Ing.

Přemysl Pokorný

Ph.D.

FME, ITE DHBM – Assistant professor

+420 54114 2422
pokorny.p@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D.

Publications

 • 2020

  KAŠPÁREK, J.; ŠKOPÁN, M.; ZEIZINGER, L.; POKORNÝ, P. Konstrukce středových kloubů u strojů s kloubovým rámem. 46. Medzinárodná vedecká konferencia katedier dopravných, manipulačných, stavebných a poľnohospodárskych strojov - Zborník konferencie. first. Žilina: VTS pri Žilinskej univerzite v Žilině, 2020. p. 46-51. ISBN: 9788089276608.
  Detail

 • 2019

  KAŠPÁREK, J.; ŠKOPÁN, M.; POKORNÝ, P. Identifikace silových účinků při pracovním režimu vyvážecího stroje. In Sborník - 45. mezinárodní vědecká konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. p. 113-119. ISBN: 978-80-261-0884-9.
  Detail

  ŠILER, P.; KOLÁŘOVÁ, I.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J.; BEDNÁREK, J.; JANČA, M.; KOPLÍK, J.; HAJZLER, J.; MATĚJKA, L.; MARKO, M.; POKORNÝ, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. Application of Isothermal and Isoperibolic Calorimetry to Assess the Effect of Zinc on Hydration of Cement Blended with Slag. Materials, 2019, vol. 12, no. 18, p. 1-18. ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  KAŠPÁREK, J.; ŠKOPÁN, M.; POKORNÝ, P.; HLOUŠEK, D. Reverse analysis of the frame destruction causes. In Transport Means 2019, Sustainability: Research and Solutions – Proceedings of the 23rd International Scientific Conference. Transport Means. Palanga, Lithuania: Kaunas university of technology, 2019. p. 1364-1369. ISSN: 1822-296X.
  Detail | WWW

 • 2018

  KAŠPÁREK, J.; ŠKOPÁN, M.; POKORNÝ, P. Komprimační bočnice jako nástavbové zařízení pro forwardery. In Sborník přednášek 44. mezinárodní vědecké konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů. Kurdějov: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2018. p. 208-215. ISBN: 978-80-214-5644-0.
  Detail

  ZEIZINGER, L.; POKORNÝ, P.; POKORNÝ, P. Důsledky použití ortotropního materiálu pro demoliční zařízení. In Sborník přednášek 44. mezinárodní vědecké konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů. Kurdějov: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2018. p. 222-226. ISBN: 978-80-214-5644-0.
  Detail

  ZEIZINGER, L.; POKORNÝ, P. The consequence of using orthotropic material in a mechanical system. In Vibroengineering Procedia. Vibroengineering Procedia. Geliu ratas 15A, LT-50282, Kaunas, Lithuania: JVE International Ltd., 2018. p. 128-131. ISSN: 2345-0533.
  Detail

 • 2017

  KAŠPÁREK, J.; ŠKOPÁN, M.; JONÁK, M.; POKORNÝ, P. Výzkum variabilního vyvážecího traktoru LVS 511. Mendlova univerzita v Brně: Mendlova univerzita v Brně, 2017. 196 p. ISBN: 978-80-263-1086- 0.
  Detail

  ZEIZINGER, L.; POKORNÝ, P.; POKORNÝ, P. Návrhová optimalizace příhradových konstrukcí. In DYNAMIKA TUHÝCH A DEFORMOVATELNÝCH TĚLES 2017 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L., FVTM, 2017. p. 1-7. ISBN: 978-80-7561-083-6.
  Detail

 • 2016

  KAŠPÁREK, J.; ŠKOPÁN, M.; JONÁK, M.; POKORNÝ, P. Experimental verification of FEM analysis of the forestry forwarder. In Transport Means 2016. Transport Means. Kaunas, Litevská republika: Technologija, 2016. p. 751-755. ISSN: 1822-296X.
  Detail

 • 2015

  POLZER, A.; DUFKOVÁ, K.; POKORNÝ, P. ON THE MODERN CNC MILLING WITH A COMPENSATION OF CUTTING TOOLS AND THIN- WALLED WORKPIECE DEFLECTIONS. Journal of Machine Engineering, 2015, no. 3, p. 41-49. ISSN: 1895- 7595.
  Detail

  KAŠPÁREK, J.; JONÁK, M.; ŠKOPÁN, M.; POKORNÝ, P. Vliv polohy břemene na zatěžování rámů vyvážecího stroje. In 41. Mezinárodní konferenci kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů. 55-18- 15. Studentská 1402/2, Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015. p. 72-77. ISBN: 978-80-7494-196- 2.
  Detail

 • 2014

  KAŠPÁREK, J.; POKORNÝ, P. Simulace jízdy virtuálního transportního stroje. In Sborník XL. mezinárodní konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů. Bílá: Institut dopravy, VŠB-TU, Ostrava, 2014. p. 1-7. ISBN: 978-80-248-3439- 9.
  Detail

  ŠKOPÁN, M.; KAŠPÁREK, J.; JONÁK, M.; POKORNÝ, P.; ULRICH, R.; NOVOTNÝ, V. Zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích při řešení projektu TA04020087 "Vývoj a výroba variabilního vyvážecího traktoru se zaměřením na ekologickou čistotu prací a efektivní zpracování biomasy v lesním hospodářství" za rok 2014. Hrabová 50: Strojírna Novotný, s.r.o., 2014. p. 1-16.
  Detail

  ŠKOPÁN, M.; KAŠPÁREK, J.; POKORNÝ, P.; JONÁK, M. Průběžná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích při řešení projektu TA04020087 "Vývoj a výroba variabilního vyvážecího traktoru se zaměřením na ekologickou čistotu prací a efektivní zpracování biomasy v lesním hospodářství" za rok 2014. Hrabová 50: Strojírna Novotný, s.r.o., 2014. p. 1-16.
  Detail

  KAŠPÁREK, J.; POKORNÝ, P. Analysis of the dynamics of a virtual prototype wheeled transport machine. In Proceeding of International Conference Transport Means 2014. Transport Means. Kaunas Univ Technol, Kaunas, LITHUANIA: KAUNAS UNIV TECHNOLOGY PRESS, K DONELAICIO 73, KAUNAS LT 3006, LITHUANIA, 2014. p. 99-102. ISBN: 9955-09-935-6. ISSN: 1822-296X.
  Detail

 • 2012

  PANÁČEK, V.; ŠKOPÁN, M.; POKORNÝ, P.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; KLEDUS, R. Technické posouzení skladového regálového systému. Brno: ÚSI VUT v Brně., 2012. p. 1-2.
  Detail

  KAŠPÁREK, J.; POKORNÝ, P. Simulace pracovního cyklu a pevnostní analýza mobilní nádrže. In Výpočtové a experimentální metody v aplikované machanice. Computation and experimental methods in applied machanics. 1. Ústí nad Labem: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2012. p. 39-44. ISBN: 978-80-7414-377-9.
  Detail

  VESELÝ, P.; KOPECKÝ, Z.; HEJMAL, Z.; POKORNÝ, P. Diagnostics of Circular Sawblade Vibration by Displacement Sensors. Drvna industrija, 2012, vol. 63, no. 2, p. 81-86. ISSN: 0012-6772.
  Detail

  PANÁČEK, V.; ŠKOPÁN, M.; POKORNÝ, P.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; KLEDUS, R. Technické posouzení skladového regálového systému. Brno: ÚSI VUT v Brně., 2012. p. 1-22.
  Detail

 • 2011

  KAŠPÁREK, J.; POKORNÝ, P.; KUBÍN, M. Numerická simulace hydraulicky poháněného zařízení jeřábového typu na vozidle. In Vybrané problémy dynamiky těles. Dynamika tuhých a deformovatelných těles. první. Ústí nad Labem: Fakulta výrobních technologií a managementu, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2011. p. 59-64. ISBN: 978-80-7414-272-7.
  Detail

 • 2010

  KAŠPÁREK, J.; POKORNÝ, P.; KUBÍN, M. Výpočtová analýza hydraulického zdvihadla jako nástavbového zařízení vozidel. In Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2010. Sborník přednášek ze VIII. mezinárodní konference. Sborník přednášek. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2010. p. 1-6. ISBN: 978-80-7414-270- 3.
  Detail

  ŠKOPÁN, M.; KAŠPÁREK, J.; POKORNÝ, P. VÝVOJ STROJE PRO PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ. In XXXVI. SEMINÁR KATEDIER A INŠTITÚTOV TRANSPORTNÝCH, STAVEBNÝCH, ÚPRAVÁRENSKÝCH A POĽNOHOSPODÁRSKYCH STROJOV. Zborník vedeckých recenzovaných prác. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2010. p. 170-177. ISBN: 978-80-228-2139- 1.
  Detail

 • 2008

  POKORNÝ, P. Deformation of manipulator rail in dependency of the interaction between manipulators. In Proceeding of abstracts. Ostrava: Institute of Transport, VŠB- TU Ostrava, 2008. p. 12-12. ISBN: 978-80-248-1820- 7.
  Detail

 • 2007

  POKORNÝ, P.; NÁVRAT, T.; KAŠPÁREK, J.; VRBKA, M. Ověření charakteristik ocelového lana závěsu výložníku u věžového jeřábu MB 1030. 11. In Zdvíhací zařízení v teorii a praxi 2007. Brno: VUT Brno 2007, 2007. p. 130-133. ISBN: 978-80-214-3391- 5.
  Detail

 • 2006

  NÁVRAT, T.; VRBKA, M.; POKORNÝ, P.; KAŠPÁREK, J. Deformačně- napěťová analýza stavebního věžového jeřábu. In 14. ANSYS Users Meeting 2006. Brno: SVS FEM, 2006. p. 1-8. ISBN: 80-239-7764- 4.
  Detail

 • 2005

  KAŠPÁREK, J., POKORNÝ, P., ŠEBEK, R. Analýza napjatosti v zeminách hutněných vibračním běhounem s proměnným úhlem vektoru vibrace. In Experimental Stress Analysis 2005. Skalský Dvůr: ÚMTMB FSI VUT v Brně, 2005. p. 41-47. ISBN: 80-214-2941- 0.
  Detail

  POKORNÝ, P. Analýza profilu lafety vrtné soupravy. In XXXI. seminář kateder a institutů dopravy a manipulace. Liberec: TU Liberec, 2005. p. 58 ( p.)ISBN: 80-7083-965- 1.
  Detail

 • 2004

  POKORNÝ, P. Výpočtový model ocelové konstrukce výložníku kolesového rypadla K2000. In FSI Junior konference 2003. Brno: VUT Brno, 2004. p. 218-221. ISBN: 80-214-2619- 5.
  Detail

 • 2002

  POKORNÝ, P. Analýza zatěžovacích stavů u provozního zatížení článku housenicového podvozku. In FSI Junior konference 2002. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002. p. 183-186. ISBN: 80-214-2290- 4.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.