doc. Ing.

Romana Čižinská

Ph.D.

FBM

+420 54114 3706
cizinska@fbm.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Publications

 • 2011

  POLEDNÁKOVÁ, A.; ČIŽINSKÁ, R.; HRVOLOVÁ, B.; REŽŇÁKOVÁ, M.; SZARKOVÁ, M. Vplyv finančných trhov na finančné riadenie podnikov posobiacich v SR a ČR v kontexte súčasných globálnych procesov. vedecké monografie. vedecké monografie. Bratislava: Ekonóm, 2011. 175 p. ISBN: 978-80-225-3252- 5.
  Detail

 • 2010

  REŽŇÁKOVÁ, M.; ČIŽINSKÁ, R.; ŠUNKA, J.; POLÁK, D. Řízení platební schopnosti podniku. x. x. Praha: Grada, 2010. 195 p. ISBN: 978-80-247-3441- 5.
  Detail

 • 2009

  ČIŽINSKÁ, R. Potřeba regulace kapitálového trhu vyplývající z konfliktu zájmů mezi vlastníky a manažery podniků. In Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická). Brno: Masarykova univerzita, 2009. p. 331-337. ISBN: 978-80-210-4733- 4.
  Detail

 • 2007

  NÝVLTOVÁ, R.; REŽŇÁKOVÁ, M. Analýza předpokladů efektivnosti českého finančního trhu. SAU Working Paper. 2007.
  Detail

  NÝVLTOVÁ, R. Komparace likvidity primárního a sekundárního trhu pražské a varšavské burzy cenných papírů. Periodica academica, 2007, vol. II, no. 2, p. 64-70. ISSN: 1802- 2626.
  Detail

  NÝVLTOVÁ, R. Zdroje financování průmyslových podniků. MM Průmyslové spektrum, 2007, vol. 2007, no. 1, p. 62-63. ISSN: 1212- 2572.
  Detail

  NÝVLTOVÁ, R.; REŽŇÁKOVÁ, M. Mezinárodní kapitálové trhy - zdroj financování. Kapitálové trhy. Kapitálové trhy. Praha: Grada, 2007. 224 p. ISBN: 978-80-247-1922- 1.
  Detail | WWW

 • 2006

  ZINECKER, M.; REŽŇÁKOVÁ, M.; NÝVLTOVÁ, R. CALCULATION MODEL OF COSTS OF FINANCING ON THE TERMS OF THE SYSTEM OF STATE- SUPPORTED EXPORT IN CR. In Contemporary Issues in Finance, Banking and Insurance. Theory and Practice. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej v Katowicach, 2006. p. 297-312. ISBN: 83-7246-882- 6.
  Detail

  ZINECKER, M.; NÝVLTOVÁ, R. MODELY NÁRODNÍHO BILATERÁLNÍHO EXPORTNÍHO FINANCOVÁNÍ. MM Průmyslové spektrum, 2006, vol. 9, no. 7- 8, p. 48-49. ISSN: 1212- 2572.
  Detail

  NÝVLTOVÁ, R. Zahraniční kapitálové trhy jako zdroj financování. MM Průmyslové spektrum, 2006, vol. 2006, no. 6, p. 76-77. ISSN: 1212- 2572.
  Detail

  NÝVLTOVÁ, R. Prerequisities of the Czech Capital Market Efficiency. Economics and Business. Economy: Theory and Practice, 2006, vol. 13, no. 3, p. 70-78. ISSN: 1407- 7337.
  Detail

  NÝVLTOVÁ, R. Využitelnost modelu MCPM v investičním controllingu. Controlling, 2006, vol. 2006, no. 4, p. 12-16. ISSN: 1801- 6251.
  Detail

  NÝVLTOVÁ, R. Cizí zdroje financování z kapitálového trhu. MM Průmyslové spektrum, 2006, vol. 2006, no. 1, p. 26-27. ISSN: 1212- 2572.
  Detail

 • 2004

  NÝVLTOVÁ, R. Náklady vlastního kapitálu a tržní cena akciových opcí. In Diagnostika podniku, controlling a logistika. II. medzinárodná vedecká konferencia. Zborník príspekov. Žilina: Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2004. p. 236 ( p.)ISBN: 80-8070-208- X.
  Detail

  NÝVLTOVÁ, R. Možnosti vstupu českých podniků na zahraniční trhy. CEZ, 2004.
  Detail | WWW

  KOLEŇÁK, J.; NÝVLTOVÁ, R.; TOMÁŠKOVÁ, E. The Opportunity For Maintenance Of Competitive Position Of Companies In CEEC Regions On The European Market. In The 4th International Conference for Master and Doctoral Students on Society and Consumption: Economic - Managerial and Social - Cultural Factors. Conference Proceedings. Kaunas: Kaunas: Vilnius University, Kaunas Faculty of Humanities, 2004. ISBN: 9986-19-618- 3.
  Detail

  KAŇOVSKÁ, L.; NÝVLTOVÁ, R.; KOLEŇÁK, J.; TOMÁŠKOVÁ, E. The Opportunity for maintenance of competitive position of companies. In Kaunas: Vilnius University Kaunas, Faculty of Humanities, 2004. ISBN: 9986-19-625- 6.
  Detail

  NÝVLTOVÁ, R. České nadnárodní podniky a jejich zahraniční investice. In Juniorstav 2004. 6. Odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí. Brno: Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2004. p. 309 ( p.)ISBN: 80-214-2560- 1.
  Detail

  NÝVLTOVÁ, R. Nadnárodní podniky a mezinárodní zdanění. In Nové trendy rozvoje průmyslu. New trends of the development of Industry. Brno: FP, VUT v Brně, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-2787- 6.
  Detail

 • 2003

  NÝVLTOVÁ, R. Nový přístup ke stanovení nákladů vlastního kapitálu. Brno: Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2003.
  Detail | WWW

  NÝVLTOVÁ, R. Leveraged Buyouts in the Czech Republic. In Business and Economic Development in Central and Eastern Europe in the Period of Joining to the European Union. Brno: Brno: Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, 2003. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-2445- 1.
  Detail

  REŽŇÁKOVÁ, M.; NÝVLTOVÁ, R. Czech Capital Market as Part of Unified European Financial Market. In Economic System of European Union and Accession of the Republic of Croatia. Opatija, Chorvatsko: University of Rijeka, University of Ljubljana, Universita Degli Studi Di Triste, 2003. p. xx ( p.)ISBN: 961-240-004- 0.
  Detail

  NÝVLTOVÁ, R. Zahraniční investice a náklady kapitálu. CEZ, 2003.
  Detail | WWW

  NÝVLTOVÁ, R.; ZINECKER, M. Multinational Firm Capital Structure. In Business Development and European Comunity. Brno: Brno: Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, 2003. p. 215 ( p.)ISBN: 80-214-2408- 7.
  Detail

  NÝVLTOVÁ, R. Kapitálová struktura a mezinárodní podnikání. In Management, Economic and Business in new Europe. Brno: Brno: Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, 2003. p. 229 ( p.)ISBN: 80-214-2382- X.
  Detail

  NÝVLTOVÁ, R. Technický rozvoj, globalizace a optimální kapitálová struktura. Brno: Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2003.
  Detail | WWW

  NÝVLTOVÁ, R. Řízení ekonomického rizika v nadnárodních společnostech. In Přínosy vědeckých disciplin pro rozvoj ekonomiky. Brno: Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2003. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-2532- 6.
  Detail

  NÝVLTOVÁ, R. Does CAPM Always Work?. In MendelNet. Brno: Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2003. p. 1 ( p.)ISBN: 80-7157-719- 7.
  Detail

  NÝVLTOVÁ, R. Využití akciových opcí při stanovování nákladů vlastního kapitál. In New Trends of the Development of Industry. Brno: Brno: Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, 2003. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-2518- 0.
  Detail

  NÝVLTOVÁ, R. Možnosti krátkodobého zhodnocení finančních prostředků. In 5. Odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2003. p. 189 ( p.)ISBN: 80-7204-265- 3.
  Detail

 • 2002

  NÝVLTOVÁ, R. Mezinárodní diverzifikace investic jako jedna z možností snížení rizika. In MendelInet 2002/3 - Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. Sborník příspěvků z konference. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, 2002. p. 132- 135 ( p.)ISBN: 80-7302-048- 3.
  Detail

  ZINECKER, M., NÝVLTOVÁ, R. Kvantifikace úvěrového rizka na základě konceptu minimálních pojistných sazeb OECD. In x. x. x: x, 2002. p. 27 ( p.)
  Detail

  NÝVLTOVÁ, R. Dopady globalizace na finanční řízení podniků v oblasti devizové expozice. In Přínosy vědeckých disciplín pro rozvoj ekonomiky. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2002. p. 1- 6 ( p.)ISBN: 80-214-2274- 2.
  Detail

  ZINECKER, M.; NÝVLTOVÁ, R. The Quantification of Credit Risk Based on OECD Methodology. In Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2002.
  Detail

  NÝVLTOVÁ, R., DVOŘÁK, J., POLÁK, D., DVOŘÁK, J. Hospodářská statistika. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105, 628 00 Brno, 2002. ISBN: 80-214-2258- 0.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.