Ing.

Petr Hrubý

FCH – Researcher

xchrubyp@fch.vut.cz

Send BUT message

Ing. Petr Hrubý

Publications

 • 2020

  HRUBÝ, P.; KALINA, L.; MÁSILKO, J.; POŘÍZKA, J.; ŠOUKAL, F.; NEVRLÝ, V.; KIMM, M.; GRIES, T. Stability of Basalt-fibres reinforcement in Alkali-activated systems. Materiali in tehnologije, 2020, vol. 54, no. 2, p. 203-210. ISSN: 1580-2949.
  Detail | WWW

  Dvorak R., Topolar L., Bilek V., Hruby P. Study of Latent Self-healing Ability of Sodium Hydroxide Activated Blast Furnace Slag Systems via Non-destructive Measurement. In Smart Innovation, Systems and Technologies. Smart Innovation, Systems and Technologies. 1. Huddersfield, UK: Springer, Cham, 2020. p. 915-926. ISBN: 978-3-030-57744-5. ISSN: 2190-3018.
  Detail | WWW

 • 2019

  BÍLEK, V.; HRUBÝ, P.; HAJZLER, J.; KALINA, L.; DVOŘÁK, R.; TOPOLÁŘ, L. Barevné variace alkalické aktivace během její degradace. 2019. p. 1-31.
  Detail

  HRUBÝ, P.; KALINA, L.; MÁSILKO, J., KIMM M., GRIES T. Utilization of basalt fabrics as reinforcement for alkali-activated blast furnace slag systems. In International Conference Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2019. p. 1-9. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW

  TOPOLÁŘ, L.; PLŠKOVÁ, I.; DVOŘÁK, R.; HODULÁKOVÁ, M.; PAZDERA, L.; HRUBÝ, P. Sledování změn dynamických vlastností alkalicky aktivovaných materiálů při různých procesech degradace. DEFEKTOSKOPIE 2019 NDE for Safety. Praha: VUT v Brně a ČNDT z.s., 2019. p. 139-145. ISBN: 978-80-214-5799-7.
  Detail

  BÍLEK, V.; HRUBÝ, P.; HAJZLER, J.; KALINA, L.; PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L. Kolorimetrické posuzování míry degradace alkalicky aktivovaných materiálů. 2019.
  Detail

  BÍLEK, V.; HAJZLER, J.; HRUBÝ, P.; KALINA, L.; HODULÁKOVÁ, M.; TOPOLÁŘ, L. Využití rtuťové intruzní porozimetrie pro charakterizaci degradovaných alkalicky aktivovaných materiálů. 2019.
  Detail

 • 2018

  HRUBÝ, P.; KALINA, L.; MÁSILKO, J.; POŘÍZKA, J. Durability of basalt fibres under the alkaline conditions. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. p. 112-112. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail | WWW

 • 2017

  KALINA, L.; HRUBÝ, P.; BARTONÍČKOVÁ, E. Návrh zpracování odpadních technologických kalů po výrobě CaCl2. 2017. p. 1-16.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.