Ing.

Petr Prax

Ph.D.

FCE – External Pedagogue

prax.p@fce.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Petr Prax, Ph.D.

Projects

 • 2010

  Plošné rozložení srážek nad městem Brnem, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2007

  GA103/07/0676, Extrémní srážkové scénáře pro rizikovou analýzu posouzení ekonomicky únosného a ekologicky šetrného návrhu stokových sítí, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 30.06.2010
  Detail

 • 2005

  1G57071, Integrovaný přístup při řešení využití dešťových vod v intravilánu, zahájení: 01.02.2005, ukončení: 31.01.2008
  Detail