doc. Ing.

Robert Kledus

Ph.D.

IFE – Associate professor

+420 54114 8910
robert.kledus@usi.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D.

Creative activities

  • KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.: Metodika autoškoly; Inovovaná metodika výuky autoškol jízda za viditelnosti snížené tmou. Metodika se nachází na Ústavu soudního inženýrství a orgánech, které metodiku certifikovaly.. URL: http://disk1.usi.vutbr.cz/autoskoly. (metodika certifikovaná uplatněná)
    http://disk1.usi.vutbr.cz/autoskoly, number of downloads: 1
    Detail

  • KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.: Metodika znalci; Inovovaná metodika zjišťování dohlednosti na chodce za viditelnosti snížené tmou. Metodika se nachází na Ústavu soudního inženýrství a orgánech, které metodiku certifikovaly.. URL: http://disk1.usi.vutbr.cz/znalci. (metodika certifikovaná uplatněná)
    http://disk1.usi.vutbr.cz/znalci, number of downloads: 2
    Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.