Mgr.

Petr Kloc

Ph.D.

FEEC, UVEE – assistant professor

+420 54114 6730
klocpetr@feec.vutbr.cz

Send BUT message

Mgr. Petr Kloc, Ph.D.

Creative activities

  • ŠIMEK, D.; KLOC, P.: Vzplyňovací komora; Experimentální komora pro studium chování elektrického oblouku ve výparech různých plastových materiálů. Lamoratoř VTPPL, FEKT, VUT v Brně. (funkční vzorek)
    Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.