Ing.

Petra Koudelková

Ph.D.

FBM – External Pedagogue

Send BUT message

Ing. Petra Koudelková, Ph.D.

Projects

 • 2013

  Determinanty rozvoje managementu a marketingu v kontextu transformující se Evropské unie, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2011

  Inovativní přístupy v managementu a v marketingu v globálním evropském prostředí, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Informační podpora proveditelnosti inovací, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail