prof. Ing.

Pavel Václavek

Ph.D.

FEEC, UAMT – Professor

+420 54114 6413
vaclavek@feec.vutbr.cz

Send BUT message

prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D.

Creative activities

 • VÁCLAVEK, P.; BLAHA, P.: PMSMAPOS; Řídicí systém pro servopohon se synchronním motorem s permanentními magnety. FEKT ÚAMT. (funkční vzorek)
  Detail

 • BLAHA, P.; VÁCLAVEK, P.: SFIO Toolbox; SFIO Toolbox. VUT FEKT ÚAMT, E544, Kolejní 4, Brno. URL: http://www.uamt.feec.vutbr.cz/projekty/1M0567/vysledky/sfio. (software)
  http://www.uamt.feec.vutbr.cz/projekty/1M0567/vysledky/sfio, number of downloads: 1
  Detail

 • VESELÝ, L.; GRAF, M.; VÁCLAVEK, P.; BLAHA, P.: PMSM_MPC; Prediktivní regulátor synchronního motoru s permanentními magnety. VUT FEKT UAMT SD2.138, Technicka 12. (funkční vzorek)
  Detail

 • BLAHA, P.; VÁCLAVEK, P.: SFIO Toolbox for TC275; SFIO Toolbox for TC275. Produkt je využíván v laboratořích pro validaci funkcí metodou PIL simulace a pro měření jejich časové náročnosti.. URL: http://www.uamt.feec.vutbr.cz/vysledky/sfio-tc27x. (software)
  http://www.uamt.feec.vutbr.cz/vysledky/sfio-tc27x, number of downloads: 3
  Detail

 • BLAHA, P.; VÁCLAVEK, P.: Algoritmus řízení 9PH PMSM; Algoritmus řízení devítifázového synchronního motoru. Laboratoř automatického řízení na UAMT FEKT VUT v Brně, testovací zařízení projetku MotorBrain v laboratořích firmy ZF Friedrichshafen.. URL: https://www.uamt.feec.vutbr.cz/vysledky/pmsm9ph. (software)
  https://www.uamt.feec.vutbr.cz/vysledky/pmsm9ph, number of downloads: 4
  Detail

 • Blaha Petr, Václavek Pavel: Řídicí systém Zynq pro aplikace řízení motorů; ŘÍDICÍ SYSTÉM PMS MOTORU S VYUŽITÍM SoC ZYNQ. Pracoviště CEITEC, Technická 3082/12, 616 00 Brno.. (funkční vzorek)
  Detail

 • Otava Lukáš, Blaha Petr, Václavek Pavel: KNIHOVNA FUNKCÍ PRO INTERPRET; KNIHOVNA FUNKCÍ PRO INTERPRET V PROSTŘEDÍ eLUA. Produkt je umístěn na STI VUT v Brně, Purkyňova 123, 616 00 Brno. URL: http://www.ceitec.cz/cak/libinterpetelua/. (software)
  http://www.ceitec.cz/cak/libinterpetelua/, number of downloads: 1
  Detail

 • VESELÝ, L.; BLAHA, P.; VÁCLAVEK, P.: SW_CIDAM_02_2016; Knihovna bloků pro realizaci vstupů a výstupů při HIL simulaci mechatronických systémů v systémech CompactRIO. Vysoké učení technické v Brně Středoevropský technologický institut Purkyňova 123 612 00 Brno. URL: https://www.ceitec.cz/cidam/hil-ios/. (software)
  https://www.ceitec.cz/cidam/hil-ios/, number of downloads: 2
  Detail

 • VESELÝ, L.; BLAHA, P.; VÁCLAVEK, P.: SW_CIDAM_03_2016; Knihovna bloků pro HIL simulaci mechatronických systémů v programovatelných hradlových polích. Vysoké učení technické v Brně Středoevropský technologický institut Purkyňova 123 612 00 Brno. URL: https://www.ceitec.cz/cidam/hil-motors/. (software)
  https://www.ceitec.cz/cidam/hil-motors/, number of downloads: 1
  Detail

 • BLAHA, P.; VÁCLAVEK, P.; KOZOVSKÝ, M.; PETYOVSKÝ, P.; MACHO, T.: 3CCAR_BIPOLAR_STEPPER_MC_FS_2016; Bipolar stepper motor control. Vysoké učení technické v Brně Středoevropský technologický institut Purkyňova 123 612 00 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • ABOELHASSAN, M.; BLAHA, P.; VÁCLAVEK, P.: EMC2_FPGA_DESIGN_FOR_RPMSG_DEMONSTRATION_2016; Multicore design in FPGA of ZYNQ for demonstration of RPMsg Lite protocol. Vysoké učení technické v Brně Středoevropský technologický institut Purkyňova 123 612 00 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • OTAVA, L.; BLAHA, P.; VÁCLAVEK, P.: SW_CIDAM_01_2017; Knihovna bloků pro monitorování a diagnostiku elektrických pohonů. Vysoké učení technické v Brně Středoevropský technologický institut Purkyňova 123 612 00 Brno. URL: https://www.ceitec.cz/cidam/monitor_diag/. (software)
  https://www.ceitec.cz/cidam/monitor_diag/, number of downloads: 1
  Detail

 • BARTÍK, O.; BLAHA, P.; VÁCLAVEK, P.: SW_CIDAM_02_2017; Software pro RT simulaci Modelica modelů v systému CompactRIO. Vysoké učení technické v Brně Středoevropský technologický institut Purkyňova 123 612 00 Brno. URL: https://www.ceitec.cz/cidam/monitor_diag/. (software)
  https://www.ceitec.cz/cidam/monitor_diag/, number of downloads: 1
  Detail

 • POHL, L.; BARTÍK, O.; BLAHA, P.; VÁCLAVEK, P.: SW_CIDAM_01_2018; SW platforma: algoritmy a nástroje pro samonastavitelnou regulaci pohonů. Vysoké učení technické v Brně Středoevropský technologický institut Purkynova 123 612 00 Brno. URL: https://www.ceitec.cz/cidam/autotuning. (software)
  https://www.ceitec.cz/cidam/autotuning, number of downloads: 1
  Detail

 • KOZOVSKÝ, M.; BLAHA, P.; VÁCLAVEK, P.: 3CCAR_PMSM_SW_CONTROL; Advanced Control Algorithms for Six-phase PMS Motor with Segregated Windings. Vysoké učení technické v Brně Středoevropský technologický institut Purkyňova 123 612 00 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • BLAHA, P.; VESELÝ, L.; KOZUBÍK, M.; VÁCLAVEK, P.: servomotor s prediktivním řízením; Prototyp servomotoru řízeného algoritmy prediktivního řízení. Vysoké učení technické v Brně. (prototyp)
  Detail

 • BLAHA, P.; OTAVA, L.; POHL, L.; BARTÍK, O.; VESELÝ, L.; BUCHTA, L.; VÁCLAVEK, P.: advanced-gmr-processing; Algoritmy a softwarové ovladače pro určování rychlosti/polohy použitím nových snímačů jako GMR. Vysoké učení technické v Brně. URL: http://www.ceitec.cz/cidam/advanced-gmr-processing. (software)
  http://www.ceitec.cz/cidam/advanced-gmr-processing, number of downloads: 0
  Detail

 • KOZOVSKÝ, M.; BLAHA, P.; BUCHTA, L.; VÁCLAVEK, P.: SW_2020_01; Fail operational control algorithms of electrical drives. software úmístěný na CEITEC VUT. URL: http://autodrive.ceitec.cz/fail-op-alg/. (software)
  http://autodrive.ceitec.cz/fail-op-alg/, number of downloads: 0
  Detail

 • OTAVA, L.; PETYOVSKÝ, P.; MACHO, T.; KOZOVSKÝ, M.; BLAHA, P.; VÁCLAVEK, P.: SW_2020_02; Software drivers for automotive powertrain in microcontroller AURIX 2G. software úmístěný na CEITEC VUT. URL: http://autodrive.ceitec.cz/sw-drivers-automotive/. (software)
  http://autodrive.ceitec.cz/sw-drivers-automotive/, number of downloads: 0
  Detail

 • OTAVA, L.; KOZOVSKÝ, M.; GLOS, J.; DOSEDĚL, M.; BLAHA, P.; VÁCLAVEK, P.; HAVRÁNEK, Z.: SW_2020_03; Motor control software for fully electric glider. software úmístěný na CEITEC VUT. URL: http://autodrive.ceitec.cz/sw-mc-glider. (software)
  http://autodrive.ceitec.cz/sw-mc-glider, number of downloads: 0
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.