prof. Dr. Ing.

Pavel Zemčík

FIT – Dean

+420 54114 1150, +420 54114 1217
zemcik@fit.vutbr.cz

Send BUT message

prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

Projects

 • 2020

  Moderní metody zpracování, analýzy a zobrazování multimediálních a 3D dat, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2019

  Framework of key enabling technologies for safe and autonomous drones´ applications, zahájení: 01.10.2019, ukončení: 30.09.2022
  Detail

  Arrowhead Tools for Engineering of Digitalisation Solutions, zahájení: 01.05.2019, ukončení: 31.07.2022
  Detail

  Artificial Intelligence Driven Autonomy, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2018

  MuSiC - Mnohoúrovňová bezpečnost v kritických aplikacích počítačových systémů, zahájení: 01.06.2018, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  8A18011, From the cloud to the edge - smart IntegraTion and OPtimisation Technologies for highly efficient Image and VIdeo processing Systems, zahájení: 01.06.2018, ukončení: 31.05.2021
  Detail

  TL01000394, Počítačová podpora pro analýzu a predikci růstu a vývoje dítěte, zahájení: 01.05.2018, ukončení: 30.04.2021
  Detail

  TEchnology TRAnsfer via Multinational Application eXperiments, zahájení: 01.04.2018, ukončení: 31.08.2021
  Detail

  DG18P02OVV055, Pokročilá extrakce a rozpoznávání obsahu tištěných a rukou psaných digitalizátů pro zvýšení jejich přístupnosti a využitelnosti, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  SAUCE - Smart Asset re-Use in Creative Environments, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  Assessing and Enhancing Emotional Competence for Well-Being (ECoWeB) in the Young: A principled, evidence-based, mobile-health approach to prevent mental disorders and promote mental well-being, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2021
  Detail

  Mezinárodní mobilita výzkumníků Vysokého učení technického v Brně, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.01.2022
  Detail

  TH03010330, BOREC - Barevný Obraz v prostředí "Realtime Embedded Computing", zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2017

  Cross-CPP - Ecosystem for Services based on integrated Cross-sectorial Data Streams from multiple Cyber Physical Products and Open Data Sources, zahájení: 01.12.2017, ukončení: 30.11.2020
  Detail

  User Activity Analysis and Emotional Competence Assessment for Investigation of Problematic Usage of the Internet, zahájení: 23.10.2017, ukončení: 22.10.2021
  Detail

  WearableRobots - Advanced Collaborative Aspects of Wearable Robotic Systems, zahájení: 01.09.2017, ukončení: 14.03.2021
  Detail

  enetCollect - Large-Scale Information Extraction and Gamification for Crowdsourced Language Learning, zahájení: 01.09.2017, ukončení: 06.03.2021
  Detail

  8A17001, AQUAS: Aggregated Quality Assurance for Systems, zahájení: 01.05.2017, ukončení: 30.04.2020
  Detail

  MegaModelling at Runtime - scalable model-based framework for continuous development and runtime validation of complex systems, zahájení: 01.04.2017, ukončení: 31.03.2020
  Detail

  Intermodální registrace 3D dat ve zdravotnictví, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  Přenos znalostí v oblasti zpracování obrazových dat ve vestavěných zařízeních, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 30.09.2018
  Detail

  VH20172018014, Systém pro analýzu obrazových dat pro potřeby Police ČR, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2018
  Detail

  Zpracování, zobrazování a analýza multimediálních a 3D dat, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  VI20172020068, Nástroje a metody zpracování videa a obrazu pro zvýšení efektivity operací bezpečnostních a záchranných složek, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2016

  LQ1602, IT4Innovations excellence in science, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  Aplikace 3D modelování ve zdravotnictví, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2015

  LF15012, CEPTIS - Vestavěná výpočetní platforma pro dopravu, průmysl a dohled, zahájení: 01.10.2015, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  Social Semantic Emotion Analysis for Innovative Multilingual Big Data Analytics Markets, zahájení: 01.04.2015, ukončení: 31.03.2017
  Detail

 • 2014

  TA04011606, Využití moderních technik zpracování obrazových dat a počítačového plánování v traumatologii, zahájení: 01.07.2014, ukončení: 30.06.2017
  Detail

  7H14011, Embedded multi-core systems for mixed criticality applications in dynamic and changeable real-time environments, zahájení: 01.04.2014, ukončení: 31.03.2017
  Detail

  7H14011, EMC2— Embedded Multi-Core Systems for Mixed Criticality Applications in Dynamic and Changeable Real-Time Environments, zahájení: 01.04.2014, ukončení: 31.03.2017
  Detail

  7H14002, Algorithms, Design Methods, and Many-Core Execution Platform for Low-Power Massive Data-Rate Video and Image Processing, zahájení: 01.04.2014, ukončení: 30.06.2017
  Detail

  Visual localization in natural environments, zahájení: 01.03.2014, ukončení: 19.07.2016
  Detail

  7H14003, Reconfigurable ROS-based Resilient Reasoning Robotic Cooperating Systems, zahájení: 01.02.2014, ukončení: 31.01.2017
  Detail

  Zpracování, rozpoznávání a zobrazování multimediálních a 3D dat, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  7H13004, HoliDes - Holistic Human Factors and System Design of Adaptive Cooperative Human-Machine Systems, zahájení: 01.10.2013, ukončení: 30.09.2016
  Detail

  SCAlable Preservation Environments (SCAPE), zahájení: 01.09.2013, ukončení: 30.09.2014
  Detail

  7E13047, Applying Pilots Models for Safer Aircraft, zahájení: 01.09.2013, ukončení: 31.08.2016
  Detail

  TA03010396, Integrovaná simulační platforma, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  VYUŽITÍ ROZŠÍŘENÉ VIRTUÁLNÍ REALITY – AUGMENTED REALITY V STROJÍRENSKÝCH APLIKACÍCH, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  7E13044, Intelligent Management Platform for Advanced Real-Time media processes, zahájení: 01.11.2012, ukončení: 31.10.2015
  Detail

  7HZC13005, Portable and Predictable Performance on Heterogeneous Embedded Manycores, zahájení: 01.09.2012, ukončení: 31.10.2015
  Detail

  EE2.3.30.0039, Excelentní mladí vědci na VUT v Brně, zahájení: 01.07.2012, ukončení: 30.06.2015
  Detail

  7H12006, ConstRaint and Application driven Framework for Tailoring Embedded Real-time Systems, zahájení: 01.06.2012, ukončení: 30.09.2015
  Detail

  TE01020415, Centrum kompetence ve zpracování vizuálních informací, zahájení: 01.05.2012, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  TE01020155, Centrum pro rozvoj dopravních systémů, zahájení: 01.04.2012, ukončení: 31.03.2018
  Detail

  LD12027, Pořizování a zpracování HDR obrazů, zahájení: 01.03.2012, ukončení: 30.04.2015
  Detail

  Obrazy s vysokým dynamickým rozsahem, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  TA02030915, Ověření realizace spojité zátěžové mapy pomocí moderních klasifikačních a predikčních metod, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Snímací a výpočetní hardware pro podporu výuky klasifikace, rozpoznávání a evolučních algoritmů, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  TA02030841, Výzkum a vývoj možností monitorování a ovlivňování pohybu vozidel na silnicích nižších tříd v ČR, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  TA02030835, D-NOTAM, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2011

  ED1.1.00/02.0070, The IT4Innovations Centre of Excellence, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Podpora talentovaných studentů na FIT VUT v Brně, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  TA01010931, Systém pro podporu vyhodnocování metody FISH, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Pokročilé bezpečné, spolehlivé a adaptivní IT, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Podpora stipendijního fondu pro talentované studenty z oblasti bývalého Sovětského svazu, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Mezinárodní mobilita studentů VUT v Brně, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Pokročilé rozpoznávání a prezentace multimediálních dat, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  TA01010678, Chytrý autopilot, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  VG20102015006, Nástroje a metody zpracování videa a obrazu pro boj s terorismem, zahájení: 01.10.2010, ukončení: 30.09.2015
  Detail

  VG20102015022, Moderní prostředky pro boj s kybernetickou kriminalitou na Internetu nové generace, zahájení: 01.10.2010, ukončení: 30.09.2015
  Detail

  Rozpoznávání a prezentace informací z multimediálních dat, zahájení: 01.04.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  RECOMP - Reduced Certification Costs Using Trusted Multi-core Platforms, zahájení: 01.04.2010, ukončení: 31.03.2013
  Detail

  Smart Multicore Embedded SYstems, zahájení: 01.02.2010, ukončení: 31.01.2013
  Detail

  Podpora výuky detekčních klasifikátorů v počítačovém vidění, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Multimediální obsah na mobilních zařízeních, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  GD102/09/H083, Informační technologie v biomedicínském inženýrství, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Laboratoř zpracování obrazu a počítačové grafiky, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2008

  7E08063, Emerging, Collective Intelligence for personal, organisational and social use, zahájení: 01.04.2008, ukončení: 31.03.2011
  Detail

  Laboratoř interakce člověka s počítačem, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2007

  MSM0021630528, Výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Laboratoř aplikovaných výkonných počítačových systémů (LAVPS), zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2006

  AMIDA - Augmented Multi-party Interaction with Distance Access, zahájení: 01.10.2006, ukončení: 31.12.2009
  Detail

  Curricula development: KHBO, VUT, TU Sofia, zahájení: 04.07.2006, ukončení: 04.11.2009
  Detail

  2B06052, Biomarker - Vytipování markerů, screening a časná diagnostika nádorových onemocnění pomocí vysoce automatizovaného zpracování multidimenzionálních biomedicínských obrazů, zahájení: 01.07.2006, ukončení: 30.06.2011
  Detail

  LC06008, Centrum počítačové grafiky, zahájení: 01.03.2006, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  CARETAKER - Content Analysis and REtrieval Technologies to Apply Knowledge Extraction to massive Recording, zahájení: 01.03.2006, ukončení: 30.09.2008
  Detail

  Internacioanlizace, podpora přípíravy evropských společných studijních programů "Joint Degree", zahájení: 02.01.2006, ukončení: 29.12.2006
  Detail

  GA201/06/1821, Algoritmy rozpoznávání obrazu, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2005

  Uživatelská rozhraní hierarchických struktur, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail

  Laboratoř pro obraz a zvuk, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail

  Rozpoznání a sledování částí lidského těla, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2004

  ECTS/DS National Coordinator team, zahájení: 01.09.2004, ukončení: 31.12.2007
  Detail

  1ET400750408, Rapid prototyping tools for development of HW-accelerated embedded image- and video-processing applications, zahájení: 01.07.2004, ukončení: 31.12.2008
  Detail

  Augmented Multi-party Interaction, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2006
  Detail

  MSM6383917201, Optická síť národního výzkumu a její nové aplikace, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2003

  Kolaborativní virtuální prostředí, zahájení: 28.11.2003, ukončení: 28.11.2004
  Detail

  3C Research - Convergent technology research for digital media processing and communicatins, Rendering on demand, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2002

  Multi Modal Meeting Manager, zahájení: 01.03.2002, ukončení: 28.02.2005
  Detail

  IMPIT - Mezinárodní mobilita studentů, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2002
  Detail

  GA102/02/0507, Algoritmy počítačové grafiky s podporou FPGA, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2003
  Detail

 • 1999

  Pracoviště pro prostorovou multimediální komunikaci, zahájení: 01.01.1999, ukončení: 31.12.1999
  Detail

  MSM 262200012, Výzkum informačních a řídicích systémů, zahájení: 01.01.1999, ukončení: 31.12.2004
  Detail

 • 1998

  Rozvoj výuky multimédií, zahájení: 01.01.1998, ukončení: 31.12.1998
  Detail

 • 1996

  Zavedení předmětu Multimédia, zahájení: 01.01.1996, ukončení: 31.12.1996
  Detail