Ing.

Petra Koudelková

Ph.D.

FBM – External Pedagogue

Send BUT message

Ing. Petra Koudelková, Ph.D.

Publications

 • 2020

  KOUDELKOVÁ, P.; MILICHOVSKÝ, F. Perception of social companies at customers’ side in Czech business environment. Littera Scripta, 2020, vol. 12, no. 2, p. 67-78. ISSN: 1805-9112.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2017

  KOUDELKOVÁ, P.; MILICHOVSKÝ, F. Komunikační nástroje sociálních podniků. In MEGATRENDY A MÉDIÁ 2017: BUDÚCNOSŤ MÉDIÍ II. Budúcnosť mediálnej výchovy, Budúcnosť marketingu v kontexte médií, Budúcnosť hier. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. p. 152-165. ISBN: 978-80-8105-863-9.
  Detail

 • 2016

  MILICHOVSKÝ, F.; KOUDELKOVÁ, P. Usage of non- financial metrics for measuring marketing effectiveness. Scientia& Societas, 2016, vol. XII, no. 2, p. 143-151. ISSN: 1801-7118.
  Detail

 • 2015

  KOUDELKOVÁ, P.; MILICHOVSKÝ, F. Successful innovation by motivation. Business: Theory and Practice, 2015, vol. 16, no. 3, p. 223-230. ISSN: 1648-0627.
  Detail

  MILICHOVSKÝ, F.; KOUDELKOVÁ, P. The selection of key non- financial metrics for measuring marketing effectiveness. Kaunas: 2015. p. 1-7.
  Detail

 • 2014

  KOUDELKOVÁ, P.; MILICHOVSKÝ, F. Appropriate Methods for Measurement Effectiveness of Innovation in SMEs in the Czech Republic. In Vision 2020: Innovation, Development Sustainability, and Economic Growth. Valencia: IBIMA, 2014. p. 976-987. ISBN: 978-0-9860419-2- 1.
  Detail

  MILICHOVSKÝ, F.; KOUDELKOVÁ, P. Effectiveness of realisation marketing activities in Czech engineering companies in relation with foreign shares. In 19th International Scientific Conference "Economics and Management 2014 (ICEM-2014)". Procedia Social and Behavioral Sciences. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Riga, Latvia: 2014. p. 1-5. ISSN: 1877-0428.
  Detail

 • 2013

  KOUDELKOVÁ, P. Přístupy českch podnikatelů k inovacím v malých a středních podnicích. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2013, vol. VII, no. 15, p. 68-74. ISSN: 1802- 8527.
  Detail

  PIAČKOVÁ, A.; KOUDELKOVÁ, P. SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ POISTENIE ŽIVNOSTNÍKOV V SLOVENSKEJ A ČESKEJ REPUBLIKE. MANEKO, 2013, vol. 4, 2012, no. 2, p. 146-154. ISSN: 1337- 9488.
  Detail | WWW

  KOUDELKOVÁ, P. Motivace zaměstnanců při tvorbě inovací v malém a středním podniku. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2013, vol. 7, no. 17, p. 81-89. ISSN: 1802- 8527.
  Detail

 • 2012

  KOUDELKOVÁ, P.; SVOBODOVÁ, A. Determinants of Family Businesses Established by the Immigrants in the Czech Republic. In Trends in economics and management for the 21st century. 2012. p. 1-7. ISBN: 978-80-214-4581- 9.
  Detail

  KOUDELKOVÁ, P.; PIAČKOVÁ, A. Podnikání imigrantů v České Republice a na Slovensku. In Mezinárodní workshop doktorandských prací. Brno: 2012. p. 1-10. ISBN: 978-80-214-4632- 8.
  Detail

 • 2011

  VESELÁ, J.; KOUDELKOVÁ, P. MSP v Bulharsku a zhodnocení jejich marketingových aktivit v hlavním městě Sofii. VUT v Brně: Vysoké učení technické v Brně, 2011. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-4348- 8.
  Detail

  KOUDELKOVÁ, P.; PIAČKOVÁ, A. Srovnání vývoje MSP v České republice a na Slovensku. Mezinárodní workshop doktorandských prací. VUT v Brně: Vysoké učení technické v Brně, 2011. p. 1-8. ISBN: 978-80-214-4348- 8.
  Detail

  KOUDELKOVÁ, P. Chování zaměstnanců ve firmách jako spojitost na nezaměstnanost. Acta academica karviniensia, 2011, vol. 2011, no. 2, p. 90-97. ISSN: 1212- 415X.
  Detail

  VAŠKOVIČOVÁ, J.; KOUDELKOVÁ, P.; SVOBODOVÁ, A. Interpersonal skills as an aspect of innovation. Brno: BUT, 2011. p. 1-8. ISBN: 978-80-214-4257- 3.
  Detail

  SVOBODOVÁ, A.; KOUDELKOVÁ, P. COLLECTIVE INTELLIGENCE AND KNOWLEDGE MANAGEMENT AS A TOOL FOR INNOVATIONS. Economics and management- 2007, 2011, vol. 2011, no. 16, p. 942-946. ISSN: 1822- 6515.
  Detail

  KOUDELKOVÁ, P. Comparative Study: Innovation and Further Recommendations to Overcome the Financial Crisis. Conference Proceedings: Enterprise and Competitive Environment. Brno: Mendel University in Brno, 2011. p. 394-407. ISBN: 978-80-87106-40- 2.
  Detail

  KOUDELKOVÁ, P.; SVOBODOVÁ, A. Přístupy k řízení inovací ve středních a velkých podnicích. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2011, vol. v, no. 09, p. 84-89. ISSN: 1802- 8527.
  Detail

 • 2009

  KOUDELKOVÁ, P. Aktuální poznatky v teorii růstu MSP. International workshop for PhD students 2009. Brno University of Technology: 2009. ISBN: 978-80-214-3980- 1.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.