Ing.

Petr Lampa

FIT – Head of department

+420 54114 1200, +420 54114 1225
lampa@fit.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Petr Lampa

Publications

 • 2005

  LAMPA, P. Zkušenosti z budování a provozu informačního systému založeného na open source. Špindlerův Mlýn: 2005.
  Detail

  HONZÍK, J., LAMPA, P. Computer aided QA process of accreditation of study program "Information technology" at FIT BUT in the Czech Repub. In Proceedings of New Horizons In Bussines and Industry. Corfu, Greece: Technological Educational Institute of Crete. Heracleion, Gree, 2005. p. 84-89. ISBN: 960-85316-9- 1.
  Detail

  ČERNOCKÝ, J., LAMPA, P. Teaching signals - making it automatic, making it fun. In Proc. Radioelektronika 2005. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2005. p. 318 ( p.)ISBN: 80-214-2904- 6.
  Detail | WWW

 • 2000

  ZÁHOŘÍK, V., LAMPA, P. Gigabitové páteřní sítě VUT v Brně. In Širokopásmové sítě a jejich aplikace. Olomouc: CESNET z.s.p.o. Praha, UP Olomouc - Informační centrum, Centrum výpočetní techniky, 2000. p. 56 ( p.)ISBN: 80-244-0095- 2.
  Detail | WWW

*) Publications are generated once a 24 hours.