• Brno University of Technology - Centre of Sports Activities
  • Research centres

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
Ing. Radovan Jiřík, Ph.D.

Ing. Radovan Jiřík, Ph.D.

Main e-mail jirik@feec.vutbr.cz
Personal BUT number 3007
 
Send BUT message

2014
Pokročilá analýza medicínských a biologických systémů, signálů a dat, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
Detail
2012
Laboratorní úlohy pro praktické měření a počítačové úlohy pro vyhodnocování perfúzních parametrů tkáně pomocí magnetické rezonance, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
Detail
2011
Vývoj metod pro analýzu biologických systémů, signálů a dat , zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
Detail
Laboratorní úlohy pro experimentální měření a vyhodnocování perfuzních parametrů tkáně v ultrasonografii, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
Detail
2010
Pokročilé metody analýzy biologických systémů, signálů a obrazů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
Detail
2009
GA102/09/1690, Zvýšení potenciálu kontrastních zobrazovacích technik magnetické rezonance a ultrasonografie v lékařské diagnostice, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2011
Detail
Paralelní výpočty v počítačové ultrazvukové tomografii, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2010
Detail
2006
EVICAB - European Virtual Campus for Biomedical Engineering , zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2007
Detail
2005
Development of high resolution image reconstruction algorithms for medical ultrasound computer tomography, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2006
Detail
2004
1M0572, Aplikace zpracování a analýzy obrazů v medicíně (brn. výzk centrum ID:1M0572,č.proj.1M6798555601 Data, Algoritny a Rozhodování) - DAR, zahájení: 14.04.2004, ukončení: 31.12.2011
Detail
2003
Dekonvoluce ultrasonografických obrazů (VUT – Jiřík), zahájení: 01.09.2003, ukončení: 31.08.2005
Detail
KJB2813303, Analýza a eliminace speklí v 3D medicínských ultrazvukových obrazech, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2004
Detail
2002
GA102/02/0890, Analýza medicínských ultrasonografických dat se zaměřením na 3D zobrazení v kardiologii, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2004
Detail


In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.