doc. Ing.

Robert Kledus

Ph.D.

IFE – Associate professor

+420 54114 8910
robert.kledus@usi.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D.

Teaching

Consulting hours

Friday, 8:30 - 10:30, U2/256/256a (Údolní 244/53, Brno 602 00)

Supervised courses

MPC-SINExpert Assesment in ICT
Czech, summer, FEEC, IFE
ESMEZMethodology of Expert Activity
Czech, winter, IFE
4ZOMObecné zásady oceňování majetku
Czech, both, IFE
DSZ04Obecné zásady oceňování majetku a náhrada majetková a nemajetkové újmy
Czech, both, IFE
4OMVOceňování motorových vozidel a strojů
Czech, both, IFE
EROMPValuation of Movable Property and Companies
Czech, summer, IFE
DSD03General principles of property valuation
Czech, summer, IFE
DSZ06Praktické přístupy k oceňování motorových vozidel
Czech, both, IFE
DSZ07Praktické přístupy k oceňování strojů a zařízení
Czech, both, IFE
4PPZPráva a povinnosti znalců, soudní inženýrství
Czech, both, IFE
4PSTPřípadová studie
Czech, both, IFE
4PRSPřípadové studie
Czech, both, IFE
DSC01Forensic Engineering - General Methodology
Czech, winter, IFE
RSSYMSystems Methodology
Czech, summer, IFE
EDOMMValuation of Movable Property Theory
Czech, summer, IFE
ERTONReal Estate Valuation Theory
Czech, winter, IFE

* Valid data for academic year 2020/2021

Lectured courses

ESMEZMethodology of Expert Activity
Lecture, Czech, winter, IFE
4PPZPráva a povinnosti znalců, soudní inženýrství
Lecture, Czech, both, IFE
ERTONReal Estate Valuation Theory
Lecture, Czech, winter, IFE

* Valid data for academic year 2020/2021