Ing.

Radomír Kurečka

FIT

kurecka@fit.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Radomír Kurečka

Projects

  • 2006

    FT-TA3/128, Jazyk a vývojové prostředí pro návrh mikroprocesoru, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 30.06.2010
    Detail