doc. Ing.

Robert Kledus

Ph.D.

IFE – associate professor

+420 54114 8910
robert.kledus@usi.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D.

Teaching

Consulting hours

Friday, 8:30 - 10:30, U2/256/256a (Údolní 244/53, Brno 602 00)

Supervised courses

1RDDPDiploma Paper
Czech, summer, IFE
VSINExpert Assesment in ICT
Czech, summer, FEEC, IFE
ESMEZMethodology of Expert Activity
Czech, winter, IFE
4ZOMObecné zásady oceňování majetku
Czech, both, IFE
DSZ04Obecné zásady oceňování majetku a náhrada majetková a nemajetkové újmy
Czech, both, IFE
4OMVOceňování motorových vozidel a strojů
Czech, both, IFE
EROMPValuation of Movable Property and Companies
Czech, summer, IFE
1RDOPEvaluation according to Former Legal Rules
Czech, summer, IFE
DSD03General principles of property valuation
Czech, summer, IFE
DSZ06Praktické přístupy k oceňování motorových vozidel
Czech, both, IFE
DSZ07Praktické přístupy k oceňování strojů a zařízení
Czech, both, IFE
4PPZPráva a povinnosti znalců, soudní inženýrství
Czech, both, IFE
4PSTPřípadová studie
Czech, both, IFE
4PRSPřípadové studie
Czech, both, IFE
DSC01Forensic Engineering - General Methodology
Czech, winter, IFE
RSSYMSystems Methodology
Czech, summer, IFE
EDOMMValuation of Movable Property Theory
Czech, summer, IFE
ERTONReal Estate Valuation Theory
Czech, winter, IFE

* Valid data for academic year 2019/2020

Lectured courses

VSINExpert Assesment in ICT
Lecture, Exercise in computer lab, Czech, summer, FEEC, IFE
ESMEZMethodology of Expert Activity
Lecture, Czech, winter, IFE
EROMPValuation of Movable Property and Companies
Lecture, Czech, summer, IFE
RSSYMSystems Methodology
Lecture, Czech, summer, IFE
EDOMMValuation of Movable Property Theory
Lecture, Czech, summer, IFE
ERTONReal Estate Valuation Theory
Lecture, Czech, winter, IFE

* Valid data for academic year 2019/2020