Mgr.

Petr Kloc

Ph.D.

FEEC, UVEE – assistant professor

+420 54114 6730
klocpetr@feec.vutbr.cz

Send BUT message

Mgr. Petr Kloc, Ph.D.

Projects

  • 2020

    Moderní technologie v elektrických pohonech a přístrojích, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
    Detail

  • 2019

    Erozní vlastnosti nových kompozitních materiálů Cu-Cr pro elektroenergetiku, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2020
    Detail