Mgr.

Petr Chrást

CEITEC, RG-1-02

petr.chrast@ceitec.vutbr.cz

Send BUT message

Mgr. Petr Chrást

Projects

  • 2020

    Využití pokročilých analytických metod a přístupů při ochraně životního prostředí, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2020
    Detail

  • 2019

    Analýza polutantů v životním prostředí a možnosti jejich eliminace, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2019
    Detail