Ing.

Pavol Lupták

FME, IMID DID – Assistant lecturer

Pavol.Luptak@vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Pavol Lupták

Projects

  • 2020

    Využití virtuální reality v návrhovém procesu průmyslového designu., zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
    Detail