doc. Mgr.

Petr Vašík

Ph.D.

FME, IM DAAG – Head of sub-department

+420 54114 2536
vasik@fme.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Mgr. Petr Vašík, Ph.D.

Publications

 • 2020

  HRDINA, J.; VAŠÍK, P.; PROCHÁZKA, J.; KUTĚJ, L.; ŠČUREK, R. The weighted core of games based on tactical decisions. In Modelling and Simulation for Autonomous Systems. Information Systems and Applications, incl. Internet/Web, and HCI. Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2020. p. 244-252. ISBN: 978-3-030-43889-0.
  Detail | WWW

 • 2019

  HRDINA, J.; VAŠÍK, P.; NÁVRAT, A. GAC Application to Corner Detection Based on Eccentricity. In Advances in Computer Graphics. Lecture Notes in Computer Science. Switzerland: Springer Nature Switzerland AG 2019, 2019. p. 564-570. ISBN: 978-3-030-22513-1.
  Detail

  HRDINA, J.; NÁVRAT, A.; VAŠÍK, P. Conic Fitting in Geometric Algebra Setting. ADV APPL CLIFFORD AL, 2019, vol. 29, no. 4, p. 1-13. ISSN: 0188-7009.
  Detail | WWW

  HRDINA, J.; VAŠÍK, P.; NÁVRAT, A.; HILDENBRAND, D. Local Controllability of Snake Robots Based on CRA, Theory and Practice. ADV APPL CLIFFORD AL, 2019, vol. 30, no. 1, p. 1-21. ISSN: 0188-7009.
  Detail | WWW

 • 2018

  HRDINA, J.; VAŠÍK, P.; MATOUŠEK, R.; NÁVRAT, A. Geometric algebras for uniform colour spaces. Mathematical Methods in the Applied Sciences, 2018, vol. 41, no. 11, p. 4117-4130. ISSN: 1099-1476.
  Detail | WWW

  HRDINA, J.; NÁVRAT, A.; VAŠÍK, P. Notes on Planar Inverse Kinematics Based on Geometric Algebra. ADV APPL CLIFFORD AL, 2018, vol. 28, no. 3, p. 71-85. ISSN: 0188-7009.
  Detail | WWW

  HRDINA, J.; NÁVRAT, A.; VAŠÍK, P.; MATOUŠEK, R. Fisheye correction by CGA non-linear transformation. Mathematical Methods in the Applied Sciences, 2018, vol. 41, no. 11, p. 4106-4116. ISSN: 1099-1476.
  Detail

  HRDINA, J.; NÁVRAT, A.; VAŠÍK, P. Geometric Algebra for Conics. ADV APPL CLIFFORD AL, 2018, vol. 28, no. 3, p. 66-87. ISSN: 0188-7009.
  Detail | WWW

  HRDINA, J.; NÁVRAT, A.; VAŠÍK, P. CRA-based robotic snake control. In Introduction to Geometric Algebra Computing. Boca Raton, USA: Chapman and Hall/CRC, 2018. p. 141-154. ISBN: 9781498748384.
  Detail

 • 2017

  HRDINA, J.; VAŠÍK, P.; HOLUB, M. Dual numbers arithmentic in multiaxis machine error modeling. MM Science Journal, 2017, vol. 2017, no. 1, p. 1769-1772. ISSN: 1803-1269.
  Detail | WWW

  HRDINA, J.; VAŠÍK, P.; NÁVRAT, A.; MATOUŠEK, R. CGA- based robotic snake control. ADV APPL CLIFFORD AL, 2017, vol. 27, no. 1, p. 621-632. ISSN: 0188-7009.
  Detail | WWW

  HRDINA, J.; NÁVRAT, A.; VAŠÍK, P.; MATOUŠEK, R. Geometric Control of the Trident Snake Robot Based on CGA. ADV APPL CLIFFORD AL, 2017, vol. 27, no. 1, p. 633-645. ISSN: 0188-7009.
  Detail | WWW

  NÁVRAT, A.; VAŠÍK, P. On geometric control models of a robotic snake. Note di Matematica, 2017, vol. 37, no. Suppl. 1, p. 119-129. ISSN: 1123-2536.
  Detail | WWW

  HRDINA, J.; MATOUŠEK, R.; NÁVRAT, A.; VAŠÍK, P. Nilpotent approximation of a trident snake robot controlling distribution. Kybernetika, 2017, vol. 53, no. 6, p. 1118-1130. ISSN: 0023-5954.
  Detail

  HRDINA, J.; NÁVRAT, A.; VAŠÍK, P.; MATOUŠEK, R. Local control of (4,5,7,8-10)-filtration snake robot via CGA. Mendel Journal series, 2017, vol. 23, no. 1, p. 157-162. ISSN: 1803-3814.
  Detail

 • 2016

  HRDINA, J.; VAŠÍK, P.; NÁVRAT, A. Control of 3-Link Robotic Snake Based on Conformal Geometric Algebra. ADV APPL CLIFFORD AL, 2016, vol. 26, no. 3, p. 1069-1080. ISSN: 0188-7009.
  Detail

 • 2015

  HOLUB, M.; HRDINA, J.; VAŠÍK, P.; VETIŠKA, J. Three-axes error modeling based on second order dual numbers. Journal of Mathematics in Industry, 2015, vol. 5, no. 2, p. 1-11. ISSN: 2190-5983.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  HRDINA, J.; VAŠÍK, P. Notes on differential kinematics in conformal geometric algebra approach. In Mendel 2015. Recent Advances in Soft Computing. Switzerland: Springer International Publishing, 2015. p. 363-374. ISBN: 978-3-319-19824-8.
  Detail | WWW

  HRDINA, J.; VAŠÍK, P.; MATOUŠEK, R. Special orthogonal matrices over dual numbers and their applications. Mendel Journal series, 2015, vol. 2015, no. 6, p. 121-126. ISSN: 1803- 3814.
  Detail

 • 2014

  RAHULA, M.; VAŠÍK, P. A note on jet and geometric approach to higher order connections. In Algebra, Geometry and Mathematical Physics. Springer Proceedings in Mathematics and Statistics. Germany: Springer - Verlag, 2014. p. 375-385. ISBN: 978-3-642-55360- 8.
  Detail

  RAHULA, M.; VAŠÍK, P. Connections in control strategy. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 2014, vol. 63, no. 1, p. 26-32. ISSN: 1736-6046.
  Detail

  HRDINA, J.; VAŠÍK, P. Geometry of almost Cliffordian manifolds: classes of subordinated connections. TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS, 2014, vol. 38, no. 1, p. 179-190. ISSN: 1300- 0098.
  Detail

  HRDINA, J.; VAŠÍK, P. Dual Numbers Approach in Multiaxis Machines Error Modeling. Journal of Applied Mathematics, 2014, vol. 2014, no. 1, p. 1-6. ISSN: 1110-757X.
  Detail | WWW

 • 2013

  HRDINA, J.; VAŠÍK, P. Semiholonomic second order connections associated to materia bodies. J APPL MATH, 2013, vol. 2013, no. 1, p. 1-5. ISSN: 1110- 757X.
  Detail | WWW

  VAŠÍK, P. Higher order connections on Lie groupoid: application to materials. Miskolc Mathematical Notes, 2013, vol. 14, no. 2, p. 705-711. ISSN: 1787- 2405.
  Detail

 • 2012

  HRDINA, J.; VAŠÍK, P. Generalized geodesics on almost Cliffordian geometries. Balkan Journal of Geometry, and Its Applications, 2012, vol. 17 (2012), no. 1, p. 41-48. ISSN: 1224- 2780.
  Detail | WWW

  RAHULA, M.; VAŠÍK, P.; VOICU, N. Tangent structures: sector-forms, jets and connections. Journal of Physics: Conference Series, 2012, vol. 2012, no. 346, p. 1-9. ISSN: 1742- 6588.
  Detail

 • 2011

  POLZER, A.; VAŠÍK, P. Progresivní frézování. In Vysoce přesné technologie obrábění; Programování moderních CNC strojů. 1. Brno: Ing. Vladislav Pokorný - LITERA Brno, 2011. p. 91-92. ISBN: 978-80-214-4352- 5.
  Detail | WWW

  VAŠÍK, P. On third order semiholonomic prolongation of a connection. Banach Center Publications, 2011, vol. 93, no. 2011, p. 271-276. ISSN: 0137- 6934.
  Detail

 • 2010

  HRDINA, J.; KUREŠ, M.; VAŠÍK, P. A note on tame polynomial automorphisms and the security of TTM cryptosystem. APPLIED AND COMPUTATIONAL MATHEMATICS, 2010, vol. 9, no. 2, p. 226-233. ISSN: 1683- 3511.
  Detail

  VAŠÍK, P. Transformations of semiholonomic 2 and 3- jets and semiholonomic prolongation of connections. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 2010, vol. 59, no. 4, p. 375-380. ISSN: 1736- 6046.
  Detail

 • 2007

  VAŠÍK, P. On the Ehresmann Prolongation. Annales Universitatis Mariae Curie Sklodowska, 2007, vol. LXI, no. Sectio A, p. 145-153. ISSN: 0365- 1029.
  Detail

  CIHLÁŘOVÁ, P.; VAŠÍK, P. Technologie výroby složitých tvarových nástrojů s využitím diferenciálního počtu. In FSI Junior konference 2006. Brno: FSI VUT v Brně, 2007. p. 16-20. ISBN: 978-80-214-3364- 9.
  Detail

 • 2006

  VAŠÍK, P. Connections on Higher Order Principal Prolongations. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně , Edice PhD Thesis. Edice PhD Thesis. 2006. p. 1-27. ISBN: 80-214-3196- 2. ISSN: 1213- 4198.
  Detail

  VAŠÍK, P.; PÍŠKA, M.; CIHLÁŘOVÁ, P. Parametrický popis ploch pomocí systému MAPLE. In Sborník z 15. seminářee Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita OStrava, 2006. p. 211-215. ISBN: 80-248-1224- X.
  Detail

  VAŠÍK, P. Connections on higher order principal prolongations. Supplemento ai Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo, 2006, vol. 79, no. Suppl. 79, p. 183-192. ISSN: 0009- 725X.
  Detail

 • 2005

  CIHLÁŘOVÁ, P.; POLZER, A.; VAŠÍK, P. Komplexní analýza řezivostních vlastností moderních HSS fréz. In FSI Junior konference 2004. Brno: FSI VUT v Brně, 2005. p. 10-14. ISBN: 80-214-2934- 8.
  Detail

  PÍŠKA, M., POLZER, A. Analýza plochy řezu vznikající při obrábění frézou s kulovým čelem. In Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2005. p. 214-217. ISBN: 80-248-0951- 6.
  Detail

  POLZER, A.; CIHLÁŘOVÁ, P.; VAŠÍK, P. Elektronová fázová a strukturní analýza celokarbidových nástrojů. In FSI Junior konference 2004. Brno: FSI VUT v Brně, 2005. p. 1-6. ISBN: 80-214-2934- 8.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.