Ing.

Petr Dvořák

FME, NCC NaCCAS - ACD – Researcher

+420 54114 3687
dvorak.p@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Petr Dvořák

Projects

 • 2018

  LTC18007, Využití bezpilotních systémů (UAS) v monitoringu rostlinných invazí na různé prostorové i časové škále, zahájení: 01.07.2018, ukončení: 30.09.2021
  Detail

 • 2014

  TA04020455, Detekce a monitoring invazních druhů s využitím bezpilotních leteckých prostředků, zahájení: 01.07.2014, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2013

  Dynamický podobnostní model meziplanetární sondy , zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail