LÉDL, M.; GALVÁNKOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. PÓROBETON Z POPÍLKU PO SELEKTIVNÍ NEKATALYTICKÉ REDUKCI. In Sborník recenzovaných přednášek konference popílky ve stavebnictví 2019. Brno: Fakulta stavební VUT v Brně, 2019. p. 55-64. ISBN: 978-80-214-5751-5.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; LÉDL, M.; BYDŽOVSKÝ, J.; ŽIŽKOVÁ, N. et al. Use of Secondary Crystallization and Fly Ash in Waterproofing Materials to Increase Concrete Resistance to Aggressive Gases and Liquids. Advances in Civil Engineering, 2019, vol. 2019, no. 1, p. 1-12. ISSN: 1687-8086.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  ŠEBESTOVÁ, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Vývoj pískového pórobetonu s maximálním využitím vedlejších energetických produktů. In Sborník recenzovaných přednášek konference Popílky ve stavebnictví 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. p. 83-91. ISBN: 978-80-214-5751-5.
  Detail

  HÚŠŤAVOVÁ, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Studium změny mikrostruktury vápeno-silikátového kompozitu s využitím vedlejších energetických produktů. In Sborník recenzovaných přednášek konference Popílky ve stavebnictví 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. p. 34-43. ISBN: 978-80-214-5751-5.
  Detail | WWW

  HÚŠŤAVOVÁ, J.; ŠEBESTOVÁ, P.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Usability of waste perlite in the technology of production of autoclaved aerated concrete. In XXV, Internacional Conference and Meeting od Departmens, CONSTRUMAT 2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2019. p. 186-193. ISBN: 978-1-5108-9089-3. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW

  MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Bulk density decreasing of lightweight silicate based composite. In XXV International Conference and Meeting of Departments, CONSTRUMAT 2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2019. p. 14-19. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW

  ŠEBESTOVÁ, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. The influence of the fireclay waste on the microstructure and the physico-mechanical properties of autoclaved aerated concrete. In MODERN BUILDING MATERIALS, STRUCTURES AND TECHNIQUES MBMST 2019. Modern Building Materials, Structures and Techniques. 2019. Lithuania: VGTU Press “Technika” scientific book No 2019-044-K, 2019. p. 152-157. ISBN: 978-609-476-197-3. ISSN: 2029-9915.
  Detail | WWW

  HERMANN, R.; FIGALA, P.; DOHNÁLEK, P.; DROCHYTKA, R. Vliv druhotných surovin na vlastnosti vyvíjené chemicky odolné stříkané směsi. Materiály pro stavbu, 2019, vol. 2019, no. 9, p. 34-39. ISSN: 1213-0311.
  Detail | WWW

  HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R.; DUFEK, Z. Impact of Aggressive Media on the Properties of Polymeric Coatings with Solidification Products as Fillers. Coatings, MDPI, 2019, vol. 9, no. 12, p. 1-24. ISSN: 2079-6412.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; JAKUBÍK, A.; DROCHYTKA, R. PROTECTION OF THE CAST BASALT SEWERS FOR ENHANCING RESISTANCE TO BIOCORROSION. In PROCEEDINGS OF THE SEVENTH INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON PERFORMANCE, PROTECTION AND STRENGTHENING OF STRUCTURES UNDER EXTREME LOADING AND EVENTS. N. Banthia, S. Soleimani-Dashtaki, V. Kodur, B. Wu, K. Fujikake, and N. Suresh. Whistler, Kanada: The University of British Columbia, 2019. p. 1-12. ISBN: 978-0-88865-341-3.
  Detail

  HODUL, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R. SECONDARY PROTECTION OF COOLING TOWERS UNDER EXTREME LOADING FOR EXTENDING THE SERVICE LIFE. In PROCEEDINGS OF THE SEVENTH INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON PERFORMANCE, PROTECTION AND STRENGTHENING OF STRUCTURES UNDER EXTREME LOADING AND EVENTS. N. Banthia, S. Soleimani-Dashtaki, V. Kodur, B. Wu, K. Fujikake, and N. Suresh. Whistler, Kanada: The University of British Columbia, 2019. p. 1-13. ISBN: 978-0-88865-341-3.
  Detail

  HÚŠŤAVOVÁ, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Influence of Expansion on Properties and Microstructure of Calcium Silicate Composite Material. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans tech publications Ltd, 2019. p. 136-142. ISBN: 978-3-0357-1492-0. ISSN: 1013-9826.
  Detail | WWW

  MÉSZÁROSOVÁ, L.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; MALORNY, W. Examination of Microstructure of Cement Composite Material for Renovation of Horizontal Structures. In Rehabilitation and Reconstruction of Buildings II. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publication, 2019. p. 103-108. ISBN: 978-3-0357-1492-0. ISSN: 1013-9826.
  Detail | WWW

  HÚŠŤAVOVÁ, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Influence of the specific area of quartz sand on the character of an autoclaved calcium silicate composite. Materiali in tehnologije, 2019, vol. 53, no. 1, p. 39-47. ISSN: 1580-2949.
  Detail

  HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; MAJEROVÁ, J. Trenchless Sewer Rehabilitation Methods and Solving Diversity of Cured Sleeves thickness. In Rehabilitation and Reconstruction of Buildings II. Key Engineering Materials (print). Michaela Dvorakova, Rostislav Drochytka and Jan Vanerek. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2019. p. 109-114. ISBN: 978-3-0357-1492-0. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; ŽLEBEK, T. Mechanically Resistant Composite Material Using Optimal Amount of Pre-treated Hazardous Waste. In Key Engineering Materials (print). Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2019. p. 75-81. ISBN: 978-3-0357-1492-0. ISSN: 1013-9826.
  Detail | WWW

  HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R. MOŽNOSTI VYUŽITÍ SPECIÁLNĚ UPRAVENÉHO NEBEZPEČNÉHO ODPADU JAKO PLNIVA DO POLYMERNÍ SPÁROVACÍ HMOTY. In JUNIORSTAV 2019 21. ODBORNÁ KONFERENCE DOKTORSKÉHO STUDIA. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2019. p. 508-513. ISBN: 978-80-86433-71-4.
  Detail

  HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R. Polymer based grout with specially treated hazardous waste. In XXV International Conference and Meeting of Departments, CONSTRUMAT 2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2019. p. 50-58. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW

  HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R. Temperature and chemical resistance of repair composite and microstructure monitoring depending on different type of binder and filler. In XXV International Conference and Meeting of Departments, CONSTRUMAT 2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2019. p. 20-27. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW

  HÚŠŤAVOVÁ, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Vliv druhotné suroviny na mikrostrukturu vápeno-silikátového kompozitu. In Sborník příspěvků. Brno: 2019. p. 479-484. ISBN: 978-80-86433-71-4.
  Detail

  ŠEBESTOVÁ, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Vliv druhotných surovin na tvorbu struktury a fyzikálních vlastností pórobetonu. In Sborník příspěvků. Brno: 2019. p. 514-519. ISBN: 978-80-86433-71-4.
  Detail

  HERMANN, R.; KOLÍSKO, J.; DROCHYTKA, R.; REITERMAN, P. Optimization of mix-design of chemically resistant sprayed concrete. Acta Polytechnica CTU Proceedings, 2019, no. 22, p. 26-30. ISSN: 2336-5382.
  Detail | WWW

  FIGALA, P.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Struktura polymercementového kompozitu na bázi druhotných surovin. Sborník příspěvků. Brno: ECON publishing, s. r. o., 2019. p. 448-454. ISBN: 978-80-86433-71-4.
  Detail | WWW

  MELICHAR, J.; HODUL, J.; BERGEROVÁ, K.; DROCHYTKA, R. Development of new adhesives with share of secondary raw materials for depositing of non-absorbent facing elements in aggressive environments. In Rehabilitation and Reconstruction of Buildings II. Key Engineering Materials (print). Trans Tech Publications Ltd, 2019. p. 82-87. ISBN: 978-3-0357-1492-0. ISSN: 1013-9826.
  Detail | WWW

 • 2018

  HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R. Development of Epoxy Grout Containing Fine Waste from Production of Mineral Wool Board Insulation. Applied Mechanics and Materials, 2018, no. 878, p. 275-280. ISSN: 1660-9336.
  Detail | WWW

  ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R. Utilization of fly ash contaminated by SNCR flue gas denitrification into polymer epoxy anchor. In 19th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building 2017. Key Engineering Materials (print). Michaela Kostelecká. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2018. p. 98-103. ISBN: 978-3-0357-1361-9. ISSN: 1013-9826.
  Detail | WWW

  MELICHAR, J.; ČERNÝ, V.; FLEISCHHACKER, J.; DROCHYTKA, R. Content of Aluminium Hydroxide in Lime-Silica Composite and its Influence on Tobermorite Formation. In Materials Science Forum. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. p. 195-199. ISSN: 0255-5476.
  Detail

  ČERNÝ, V.; MELICHAR, J.; FLEISCHHACKER, J.; DROCHYTKA, R. The Influence of Sulfates on Tobermorite Formation in Lime-Ash Composite. In Materials Science Forum. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. p. 179-183. ISSN: 0255-5476.
  Detail

  ČERNÝ, V.; FLEISCHHACKER, J.; DROCHYTKA, R. Studium vývoje tobermoritu v závislosti na použití různých křemičitých složek. TZB-info, 2018, vol. 2018, no. -, p. 1-6. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

  LÉDL, M.; GALVÁNKOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Effect of Ammonium ion content in Fly Ash after Selective Non-catalytic Reduction (SNCR) on Physical and Mechanical Properties of Autoclaved Aerated Concrete (AAC). In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. p. 148-153. ISSN: 1662-9779.
  Detail

  LÉDL, M.; ŠEBESTOVÁ, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Use of Computed Tomography for the Evaluation of Autoclaved Aerated Concrete Structure. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. p. 70-75. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; ŽLEBEK, T. Special Grout for Anchoring Steel Elements with High Proportion of Fly Ash Contaminated by Denitrification Process. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction IV. Solid State Phenomena. Karel Dvořák, Dominik Gazdič and Iveta Hajkova. Switzerland: scientific.net, 2018. p. 160-166. ISBN: 978-3-0357-1348-0. ISSN: 1012-0394.
  Detail

  GINCHITSKAYA, Y.; YAKOVLEV, G.; DROCHYTKA, R.; PERVUSHIN, G.; KHRITANKOV, V.; KOLBINA, D.; BALOBANOVA, Y. Исследование структуры и свойств наномодифицированной строителной керамики. Stroitel'nye Materialy, 2018, vol. 2018, no. 1-2, p. 27-32. ISSN: 0585-430X.
  Detail

  KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R.; MÜLLER J. Progresivní technologie sanace sypaných hrází. Stavebnictví, 2018, vol. 04, no. 04/2018, p. 50-53. ISSN: 1802-2030.
  Detail | WWW

  DUFEK, Z.; KOUKAL, P.; FIALA, P.; VYHNÁLEK, R.; REMEŠ, J.; JEDLIČKA, M.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. BIM pro veřejné zadavatele. 1. 1. Praha: Nakladatelství Leges, s.r.o., 2018. 128 p. ISBN: 978-80-7502-285-1.
  Detail

  HODUL, J.; DROCHYTKA, R. Experimental Verification of Use Secondary Raw Materials as Fillers to Epoxy Polymer Concrete. In International Congress on Polymers in Concrete (ICPIC 2018) Polymers for Resilient and Sustainable Concrete Infrastructure. Mahmoud M. Reda Taha. Washington, D.C.: Springer International Publishing AG, 2018. p. 135-141. ISBN: 978-3-319-78174-7.
  Detail | WWW

  ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; ŠEBESTOVÁ, P. Možnosti využití nových druhotných surovin v autoklávovaném pórobetonu. Materiály pro stavbu, 2018, vol. 24, no. 5, p. 16-19. ISSN: 1213-0311.
  Detail | WWW

  ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; ŠEBESTOVÁ, P. Options for the implementation of new secondary raw materials in autoclaved aerated concrete. In ICAAC ‐ 6th International Conference on Autoclaved Aerated Concrete. ce/papers. Berlin: Ernst & Sohn Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co., 2018. p. 431-437. ISSN: 2509-7075.
  Detail | WWW

  FIGALA, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Vliv druhotných surovin na strukturu polymercementového kompozitu. Materiály pro stavbu, 2018, no. 7, p. 24-28. ISSN: 1213-0311.
  Detail

  ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K.; HÚŠŤAVOVÁ, J. Influence of secondary raw materials on synthesisof tobermorite in lime–silicate composite. In ICAAC ‐ 6th International Conference on Autoclaved Aerated Concrete. ce/papers. Berlin: Ernst & Sohn Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co, 2018. p. 439-444. ISSN: 2509-7075.
  Detail | WWW

  MAJEROVÁ, J; DROCHYTKA, R. The influence of the addition of gypsum on some selected properties of lime-metakaolin mortars. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2018. United Kingdoms: IOP Publishing, 2018. p. 1-6. ISSN: 1757-899X.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  ČERNÝ, V.; FLEISCHHACKER, J.; MICHALČÍKOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Synthesis of tobermorite structure with non-traditional silica components. International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology, 2018, vol. Volume 8, no. Issue 3, p. 904-910. ISSN: 2088-5334.
  Detail | WWW

  HÚŠŤAVOVÁ, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. The Influence of Secondary Raw Materials on Tobermorite Formation in Calcium-Silicate Composites. Waste forum, 2018, vol. 2018, no. 4, p. 467-475. ISSN: 1804-0195.
  Detail | WWW

  DUFEK, Z.; KORYTÁROVÁ, J.; APELTAUER, T.; HROMÁDKA, V.; FIALA, P.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J.; AIGEL, P.; VÝSKALA, M.; NOVÝ, M. Veřejné stavební investice. Praha: Leges, 2018. 392 p. ISBN: 978-80-7502-322-3.
  Detail

  MELICHAR, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Possibilities of aerated concrete recyclate and fluid fly ash usage in autoclaved composite production. WSEAS TRANSACTIONS on ENVIRONMENT and DEVELOPMENT, 2018, vol. 2018, no. 14, p. 418-425. ISSN: 2224-3496.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; KOCIÁNOVÁ, M. Dataset on the innovation remediation technology of embankment dams by using suitable types of alternative raw materials. Data in Brief (Online), 2018, vol. 2018, no. 092, p. 1-4. ISSN: 2352-3409.
  Detail | WWW

  ŠEBESTOVÁ, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. The Influence of Secondary Raw Materials on the Microstructure and Physical-Mechanical Properties of Autoclaved Aerated Concrete. Waste forum, 2018, vol. 2018, no. 4, p. 476-483. ISSN: 1804-0195.
  Detail | WWW

  MICHALČÍKOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Techniques of Soil Modification for Re-use in Construction. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Volume 385. Herlany, Slovakia: IOP Publishing, 2018. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Monitoring the long-term durability and microstructure of polymer concrete patching materials with high content of secondary raw materials using advanced methods. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. United Kingdom: IOP Publishing, 2018. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R. Repairing composite using hazardous waste containing heavy metals. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. United Kingdom: IOP Publishing, 2018. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R. Testování hydroizolačních infuzních gelů in-situ. TZB-info, 2018, vol. 1, no. 1, p. 1-2. ISSN: 1801-4399.
  Detail

  DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J. New possibilities of neutralisation sludge solidification technology. Journal of Cleaner Production, 2018, no. 204, p. 1097-1107. ISSN: 0959-6526.
  Detail | WWW

  HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R. Possibilities of filling polymeric anchors with secondary raw materials with effect on price and final parameters. Advanced Materials Letters, 2018, vol. 1, no. 10, p. 29-34. ISSN: 0976-3961.
  Detail | WWW

  FIGALA, P.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; KOLÍSKO, J. Structure of polymer-cement composite optimalized with secondary raw materials. Materials Structures Technology, 2018, vol. 1, no. 1, p. 26-31. ISSN: 2570-6616.
  Detail | WWW

  HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R. Antibacterial Properties, Shore Hardness and Chemical Resistance of Epoxy Coatings Containing Finely Ground Secondary Raw Materials for Hygienic Plants. In International Conference on Material Science and Engineering II. Applied Mechanics and Materials. Prof. Dongyan Shi. Switzerland: Scitec Publications Ltd., 2018. p. 97-102. ISBN: 978-3-0357-1194-3. ISSN: 1660-9336.
  Detail | WWW

 • 2017

  BRODŇAN, M.; KOTEŠ, P.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R. Corrosion Determination of Reinforcement Using Electrical Resistance Method. Materiali in tehnologije, 2017, vol. 51, no. 1, p. 85-93. ISSN: 1580-2949.
  Detail

  ČERNÝ, V.; KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Possibilities of Lightweight High Strength Concrete Production from Sintered Fly Ash Aggregate. In CRRB – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS. Procedia Engineering. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved. Brno: Procedia Engineering (2017), 2017. p. 9-16. ISBN: 978-80-02-02701-0. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW

  KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Vliv přísad na zeminy a jejich recyklace. In Juniorstav 2017. Brno: VUT v Brně, 2017. p. 1-6. ISBN: 978-80-214-5473- 6.
  Detail

  DVOŘÁKOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODPADNÍCH POLYESTEROVÝCH VLÁKEN VE STAVEBNICTVÍ. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. p. 224-230.
  Detail

  HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; HODNÁ, J. Experimental verification of utilization of fly ash from the flue gas denitrification process as a filler to epoxy patching mortar. In 18th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building 2016. Procedia Engineering. Nizozemsko: 2017. p. 134-141. ISBN: 9788002027010. ISSN: 1877-7058.
  Detail

  HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R. Experimental testing suitability of the waste glass into the polymer anchor materials based on epoxy resin. In 18th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building 2016. Procedia Engineering. Nizozemsko: 2017. p. 220-227. ISBN: 9788002027010. ISSN: 1877-7058.
  Detail

  KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; ZÁRUBOVÁ, R. Technologie sanace sypaných hrází optimální injektážní směsí. Zpravodaj Hnědé uhlí. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. DH DB, 2017, vol. 2017, no. 1, p. 31-35. ISSN: 1213-1660.
  Detail

  TEPLÝ, B.; JEŘÁBEK, Z.; DROCHYTKA, R. Kvalita ve stavebnictví a nový zákon. Stavebnictví, 2017, vol. 2017, no. 1- 2, p. 8-9. ISSN: 1802-2030.
  Detail

  TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Pohled do mikrostruktury silikátu s popílkovým plnivem. In Sborník recenzovaných přednášek 3. mezinárodní konference Popílky ve stavebnictví. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. p. 151-159. ISBN: 978-80-214-5498- 9.
  Detail

  TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Modifikace systémů ETICS s využitím alternativních materiálů. In Sborník konference Construmat 2017. Bratislava: STU v Bratislave, 2017. p. 207-213. ISBN: 978-80-552-1031- 5.
  Detail

  FLEISCHHACKER, J.; ČERNÝ, V.; KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Vliv druhu křemičité složky na vývoj tobermoritu při specifických hydrotermálních podmínkách. In Sborník recenzovaných přednášek konference popílky ve stavebnictví 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. p. 45-54. ISBN: 978-80-214-5498- 9.
  Detail | WWW

  KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Technologie injektáže sypaných hrází s použitím popílku. In Sborník recenzovaných přednášek konference popílky ve stavebnictví 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. p. 67-76. ISBN: 978-80-214-5498- 9.
  Detail | WWW

  KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Vliv popílku a přísad na stabilizaci a ztekucení zemin. In Sborník recenzovaných přednášek konference popílky ve stavebnictví 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. p. 77-86. ISBN: 978-80-214-5498- 9.
  Detail | WWW

  HODUL, J.; SKLENÁŘOVÁ, R.; DROCHYTKA, R. MOŽNOSTI VYUŽITÍ POPÍLKŮ KONTAMINOVANÝCH VLIVEM DENITRIFIKACE SPALIN VE STAVEBNICTVÍ A EXPERIMENTÁLNÍ PROVĚŘENÍ OPTIMÁLNÍ APLIKACE. In Sborník recenzovaných přednášek konference POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ 2017. Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. Brno: VUT v Brně, fakulta stavební, 2017. p. 55-65. ISBN: 978-80-214-5498- 9.
  Detail

  HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R.; SEJÁK, F. Prověření vhodnosti využití druhotných surovin jako plniv do polymerních antibakteriálních nátěrů na epoxidové bázi pro hygienicky čisté provozy. In CONSTRUMAT 2017 - International Conference on Structural Materials. Ing. Zuzana Štefunková, PhD. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vydavateľstvo Spektrum STU 2017, 2017. p. 160-166. ISBN: 978-80-227-4689- 2.
  Detail

  ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R. Možnosti využití odpadního skla do polymerních chemických kotev. In CONSTRUMAT 2017 - International Conference on Structural Materials. Ing. Zuzana Štefunková, PhD. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vydavateľstvo Spektrum STU 2017, 2017. p. 226-233. ISBN: 978-80-227-4689- 2.
  Detail

  KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Úprava zemin pro jejich zpětné použití ve ztekucené formě. In CONSTRUMAT 2017, International Conference on Structural Materials, Zborník recenzovaných príspevkov z XXIII. medzinárodnej konferencie v Kočovciach. Ing. Zuzana Štefunková, PhD. Kočovce: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2017. p. 172-177. ISBN: 978-80-227-4689- 2.
  Detail

  KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Options for the remediation of embankment dams using suitable types of alternative raw materials. Construction and building materials, 2017, vol. 143, no. 089, p. 649-658. ISSN: 0950-0618.
  Detail | WWW

  MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; MELICHAR, T. Practical Testing of Injection Screens in Real-life Structures. In CRRB – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS. Procedia Engineering. Brno: Procedia Engineering (2017), 2017. p. 171-177. ISBN: 978-80-02-02701-0. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW

  MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Examination methods of waterproofing injection screens in various building materials. Materiali in tehnologije, 2017, vol. 51, no. 3, p. 529-532. ISSN: 1580-2949.
  Detail | WWW

  KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Technologie využití vykopaných zemin ve ztekucené formě s přídavkem popílků. TZB- info, 2017, vol. 04.09. 2017, no. 2017, p. 1-10. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

  MELICHAR, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; DVOŘÁKOVÁ, M.; BYDŽOVSKÝ, J. Metodika posouzení vhodnosti podlahového systému v extrémních podmínkách „in situ“. 2017.
  Detail

  MELICHAR, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; DVOŘÁKOVÁ, M.; DOHNÁLEK, P.; ČERNÝ, V. Vývoj silikátového potěru na bázi optimalizovaných surovin. 2017.
  Detail

  ČERNÝ, V.; MELICHAR, J.; FLEISCHHACKER, J.; DROCHYTKA, R. Structure development study of porous concrete with fluidized-bed combustion ash admixture. Waste forum, 2017, vol. 2017, no. 4, p. 267-275. ISSN: 1804-0195.
  Detail

  TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; ČADA, P. Devlopment of Organic and Biodegradable Insulating Material for ETICS. In CRRB – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS. Procedia Engineering. Brno: Procedia Engineering (2017), 2017. p. 81-87. ISBN: 978-80-02-02701-0. ISSN: 1877-7058.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; DVOŘÁKOVÁ, M. Performance Evaluation and Research of Versatile Cement Mortar with Rapid Strength Increase. In CRRB – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS. Procedia Engineering. Brno: Procedia Engineering (2017), 2017. p. 228-235. ISBN: 978-80-02-02701-0. ISSN: 1877-7058.
  Detail

  MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; BERGEROVÁ, K. Vývoj a testování lepicích hmot pro ukládání čedičových prvků. In XVI. ODBORNÁ KONFERENCE O VĚDĚ, VÝZKUMU A APLIKACÍCH V OBORU MALTOVIN. 2017. p. 30-35. ISBN: 978-80-214-5446-0.
  Detail

  KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Zpětné využití zemin ve stabilizované formě. In Juniorstav 2017. Brno: VUT v Brně, 2017. p. 1-6. ISBN: 978-80-214-5473- 6.
  Detail

 • 2016

  HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M. Utilization of waste glass in polymer concrete. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II. Materials Science Forum. Switzerland: Trans tech publication, 2016. p. 171-177. ISBN: 978-3-03835-740-7. ISSN: 0255-5476.
  Detail | WWW

  HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Development in the Rehabilitation of Concrete Structures in the Czech Republic , for the past 25 years. In Restauration and Building-Physcs past-present- future. Hans-Peter Leimer (Hresg.). Stuttgart, Germany: Fraunhofer IRB Verlag, 2016. p. 31-42. ISBN: 978-3-8167-9590- 2.
  Detail

  HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R. VYUŽITÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN ZE SOLÁRNÍCH PANELŮ PŘI VÝVOJI NOVÝCH STAVEBNÍCH HMOT. Brno: 2016. p. 1-7.
  Detail

  KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Possibilities of Redevelopment of Embankment Dams by suitable Grouting mixtures. In Europe and the Mediterranean: Towards a Sustainable Built Environmental, SBE16 Malta International Conference. Ruben Paul Borg, Paul Gauci, Cyril Spiteri Staines. Malta: SBE Malta - Sustainable Built Environment, 2016. p. 1-6. ISBN: 978-99957-0-935- 8.
  Detail

  KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Možnost úpravy zemin z výkopových prací. In CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Jan Kočí, Eva Vejmelková. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. p. 1-6. ISBN: 978-80-01-05958- 6.
  Detail

  TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Návrh podlahových systémů s lehčenými surovinami. In CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech. 2016. p. 281-287. ISBN: 978-80-01-05958- 6.
  Detail

  HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R. VÝVOJ POLYMERBETONU S OBSAHEM ODPADNÍHO SKLA VYUŽITELNÉHO PŘI SANACI BETONOVÝCH KOSTRUKCÍ. In CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Praha: 2016. p. 99-106. ISBN: 978-80-01-05958- 6.
  Detail

  MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R. TESTOVÁNÍ HYDROIZOLAČNÍCH INFUZNÍCH GELŮ IN- SITU. In CONSTRUMAT 2016 - Conference on Structural Materials. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2016. p. 328-332. ISBN: 978-80-01-05958- 6.
  Detail

  FLEISCHHACKER, J.; HELANOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Hydrothermal Synthesis of Tobermorite at 170 and 190 °C from Fly Ash and Quartz Sand. In Maltoviny 2016 - sborník příspěvků. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 42-46. ISSN: 1662-9752.
  Detail

  HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R. Experimental Verification of Scrub and Impact Resistance of the Epoxy Coatings Filled with the Finely Milled Waste Glass. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2016. p. 416-421. ISBN: 978-3-0383-5766-7. ISSN: 1013-9826.
  Detail | WWW

  HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; HODNÁ, J. Examination of Mechanical Properties and Temperature Resistance of Epoxy Coatings Filled with Secondary Raw Materials. Applied Mechanics and Materials, 2016, no. 861, p. 32-39. ISSN: 1660-9336.
  Detail

  ČERNÝ, V.; KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Verification of manufacturing of sintered fly ash aggregate. Waste forum, 2016, vol. 2016, no. 4, p. 171-178. ISSN: 1804-0195.
  Detail

  TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Design of the composition of lightweight concrete floor with self-rising function, based on the reaction of hydrogen peroxide with calcium hypochlorite using secondary raw materials. Waste forum, 2016, vol. 2016, no. 4, p. 186-193. ISSN: 1804-0195.
  Detail

  TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Využití alternativních materiálů pro modifikaci systémů ETICS. Waste forum, 2016, vol. 2016, no. 4, p. 194-201. ISSN: 1804-0195.
  Detail

  ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. ARTIFICIAL AGGREGATE FROM SINTERED COAL ASH. Materiali in tehnologije, 2016, vol. 50, no. 2014, p. 749-753. ISSN: 1580-2949.
  Detail

  DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J. Durability testing of cement matrices for neutralization sludge disposing. In Energy and Clean Technologies Conference Proceedings, Volume III. International multidisciplinary geoconference SGEM. Vienna: SGEM World Science, 2016. p. 11-16. ISBN: 978-619-7105-82- 7. ISSN: 1314-2704.
  Detail | WWW

  ŽIŽKOVÁ, N.; KEPRDOVÁ, Š.; DROCHYTKA, R. The Use of Secondary Crystallization in Cement- Based Composites. World Academy of Science, Engineering and Technology (electronic), 2016, vol. XIV., no. 12, p. 2001-2004. ISSN: 2010-3778.
  Detail

  KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Technology of Remediation of Embankment Dams by Optimal Grout. In Elektronický sborník přednášek. Procedia Engineering. Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. The Netherlands: Elsevier, 2016. p. 1-8. ISBN: 978-80-87397-23-7. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  FIEDLEROVÁ, M.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P. Utilization of Fly Ash in High Performance Floor Screed Based on Cement and its Influence on Physical Mechanical Properties. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II. Materials Science Forum. 2016. Switzerland: Trans tech publications Ltd, 2016. p. 201-205. ISSN: 0255-5476.
  Detail

  HODUL, J.; DROCHYTKA, R. Examination of microstructure of solidification product containing hazardous sludge. Procedia Engineering, 2016, no. 151, p. 402-409. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW

  HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R. Experimental testing of Solidification Products containing hazardous waste- Neutralization Sludge with aim of material utilization. In Advances in Civil, Architectural, Structural and Constructional Engineering. London, UK: CRC Press/ Balkema, 2016. p. 275-280. ISBN: 978-1-315-67590- 9.
  Detail | WWW

  HELANOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Influence of gypsum additive on the formation of tobermorite in autoclaved aerated concrete. In Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2015). Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 116-121. ISSN: 1013-9826.
  Detail

 • 2015

  HELANOVÁ, E.; JANOVSKÝ, R.; DROCHYTKA, R. Formation Of Tobermorite At Different Materials Composition Of Aerated Concrete. In International Conference on Advanced Engineering Technology (ICAET 2014). Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 247-250. ISBN: 978-3-03835-442- 0. ISSN: 1660- 9336.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Methods of inspection and maintenance of Iterson cooling towers. In Proceedings of the 17th IAHR International Conference on Cooling Tower and Heat Exchanger. 1. Gold Coast, Australia: The University of Queensland, St Lucia, Brisbane, Queensland, 4072, Australia, 2015. p. 65-73. ISBN: 978-0-646-94377- 0.
  Detail

  MELICHAR, J.; DOHNÁLEK, P.; DROCHYTKA, R. Testing of waterproofing gels penetration rate while exposure to higher temperature. In Advanced materials research. Advanced Materials Research. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2015. p. 189-192. ISBN: 978-3-03835-452- 9. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  TŮMOVÁ, E.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. The Effect of Additives on the Properties of Lightweight Concrete Screed. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research, (online). Durnten-Zürich, Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 170-173. ISSN: 1662-8985.
  Detail

  MÉSZÁROSOVÁ, L.; TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Epoxy screed as possible protection of floor surfaces. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research, (online). Durnten-Zürich, Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 166-169. ISSN: 1662-8985.
  Detail

  HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R. VYUŽITÍ POPÍLKŮ PŘI SOLIDIFIKACI NEUTRALIZAČNÍCH KALŮ. Brno: 2015.
  Detail

  MELICHAR, J.; DOHNÁLEK, P.; DROCHYTKA, R. Remediation of old sandstone structures via hydroinsulating injection gels. Advanced Materials Research, 2015, vol. 1122, no. 1122. 51, p. 51-54. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  HODUL, J.; DROCHYTKA, R. EXPERIMENTÁLNÍ PROVĚŘENÍ PRODUKTU SOLIDIFIKACE - SOLIDIFIKÁTU S CÍLEM DOSÁHNOUT JEHO MATERIÁLOVÉHO VYUŽITÍ. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Stavební fakulta, 2015.
  Detail

  MÉSZÁROSOVÁ, L.; TŮMOVÁ, E.; DUFKA, A.; DROCHYTKA, R. Special Repair Materials and Influence of Aggressive Environment on their Properties. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research, (online). Durnten-Zürich, Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 127-130. ISSN: 1662-8985.
  Detail

  HELANOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; FLEISCHHACKER, J. FYZIKÁLNĚ MECHANICKÉ VLASTNOSTI PÓROBETONU S PŘÍMĚSÍ FLUIDNÍHO POPÍLKU. In Sborník příspěvků Construmat. Brno: VUT Brno, 2015. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-5205- 3.
  Detail

  KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Optimalizace složení injektážních směsí pro sanace sypaných hrází. In CONSTRUMAT 2015 - Sborník příspěvků z XXI. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. p. 1-6. ISBN: 978-80-214-5205- 3.
  Detail

  KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Development of grout for additional seal embankment dams. In 7th Scientific-Technical Conference on Material Problems in Civil Engineering MATBUD'2015. Procedia Engineering. Tomasz Tracz, Izabela Hager. Nizozemsko: Elsevier, 2015. p. 632-638. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  FIEDLEROVÁ, M.; MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R. Hydrofobizace cementobetonových rytů vozovek a její vliv na pojízdné vlastnosti. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. p. 133-142.
  Detail

  FIEDLEROVÁ, M.; BODNÁROVÁ, L.; DROCHYTKA, R.; MELICHAR, T. Studium chování betonu s přídavkem modifikovaných polypropylenových vláken za zvýšených teplot. In 978-80-214-5205- 3. Brno: 2015. p. 123-127. ISBN: 978-80-214-5205- 3.
  Detail

  HELANOVÁ, E.; KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Utilization of Liquefying Additives in Clay Fly Ash Grouting Mixtures. In CRRB 2015 - Sborník odborných abstraktů. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 229-232. ISBN: 978-80-02-02539- 9. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Popílek jako vhodná součást injektážních směsí pro sanace sypaných hrází. In Sborník recenzovaných přednášek konference popílky ve stavebnictví 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. p. 121-132. ISBN: 9788021451926.
  Detail | WWW

  TŮMOVÁ, E.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Využití popílku při návrhu podlahových systémů. In Sborník recenzovaných přednášek II. mezinárodní konference Popílky ve stavebnictví. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Sborník recenzovaných přednášek konference Popílky ve stavebnictví 2015, 2015. p. 237-244. ISBN: 978-80-214-5192- 6.
  Detail

  TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Samonivelační lehčený potěr pro podlahy. In Sborník recenzovaných přednášek XXV. mezinárodního sympozia Sanace 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Sborník recenzovaných přednášek sympozia Sanace 2015, 2015. p. 251-260. ISBN: 978-80-214-5193- 3.
  Detail

  TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Lehčený podlahový potěr se samonivelační funkcí. In Sborník příspěvků z XXI. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Sborník příspěvků konference CONSTRUMAT 2015, 2015. p. 123-132. ISBN: 978-80-214-5205- 3.
  Detail

  MELICHAR, J.; FIEDLEROVÁ, M.; DROCHYTKA, R. MÍRA PENETRACE HYDROIZOLAČNÍCH INFUZNÍCH GELŮ V ZÁVISLOSTI NA VLHKOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. p. 193-199.
  Detail

  TŮMOVÁ, E.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. The Effect of Long Term Storage on Properties and Stability of Dry Mixture. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research. Durnten-Zürich, Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 201-204. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; BAYER, P. The Properties of Polymer- Modified Mortars Using Pozzolana Active Admixtures. In Polymers in Concrete, Towards Innovation, Productivity and Sustainability in the Built Environment. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 185-192. ISBN: 978-3-03835-677- 6.
  Detail

  MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P. Possibilities of Aerated Concrete Remediation Through the Usage of Injection Screens. In ICEBMP 2015 - Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Advanced Materials Research, (online). Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 255-260. ISSN: 1662-8985.
  Detail

  HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M. Study of Mechanical Properties of Protective Materials Using Waste Raw Materials. In Proceedings of IASTEM Interantional conference. Bhubaneswar, Indie: R. K Printers, 2015. p. 8-11. ISBN: 978-93-85832-36- 9.
  Detail

  ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. The possibility of using inhibitors in new repair materials. In Concrete 2015 - Proceedings of the 27th Biennial National Conference of the Concrete Institute of Australia, in conjunction with the 69th RILEM Week “Construction Innovations, Research into Practice”. 1. 2015. p. 1518-1527. ISBN: 978-1-943847-70- 9.
  Detail | WWW

  VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; BENEŠOVÁ, A. Enhancing the wood glue bond using cellulose modified epoxy. Advanced Materials Research, (online), 2015, vol. 2015, no. 1122, p. 145-148. ISSN: 1662-8985.
  Detail

  DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; ŤAŽKÝ, T. The examination of waste industry sludge solidification/ stabilization possibility. In Advanced Materials Research/Binders, Materials and Technologies in Modern Construction. Advanced Materials Research. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2015. p. 211-217. ISBN: 978-3-03835-452- 9. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; HODNÁ, J. The Study of Cement Composites with Inbuilt Hazardous Waste. In CMME 2014 - Abstract. Applied Mechanics and Materials. Švýcarsko: Trans Tech Publication, 2015. p. 47-51. ISBN: 978-3-03835-385- 0. ISSN: 1662-7482.
  Detail

  ŠNIRCH, Z.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; KOCIÁNOVÁ, M. Výzkum za účelem predikce koroze ocelových prvků u OK distribuční soustavy VVN společnosti E.On Česká republika s.r.o. 2015. p. 1-72.
  Detail

  HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R. Solidification of Hazardous Waste with the Aim of Material Utilization of Solidification Products. Procedia Engineering, 2015, vol. 108, no. 1, p. 639-646. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  DROCHYTKA, R.; HELANOVÁ, E. Development of microstructure of the fly ash aerated concrete in time. In Book of Abstracts. Procedia Engineering. Krakow: Elsevier, 2015. p. 624-631. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  DROCHYTKA, R.; HELANOVÁ, E.; FLEISCHHACKER, J. Fluidní popílek v technologii autoklávovaného pórobetonu. In Sborník recenzovaných přednášek konference Popílky ve stavebnictví 2016. Brno: 2015. p. 55-63. ISBN: 9788021451926.
  Detail

  KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Influence of fly ash and binders on designing a grouting mix. Waste forum, 2015, no. 4, p. 192-198. ISSN: 1804- 0195.
  Detail | WWW

  HELANOVÁ, E.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Effect of autoclaving conditions on the final properties of aerated concrete. Waste forum, 2015, vol. 2015, no. 4, p. 219-224. ISSN: 1804- 0195.
  Detail

  HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLKOVÁ, B.; HODNÁ, J. Experimental verification of utilization of solidification product containing galvanic neutralisation sludges in building industry. Waste forum, 2015, vol. 2015, no. 4, p. 181-191. ISSN: 1804- 0195.
  Detail | WWW

  HODNÁ, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; PETRÁNEK, V.; DROCHYTKA, R. Environmental Limits of Using Newly Developed Progressive Polymer Protection and Repair Systems. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2015, vol. 9 (2015), no. 9, p. 1-4. ISSN: 1307- 6892.
  Detail

  TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Recycled glass as a filler for screeds and other materials. Waste forum, 2015, no. 4, p. 200-204. ISSN: 1804- 0195.
  Detail

  FIEDLEROVÁ, M.; TARANZA, L.; DROCHYTKA, R.; TUPÝ, M. Determining the Presence of the Corrosion Inhibitors Based on Amines in Hardened Mortars. In Proceedings of the Confecence on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2014). Advanced Materials Research. 2014. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 93-97. ISBN: 978-3-03835-506- 9. ISSN: 1022- 6680.
  Detail | WWW

 • 2014

  VANĚREK, J.; BENEŠOVÁ, A.; ROVNANÍK, P.; DROCHYTKA, R. Evaluation of FRP/wood adhesively bonded epoxy joints on environmental exposures. Journal of Adhesion Science and Technology, 2014, vol. 28, no. 14-15, p. 1405-1417. ISSN: 0169-4243.
  Detail

  DUFKA, A.; DROCHYTKA, R. Možnosti využití rentgenové tomografie ve stavebních materiálech. Zpravodaj WTA CZ, 2014, vol. 2014, no. 3- 4, p. 17-19. ISSN: 1213- 7308.
  Detail

  MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Experimental testing of hydroinsulating injection screens. In 3rd International Conference on Energy, Environment and Sustainable Development, EESD 2013. Advanced Materials Research. 2014. p. 2327-2330. ISBN: 978-3-03785-972- 8. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; HELANOVÁ, E.; ČERNÝ, V. Laboratory Determination of Consistency of Grouting Mixes. In EESD 2013. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 617-620. ISBN: 978-3-03785-972- 8. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Physical-mechanical aspects of preparing thermal insulation materials on the basis of liquid (water) glass. In Binders and Materials XI. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 117-120. ISBN: 978-3-03835-026- 2. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R. VLIV POROZIMETRIE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ NA ÚČINNOST GELOVÝCH INJEKTÁŽNÍCH CLON. In Juniorstav 2014 - Sborník anotací. Brno: Vysoké učení technickév Brně, Fakulta stavební, 2014. p. 301-301. ISBN: 978-80-214-4851- 3.
  Detail

  HELANOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; JANOVSKÝ, R. Autoclaving Time Influence on Fly Ash Aerated Concrete Compressive Strength and Microstructure. In ICBM 2013. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 301-304. ISBN: 978-3-03835-026- 2. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R. The use of cementation process for waste industrial sludge solidification. In ICBM 2013. Advanced Materials Research. Švýcarská konfederace: Trans Tech Publications, 2014. p. 252-257. ISBN: 978-3-03835-026-2. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; TŮMOVÁ, E. Development of a new kind of aerated screeds for lightweight floors. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research. Durnten-Zurich, Schwitzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 215-219. ISBN: 978-3-03835-026- 2. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  FIEDLEROVÁ, M.; DROCHYTKA, R.; TARANZA, L. DEGRADACE SPRÁVKOVÝCH HMOT VLIVEM PŮSOBENÍ AGRESIVNÍHO SÍRANOVÉHO PROSTŘEDÍ. In SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2014. 2014. p. 204-207. ISBN: 978-80-905471-1- 7.
  Detail

  MÉSZÁROSOVÁ, L.; DUFKA, A.; DROCHYTKA, R.; HAVLÍČKOVÁ, K. Správkové hmoty na bázi geopolymerů. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2014. p. 208-211.
  Detail

  MÉSZÁROSOVÁ, L.; DUFKA, A.; DROCHYTKA, R. Vliv agresivního prostředí na pevnosti geopolymerní správkové hmoty. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. p. 202-205.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; KOCIÁNOVÁ, M.; HELANOVÁ, E. Jílovopopílkové injektážní směsi pro sanace sypaných hrází. Sborník XX. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2014 - Construction materials. Ostrava: VŠB, 2014. p. 262-267. ISBN: 978-80-248-3381- 1.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; HELANOVÁ, E.; JANOVSKÝ, R. Surovinové složení pórobetonu a jeho vliv na vznik tobermoritu. Sborník XX. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2014 - Construction materials. Ostrava: VŠB, 2014. p. 62-69. ISBN: 978-80-248-3381- 1.
  Detail

  ČERNÝ, V.; SOKOL, P.; DROCHYTKA, R. Production possibilities of concrete based on artificial fly ash aggregates. In CRRB 2013. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 130-133. ISBN: 978-80-02-02502- 3. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  VANĚREK, J.; BENEŠOVÁ, A.; DUFKA, A.; ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R. Modification of epoxy adhesives to enhance glue ductility in relation to wood adherends. In International Conference on Wood Adhesives. Toronto: Forest Product Society, 2014. p. 314-323. ISBN: 978-0-935018-37- 0.
  Detail

  MELICHAR, J.; DOHNÁLEK, P.; DROCHYTKA, R. Measuring of the penetration rate of injection gels during remediation of various building materials. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky ICEBMP 2014. Advanced Materials Research. Švýcarsko: 2014. p. 219-222. ISBN: 978-80-87397-16- 9. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  HELANOVÁ, E.; JANOVSKÝ, R.; DROCHYTKA, R. Influence of material properties of input raw materials on microstructure of aerated concrete. In ICEBMP - 18. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 73-76. ISBN: 978-80-87397-16- 9. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; HAVLÍČKOVÁ, K. Cyclic Weathering of Wood - Polymer Composite Modified by a Fly Ash Admixture. In ICEBMP - 18. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 145-149. ISBN: 978-80-87397-16-9. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; VODOVÁ, L. Lehčený potěr pro podlahové systémy s využitím druhotných surovin. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2014. p. 213-216.
  Detail

  MÉSZÁROSOVÁ, L.; KEPRDOVÁ, Š.; DROCHYTKA, R. High- temperature devices and new ways of theirs insulation. 2014.
  Detail

  FIEDLEROVÁ, M.; TARANZA, L.; DROCHYTKA, R.; TUPÝ, M. STANOVENÍ PŘÍTOMNOSTI INHIBITORŮ KOROZE V ZATVRDLÝCH MALTÁCH. In Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví. 2014. VUT v Brně: VUT v Brně, 2014. p. 63-70. ISBN: 978-80-214-5032- 5.
  Detail | WWW

  BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; KEPÁK, R. Diagnostické metody pro průzkumy chladících věží. All for Power, 2014, vol. 8, no. 5, p. 74-78. ISSN: 1802- 8535.
  Detail

  DOHNÁLKOVÁ, B.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; HODNÁ, J. New evaluation methodology for solidification product durability assessment. International Science Index, 2014, vol. 8, no. 6, p. 448-452. ISSN: 1307- 6892.
  Detail | WWW

  MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; MIKOVÁ, L. NOVÉ ZPŮSOBY HYDROIZOLAČNÍCH CLON. In XX. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2014. 2014. p. 267-275. ISBN: 978-80-248-3381- 1.
  Detail

  TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Možnosti vylehčení betonu: Ověření vlastností konkrétních přísad pro napěnění. 2014. p. 30-31.
  Detail

  TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Vývoj průmyslových podlah s využitím odpadních surovin. 2014. p. 273-276.
  Detail

  ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Influence of the character of input materials on formation and properties of sintered fly ash body. Construction Materials and Structures. Amsterdam: IOS Press BV, 2014. p. 703-708. ISBN: 978-1-61499-465- 7.
  Detail

  MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P. Penetration rate of various injection gels in dependence on wetness of building materials. In Applied Mechanics and Materials Vols. 752-753 (2015). Applied Mechanics and Materials. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2014. p. 720-723. ISBN: 978-3-03835-442- 0. ISSN: 1660- 9336.
  Detail

  MELICHAR, J.; DOHNÁLEK, P.; DROCHYTKA, R. Laboratory verifying of injection screens efficiency. In Advanced Materials Research. 2014. p. 325-328. ISBN: 978-3-03835-026- 2. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

 • 2013

  BROŽOVSKÝ, J.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; DROCHYTKA, R.; HELA, V. Evaluation of Degradation of Concrete Exposed to High Temperature by Means of Ultrasonic Pulse Method. Applied Mechanics and Materials, 2013, vol. 2013, no. 284- 287, p. 1315-1319. ISSN: 1660- 9336.
  Detail

  TUMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. New type of industrial floors with secondary raw materials. Advanced Materials Research, 2013, vol. 645, no. 2013, p. 164-167. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Development of flooring materials with cellular waste. Advanced Materials Research, 2013, vol. 688, no. 2013, p. 172-175. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Possible substitutes of epoxy screed filler with secondary raw materials. Advanced Materials Research, 2013, vol. 645, no. 01, p. 77-80. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  ČERNÝ, V.; SOKOL, P.; DROCHYTKA, R.; VENHODOVÁ, E. Influence of Granulating Equipment on the Quality of Artificial Aggregate. Advanced Materials Research, 2013, vol. 2013, no. 634 - 638, p. 2707-2710. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  SOKOL, P.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; VENHODOVÁ, E. Lightweight artificial aggregate based on fly ash for new rehabilitation materials. Advanced Materials Research, 2013, vol. 2013, no. 688, p. 146-152. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Amelioration of the Porosity in Silicate Based Materials. Advanced Materials Research, 2013, vol. 688, no. 03, p. 176-179. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R. The study of solidification/ stabilization product properties made of hazardous industrial waste water sludge. International Journal of chemical and Environmental Engineering Systems, 2013, vol. 2012, no. 3, p. 59-63. ISSN: 0976- 3716.
  Detail

  BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R. Základní charakteristiky modifikovaného dřevoplastového kompozitu. TZB- info, 2013, vol. 15, no. 18, p. 1-6. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; JANOVSKÝ, R.; VENHODOVÁ, E. Popílkový pórobeton jako jedna z možností zhodnocení vedlejších energetických produktů. In Sborník přednášek Popílky ve stavebnictví 2013. Brno: NOVPRESS, s.r.o., 2013. p. 156-161. ISBN: 978-80-87342-17- 6.
  Detail

  VENHODOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Využití druhotných surovin při sanaci sypaných hrází. In Sborník přednášek Popílky ve stavebnictví 2013. Brno: NOVPRESS, s.r.o., 2013. p. 162-167. ISBN: 978-80-87342-17- 6.
  Detail

  VENHODOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; JANOVSKÝ, R. Možnosti ověření nových receptur popílkového pórobetonu v laboratorních podmínkách. In 17. Mezinárodní konference Výzkumného ústavu stavebních hmot, a.s. Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky - sborník konference. Brno: T.D.V. Brno, 2013. p. 210-214. ISBN: 978-80-87397-14- 5.
  Detail

  MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Možnosti využití popílku při vývoji nové tepelně- izolační hmoty. In Sborník přednášek Popílky ve stavebnictví 2013. Brno: Asociace pro využití energetických produktů, 2013. p. 122-125. ISBN: 978-80-87342-17- 6.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L. Perlitbetón a nové možnosti jeho využitia. Stavebné materiály. Bratislava: Jaga Group s.r.o., 2013. p. 48-48. ISSN: 1336- 7617.
  Detail

  ŽIŽKOVÁ, N.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R. The Use of By- products in New Adhesive Mortars. WULFENIA, 2013, vol. 20, no. 7, p. 31-43. ISSN: 1561- 882X.
  Detail

  MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Možnosti využití druhotných surovin při vývoji nového tepelně- izolačního systému. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2013. p. 131-134. ISBN: 978-80-87397-14- 5.
  Detail

  TŮMOVÁ, E.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Lehčené stavební hmoty z pohledu evropského trhu. In Construction Materials - Zborník recenzovaných vedeckých prác. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013. p. 233-237. ISBN: 978-80-552-1031- 5.
  Detail

  TUMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Použití lehkých odpadů v rozvoji lehčených stavebních materiálů. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. 2013. p. 111-114. ISBN: 978-80-87397-14- 5.
  Detail

  TUMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Využití popílku při návrhu podlahových systémů. In Sborník přednášek Popílky ve stavebnictví 2013. 2013. p. 152-155. ISBN: 978-80-87342-17- 6.
  Detail

  ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R. Possibilities of Using Waste Diatomaceous Earth for Polymer- Modified Mortar. Advanced Materials Research, 2013, vol. 687, no. 2013, p. 266-273. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R.; TŮMOVÁ, E. Study of effect of higher temperature on the properties of a new silicate- based thermal insulation material. Applied Mechanics and Materials, 2013, vol. 409- 410, no. 09, p. 584-588. ISSN: 1660- 9336.
  Detail

  BÍNA, T.; DROCHYTKA, R.; VACENOVSKÁ, B. Možnosti využití výsledných produků solidifikace při stavbě zemního tělesa pozemních komunikací. In Ekologie a nové stavební hmoty. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2013. p. 44-47. ISBN: 978-80-87397-14- 5.
  Detail

  BÍNA, T.; DROCHYTKA, R.; VACENOVSKÁ, B. Efekt přídavku různých pojiv při solidifikaci nebezpečných odpadů. In Popílky ve stavebnictví 2013 : I. mezinárodní konference : [15.-17. května 2013, Brno] : sborník přednášek. Brno: Novpress, 2013. p. 82-87. ISBN: 978-80-87342-17- 6.
  Detail

  ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; VENHODOVÁ, E. Zkoušení viskozity injektážních směsí v laboratorních podmínkách. In Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2013. Brno: VUT v Brně, 2013. p. 167-175. ISBN: 978-80-214-4777- 6.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; VENHODOVÁ, E.; JANOVSKÝ, R. Využití fluidních popílků pro zlepšení reologie čerstvého pórobetonu. In Alternativní stavební pojiva - Sborník příspěvků semináře. Brno: VUT v Brně, 2013. p. 7-12. ISBN: 978-80-214-4773- 8.
  Detail

  MÉSZÁROSOVÁ, L.; TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Aluminium powder as an aerating agent in cementitous lightweight building material. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. Hradec Králové: 2013. p. 3396-3401. ISBN: 978-80-87952-00- 9.
  Detail

  MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P. METODY POSUZOVÁNÍ HYDROIZOLAČNÍCH INJEKTÁŽNÍCH CLON. In KONFERENCE ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ, sborník recenzovaných příspěvků. 2013. p. 177-184. ISBN: 978-80-214-4777- 6.
  Detail

  TARANZA, L.; DROCHYTKA, R. Inovativní metodika hodnocení účinnosti inhibitorů koroze ocelové výztužev cementem pojených materiálech. In Sborník příspěvků. Hradec Králové: ČBS Servis, s.r.o., 2013. p. 333-338. ISBN: 978-80-87158-34- 0.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; TARANZA, L. Development of a new polymercement waterproofing screed with secondary materials. Advanced Materials Research, 2013, vol. 2013, no. 687, p. 391-396. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; VACENOVSKÁ, B. Utilization of industrial waste for sintered artificial aggregate production technology. In New Developments in Structural Engineering and Construction - volume II. Singapore: Research Publishing Services, 2013. p. 945-950. ISBN: 978-981-07-6680- 1.
  Detail

  ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; SOKOL, P. Vliv granulačního zařízení na průběh výpalu a kvalitu kameniva ze spékaných popílků. In 17. Mezinárodní konference Výzkumného ústavu stavebních hmot, a.s.: Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, sborník konference. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2013. p. 40-43. ISBN: 978-80-87397-14- 5.
  Detail

  ČERNÝ, V.; SOKOL, P.; DROCHYTKA, R. Možnost využitelnosti popílků pro lehká umělá kameniva. In Sborník přednášek Popílky ve stavebnictví 2013. Brno: Asociace pro využití energetických produktů, 2013. p. 93-98. ISBN: 978-80-87342-17- 6.
  Detail

  ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Utilization of FBC ash in autoclaved aerated concrete technology. INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS, 2013, vol. 2014, no. 1, p. 79-83. ISSN: 2313- 0555.
  Detail

  ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. FBC ash as a valuable raw material for aerated autoclaved concrete. In Recent Advances in Energy Planning and Environment. Energy, Environmental and Structural Engineering. Paris: WSEAS, 2013. p. 81-84. ISBN: 978-960-474-346- 9. ISSN: 2227- 4359.
  Detail

  BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R. EVALUATION OF DEGRADING AMBIENCE INFLUENCE ON MODIFIED WOOD- POLYMER COMPOSITE PROPERTIES. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013. p. 3270-3275. ISBN: 978-80-87952-00- 9.
  Detail

  DUFKA, A.; ROVNANÍKOVÁ, P.; DROCHYTKA, R. Investigation of the causes of colour inconsistency in the facades of Vrchotovy Janovice Castle. Advanced Materials Research, 2013, vol. 688, no. 1, p. 45-52. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; BÍNA, T. The Verification of Usage Possibilities of the Hazardous Waste Solidification Product in the Construction of Road Embankment. Advanced Materials Research, 2013, vol. 2014, no. 864- 867, p. 1947-1953. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R. VLIV PODÍLU PLASTOVÉHO REGRANULÁTU NA VLASTNOSTI DŘEVOPLASTOVÉHO KOMPOZITU. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2013, vol. 13, no. 2, p. 81-86. ISSN: 1213- 1962.
  Detail

  VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Verification of the Possibility of Solidification Product Made of Neutralization Sludge use in the Building Industry. Procedia Engineering, 2013, vol. 2013, no. 57, p. 1192-1197. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  TARANZA, L.; DROCHYTKA, R. NEDESTRUKTIVNÍ HODNOCENÍ STAVU ZABUDOVANÉ OCELOVÉ VÝZTUŽE. Sanace betonových konstrukcí, 2013, vol. 2013, no. 1, p. 223-226. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  TARANZA, L.; DROCHYTKA, R. Verification of the efficiency of anti- corrosion systems for reinforced concrete constructions in a laboratory environment. Applied Mechanics and Materials, 2013, vol. 2013, no. 1, p. 876-879. ISSN: 1662- 7482.
  Detail

  TARANZA, L.; DROCHYTKA, R. Corrosion inhibitors as a prevention. Advanced Materials Research, 2013, vol. 2013, no. 897, p. 144-148. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; BÍNA, T. The impact of various binders addition on solidification/ stabilisation process of hazardous waste. INTERNATIONAL SCIENCE & TECHNOLOGY CONFERENCE 2013, 2013, vol. 2013, no. 1, p. 117-122. ISSN: 2146- 7382.
  Detail

  VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Laboratorní proverení vhodnosti neutralizacního kalu k solidifkaci stabilizaci s cílem využití v procesu rekultivací a ve stavebnictví. In Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2013. Brno: VUT v Brně, 2013. p. 287-296. ISBN: 978-80-214-4777- 6.
  Detail

  KRIVENKO, P.; DROCHYTKA, R.; GELEVERA, A.; KAVALEROVA, E. Mechanizm of preventing the alkali- aggregate reaction in the alkali activated cement concretes. CEMENT & CONCRETE COMPOSITES, 2013, vol. 45, no. 1, p. 157-165. ISSN: 0958- 9465.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Stanovení kvality VEP, produkovaných v elektrárně Prunéřov II. Brno: VUT v Brně, 2013. p. 1-51.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Analýza vzorků popelovin, uložených na skládně v lokalitě Prosenice. Brno: VUT v Brně, 2013. p. 1-37.
  Detail

 • 2012

  ŠNIRCH, Z.; DROCHYTKA, R.; DŘÍNOVSKÝ, L.; SCHENKOVÁ, K. POSOUZENÍ VLIVU KONTAMINACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ ROPNÝMI PRODUKTY ZA POMOCÍ FYZIKÁLNĚ CHEMICKÝCH ANALÝZ. Soudní inženýrství, 2012, vol. 22, no. 5- 6, p. 230-235. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Microstructural Study of Cement Composites Produced by Hazardous Waste Stabilization/ Solidification. AMR - Advanced Materials Research, 2012, vol. 2012, no. 587, p. 97-101. ISSN: 1662- 8985.
  Detail

  VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R. Development of a new reclamation material by hazardous waste solidification/ stabilization. Advanced Materials Research, 2012, vol. 2012, no. 446- 449, p. 2793-2799. ISSN: 1022- 6680.
  Detail | WWW

  MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Problematika přípravy lehčené hmoty s tepelně- izolačními schopnostmi. Sanace betonových konstrukcí, 2012, vol. 22, no. 1, p. 245-249. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Vývoj nové tepelně- izolační hmoty na silikátové bázi. In XVI. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s., 2012. p. 72-74. ISBN: 978-80-87397-11- 4.
  Detail

  TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. The use of lightweight aggregate and waste materials in development of cellular building materials. In Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů Quaere 2012. 2012. p. 1150-1152. ISBN: 978-80-905243-0- 9.
  Detail

  TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Vývoj lehčeného potěru pro podlahy v konstrukcích vyžadujících co nejmenší zátěž. Sanace betonových konstrukcí, 2012, vol. 22, no. 1, p. 250-253. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Vývoj modifikovaného lehčeného materiálu pro podlahy s využitím odpadních surovin. In Ekologie a nové stavební hmoty. 2012. p. 75-78. ISBN: 978-80-87397-11- 4.
  Detail

  KEJHA, P.; DROCHYTKA, R. MOŽNOSTI VYUŽITÍ PÓROBETONŮ PRO ETICS. Sanace betonových konstrukcí, 2012, vol. 22, no. 1, p. 114-119. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; PUMPR, V.; DUFKA, A.; DOHNÁLEK, P. Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí TP SSBK III. 1. 1. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2012. 265 p. ISBN: 978-80-260-2210- 7.
  Detail

  TARANZA, L.; DROCHYTKA, R. NOVÉ TYPY KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VÝZTUŽE. Sanace betonových konstrukcí, 2012, vol. 1, no. 1, p. 241-244. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  BOHUŠ, Š.; DROCHYTKA, R. Cement based material with crystal- growth ability under long term aggressive medium impact. Applied Mechanics and Materials, 2012, vol. 166- 169, no. 1773, p. 1773-1778. ISSN: 1662- 7482.
  Detail

  BOHUŠ, Š.; DROCHYTKA, R.; TARANZA, L. Fly-Ash Usage in New Cement- Based Material for Concrete Waterproofing. AMR - Advanced Materials Research, 2012, vol. 535 - 537, no. 1902, p. 1902-1906. ISSN: 1662- 8985.
  Detail

  BOHUŠ, Š.; DROCHYTKA, R. Nové materiály na bázi crystalline technology pod vlivem dlouhodobého působení agresivních médií. Sanace betonových konstrukcí, 2012, vol. 2011, no. 1, p. 259-263. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; KULÍSEK, K. The use of anthracite fly ash for the production of autoclaved aerated concrete. Advanced Materials Research, 2012, vol. 2012, no. 512- 515, p. 3003-3006. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Vývoj vysokohodnotného kameniva ze spékaných popílků. Energetika, 2012, vol. 62, no. 3/ 2012, p. 164-166. ISSN: 0375- 8842.
  Detail

  ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Sanace sypaných hrází popílkovo- jílovou injektáží. In XVI. mezinárodní konference Výzkumného ústavu stavebních hmot v Telči - Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč: VUSTAH, a.s., 2012. p. 29-32. ISBN: 978-80-87397-11- 4.
  Detail

  ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; VENHODOVÁ, E. Sanace zemního tělesa ochranných hrází injektážemi s využitím vedlejších energetických produktů. Sanace betonových konstrukcí, 2012, vol. 2012, no. 1, p. 177-181. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; VENHODOVÁ, E. Vliv jemnosti popílku na kvalitu vypáleného střepu. In CONSTRUMAT 2012 - Zborník príspevkov z XVIII. Medzinárodnej konferencie. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2012. p. 122-125. ISBN: 978-80-554-0528- 5.
  Detail

  ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K. Hodnocení vhodnosti popílků pro technologii výroby pórobetonu. In CONSTRUMAT 2012 - Zborník príspevkov z XVIII. Medzinárodnej konferencie. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2012. p. 119-121. ISBN: 978-80-554-0528- 5.
  Detail

  VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Studium trvanlivosti a mikrostruktury solidifikátu připraveného z nebezpečného odpadu. In Odpadové fórum 2012. 1. Kouty nad Desnou: Odpadové fórum, 2012. p. 1-8. ISBN: 978-80-85990-20- 1.
  Detail

  SCHENKOVÁ, K. PRAKTICKÉ VYUŽITÍ FYZIKÁLNĚ CHEMICKÝCH ANALÝZ PŘI ZNALECKÉM POSOUZENÍ KONTAMINACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ ROPNÝMI PRODUKTY. Soudní inženýrství, 2012, vol. 2011- 22, no. 5- 6, p. 230-235. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  BALEK, V.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R. Hydration of tricalciumsilicate (Ca3SiO5) investigated by emanation thermal analysis. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2012, vol. 100, no. 2, p. 1-7. ISSN: 1388- 6150.
  Detail

  ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; VENHODOVÁ, E. Opravy ochranných hrází injektážemi na bázi vedlejších energetických produktů. Materiály pro stavbu, 2012, vol. 18., no. 7, p. 43-45. ISSN: 1213- 0311.
  Detail

  ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; JANDORA, J. The Usability of Fly Ash for the Construction of Embankment Dams. Advanced Materials Research, 2012, vol. 2012 (587), no. 587, p. 26-30. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; ZACH, J.; KORJENIC, A.; HROUDOVÁ, J. Improving the energy efficiency in buildings while reducing the waste using autoclaved aerated concrete made from power industry waste. ENERGY AND BUILDINGS, 2012, vol. 58, no. 3, p. 319-323. ISSN: 0378- 7788.
  Detail | WWW

  TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Možnosti vylehčení stavebních materiálů pro podlahy. In Podlahy a povrchové úpravy ve stavebnictví 2012 sborník příspěvků. 2012. p. 179-182. ISBN: 978-80-905256-0- 3.
  Detail

  TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Lightweight floors with cellular aggregate as part of the mixture. Proceedings in Electronic International, Interdisciplinary Conference EIIC 2012, 2012, vol. 1, no. 1, p. 649-651. ISSN: 1338- 7871.
  Detail

  MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Epoxidový nátěr pro vodorovné konstrukce. In Sanace a rekonstrukce staveb 2012. Brno: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2012. p. 89-91. ISBN: 978-80-02-02414- 9.
  Detail

  TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. The use of lightweight building materials on the market in the czech republic and abroad and the possibilities of its extension. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference CzechSTAV 2012. 2012. p. 193-196. ISBN: 978-80-905243-1- 6.
  Detail

  TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Vývoj nového materiálu pro podlahy na bázi neautoklávovaného pórobetonu. In Sanace a rekonstrukce staveb 2012. 2012. p. 141-143. ISBN: 978-80-02-02414- 9.
  Detail

  TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Modifikovaný lehčený potěr na bázi odpadních surovin s použitím netradičních plniv. In Sborník příspěvků 19. Betonářské dny 2012. 2012. p. 448-452. ISBN: 978-80-87158-32- 6.
  Detail

  TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Lehčené kamenivo jako součást matrice v materiálech pro podlahy. In Zborník prednášok Betonárské dni 2012. 2012. p. 163-164. ISBN: 978-80-8076-104- 2.
  Detail

  MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Silicate based thermo-insulating material - use of fly ash as substitution of part of cement content. Proceedings in Electronic International, Interdisciplinary Conference EIIC 2012, 2012, vol. 1, no. 1, p. 89-91. ISSN: 1338- 7871.
  Detail

  MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Provzdušněný perlitbeton - vliv náhrady části plniva popílkem. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference CzechStav 2012 - Trendy ve stavebnictví. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. p. 224-227. ISBN: 978-80-905243-1- 6.
  Detail

  MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Lehký izolační beton. In Sborník příspěvků 19. Betonářské dny 2012. Hradec Králové: ČBS Servis, s. r. o., 2012. p. 427-430. ISBN: 978-80-87158-32- 6.
  Detail

  MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Nové možnosti využití perlitbetonu. In Betonárske dni 2012 - Zborník prednášok. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2012. p. 177-178. ISBN: 978-80-8076-104- 2.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; JANOVSKÝ, R.; VENHODOVÁ, E. Nové perspektivní zdroje popílků pro výrobu pórobetonu v ČR. In Betonárske dni 2012 - Zborník prednášok. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2012. p. 1-4. ISBN: 978-80-8076-104- 2.
  Detail

  ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K. Metodika zkoušení vlastností popílkových pórobetonů. In Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. p. 11-17. ISBN: 978-80-214-4578- 9.
  Detail

  DUFKA, A.; ROVNANÍKOVÁ, P.; DROCHYTKA, R. Analýza příčin barevné nejednotnosti fasády zámku ve Vrchotových Janovicích. Zpravodaj WTA CZ, 2012, vol. 2012, no. 3- 4, p. 12-17. ISSN: 1213- 7308.
  Detail

  TARANZA, L.; DROCHYTKA, R. SLEDOVÁNÍ STAVU OCELOVÉ VÝZTUŽE POMOCÍ METODY MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ODPORU. In Sborník anotací Juniorstav 2012. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2012. p. 357-357. ISBN: 978-80-214-4393- 8.
  Detail

  TARANZA, L.; DROCHYTKA, R. Sledování stavu ocelové výztuže pomocí metody měření elektrického odporu. Konstrukce, 2012, vol. 2012, no. 3, p. 84-85. ISSN: 1213- 8762.
  Detail

  ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; JANOVSKÝ, R.; KULÍSEK, K. Beitrag zur Problematik der Porenbetonherstellung an der Basis von Flugaschen in der Tschechischen Republik. In 18. Internationale Baustofftagung "IBAUSIL". Weimar: Bauhaus- Universität Weimar, 2012. p. 1295-1303. ISBN: 978-3-00-034075- 8.
  Detail

  BALEK, V.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; DROCHYTKA, R. Use of emanation thermal analysis to characterize microstructure development during Portland cement hydration. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2012, vol. 100, no. 1, p. 560-568. ISSN: 1388- 6150.
  Detail

 • 2011

  VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R. Properties of cement composites produced by hazardous waste stabilization- solidification. In 2ND WTA- INTERNATIONAL PHD SYMPOSIUM. 1. Brno: WTA, 2011. p. 87-94. ISBN: 978-3-937066-21- 9.
  Detail

  MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Možnosti použití lehčené sanační hmoty vhodné pro použití v prostředí se zvýšenou teplotou. Sanace betonových konstrukcí, 2011, vol. 21, no. 1, p. 141-145. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  BOHUŠ, Š. a kol. Stavební materiály a technologie sloužící k ochraně architektonického dědictví a péči o památky - 2nd WTA International Ph. D symposium. Zpravodaj WTA CZ, 2011, vol. 2011, no. 4, p. 12-15. ISSN: 1213- 7308.
  Detail

  ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K. Využití vedlejších energetických produktů zejména popílků při výrobě pórobetonu. In 8. Konference speciální betony - sborník příspěvků. Skalský Dvůr: SEKURKON s.r.o., 2011. p. 111-116. ISBN: 978-80-86604-54- 1.
  Detail

  ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Optimalizace složení surovinové směsi pro výrobu umělých popílkových kameniv. In XV. Mezinárodní konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč: VUSTAH, a.s., 2011. p. 93-97. ISBN: 978-80-87397-06- 0.
  Detail

  ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Artificial aggregate from the different types of fly ash. In New approaches in nimerical analysis in civil engineering. Iasi, Romania: Editura Societăţii Academice "Matei - Teiu Botez", 2011. p. 93-99. ISBN: 978-606-582-006- 7.
  Detail

  ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K. Popílky jako surovina nejen pro výrobu umělého kameniva. In Construmat 2011. Košická Belá: Technická univerzita v Košiciach, 2011. p. 93-97. ISBN: 978-80-553-0685- 8.
  Detail

  BOHUŠ, Š.; DROCHYTKA, R. Nové druhy sanačních hmot a jejich vliv na mikrostrukturu betonu. Sanace betonových konstrukcí, 2011, vol. 2011, no. 1, p. 128-134. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Zkoušení úletových popílků pro technologii výroby pórobetonu. In Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví, Sborník recenzovaných příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. p. 497-503. ISBN: 978-80-214-4338- 9.
  Detail

  ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K. Passportization of ashes for production of porous concrete in the Czech Republic. In 5th International Conference on Autoclaved Aerated Concrete, Securing a sustainable future, to be held at Bydgoszcz to celebrate 60 years of AAC experience in Poland. Bydgoszcz: University of Technology and Life Sciences Press, 2011. p. 51-56. ISBN: 978-83-89334-26- 4.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J. Studium chování pórobetonu po zabudování do konstrukce z tepelně- vlhkostního hlediska. TZB- info, 2011, vol. 2011, no. 10, p. 1-4. ISSN: 1801- 4399.
  Detail | WWW

  DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Popílky jako kvalitní surovina pro stavební hmoty. Odpadové fórum. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2011. p. 15-15. ISSN: 1212-7779.
  Detail

  ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Lehké umělé kamenivo ze spékaných popílků. Odpadové fórum, 2011, vol. 2011, no. 10, p. 21-22. ISSN: 1212- 7779.
  Detail

  ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Vysokohodnotné umělé kamenivo pro sanační betony. In SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB 2011. 1. Praha: WTA CZ, 2011. p. 73-76. ISBN: 978-80-02-02344- 9.
  Detail

  DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R. The monitoring of the state of reinforced concrete lining of tunnels exposed in aggressive conditions and prediction of its next life. An international Journal of Science, Engineering and Technology, World Academy of Science Engineering and Technology, 2011, vol. 2010, no. 58, p. 124-130. ISSN: 2010- 376X.
  Detail

  DUFKA, A.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. The Development of Repair Materials based on Geopolymers Determined for Application in Chemically Aggressive Surroundings. An international Journal of Science, Engineering and Technology, World Academy of Science Engineering and Technology, 2011, vol. 2011, no. 58, p. 879-882. ISSN: 2010- 376X.
  Detail

  ŠNIRCH, Z.; DROCHYTKA, R. The influence assessment of building materials contamination by petroleum products with the help of physicochemical analysis. An international Journal of Science, Engineering and Technology, World Academy of Science Engineering and Technology, 2011, vol. 2011, no. 58, p. 726-731. ISSN: 2010- 376X.
  Detail

  DUFKA, A.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. The Development of Repair Materials based on Geopolymers Determined for Application in Chemically Aggressive Surroundings. An electronic international Journal of Science, Engineering and Technology, World Academy of Science Engineering and Technology., 2011, vol. 2011, no. 58, p. 879-882. ISSN: 2010- 3778.
  Detail

  KEJHA, P.; DROCHYTKA, R. Studium vlastností polymerem modifikovaných malt při působení kyseliny chlorovodíkové. Sanace betonových konstrukcí, 2011, vol. 21, no. 1, p. 194-196. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Možné využití druhotných surovin při návrhu nového izolačního materiálu. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2011. p. 85-88. ISBN: 978-80-87397-06- 0.
  Detail

  MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Snižování tepelných ztrát vysokoteplotních zařízení. In Construmat 2011 Zborník príspevkou zo XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2011. p. 15-18. ISBN: 978-80-553-0685- 8.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L. Aerated concrete used as an insulating material at higher temperatures. cement-wapno- beton, 2011, vol. 2011, no. SI, p. 102-105. ISSN: 1425- 8129.
  Detail

  TARANZA, L.; DROCHYTKA, R. VLIV DRUHOTNÝCH SUROVIN NA DIFUZNÍ VLASTNOSTI MODIFIKOVANÝCH HYDROIZOLAČNÍCH STĚREK. Sanace betonových konstrukcí, 2011, vol. 2011, no. 1, p. 117-122. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L. Possibilities of aerated concrete used as an insulating material for higher temperatures. In 5th International Conference on Autoclaved Aerated Concrete - Securing a sustainable future. 1. Bydgoszcz, Poland: University of Technology and Life Sciences Press, 2011. p. 195-200. ISBN: 978-83-89334-26- 4.
  Detail

  ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; NOSEK, K. Polymer- Modified Mortars for Surface Treatment with the Utilization of Waste Polystyrene. Key Engineering Materials, 2011, vol. 446, no. 2011, p. 141-150. ISSN: 1013- 9826.
  Detail

  ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V. Development of Adhesive Material With Increased Adhesion After Heat Effect. Porto: Universidade do Porto, 2011. p. 676-676.
  Detail

 • 2010

  ŽIŽKOVÁ, N.; ŠEVČÍK, M.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; PETRÁNEK, V. Projekt FT-TA 5/ 092. Projekt FT-TA 5/ 092. STOMIX. Žulová: 2010. p. 1-20.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L. Vývoj drenážní stěrky. In Construmat 2010 Sborník příspěvků. Bratislava: STU v Bratislavě, 2010. p. 114-116. ISBN: 978-80-227-3297- 0.
  Detail

  ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; NOSEK, K. Use of Waste Polystyrene for Production of Cellular Polymer- Modified Mortars for Surface Treatment. In ICPIC 2010 13th International Congress on Polymers in Concrete. Funchal, Madeira: University of Minho, 2010. p. 421-429. ISBN: 978-972-99179-4- 3.
  Detail

  ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K. Uhelné hlušiny jako umělé spékané kamenivo do betonu. Odpadové fórum, 2010, vol. 2010, no. 5, p. 19-20. ISSN: 1212- 7779.
  Detail

  ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. PROBLEMATIKA VHODNOSTI VEDLEJŠÍCH ENERGETICKÝCH PRODUKTŮ PRO SPRÁVKOVÉ MATERIÁLY. Sanace betonových konstrukcí, 2010, vol. 20, no. 20, p. 378-385. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; ZACH, J. Studium vlivu vlhkosti na mikrostrukturu a vlastnosti pórobetonu. Zpravodaj WTA CZ, 2010, vol. 2010, no. 1- 2, p. 20-22. ISSN: 1213- 7308.
  Detail

  SCHENKOVÁ, K.; DROCHYTKA, R.; DŘÍNOVSKÝ, L. Vývoj tržních cen bytů v nelehkém (z pohledu nemovitostního trhu) období 2008 - 2009 ve městě Brně. Odhadce a oceňování majetku, 2010, vol. 2010, no. 1, p. 34-39. ISSN: 1213- 8223.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T. Vady a poruchy keramických obkladů a dlažeb - poznatky z praxe. ERA 21, 2010, vol. 2010, no. 4, p. 78-79. ISSN: 1801- 089X.
  Detail

  ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; DVOŘÁK, K. Nový pohled na klasifikaci a certifikaci vedlejších energetických produktů. Silikátový zpravodaj, 2010, vol. 2010, no. 1- 2, p. 1-3. ISSN: 1212- 3188.
  Detail

  VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; GAILIUS, A. Hazardous Wastes Recycling by Solidification/ Stabilization Method. Materials Science, 2010, vol. 16, no. 2, p. 165-169. ISSN: 1392- 1320.
  Detail

 • 2009

  ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; ŠNIRCH, Z. Využití odpadu z praní drceného vápence jako druhotné suroviny pro výrobu silikátových kompozitních materiálů. In IDEAS 09 - Sborník příspěvků z konference. 1. Ostrava: VŠB - Technická universita Ostrava, 2009. p. 191-196. ISBN: 978-80-248-2091- 0.
  Detail

  DOHNÁLEK, P.; DROCHYTKA, R.; BOHUŠ, Š. Metody testování hydroizolačních krystalizačních nátěrů a stěrek na bázi sekundární krystalizace cementu. In Sborník přednášek konference Zkoušení a Jakost 2009. 1. Brno: VUT v Brně, FAST, 2009. p. 307-315. ISBN: 978-80-214-3951- 1.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Degradace železobetonových konstrukcí a jejich diagnostika. Beton TKS, 2009, vol. 9, no. 3, p. 3-7. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  MATULOVÁ, P. Súčasné hydroizolačné kryštalizačné látky. Eurostav, 2009, vol. pátý, no. 1- 2, p. 32-33. ISSN: 1336- 7617.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Vady a poruchy dlažeb stavební (2. část). Obklady dlažba sanita, 2009, vol. 2, no. 1/ 2009, p. 18-19. ISSN: 1802- 9035.
  Detail

  DOHNÁLEK, P.; DROCHYTKA, R.; PUMPR, V. Metody testování hydroizolačních nátěrů a stěrek na bázi sekundární krystalizace cementu. In Sborník přednášek Mezinárodní konference nátěrových hmot 2009. 1. Seč: Univerzita Pardubice, 2009. p. 307-316. ISBN: 978-80-7395-176- 4.
  Detail

 • 2008

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Rozdělení vad a poruch keramických obkladů a dlažeb. Obklady dlažba sanita, 2008, vol. 1, no. 2/ 2008, p. 24-26. ISSN: 1802- 9035.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Trvanlivost sanačního zásahu provedeného na železobetonové konstrukci. Zpravodaj WTA CZ, 2008, vol. 2008, no. 1- 2, p. 8-11. ISSN: 1213- 7308.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Závady při pokládce dlažeb (1. část). Obklady dlažba sanita, 2008, vol. 1, no. 4/ 2008, p. 32-33. ISSN: 1802- 9035.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Vady dlažebních prvků včetně doplňků. Obklady dlažba sanita, 2008, vol. 1, no. 3/ 2008, p. 32-33. ISSN: 1802- 9035.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Vady a poruchy dlažeb stavební (1. část). Obklady dlažba sanita, 2008, vol. 1, no. 6/ 2008, p. 26-27. ISSN: 1802- 9035.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DŘÍNOVSKÝ, L.; DUFKA, A. Praktické využití soudně komparační metody - fyzikálně chemické analýzy - pro určení shodnosti jednotlivých druhů materiálů. Soudní inženýrství, 2008, vol. 19, no. 4, p. 213-219. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N. PMM for Surface Treatment of Concrete with the Utilization of By- Products. International Journal of Concrete Structures and Materials, 2008, vol. 2, no. 1, p. 49-55. ISSN: 1976- 0485.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; MATULOVÁ, P.; DOHNÁLEK, P. Hydroizolační krystalizační látky v současnosti. Realizace staveb, 2008, vol. 3, no. 5, p. 20-27. ISSN: 1802- 0631.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Závady při pokládce dlažeb (2. část). Obklady dlažba sanita, 2008, vol. 1, no. 5/ 2008, p. 26-27. ISSN: 1802- 9035.
  Detail

 • 2007

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Methoden der Betoninstandsetzung am Beispiel von Naturzug- Kühltürmen. In WTA- Almanach 2007. 1. Wien: WTA, 2007. p. 43-56. ISBN: 978-3-937066-07- 3.
  Detail

  DROCHYTKA, R. Trvanlivost stavebních materiálů. TRVANLIVOST STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. Brno: VUT v Brně, FAST, 2007. p. 1-150.
  Detail

  CHLACHULOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Problematika výroby betonových obkladů s využitím odpadů. In sborník příspěvků konference s mezinárodní účastí 14. betonářské dny. 1. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2007. p. 407-411. ISBN: 978-80-87158-04- 3.
  Detail

  ZACH, J.; PETRÁNEK, V.; DROCHYTKA, R. Možnosti využití zvukopohltivého betonu pro výrobu mezikolejních panelů. In Sanace 2007. brno: 2007. p. 155-163.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J. Základní příčiny vad a poruch keramických podlah (1. část). DOMO, 2007, vol. 11, no. 3, p. 40-43. ISSN: 1212- 9666.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J. Základní příčiny vad a poruch keramických podlah (2. část). DOMO, 2007, vol. 11, no. 4, p. 52-53. ISSN: 1212- 9666.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J. Vady a poruchy keramických podlah. Podlahy a interiér, 2007, vol. 2007, no. 1, p. 50-52. ISSN: 1214- 391X.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; KHESTL, F. Betonové průmyslové podlahy a některé jejich vady a poruchy. DOMO, 2007, vol. 11, no. 5, p. 50-52. ISSN: 1212- 9666.
  Detail

  VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Dřevěné podlahové konstrukce. DOMO, 2007, vol. 11, no. 1, p. 40-43. ISSN: 1212- 9666.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Vady a poruchy betonu. Realizace staveb, 2007, vol. 2, no. 1, p. 30-33. ISSN: 1802- 0631.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; MATULOVÁ, P. Injektážní systémy, materiály a technologie Injektážní systémy, materiály a technologie Injektážní systémy, materiály a technologie. Inžinierske stavby, 2007, vol. 55, no. 1, p. 40-42. ISSN: 1335- 0846.
  Detail

  VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Vybrané vady dřevěných podlah. DOMO, 2007, vol. 11, no. 2, p. 36-39. ISSN: 1212- 9666.
  Detail

  ZACH, J.; DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V. Možnosti využití zvukopohltivého betonu pro výrobu mezikolejních panelů. Beton TKS, 2007, vol. 2007, no. 3, p. 55-61. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R.; DROCHYTKA, R.; ĎURICA, T. Rizika v pokládce obkladů a dlažeb. Stavitel, 2007, vol. 10, no. 9, p. 42-44. ISSN: 1210- 4825.
  Detail

  DROCHYTKA, R. Prestižní mezinárodní akce WTA TAG se poprvé uskuteční na území ČR. Zpravodaj WTA CZ, 2007, vol. 10, no. 3- 4, p. 5-5. ISSN: 1213- 7308.
  Detail

  DROCHYTKA, R. Úvodní slovo předsedy WTA CZ. Zpravodaj WTA CZ, 2007, vol. 10, no. 1- 2, p. 2-2. ISSN: 1213- 7308.
  Detail

  ĎURICA, T.; DROCHYTKA, R. Možnosti využívania druhotných surovín v stavebníctve. Stavebné hmoty, 2007, vol. 3, no. 3, p. 25-32. ISSN: 1336- 6041.
  Detail

  DROCHYTKA, R. Realizácia inžienierskych sietí pomocou popolčekových suspenzií. Stavebné hmoty, 2007, vol. 3, no. 4, p. 14-17. ISSN: 1336- 6041.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V.; ZACH, J. Využití akusticky pohltivého konstrukčního betonu pro výrobu absorpčních panelů do železničních tunelů. Inžinierske stavby, 2007, vol. 4, no. 4, p. 46-47. ISSN: 1335- 0846.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V. Environmental Deterioration of Materials. In Environmental Deterioration of Materials. Advances in Architecture. Ashurst, Southampton, Great Britain: WIT Press, 2007. p. 249-286. ISBN: 978-1-84564-032- 3.
  Detail

  VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R. NEW PROGRESSIVE ELEMENTS IN MANUFACTURE OF ARTIFICIAL AGGREGATE OF SINTERED ASH. In The Fifth Conference on Material Problems in Civil Engineering - MATBUD 2007. 1. Krakow: Instytut Materialow i Konstrukcji Budowlanych Krakow, 2007. p. 102-108. ISBN: 978-83-7242-429- 7.
  Detail

  VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R. INNOVATION AND DEVELOPMENT OF NEW MANUFACTURE OF ARTIFICIAL AGGREGATE OF SINTERED ASH. In 6TH INTERNATIONA CONFERENCE OF PHD STUDENTS. 1. Miskolc: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2007. p. 413-417. ISBN: 978-963-661-783- 7.
  Detail

  VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R. NOVÉ MOŽNOSTI VÝROBY KAMENIVA Z ELEKTRÁRENSKÝCH POPÍLKŮ. In 6. Konference technologie betonu - Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí. 1. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2007. p. 29-35. ISBN: 978-80-903807-4- 5.
  Detail

  CHLACHULOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. New polymeric facing material. In 6th International Conference of PhD Students. 1. Miskolc: University of Miskolc, 2007. p. 197-202. ISBN: 978-963-661-783- 7.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; CHLACHULOVÁ, L. Obkladové prvky z druhotných surovin - alternativní metody sanace povrchů. In XVII. mezinárodní sympozium Sanace 2007. 1. Nosova tiskárna, Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2007. p. 411-417.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N. Polymer- cement Materials for Surface Treatment of Concrete with the Utilization of Waste Materials. In Proceedings of ICPIC 2007. 1. Chuncheon, Korea: Kangwon National University, 2007. p. 469-480. ISBN: 89-960045-0- 2.
  Detail

  ĎURICA, T.; DROCHYTKA, R. Metodológia možností využitia druhotných surovín ve stavebníctve. In Construmat 2007. 1. Ostrava: VŠB Ostrava, 2007. p. 207-232. ISBN: 978-80-248-1536- 7.
  Detail

  CHLACHULOVÁ, L.; DROCHYTKA, R.; ĎURICA, T. PROGRESIVNÍ VYUŽITÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN JAKO NÁHRADY POJIVA PŘI VÝROBĚ OBKLADOVÝCH PRVKŮ. In Sborník přednášek z XIII. mezinárodní konference Construmat 2007. Ostrava: Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava, 2007. p. 82-85. ISBN: 978-80-248-1536- 7.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; MATULOVÁ, P. Grouting system - progressive method of rehabilitation. In Inspection appraisal repairs and maintance of structures. Nort Cyprus: CL-Premier Conference organisation, Singapore, 2007. p. 363-370. ISBN: 978-981-05-8192- 3.
  Detail

  VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; ĎURICA, T.; KALOVÁ, V. NOVÁ TECHNOLOGIE VÝROBY POPÍLKOVÉHO AGLOPORITU. In Sborník přednášek Construmat 2007. 1. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava, Fakulta stavební, 2007. p. 153-156. ISBN: 978-80-248-1536- 7.
  Detail

 • 2006

  MATULOVÁ, P. DROCHYTKA R., CHABR, J. Nové injektážní směsi, systémy a technologie. 1. 1. Bratislava: Jaga group s.r.o., 2006. 5 p. ISBN: 80-8076-024- 1.
  Detail

  DROCHYTKA, R. New screed Materials with the use of by- products. In Proceedings IV. International Scientific Conference Quality and Reliability in Building industry. TU Košice. Žilina: 2006. p. 93-98. ISBN: 80-8073-594- 8.
  Detail

  MACEKOVÁ, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Stavební vady od A do Z. Vliv vegetace a poruchy základů. Praha: Verlag Dashöfer odborné nakladatelství stavební literatury, 2006.

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Protection and repair of shell of natural draught cooling tower with extensive and large damage of concrete. WTA Journal, 2006, vol. 2006, no. 2, p. 239-260. ISSN: 1612- 0159.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; VANĚREK, J.; BYDŽOVSKÝ, J. Základní dělení podlahových konstrukcí podle skladby a materiálového složení. DOMO, 2006, vol. 10, no. 6, p. 44-45. ISSN: 1212- 9666.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J. Průmyslové podlahy a jejich poruchy. Podlahy a interiér, 2006, vol. 2006, no. 11, 12, p. 42-44. ISSN: 1212- 4737.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R.; DROCHYTKA, R. Správná montáž keramických obkladů a dlažeb a nejčastější chyby při montáži. Realizace staveb, 2006, vol. 1, no. 1, p. 102-103. ISSN: 1802- 0631.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; SOKOLÁŘ, R. Správna montáž keramických obkladov a dlažieb a najčastějšie chyby pri montáži. Stavebné materiály, 2006, vol. 2, no. 11- 12, p. 20-21. ISSN: 1336- 7617.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; ŠNIRCH, Z. VÝROBKY VYUŽÍVAJÍCÍ ODPADU Z VÝROBY VLÁKNITÉ TEPELNÉ IZOLACE. In Sborník přednášek. 1. Milovy: Sprint service Praha, 2006. p. 3282-1032876. ISBN: 80-02-01792- 7.
  Detail

  VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R. Analýza dřevoplastového kompozitního materiálu. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s., 2006. p. 381-387. ISBN: 80-239-7146- 8.
  Detail

  MATULOVÁ, P. DROCHYTKA, R. OPRAVA TRHLIN A POVRCHŮ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ. In technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí 2006. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2006. p. 45-50. ISBN: 80-903502-4- 0.
  Detail

  MATULOVÁ, P.; DROCHYTKA, R.; MICHALCOVÁ, G. NEW PROGRESSIVE GROUTING SYSTEMS WITH UTILIZATION OF RAW WASTE MATERIALS APLICATION IN STABILIZATION SUBSOIL OF THE PYLON OF THE BRIDGE STRUCTURE. In BRIDGES. DUBROVNÍK: Croatien society of structural engineers, 2006. p. 631-638. ISBN: 953-95428-0- 4.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J. AKTUALIZACE TECHNICKÝCH PODMÍNEK PRO PŘÍPRAVU A KONTROLY OPRAV ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ VE VÝROBNÁCH ČEZ, a. s. - CHLADICÍ VĚŽE A KOMÍNY. In 1. konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v tepelných elektrárnách. 1. Srní: ŠKODA VÝZKUM, s.r.o., 2006. p. 173-176. ISBN: 80-239-7878- 0.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; FOJTÍK, T.; BROŽOVSKÝ, J. UTILIZATION OF WASTE RAW MATERIALS FOR PRODUCTION OF HIGH-STRENGTH REACTIVE POWDER CONCRETE (RPC). In IV. International Scientific Conference QUALITY and RELIABILITY in BUILDING INDUSTRY. 1. Levoča: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, 2006. p. 99-104. ISBN: 80-8073-594- 8.
  Detail

  DROCHYTKA, R., MATULOVÁ, P. Research of the repair and maintenance of concrete structures by compaction grouting. In Advances in concrete through Science and Engineering. 1. Quebec Canada: RILEM, 2006. p. 1-8. ISBN: 2-35158-003- 6.
  Detail

  MATULOVÁ, P. DROCHYTKA R., PETRÁNEK V., CHABR J. Possibilities of Waste Raw Materials Application in Grouting Materials. In The second fib congress. 1. Neapol: 2006. p. 1-7. ISBN: 88-89972-06- 8.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; ŠNIRCH, Z. VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADŮ PŘI MODIFIKACI STAVEBNÍCH HMOT. In RECYCLING 2006. 1. Brno: VUT v Brně, 2006. p. 158-165. ISBN: 80-214-3142- 3.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Efektivní metody sanace betoových konstrukcí ve smyslu nových ČSN EN. In VODOJEMY 2006. 1. Vyškov: Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., 2006. p. 89-95.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N. Programy celoživotního vzdělávání na Fakultě stavební. In sborník z konference. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2006. p. 392-394. ISBN: 80-85645-56- 4.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N.; MATULOVÁ, P. Tetraedr - programy dalšího profesního vzdělávání. In sborník. 1. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2006. p. 415-417. ISBN: 80-85645-56- 4.
  Detail

  ZACH, J.; DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V. Snížení hlukové zátěže v železničních tunelech pomocí zvukopohltivých panelů. In 13. Betonářské dny. Hradec Králové: Česká betonářská společnost, 2006. p. 220-227. ISBN: 80-903807-2- 7.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; MATULOVÁ, P. Injektáž betonů dle ČSN EN. In Injektáže betonu a zdiva. 1. Praha: WTA CZ, 2006. p. 10-17.
  Detail

  PETRÁNEK, V.; DROCHYTKA, R.; ZACH, J.; ŽIŽKOVÁ, N. Výzkum a vývoj v oblasti sanací tunelů železničních tratí. In Sanace 2006. SSBK, 2006. p. 407-411. ISBN: 1211- 3700.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; DUFKA, A. Posouzení příčin vzniku závad nášlapné vrstvy podlah v klubovém patře v objektu Sazka Arény v Praze (C 1105). 2006.
  Detail

 • 2005

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.001/ 02 Sportovně rekreační areál Ostravice. 2005.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; MIHALÍKOVÁ, K. Zajištění povrchového designu betonu stěrkami na bázi odpadních surovin. In 12. Betonářské dny 2005. 1. Hradec Králové: Česká betonářská společnost, 2005. p. 25-28. ISBN: 80-903502-2- 4.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.003/ 02 Místo setkání a muzeum duchovního života v Kapucínském klášteře ve Fulneku. 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.005/02 Rekonstrukce muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra českoněmeckých studií "Collegium Bohemikum". 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.006/ 02 Revitalizace komplexu Buquoyské rezidence v Nových Hradech. 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.007/ 02 Centrum pohybových aktivit Kravaře. 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.008/ 02 Evropské kongresové centrum Dvorana. 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.009/ 02 Sportovní víceúčelová hala Kadaň. 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.010/ 02 Centrum moravského vinařství. 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.011/ 02 Kongresové centrum Zlín. 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.012/02 Revitalizace pražského předměstí - Chrám chmele a piva. 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.015/ 02 Relaxační a regenerační centrum Hluboká nad Vltavou. 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.017/02 Wellnes centrum Bruntál - Rekonstrukce a přístavba krytého plaveckého areálu. Brno: 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.020/02 Aktivní turistika na Orlicko- Třebovsku. Brno: 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.023/ 02 Třebechovický Proboštův betlém a rozvoj betlémářství v ČR. Brno: 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.024/ 02 Víceúčelová sportovní hala s ledovou plochou v Jičíně. Brno: 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č. 025/ 02 Záchrana zámku Dukovany jako kulturní památky nadregionálního významu. Brno: 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.028/02 Rozšíření sportovní a ubytovací turistické infrastruktury v areálu "Sportovní ostrov Ludvíka Daňka" v Blansku, bráně Moravského krasu. Brno: 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.033/ 02 Multifunkční sportovní areál Lesopark Kunětická Hora. Brno: 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Aleš; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.034/02 Sportovně-rekreační areál Léčebné centrum Sv. Markéty. Brno: 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; ABAID, Emhemmed. Expertní posudek investičního projektu p.č.035/ 02 Rekonstrukce a dostavba areálu lázní Kyselka Bílina. Brno: 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.040/02 Víceúčelové zařízení - turistická infrastruktura. Brno: 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.042/ 02 Revitalizace Bíloveckého zámku. Brno: 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.045/ 02 Nadregionální sportovní a turistické centrum Rychnov nad Kněžnou. Brno: 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.046/02 Rozvoj severního areálu PZOO - Obnova Ahníkovského zámku. Brno: 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.049/02 Multifunkční centrumrekreačních sportů, adrenalinových atrakcí a interaktivního poznávání s hotelem. Brno: 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.050/02 Chrudim-křižovatka vzdělání, kultury a aktivit volného času. Brno: 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.052/ 02 Sportovní areál Ještěd Liberec. Brno: 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.054/ 02 Golfový areál Beroun. Brno: 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.057/ 02 Sportovně rekreační lyžařský areál Příčná ve Zlatých Horách. Brno: 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.059/02 Státní zámek Veltrusy - revitalizace areálu I. etapa. Brno: 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.063/02 Česko- bavorský geopark. Brno: 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.064/ 02 Obnova památkově chráněných objektů za účelem rozvoje turismu na Třebíčsku. Brno: 2005.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; DUFKA, A. C 1059 - Posouzení vad na fasádách a zatékání objektu. Brno: 2005.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; ŘÍHA, J.; HELA, R.; VANĚREK, J.; KLABLENA, P.; NOVOTNÝ, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; JEŘÁBEK, Z.; HIRŠ, J.; ŠNIRCH, Z.; HORKÝ, O. Stavební vady od A do Z. Stavební vady od A do Z. 1. Praha: Verlag dashofer, 2005. p. 1-1500.
  Detail

  DROCHYTKA, Rostislav; SRŠEŇ, Pavel; DŘÍNOVSKÝ, Lukáš. Postřehy z řešení revizních znaleckých posudků. Soudní inženýrství, 2005, vol. 16, no. 2, p. 72 ( p.)ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J., DROCHYTKA, R., DONÁT, Z., CHABR, J., SRŠEŇ, P. Sanace zatrubněné podzemní části Libušského potoka. In SANACE. Brno: SSBK, 2005. p. 176 ( p.)ISBN: 1211- 3700.
  Detail

  VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; DONÁT, Z.; CHABR, J. Sledování stavu zabudované ocelové výztuže. In Sanace sborník přednášek. Sanace betonových konstrukcí. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2005. p. 44 ( p.)ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  DROCHYTKA, R., ŠNIRCH, Z., BYDŽOVSKÝ, J., HORKÝ, O. TYPE OF EFFECTS AND EXTENT OF CORROSIVE ATTACK ON COOLING TOWERS, REHABILITATION AND THEIR SERVICE LIFE. In sborník. 1. Cape Town, South Africa: Taylor & Francis London, 2005. p. 270-272. ISBN: 0415396565.
  Detail

  MATULOVÁ, P., PETRÁNEK, V., DROCHYTKA, R. Research of fresh concrete treatment against desorption by means of polymers. In Concrete repair, Rehabilitation, and Retrofitting 2005. Cape Town: Česká stavební společnost, WTA CZ, 2005. p. 62-63. ISBN: 0415396549.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.002/ 02 Integrované rekreační a sportovní centrum Poohří. 2005.
  Detail

 • 2004

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J. Stavební vady od A do Z. 1. 1. Praha: Verlag Dashöfer, 2004. 840 p. ISBN: 1214- 7060.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J. a kol. Stavební vady a poruchy od A do Z. x. Praha: Verlag Dashofer, 2004. p. 1-160.
  Detail

  DROCHYTKA, R., BYDŽOVSKÝ, J. Vady a poruchy stavebních materiálů a jejich vliv na stanovení slevy z díla. Soudní inženýrství, 2004, vol. 15, no. 1, p. 50 ( p.)ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  DROCHYTKA, R., BYDŽOVSKÝ, J. Vady a poruchy keramických obkladových prvků. ASB, 2004, vol. 1, no. 2/ 2004, p. 74 ( p.)ISSN: 1335- 1230.
  Detail

  DROCHYTKA, R., PETRÁNEK, V. New Coatings for Concrete with Waste Materials. In Seventh CANMET/ ACI International conference on Recent Advances in concrete. Las Vegas: CANMET, 2004. p. 199 ( p.)ISBN: 0-87031-147- 6.
  Detail

  DROCHYTKA, R., ŽIŽKOVÁ, N., DUFKA, A. Správkové materiály pro 21. století s využitím odpadních surovin. In Sborník přednášek XIV. Mezinárodního sympozia Sanace 2004. Brno: SSBK, 2004. p. 337 ( p.)ISBN: 1211- 3700.
  Detail

  DROCHYTKA, R., BYDŽOVSKÝ, J. Novinky v oblasti betonu. In Sanace a rekonstrukce staveb 2004. Praha: Česká stavební společnost, 2004. p. 318 ( p.)ISBN: 80-02-01683- 1.
  Detail

  DROCHYTKA, R. Nové stavební materiály pro 21. století- zdroj surovin v odpadech. In Construmat 2004. Lesnica: TU v Košiciach, Stavebná fakulta, 2004. p. 84 ( p.)ISBN: 80-8073-175- 6.
  Detail

  DROCHYTKA, R. Protection of concrete structures through surface ajustments. In LC 2004. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2004. p. 74 ( p.)ISBN: 80-214-2370- 6.
  Detail

  DROCHYTKA, R., MIHALÍKOVÁ, K. Adhesive mortars utilizing waste materials. In Durability and maintenance of concrete structures. Dubrovník: SECON HDGK, 2004. p. 107 ( p.)ISBN: 953-6175-21- 5.
  Detail

  DROCHYTKA, R., CRHÁKOVÁ, L. The problems of colouring of the plasters and external paints. In Durability and maintenance of concrete structures. Dubrovník: SECON HDGK, 2004. p. 467 ( p.)ISBN: 953-6175-21- 5.
  Detail

  DROCHYTKA, R. Polymery a polymerbetony. In Technické kvalitativní podmínky staveb Českých drah. Praha: Česká betonářská společnost, 2004. p. 37 ( p.)ISBN: 80-239-2217- 3.
  Detail

 • 2003

  DROCHYTKA, R., DOHNÁLEK, J., BYDŽOVSKÝ, J. Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí. 1. vydání. 1. vydání. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2003. 222 p. ISBN: 80-239-0516- 3.
  Detail

  DROCHYTKA, R., VANĚREK, J. Analýza a diagnostika koroze výztužné oceli v korodovaných železobetnových konstrukcích. 2003.
  Detail

  DROCHYTKA, R., MIHALÍKOVÁ, K. Nová generace polymercentových lepicích hmot z odpadních surovin. In Stavební ročenka 2004. 1. vydání. Bratislava: Jaga group, v. o.s., 2003. p. 165 ( p.)ISBN: 80-88905-88- 5.
  Detail

  DROCHYTKA, R., PETRÁNEK, V. Evaluation of atmospheric deterioration of concrete. In System- based Vision for Strategic and CreativeDesign. Rome, Italy: University of Rome La Sapienza, 2003. p. 1823 ( p.)ISBN: 90-5809-599- 1.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BROŽOVSKÝ, J. Prvky a systému pro suchou výstavbu. In Nové rochlovy stavební tabulky 2. díl. 1. Praha: Incon-F s.r.o., 2003. p. 203-222. ISBN: 80-902397-6- 5.
  Detail

  DROCHYTKA, R., HROMÁDKO, M., DONÁT, Z. Využití fyzikálně chemických metod pro diagnostiku degradace konstrukcí. In Sanace a rekonstrukce staveb 2003. Brno: Česká stavební společnost, WTA CZ, 2003. p. 288 ( p.)ISBN: 80-02-01538- X.
  Detail

  DROCHYTKA, R., PETRÁNEK, V. Trvanlivost a ochrana betonu. In Poznatky z 1. fib kongresu Ósaka 2002. Praha: Česká stavební společnost, WTA CZ, 2003. p. 146 ( p.)ISBN: 80-239-0084- 6.
  Detail

  DROCHYTKA, R. Malty pro zdění. In Nové Rochlovy stavební tabulky 2 díl. 1. Praha: Incon-F s.r.o., 2003. p. 285-314. ISBN: 80-902397-6- 5.
  Detail

 • 2002

  DROCHYTKA, R. Trvanlivost správkových hmot. Beton TKS, 2002, vol. 2, no. 2/ 2002, p. 25 ( p.)ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  DROCHYTKA, R., VANĚREK, J. Analýza diagnostiky koroze výztuže v betonu. In Betonárske dni 2002. Bratislava: STU v Bratislavě, 2002. p. 353 ( p.)ISBN: 80-227-1755- X.
  Detail

  DROCHYTKA, R. Využití elektrárenských popílků a jiných průmyslových odpadů ve výrobě stavebních hmot. In VVZ CEZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích. DT 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Veveří 95, 662 37 Brno, 2002. p. x ( p.)ISBN: X.
  Detail

  DROCHYTKA, R. Lepidla. In Nové Rochlovy stavební tabulky 5 díl. 1. Praha: Incon-F s.r.o., 2002. p. 236-267. ISBN: 80-902397-4- 9.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J., DROCHYTKA, R. Možnosti využití odpadních surovin při likvidaci důlních děl. In Stavební likvidace dolů. Ostrava: TU Ostrava, 2002. p. 83 ( p.)ISBN: 80-248-0176- 0.
  Detail

  VANĚREK, J., DROCHYTKA, R. Detection of corrosion rate of steel in reinforced concrete. In Concrete and Concrete Structures. Žilina, Slovakia: University of Žilina, Faculty of Civil Engineering, 2002. p. 137 ( p.)ISBN: 80-7100-954- 7.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N. Možnosti uplatnění nově vyvíjených materiálů využívajících odpadní suroviny. In Nové stavební hmoty a výrobky, Sborník přednášek. Brno: VUSTAH brno, 2002. p. 177 ( p.)
  Detail

  DROCHYTKA, R., DUFKA, A. Zvýšení trvanlivosti správkových hmot na beton odpadními surovinami. In Betonárske dni 2002. Bratislava: STU v Bratislavě, 2002. p. 277 ( p.)ISBN: 80-227-1755- X.
  Detail

  DROCHYTKA, R. Trvanlivost betonu. In Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí 2002. Praha: ČBS, 2002. p. 177 ( p.)ISBN: 80-238-8492- 1.
  Detail

  DROCHYTKA, R., KUNT, J. Možnosti využití odpadů z odsíření do pozemních komunikací. In VII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou.Sekcia: Stavebné materiály. Košice: TU v Košicích, 2002. p. 49 ( p.)ISBN: 80-7099-816- 4.
  Detail

  DROCHYTKA, R. Trvanlivost správkových hmot. In 24. konference Sanace a rekonstrukce staveb. Praha: WTA CZ a Kloknerův ústav ČVUT v Praze, 2002. p. 216 ( p.)ISBN: 80-02-01502- 9.
  Detail

  DROCHYTKA, R., ŽIŽKOVÁ, N. Možnosti uplatnění nově vyvíjených materiálů využívajících odpadní suroviny. In VI. konference Nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, 2002. p. 177 ( p.)
  Detail

  DROCHYTKA, R. Atmospheric Concrete Deterioration. In Concrete Structures in the 21st Century. Osaka: Japan Concrete Institute, 2002. p. 2 ( p.)
  Detail

  DROCHYTKA, R. Betondegradierung durch atmosphärische Gase. In 3. Wiener Bauforschungstage. Wien: Institut für Baustofflehre, 2002. p. 37 ( p.)ISBN: X.
  Detail

  DROCHYTKA, R., DUFKA, A. Možnosti zvýšení životnosti sanovaných betonů. In Sanace a rekonstrukce staveb 2002. Praha: ÚIV, Nakladatelství TAURIS, 2002. p. 216 ( p.)ISBN: 80-02-01502- 9.
  Detail

  DROCHYTKA, R. Možnosti využití odpadů pro výrobu polymercementových malt. In Construmat 2002. Praha: ČVUT v Praze, 2002. p. 38 ( p.)ISBN: 80-01-02571- 3.
  Detail

  DROCHYTKA, R. In Betonárske dni 2002. Bratislava: STU v Bratislavě, 2002. p. 353 ( p.)ISBN: 80-227-1755- X.
  Detail

  DROCHYTKA, R., ŽIŽKOVÁ, N., BYDŽOVSKÝ, J. Stavební materiály pro 21. století na bázi odpadních surovin. Inovační podnikání & transfer technologií, 2002, vol. 10., no. 4/ 2002, p. 5 ( p.)ISSN: 1210- 4612.
  Detail

 • 2001

  DROCHYTKA, R., HUDEC, P. Zpevňování povrchu betonu silikátovými nátěry. Beton TKS, 2001, vol. první, no. 3/ 2001, p. 24 ( p.)ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  DROCHYTKA, R. Progrésivný stavebný materiál Pórobetón. Eurostav Brat, 2001, vol. 7, no. 3/ 2001, p. 10 ( p.)ISSN: 1335- 1249.
  Detail

  DROCHYTKA, R. Využití elektrárenských popílků a jiných průmyslových odpadů ve výrobě stavebních hmot. In VVZ CEZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích. DT 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Veveří 95, 662 37 Brno, 2001. p. 39 ( p.)
  Detail

  DROCHYTKA, R., PETRÁNEK, V. Omítky, nátěry a malty s využitím odpadních surovin. In Stavební ročenka 2002. Jaga group, v.o.s. Bratislava: Jaga group, v.o.s., 2001. p. 192 ( p.)ISBN: 80-88905-59- 1.
  Detail

  DROCHYTKA, R., BYDŽOVSKÝ, J. Zpevněné materiály pro likvidaci důlních děl na bázi odpadních surovin. In Stavební likvidace dolů. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2001. p. 101 ( p.)ISBN: 80-7078-922- 0.
  Detail

  DROCHYTKA, R., PETRÁNEK, V. Využití odpadů v nátěrech a omítkách. In V. konference "Nové stavební hmoty a výrobky". Brno: Výzkumný ústav stabeních hmot a.s., 2001. p. 101 ( p.)ISBN: 0.
  Detail

  DROCHYTKA, R., DUFKA, A. Analýza možnosti zvyšování odolnosti správkových malt vůči působení agresivních činitelů. In II. International Scientific Conference "Quality and reliability in Building materials". Košice: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, 2001. p. 120 ( p.)ISBN: 80-7099-707- 9.
  Detail

  DROCHYTKA, R., VANĚREK, J. Možnosti diagnostiky koroze výztužné oceli v betonových konstrukcích. In XI. mezinárodní sympozium Sanace betonových konstrukcí. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2001. p. 15 ( p.)ISBN: 12-11- 3700.
  Detail

  DROCHYTKA, R. Degradace betonů panelových budov. In Seminář se zahraniční účastí "Regenerace nosných systémů panelových budov". Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2001. p. 54 ( p.)ISBN: 80-238-7594- 9.
  Detail

  DROCHYTKA, R. Další možnosti využití odpadů ve výrobě pórobetonu. In VII. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2001 Conference about structural materials. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, 2001. p. 100 ( p.)ISBN: 80-214-1936- 9.
  Detail

  DROCHYTKA, R., VANĚREK, J. Diagnostika koroze výztuže v železobetonových konstrukcích. In Seminár "Sanácia betónových konštrukcií". Bratislava: Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií, 2001. p. 5 ( p.)ISBN: 0.
  Detail

  DROCHYTKA, R. Nové typy nátěrů, omítek a omítkových směsí. In 23. konference České stavební společnosti, 3. konference WTA CZ "Sanace a rekonstrukce staveb 2001". Praha: Česká stavební společnost, WTA CZ, 2001. p. 385 ( p.)ISBN: 80-08-01433- 2.
  Detail

 • 2000

  DROCHYTKA, R. Keramické obklady a dlažby. 1. 1. Hradec Králové: VEGA s.r.o., 2000. 187 p. ISBN: 80-9000860-5- 5.
  Detail

 • 1999

  DROCHYTKA, R. Sanace a údržba betonu v ilustracích. 1. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 1999. 334 p. ISBN: 80-7204-106- 1.
  Detail

 • 1998

  DROCHYTKA, R. Atmosférická koroze betonů. 1. 1. Praha: IKAS s.r.o., 1998. 171 p. ISBN: 80-902558-0- 9.
  Detail

 • 1996

  DROCHYTKA, R., ROVNANÍKOVÁ, P., HELA, R. Diagnostika koroze železobetonových konstrukcí. Sanace betonových konstrukcí, 1996, vol. IV., no. 4, p. 11 ( p.)ISSN: 1211- 3786.
  Detail

 • 1995

  BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; BÁRTOVÁ, B. The development of expansion material. In WORKSHOP 95. Praha: ČVUT, 1995. p. 497 ( p.)
  Detail

  Šťastník, S., Drochytka, R., Pospíšil, O. Vliv teploty a difúze vodní páry na degradaci betonů pláště chladící věže. 1995, vol. 3, no. 1, p. 2 ( p.)
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.