Ing.

Petr Prax

Ph.D.

FCE – External Pedagogue

prax.p@fce.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Petr Prax, Ph.D.

Publications

 • 2018

  RACLAVSKÝ, J.; PRAX, P.; CHORAZY, T.; KÖHLER, D. Hydraulické měření stokové sítě ve vybraných místech ve městě Znojmo. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2018. p. 1-20.
  Detail

 • 2017

  RACLAVSKÝ, J.; PRAX, P.; VOLDÁN, K.; KÖHLER, D.; DVOŘÁK, P. Výzkumná zpráva SR 12757163 - Odborné posouzení vybrané části stokové sítě ve městě Znojmo prostřednictvím provedení kamerového průzkumu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2017. p. 1-32.
  Detail

 • 2012

  PRAX, P.; HELLEBRAND, R.; FUSEK, M. Analýza dostupných hydrologických dat pro normu ČSN 75 9010 – Vsakovací zařízení srážkových vod. In Městské vody 2012. 1. Brno: ARDEC, s.r.o., 2012. p. 63-68. ISBN: 978-80-86020-75- 4.
  Detail

 • 2011

  PAVLÍK, O.; STUDNIČKA, T.; PRAX, P. Využití matematického modelování proudění kapalin pro potřeby městského odvodnění. In Městské vody 2011. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2011. p. 31-38. ISBN: 978-80-86020-73- 0.
  Detail

 • 2010

  HELLEBRAND, R.; MICHÁLEK, J.; FUSEK, M.; PRAX, P. Aktualizace hydrologických podkladů pro potřeby městské hydrologie. In Hydrologické podklady pro potřeby městského odvodnění. 1. Brno: VUT Brno, FAST, 2010. p. 10-23. ISBN: 978-80-214-4096- 8.
  Detail

  PRAX, P.; HRADSKÁ, A.; POSPÍŠIL, O.; HELLEBRAND, R. Řešení dešťových vod v rámci generelu odvodnění města Brna. In Hospodaření s dešťovými vodami ve městech a obcích. 1. Brno: VUT Brno, FAST, 2010. p. 29-38. ISBN: 978-80-86020-67- 9.
  Detail

  PRAX, P.; ROŽNOVSKÝ, J.; PALÁT, M.; ŠÁLEK, M.; KOUTKOVÁ, H.; HELLEBRAND, R.; MICHÁLEK, J.; FUSEK, M. Měření, validace a analýza dlouhodobých dešťových řad v městském odvodnění. 1. 1. Brno: VUTIUM Brno, 2010. 108 p. ISBN: 978-80-214-4131- 6.
  Detail

  FUSEK, M.; HELLEBRAND, R.; PRAX, P. Statistical Modeling of Extreme Rainfall. Conference on Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes. Lillehammer: 2010.
  Detail | WWW

  PRAX, P.; HRADSKÁ, A.; HELLEBRAND, R. Řešení dešťových vod v rámci generelů odvodnění. In Hydrologické podklady pro potřeby městského odvodnění. 1. Brno: VUT Brno, FAST, 2010. p. 24-34. ISBN: 978-80-214-4096- 8.
  Detail

 • 2009

  PRYL, K.; HALOUN, R.; MADĚŘIČ, R.; HRADSKÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, J.; SUCHÁNEK, M.; KAŠTAN, V.; PRAX, P. Generel odvodnění města Brna. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2009. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2009. p. 171-178. ISBN: 978-80-86020-64- 8.
  Detail

  PRAX, P.; HRADSKÁ, A.; PAVLÍK, O.; VESELÝ, J. Retenční nádrž Jeneweinova, Brno. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2009. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2009. p. 77-84. ISBN: 978-80-86020-64- 8.
  Detail

  PRAX, P.; HELLEBRAND, R.; FUSEK, M.; MICHÁLEK, J. Analýza historických dešťových řad pro potřeby městského odvodnění. In Současná problematika vodního hospodářství měst a obcí. 1. Brno: VUT v Brně FAST ÚVHO, 2009. p. 21-26. ISBN: 978-80-214-3862- 0.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; ŠULCOVÁ, V.; KUBÍK, J. HYDRAULIC AND ENVIRONMENTAL RELIABILITY MODEL OF URBAN DRAINAGE. In Risk Management of Water Supply and Sanitation Systems. 1. NL: SPRINGER, 2009. p. 305-321. ISBN: 978-90-481-2364- 3.
  Detail

  PRAX, P.; HELLEBRAND, R.; FUSEK, M.; MICHÁLEK, J.; ROŽNOVSKÝ, J. Hydrologické podklady pro návrh, rekonstrukci a provozování městského odvodnění - současné možnosti a potřeby v podmínkách ČR. Odpadní vody - Wasterwater 2009. 1. Praha: ICARIS Conference Manager, 2009. p. 355-367. ISBN: 978-80-254-4068- 1.
  Detail

 • 2007

  PRAX, P.; MICHÁLEK, J.; DOUDOVÁ, L.; ZBOŘILOVÁ, J. Příspěvek k problematice hydraulické spolehlivosti stokových sítí. In Rizika ve vodním hospodářství. Brno: VUT v Brně, FAST, 2007. p. 418-431. ISBN: 978-80-86433-43- 1.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; SKLENÁROVÁ, T.; DVOŘÁKOVÁ, D.; POLÁŠKOVÁ, K.; KUBÍK, J.; HLUŠTÍK, P.; BERÁNEK, J. Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území. 1. 1. Brno: Ardec, 2007. 164 p. ISBN: 80-86020-55- X.
  Detail

  PALČÍK, J.; PRAX, P. Kontinuální monitoring OK Moravská Třebová. In Odpadní vody 2007. Brno: AČE ČR;, 2007. p. 101-104. ISBN: 978-80-239-9618- 0.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; HLUŠTÍK, P.; SKLENÁROVÁ, T.; KUBÍK, J.; DVOŘÁKOVÁ, D. Hospodaření s dešťovými vodami v době nastupujícího globálního oteplování. In Odpadní vody 2007. Brno: AČE ČR, 2007. p. 105-110. ISBN: 978-80-239-9618- 0.
  Detail

  BUDÍKOVÁ, M.; KOUTKOVÁ, H.; PRAX, P. Shluková analýza plošného monitoringu srážek nad zájmovým územím města Brna. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2007. 1. Brno: Ardec, 2007. p. 251-260. ISBN: 80-86020-54- 1.
  Detail

  BERÁNKOVÁ, D.; BRTNÍKOVÁ, H.; KUPEC, J.; PRAX, P.; HUZLÍK, J. Vliv srážkoodtokových poměrů dálnic a rychlostních komunikací a jejich dopad na vodní útvary ve smyslu směrnice 2000/60/ES O vodách VAV 1F54G/011/ 120. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2007. Brno: Ardec, 2007. p. 245-250. ISBN: 80-86020-54- 1.
  Detail

  PRAX, P.; TLOLKA, J.; HODAŇ, V.; HLAVÍNEK, P. Čerpací stanice na síti - provozní zkušenosti. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2007. Brno: Ardec, 2007. p. 217-222. ISBN: 80-86020-54- 1.
  Detail

  PRAX, P.; BERÁNEK, J. Alternativní způsoby odkanalizování. In Decentralizované nakládání s odpadními vodami. 1. Brno: Ardec, s.r.o., 2007. p. 19-26. ISBN: 80-86020-52- 5.
  Detail

  PRAX, P.; BERÁNEK, J.; STUDNIČKA, T. Zabezpečení dodávky užitkové vody v areálu VUT FAST Brno ze srážkových vod. In Hospodaření s dešťovými vodami ve městech a obcích. 1. Brno: Ardec, s.r.o., 2007. p. 91-98. ISBN: 80-86020-52- 5.
  Detail

 • 2006

  HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; SKLENÁROVÁ, T.; KUBÍK, J.; POLÁŠKOVÁ, K.; HLUŠTÍK, P. Retence dešťových vod. Vodní hospodářství, 2006, vol. 56, no. 7, p. 230-233. ISSN: 1211- 0760.
  Detail

  PRAX, P.; ŠÁLEK, J.; ROVNANÍKOVÁ, P.; MALÝ, J.; STUDNIČKA, T. Odpadové hospodářství. Odpadové hospodářství. 1. Brno: VUT v Brně, FAST, 2006. p. 1-243.
  Detail

  KUČERA, T.; RACLAVSKÝ, J.; PRAX, P.; HOLMA, D.; HLUŠTÍK, P. Projekt vodní hospodářství obcí. Projekt vodní hospodářství obcí. 1. Brno: VUT v Brně, FAST, 2006. p. 1-206.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; MIČÍN, J.; PRAX, P.; MIFEK, R.; HLUŠTÍK, P. Stokování a čištění odpadních vod. Stokování a čištění odpadních vod. 1. Brno: VUT v Brně, FAST, 2006. p. 1-274.
  Detail

  PRAX, P.; PAŘÍLKOVÁ, J. NOVÉ TRENDY VE VÝZKUMU A NÁVRHU ODLEHČOVACÍCH KOMOR. In Dešťové oddělovače. Neuv. BVV Brno: SOVAK,CVVH, DHI, 2006. p. 1-8.
  Detail

  PRAX, P.; BERÁNEK, J. Dešťoměrné podklady - významný podklad inženýrských úloh sloužících k hospodárnému návrhu nakládání s dešťovými vodami v urbanizovaném území. In Hospodaření s dešťovými vodami ve městech a obcích. Brno: Ardec, s.r.o., 2006. p. 9-17. ISBN: 80-86020-49- 5.
  Detail

  PALČÍK, J.; PRAX, P. Kontinuální monitoring OK Moravská Třebová. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2006. Břeclav: Ardec, s.r.o., 2006. p. 105-110. ISBN: 80-86020-46- 0.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; SKLENÁROVÁ, T. Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území. In Odpadové vody 2006. Tatranské Zruby: AČE SR, 2006. p. 120-125. ISBN: 80-89088-48- 1.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; SKLENÁROVÁ, T.; PRAX, P. Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2006. Břeclav, ČR: Ardec, 2006. p. 311-316. ISBN: 80-86020-46- 0.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; HLUŠTÍK, P.; SKLENÁROVÁ, T.; POLÁŠKOVÁ, K.; KUBÍK, J. Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území. Vodní hospodářství, 2006, vol. 56, no. 5, p. 163-165. ISSN: 1211- 0760.
  Detail

  PRAX, P.; TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; SVOBODA, M. Posouzení tlakových poměrů na výtlaku odpadních vod Kobylnice. 2006. p. 1-13.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P.; KUBÍK, J.; POLÁŠKOVÁ, K.; PRAX, P.; SKLENÁROVÁ, T. Nakládání s dešťovými vodami v urbanizovaném území. In Hospodaření s dešťovými vodami ve městech a obcích. Ardec, s.r.o., 2006. p. 83-90. ISBN: 80-86020-49- 5.
  Detail

  ZBOŘILOVÁ, J.; PRAX, P.; KOUTKOVÁ, H. Hydraulická spolehlivost stokových sítí. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2006. Břeclav: Ardec, s.r.o., 2006. p. 295-300. ISBN: 80-86020-46- 0.
  Detail

 • 2005

  UGARELLI, R. a kol. Evaluation of rehabilitation impact on hydraulic and enviromental performance of sewer system (WP3 CARE-S Project). In 10 th International Conference on Urban Drainage. Kodaň: 2005. p. 1-8.
  Detail

  PRAX, P.; HABR, V.; HOLMA, D. Zpracování a vyhodnocení naměřených srážkových údajů pro potřeby městské hydrologie. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2005. Brno: VUT v Brně, FAST, ÚVHO, 2005. p. 297-304. ISBN: 80-86020-46- 0.
  Detail

  HABR, V., PRAX, P. Význam metody inverzní vzdálenosti analýze plošného rozložení deště. In Nové trendy ve zdravotním a ekologickém inženýrství po vstupu do EU. Praha, Česká republika: ČVUT v Praze, 2005. p. 43 ( p.)ISBN: 80-01-03272- 8.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; KUBÍK, J.; PRAX, P.; ŠIMČÍKOVÁ, P.; ŠULCOVÁ, V. PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S VYUŽITÍM EXPERTNÍHO SYSTÉMU PRO PLÁNOVÁNÍ REKONSTRUKCÍ STOKOVÝCH SÍTÍ. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2005 "Městské vody 2005". Brno: NOEL 2000, s.r.o., 2005. p. 27-34. ISBN: 80-86020-46- 0.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; KUBÍK, J.; PRAX, P.; ŠIMČÍKOVÁ, P.; ŠULCOVÁ, V. Application of Decision Support System for Sewer Network Rehabilitation. In Integrated Urban Water Resource Management. Brno: VUT v Brně, FAST, ÚVHO, 2005. p. 157-168. ISBN: 80-86020-47- 9.
  Detail

  PRAX, P.; HABR, V.; HOLMA, D. Zpracování a vyhodnocení naměřených srážkových údajů pro potřeby městské hydrologie. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2005. Brno: VUT v Brně, FAST, ÚVHO, 2005. p. 297-304. ISBN: 80-86020-46- 0.
  Detail

 • 2004

  PRAX, P., MENŠÍK, M., MIČÍN, J. Use of optimisation methods in design of urban drainage systems. In Expertní systém pro vyhodnocování spolehlivosti a rizik městského odvodnění. Brno, ČR: Akademické nakladatelství CERM, 2004. p. 83 ( p.)ISBN: 80-7204-329- 3.
  Detail

  PRAX, P., HABR, V. Vyhodnocení srážkového monitoringu v zájmovém území jako podklad pro matematické modelování srážko- odtokového procesu. In Expertní systém pro vyhodnocování spolehlivosti a rizik městského odvodnění. Brno, Česká republika: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2004. p. 63 ( p.)ISBN: 80-7204-329- 3.
  Detail

  RUSNÍK, I., PRAX, P. Chemické procesy v gravitační stokové soustavě města Brna a jejich monitoring. In Expertní systém pro vyhodnocování spolehlivosti a rizik městského odvodnění. Brno, Česká republika: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2004. p. 75 ( p.)ISBN: 80-7204-329- 3.
  Detail

  MERTOVÁ, J., PRAX, P., LUŠOVSKÝ, M. Multicriterial sewer network reliability assessment. In Juniorstav 2004. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2004. p. 233 ( p.)ISBN: 80-214-2560- 1.
  Detail

  MIČÍN, J., PRAX, P., MENŠÍK, M., MERTOVÁ, J., NOSEK, R. ŘEŠENÍ A PARCIÁLNÍ VÝSTUPY GRANTOVÉHO PROJEKTU GAČR „EXPERTNÍ SYSTÉM PRO POSOUZENÍ SPOLEHLIVOSTI A RIZIK MĚSTSKÉHO ODVODNĚNÍ“. In Aktuální problémy vodního hospodářství obcí. Brno, Česká republika: VUT v Brně, FAST, ÚVHO, 2004. p. 41 ( p.)ISBN: 80-7204-338- 2.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; RACLAVSKÝ, J.; ŠULCOVÁ, V.; TUHOVČÁK, L. EXPERTNÍ SYSTÉM PRO PLÁNOVÁNÍ REKONSTRUKCÍ STOKOVÝCH SÍTÍ. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2004. Brno, Česká republika: 2004. p. 15 ( p.)ISBN: 80-86020-44- 4.
  Detail

  HABR, V., PRAX, P. Role metody inverzní vzdálenosti v analýze plošného rozložení deště. In 4. vodohospodářská konference 2004. Brno, Česká republika: Ústav vodních staveb, FAST, VUT v Brně, 2004. p. 113 ( p.)ISBN: 80-7204-360- 9.
  Detail

  MERTOVÁ, J., PRAX, P. Spolehlivost stokových sítí. In 4. vodohospodářská konference 2004. Brno, Česká republika: Ústav vodních staveb, FAST, VUT v Brně, 2004. p. 296 ( p.)ISBN: 80-7204-360- 9.
  Detail

  PRAX, P.; ČERMÁK, J. Urban Tree Root Systems and Tree Survival Near Sewers and other Structures. In Engancing Urban Environment by Environmental Upgrading and Restoration. Londýn: 2004. p. 45 ( p.)ISBN: 1-4020-2693- 5.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; RACLAVSKÝ, J.; ŠULCOVÁ, V.; TUHOVČÁK, L. Expertní systém pro plánování obnovy stokových sítí (CARE-S). Vodní hospodářství, Čistírenské listy, 2004, vol. 54, no. 11/ 2004, p. 327 ( p.)ISSN: 1211- 0760.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; ŠULCOVÁ, V.; ŠIMČÍKOVÁ, P. Příklad použití expertního systému REHAB MANAGER pro plánování rekonstrukcí stokových sítí. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod. Bratislava: VÚVH, 2004. p. 187-197. ISBN: 80-89062-42- 3.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; RACLAVSKÝ, J.; ŠULCOVÁ, V.; TUHOVČÁK, L. Využití expertního systému pro plánování rekonstrukcí stokových sítí. In Odpadové vody 2004. Tatranské Zruby: AČE SR, 2004. p. 119-123. ISBN: 80-89088-33- 3.
  Detail

  PRAX, P., MENŠÍK, M., MIČÍN, J. Use of optimisation methods in design of urban drainage systems. In MENDEL 2004 - 10th International Conference on Soft Computing. Brno, ČR: FSI VUT, 2004. p. 313-319. ISBN: 80-214-2676- 4.
  Detail

 • 2003

  PRAX, P.; RUSNÍK, I.; HLAVÍNEK, P. Vliv dopravy odpadních vod na jejich kvalitu a množství. In Analýza procesů odvodnění urbanizovaných celků. 1. vydání, kapitola 11. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, 2003. p. 104 ( p.)ISBN: 80-7204-279- 3.
  Detail

  SCHÜETZE, M.; PRAX, P. The Characteristic rainfall design for assessing urban drainage networks by means of genetic algorithms. In Analýza vybraných procesů odvodnění urbanizovaných celků. 1. Brno, Česká republika: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2003. p. 28-41. ISBN: 80-7204-279- 3.
  Detail

  PRAX, P.; MENŠÍK, M.; MATOUŠEK, R. Projekt využití evolučních algoritmů pro vyhodnocení spolehlivosti a rizik odvodnění urbanizovaného území. In Analýza procesů odvodnění urbanizovaných celků. 1. vydání, kapitola 9. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, 2003. p. 79 ( p.)ISBN: 80-7204-279- 3.
  Detail

  MIČÍN, J.; PRAX, P.; SCHÜETZE, M. Měření a monitoring na stokové síti města Brna. In Analýza vybraných procesů odvodnění urbanizovaných celků. 1. vydání, kapitola 5. Brno, Česká republika: akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2003. p. 40-49. ISBN: 80-7204-279- 3.
  Detail

  PRAX, P.; KOUTKOVÁ, H. USE OF REGRESSION ANALYSIS FOR STATISTICAL ASSESSMENT OF HISTORICAL RAIN SERIES. In Analýza vybraných procesů odvodnění urbanizovaných celků. 1. vydání, kapitola 4. Brno, Česká republika: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2003. p. 28 ( p.)ISBN: 80-7204-279- 3.
  Detail

  PRAX, P.; UHMANNOVÁ, H. Technické podklady a směrnice pro návrh a provozování odlehčovacích komor. In Analýza procesů odvodnění urbanizovaných celků. 1. vydání, kapitola 10. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, 2003. p. 88 ( p.)ISBN: 80-7204-279- 3.
  Detail

  MIČÍN, J.; PRAX, P.; OŠMERA, P. DEŠŤOMĚRNÉ PODKLADY PRO POTŘEBY POSUZOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STOKOVÝCH SÍTÍ. In Analýza vybraných procesů odvodnění urbanizovaných celků. 1. Brno, Česká republika: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2003. p. 12 ( p.)ISBN: 80-7204-279- 3.
  Detail

  MIČÍN, J.; PRAX, P. a kol. Analýza vybraných procesů odvodnění urbanizovaných celků. In Analýza vybraných procesů odvodnění urbanizovaných celků. 1. Brno, Česká republika: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2003. ISBN: 80-7204-279- 3.
  Detail

  PRAX, P.; HABR, V. Vyhodnocení plošného rozložení srážek pro město Brno. In Analýza procesů odvodnění urbanizovaných celků. 1. vydání, kapitola 6. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, 2003. p. 50 ( p.)ISBN: 80-7204-279- 3.
  Detail

  PRAX, P. Technické podklady a směrnice pro návrh a provozování odlehčovacích komor. Vodní hospodářství, 2003, vol. 53, no. 7, p. 1 ( p.)ISSN: 1211- 0760.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; MIČÍN, J.; PRAX, P. Stokování a čištění odpadních vod. 1. vydání. Brno, Česká republika: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2003. ISBN: 80-214-2535- 0.
  Detail

  MERTOVÁ, J., PRAX, P. RELIABILITY ASSESSMENT OF A SEWER NETWORK BY LONG- TERM SIMULATION. In Rehabilitation Management of Urban Infrastructure Networks. Drážďany, SRN: Technishe Universität Dresden, 2003. p. 205 ( p.)ISBN: 3-86005-403- 1.
  Detail

  HABR, V., PRAX, P. Použití semivariogramu pro analýzu srážek. In Problematika vodního hospodářství 2003. Praha, Česká republika: ČVUT v Praze, 2003. p. 52 ( p.)ISBN: 80-01-02844- 5.
  Detail

  MERTOVÁ, J., PRAX, P., ČERMÁK, J. Interakce stokové sítě a městské zeleně. In Problematika vodního hospodářství 2003. Praha, Česká republika: ČVUT v Praze, 2003. p. 72 ( p.)ISBN: 80-01-02844- 5.
  Detail

  PRAX, P.; MENŠÍK, M.; MIČÍN, J.; MASOPUST, P.; OŠMERA, P. Použití optimalizačních metod při návrhu stokových sítí. In Odpadní vody – Wastewater 2003. 1. Oloumouc: 2003. p. 186 ( p.)ISBN: 80-239-0573- 2.
  Detail

  PRAX, P. Technické podklady a směrnice pro návrh a provozování odlehčovacích komor. Vodní hospodářství, 2003, vol. 53, no. 7, p. 1 ( p.)ISSN: 1211- 0760.
  Detail

  MERTOVÁ, J., PRAX, P. Posouzení spolehlivosti stokové sítě s využitím dlouhodobé simulace. In 5. odborná konference doktorského studia Díl 7 - Vodní hospodářství a vodní stavby. VUT v Brně, Fakulta stavební: Akademické nakladatelství CERM, 2003. p. 95 ( p.)ISBN: 80-7204-265- 3.
  Detail

 • 2002

  KOUTKOVÁ, H., PRAX, P. Use of Regression analysis for statistical assessment of historic rainfall series. In 2002.
  Detail

  PRAX, P., KOUTKOVÁ, H. Use of regression analysis for statistical assessment of historical rain series. In Aktuálne problémy vodného hospodárstva obcí. STU Bratislava, SR: STU Bratislava, SR, 2002. p. 67 ( p.)ISBN: 80-227-1793- 2.
  Detail

  PRAX, P., RUSNÍK, I., HLAVÍNEK, P. Vliv dopravy odpadních vod na jejich kvalitu a množství. In Odpadové vody 2002. Nitra, SR: UVTIP Nitra, vydavateľstvo NOI, 2002. p. 42 ( p.)ISBN: 80-89088-00- 7.
  Detail

  PRAX, P.; KOUTKOVÁ, H. Use of regression Analysis for Statistical Assesment of Historical Rain Series. In Aktuálne problémy vodného hospodárstva obcí. Bratislava, Slovenská republika: STU v Bratislavě, KZI, 2002. p. 67 ( p.)ISBN: 80-227-1793- 2.
  Detail

  PRAX, P., RUSNÍK, I., HLAVÍNEK, P. Vliv dopravy odpadních vod na jejich kvalitu a množství. Vodní hospodářství, 2002, vol. 52, no. 5, p. 1 ( p.)ISSN: 1211- 0760.
  Detail

  PRAX, P., HABR, V. Vyhodnocení plošného rozložení srážek pro město Brno. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2002. Brno, Česká republika: NOEL 2000 s.r.o., 2002. p. 53 ( p.)ISBN: 80-86020-38- X.
  Detail

  PRAX, P., RUSNÍK, I., HLAVÍNEK, P. Vliv dopravy odpadních vod na jejich kvalitu a množství. Vodní hospodářství, 2002, vol. 52, no. 5/ 2002, p. I ( p.)ISSN: 1211- 0760.
  Detail

  PRAX, P.; UHMANNOVÁ, H. Technické podklady a směrnice pro návrh a provozování odlehčovacích komor. In Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod VII. 1. Brno, Česká republika: VHOS, a.s. Moravská Třebová, 2002. p. 37 ( p.)ISBN: 80-86020-36- 3.
  Detail

 • 2001

  PRAX, P., MATOUŠEK, R., MENŠÍK, M. Projekt využití evolučních algoritmů pro vyhodnocení spolehlivosti a rizik odvodnění urbanizovaného území. In Odpadní vody - WASTEWATER 2001. Neuveden. Praha, Česká republika: AČE ČR, 2001. p. 285 ( p.)ISBN: 80-238-6917- 5.
  Detail

  PRAX, P., HELCELET, M. Praktické zkušenosti s provozováním dešťových nádrží a separátorů. In Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod VI. Brno, Česká republika: Noel 2000, s.r.o., 2001. p. 47 ( p.)ISBN: 80-86020-32- 0.
  Detail

  HLAVÍNEK, P., MIČÍN, J., PRAX, P. Příručka stokování a čištění. 2001.
  Detail

  HLAVÍNEK, P., MIČÍN, J., PRAX, P. Příručka stokování a čištění. Příručka stokování a čištění. NOEL 2000 s.r.o.: NOEL 2000 s.r.o. Údolní 56, 602 00 Brno, 2001. ISBN: 80-86020-30- 4.
  Detail

  PRAX, P., MATOUŠEK, R., MENŠÍK, M. Projekt využití evolučních algoritmů pro vyhodnocení spolehlivosti a rizik odvodnění urbanizovaného povodí. In 4. Mezinárodní a bienální konference a výstava Odpadní vody - Wastewater 2001. Praha: AČE ČR, 2001. p. 285 ( p.)ISBN: 80-238-6917- 5.
  Detail

  PRAX, P. Hydrologie stokových sítí. In Příručka stokování a čištění. Příručka stokování a čištění. Brno: NOEL 2000, s.r.o., 2001. p. 53 ( p.)ISBN: 80-86020-30- 4.
  Detail

  PRAX, P. Monitoring. In Příručka stokování a čištění. Příručka stokování a čištění. Brno: NOEL 2000, s.r.o., 2001. p. 45 ( p.)ISBN: 80-86020-30- 4.
  Detail

  PRAX, P. Stanovení množství a kvality odpadních vod ve stokových sítích. In Příručka stokování a čištění. Příručka stokování a čištění. Brno: NOEL 2000, s.r.o., 2001. p. 34 ( p.)ISBN: 80-86020-30- 4.
  Detail

  PRAX, P. Druhy odpadních vod. In Příručka stokování a čištění. Příručka stokování a čištění. Brno: NOEL 2000, s.r.o., 2001. p. 29 ( p.)ISBN: 80-86020-30- 4.
  Detail

  PRAX, P. Způsob dopravy odpadních vod. In Příručka stokování a čištění. Příručka stokování a čištění. Brno: NOEL 2000, s.r.o., 2001. p. 19 ( p.)ISBN: 80-86020-30- 4.
  Detail

  PRAX, P. Stokové soustavy. In Příručka stokování a čištění. Příručka stokování a čištění. Brno: NOEL 2000, s.r.o., 2001. p. 9 ( p.)ISBN: 80-86020-30- 4.
  Detail

  PRAX, P. Systémy uspořádání gravitačních stokových sítí. In Příručka stokování a čištění. Příručka stokování a čištění. Brno: NOEL 2000, s.r.o., 2001. p. 12 ( p.)ISBN: 80-86020-30- 4.
  Detail

  PRAX, P. Historie stokování a čištění. In Příručka stokování a čištění. Příručka stokování a čištění. Brno: NOEL 2000, s.r.o., 2001. p. 1 ( p.)ISBN: 80-86020-30- 4.
  Detail

  PRAX, P. Účel odvodňování staveb. In Příručka stokování a čištění. Příručka stokování a čištění. Brno: NOEL 2000, s.r.o., 2001. p. 6 ( p.)ISBN: 80-86020-30- 4.
  Detail

  MATOUŠEK, R., PRAX, P., MIČÍN, J. Design of Urban Drainage by means of Genetic Algorithms. In Mezinárodní vodohospodářské kolokvium. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2001. p. 107 ( p.)ISBN: 80-214-2033- 2.
  Detail

  PRAX, P., HABR, V. Plošný monitoring dešťových událostí pro město Brno a jeho vyhodnocení. In Mezinárodní vodohospodářské kolokvium. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2001. p. 83 ( p.)ISBN: 80-214-2033- 2.
  Detail

  PRAX, P., MIČÍN, J., MENŠÍK, M. Využití evolučních algoritmů pro tvorbu expertního systému odvodnění urbanizovaných celků. In Aktuální problémy vodního hospodářství obcí. Neuveden. Praha, Česká republika: ČVUT v Praze, 2001. p. 95 ( p.)ISBN: 80-01-02510- 1.
  Detail

  MATOUŠEK, R.; PRAX, P.; MIČÍN, J. Design of Urban Drainage by Means of Genetic Algorithms. In Mezinárodní vodohospodářské kolokvium. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2001. p. 107 ( p.)ISBN: 80-214-2033- 2.
  Detail

  PRAX, P., HABR, V. Plošný monitoring dešťových událostí pro město Brno a jeho vyhodnocení. In Mezinárodní vodohospodářské kolokvium. Brno: VUT v Brně, FAST, VST, 2001. p. 83 ( p.)ISBN: 80-214-2033- 2.
  Detail

  PRAX, P., MIČÍN, J., MENŠÍK, M. Využití evolučních algoritmů pro vyhodnocení spolehlivosti a rizik odvodnění urbanizovaného povodí. In Aktuální problémy vodního hospodářství obcí. Praha: ČVUT Praha, 2001. p. 95 ( p.)ISBN: 80-01-02510- 1.
  Detail

  PRAX, P. Objekty na stokové síti a jejich navrhování. In Příručka stokování a čištění. Příručka stokování a čištění. Brno: NOEL 2000, s.r.o., 2001. p. 116 ( p.)ISBN: 80-86020-30- 4.
  Detail

  PRAX, P. Matematické modelování proudění odpadních vod v potrubí stokové sítě. In Příručka stokování a čištění. Příručka stokování a čištění. Brno: NOEL 2000, s.r.o., 2001. p. 80 ( p.)ISBN: 80-86020-30- 4.
  Detail

  PRAX, P., RUSNÍK, I., HLAVÍNEK, P. Vliv způsobu dopravy odpadních vod a na jejich kvalitu, množství a dopad na ČOV. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2001. Brno: ÚVHO FAST VUT v Brně, 2001. p. 27 ( p.)ISBN: 80-86020-33- 9.
  Detail

  PRAX, P. Hydraulika stokových sítí. In Příručka stokování a čištění. Příručka stokování a čištění. Brno: NOEL 2000, s.r.o., 2001. p. 67 ( p.)ISBN: 80-86020-30- 4.
  Detail

  PRAX, P. Výpočtové postupy pro dimenzování stokových sítí. In Příručka stokování a čištění. Příručka stokování a čištění. Brno: NOEL 2000, s.r.o., 2001. p. 77 ( p.)ISBN: 80-86020-30- 4.
  Detail

 • 2000

  MIČÍN, J.; PRAX, P.; HABR, V. Strategie řízení systému odvodnění integrovaných územních celků. In Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů. Neuveden. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2000. p. 5-13. ISBN: 80-214-1752- 8.
  Detail

  PRAX, P.; MIKULÁŠEK, P. Posouzení vlivu simulace plošného rozložení deště na matematické modelování stokové sítě. In Aktuální problémy vodního hospodářství obcí. Neuveden. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, 2000. p. 72-77. ISBN: 80-86020-29- 0.
  Detail

  KOUTKOVÁ, H., PRAX, P. Využití regresní analýzy pro statistické posouzení historických dešťových řad. In Optimalizace inženýrských úloh ve stokování. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, 2000. p. 128 ( p.)ISBN: 80-7204-134- 7.
  Detail

  PRAX, P., MATOUŠEK, R., MIČÍN, J. Aplikace genetických algoritmů v oblasti odvodnění urbanizovaných celků. In Optimalizace inženýrských úloh ve stokování. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, 2000. p. 106 ( p.)ISBN: 80-7204-134- 7.
  Detail

  KOUTKOVÁ, H., PRAX, P. Využití regresní analýzy pro statistické posouzení historických dešťových řad. In Mezinárodní workshop "" Optimalizace inženýrských úloh ve stoková. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2000. p. 128 ( p.)ISBN: 80-7204-134- 7.
  Detail

  MIČÍN, J.; PRAX, P. Měření a monitoring pro potřeby odvodnění urbanizovaného území. In Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVST, 2000. p. 4-12. ISBN: 80-214-1463- 4.
  Detail

 • 1999

  PRAX, P., KOUTKOVÁ, H. Statistická analýza historických dešťových řad pro potřeby matematického modelování stokových sítí. In XI. Mezinárodní vědecká konference. Neuveden. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 1999. p. 249 ( p.)ISBN: 80-214-1440- 5.
  Detail

  PRAX, P. Využití optimalizačních metod při řízení systému odvodnění urbanizovaného území. In XI. Mezinárodní vědecká konference. Neuveden. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 1999. p. 245 ( p.)ISBN: 80-214-1440- 5.
  Detail

  PRAX, P. Vliv komunálních odpadních vod na kvalitu povrchových vod. In Návrh obecné metodiky pro sestavování matematických modelů kvality vody v síti vodních toků. Neuveden. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 1999. p. 79 ( p.)ISBN: 80-214-1462- 6.
  Detail

 • 1998

  MIČÍN, J., PRAX, P., SCHÜETZE, M. Měření a monitoring na stokové síti města Brna. In Kvalita vod ´ 98. 1. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, 1998. p. 202 ( p.)ISBN: 80-86020-21- 5.
  Detail

 • 1996

  PRAX, P.; MIČÍN, J.; OŠMERA, P.; ŠIMONÍK, I. Characteristic Rainfalls by Means of Genetic Algorithms. In 2nd International Mendel Conference on Genetic Algorithms "MENDEL 96". Brno, Česká republika: Technical University of Brno, Faculty of Mechanical Egineering, 1996. p. 120 ( p.)ISBN: 80-214-0769- 7.
  Detail

  MIČÍN, J., OŠMERA, P., PRAX, P., ŠIMONÍK, I. Characteristic Rainfalls by Means of Genetic Algorithms. In Workshop 96 - Preservation & Creation of the Environment. Praha, Česká republika: ČVUT v Praze, 1996. p. 963 ( p.)
  Detail

 • 1995

  PRAX, P., MIČÍN, J., OŠMERA, P., MARŠÁLEK, J. Strategie řízení systémů odvodnění integrovaných urbanizovaných celků. In Odpadní vody 95. Brno, Česká republika: AČE ČR, 1995. p. 65 ( p.)
  Detail

 • 1994

  PRAX, P., MIČÍN, J., ŠTĚPANÍK, K. Strategy of Large Sewerage Systems Control. In Computer Aided Analysis and Opration in Sewage Transport and Treatment Technology IUGM94. Göteborg, Švédsko: Chalmers University of Technology, Sweden, 1994. p. 23 ( p.)ISBN: 0347- 8165.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.