doc. Ing.

Robert Kledus

Ph.D.

IFE – Associate professor

+420 54114 8910
robert.kledus@usi.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D.

Teaching

Consulting hours

Friday, 8:30 - 10:30, U2/256/256a (Údolní 244/53, Brno 602 00)

Guaranteed programmes

EID_PExpert Engineering in Traffic
full-time study, Czech, Ing., 2 years, IFE,

* Valid data for academic year 2020/2021

Supervised courses

MPC-SINExpert Assesment in ICT
Czech, summer, FEEC, IFE
ESMEZMethodology of Expert Activity
Czech, winter, IFE
4ZOMObecné zásady oceňování majetku
Czech, both, IFE
DSZ04Obecné zásady oceňování majetku a náhrada majetková a nemajetkové újmy
Czech, both, IFE
4OMVOceňování motorových vozidel a strojů
Czech, both, IFE
EROMPValuation of Movable Property and Companies
Czech, summer, IFE
DSD03General principles of property valuation
Czech, summer, IFE
DSZ06Praktické přístupy k oceňování motorových vozidel
Czech, both, IFE
DSZ07Praktické přístupy k oceňování strojů a zařízení
Czech, both, IFE
4PPZPráva a povinnosti znalců, soudní inženýrství
Czech, both, IFE
4PSTPřípadová studie
Czech, both, IFE
4PRSPřípadové studie
Czech, both, IFE
DSC01Forensic Engineering - General Methodology
Czech, winter, IFE
DSNA03Soudní inženýrství - obecná metodika
Czech, winter, IFE
DSNC04Speciální metodika SoI - oceňování movitého majetku
Czech, winter, IFE
RSSYMSystems Methodology
Czech, summer, IFE
DSNB03Teorie oceňování majetku
Czech, summer, IFE
EDOMMValuation of Movable Property Theory
Czech, summer, IFE
ERTONReal Estate Valuation Theory
Czech, winter, IFE

* Valid data for academic year 2020/2021

Lectured courses

MPC-SINExpert Assesment in ICT
Lecture, Exercise in computer lab, Czech, summer, FEEC, ÚSI
ESMEZMethodology of Expert Activity
Lecture, Czech, winter, IFE, ÚSI
EROMPValuation of Movable Property and Companies
Lecture, Czech, summer, IFE, ÚSI
4PPZPráva a povinnosti znalců, soudní inženýrství
Lecture, Czech, both, IFE, ÚSI
DSNA03Soudní inženýrství - obecná metodika
Lecture, Czech, winter, IFE, ÚSI
RSSYMSystems Methodology
Lecture, Czech, summer, IFE, ÚSI
DSNB03Teorie oceňování majetku
Lecture, Czech, summer, IFE, ÚSI
EDOMMValuation of Movable Property Theory
Lecture, Czech, summer, IFE, ÚSI
ERTONReal Estate Valuation Theory
Lecture, Czech, winter, IFE, ÚSI
4TONTheory of real estate evaluation
Lecture, Czech, both, IFE, ÚSI

* Valid data for academic year 2020/2021