doc. Ing.

Radek Doskočil

Ph.D., MSc

FBM – Associate professor

+420 54114 3722
doskocil@fbm.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc

Creative activities

  • KORÁB, V.; RAIS, K.; ŠKAPA, S.; DOSKOČIL, R.: Metodika; Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010-2013. VUT v Brně, Fakulta podnikatelská. (produkt převzatý do nelegislativních předpisů poskytovatele)
    Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.