Ing.

Pavel Švancara

Ph.D.

FME, ISMMB DTBNMM – assistant professor

+420 54114 2869
svancara@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Pavel Švancara, Ph.D.

Publications

 • 2017

  HÁJEK, P.; ŠVANCARA, P.; HORÁČEK, J.; ŠVEC, J. Two-dimensional finite element model of vowel production: properties of self-oscillating vocal folds interacting with fluid flow. Ghent: 2017.
  Detail | WWW

  HÁJEK, P.; ŠVANCARA, P.; HORÁČEK, J.; ŠVEC, J. Effects of Turbulence in FE Model of Human Vocal Folds Self-oscillation. In Engineering Mechanics 2017. Engineering mechanics 2014. Svratka: Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, v. v. i., Prague, 2017. p. 366-369. ISBN: 978-80-214-5497-2. ISSN: 1805-8248.
  Detail | WWW

 • 2016

  HÁJEK, P.; ŠVANCARA, P.; HORÁČEK, J.; ŠVEC, J. Numerical Simulation of the Effect of Stiffness of Lamina Propria on the Self- sustained Oscillation of the Vocal Folds. In Engineering Mechanics 2016. Engineering mechanics 2014. Svratka: Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, v. v. i., Prague, 2016. p. 182-185. ISBN: 978-80-87012-59- 8. ISSN: 1805-8248.
  Detail

  HÁJEK, P.; ŠVANCARA, P.; HORÁČEK, J.; ŠVEC, J. Numerical Simulation of the Self- oscillating Vocal Folds in Interaction with Vocal Tract Shaped for Particular Czech Vowels. In Recent Global Research and Education: Technological Challenges: Proceedings of the 15th International Conference on Global Research and Education Inter- Academia 2016. Advances in Intelligent Systems and Computing. Warsaw: Springer Verlag, 2016. p. 317-323. ISBN: 978-3-319-46490- 9. ISSN: 2194-5357.
  Detail | WWW

  HÁJEK, P.; ŠVANCARA, P.; HORÁČEK, J.; ŠVEC, J. FE Modelling of the Influence of the Lamina Propria Properties on the Vocal Folds Vibration and Produced Sound for Specific Czech Vowels. In Computational Mechanics 2016: Book of extended abstracts. Plzeň: University of West Bohemia, 2016. p. 23-24. ISBN: 978-80-261-0647- 0.
  Detail

  HÁJEK, P.; ŠVANCARA, P.; HORÁČEK, J.; ŠVEC, J. G. Finite Element Modelling of the Effect of Stiffness and Damping of Vocal Fold Layers on their Vibrations and Produced Sound. Applied Mechanics and Materials, 2016, no. 821, p. 657-664. ISSN: 1662-7482.
  Detail | WWW

 • 2015

  ŠVANCARA, P.; HORÁČEK, J.; HÁJEK, P.; MATUG, M.; ŠVEC, J.G. Comparing the Use of Compressible and Incompressible Flow in the FE Mode lof Human Vocal Folds Self- oscillation. Engineering mechanics 2015. Svratka: Institute of Theoretical and Applied Mechanics ASCR, 2015. p. 306-307. ISBN: 978-80-86246-42- 0.
  Detail

 • 2014

  ŠVANCARA, P.; HORÁČEK, J.; ŠVEC, J. G. Finite element modelling of human vocal folds self- oscillation. Proceedings of The 9th Internationl Conference on Voice Physiology and Biomechanics 2014. Salt Lake City, USA: National Center for Voice and Speech, University of Utah, 2014. p. 83-83.
  Detail

  ŠVANCARA, P.; HORÁČEK, J.; MARTÍNEK, T.; ŠVEC, J. Numerical simulation of videokymographic images from the results of the finite element model. In Engineering mechanics 2014. Svratka: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a bimechaniky, VUT v Brně, 2014. p. 640-643. ISBN: 978-80-214-4871-1.
  Detail

 • 2013

  ŠVANCARA, P.; HORÁCEK, J.; MARTÍNEK, T.; ŠVEC, J. Finite element modelling of the effect of lamina propria properties on vocal- fold vibrations and produced sound. Proceedings of the 10th Pan Europan Voice Conference. Praha: Medical Healthcom, 2013. p. 135-136. ISBN: 978-80-260-4832- 9.
  Detail

  ŠVANCARA, P.; TOMECEK, V.; HORÁCEK, J.; ŠVEC, J. Finite element modelling of sound pressure around the human head during phonation. In Engineering mechanics 2013. Svratka: Ústav termomechaniky, AV ČR v.v.i., 2013. p. 157-158. ISBN: 978-80-87012-46- 8.
  Detail

 • 2012

  Švancara, P., Horáček, J., Švec, J. G. Numerical simulation of the self- oscillations of the vocal folds and of the resulting acoustic phenomena in the vocal tract. In Advances in Mechanisms Design, Proceedings of TMM 2012. Mechanisms and Machine Science. Mechanisms and Machine Science. Dordrecht, Netherlands: Springer, 2012. p. 357-363. ISBN: 978-94-007-5124- 8. ISSN: 2211- 0984.
  Detail

  Švancara, P.; Horáček, J.; Švec, J. G. Finite element modelling of self- sustained voice production using compressible fluid interacting with vocal fold structure. Proceedings of the 8th International Conference on Voice Physiology and Biomechanics. Erlangen, Germany: University Hospital Erlangen, 2012. p. 130-131.
  Detail

 • 2011

  ŠVANCARA, P.; ŠVEC, J.; HORÁČEK, J. Finite element modeling of voice production: Combining fluid- structure interaction with acoustic. Proceedings of the 9th Pan Europan Voice Conference. Aix-en-Provence, France: CNRS Laboratoire Parole et Langage, 2011. p. 79-80.
  Detail

  MIŠUN, V.; ŠVANCARA, P.; VAŠEK, M. Experimental Analysis of the Characteristics of Artificial Vocal Folds. JOURNAL OF VOICE, 2011, vol. 25, no. 3, p. 308-318. ISSN: 0892- 1997.
  Detail

  Švancara, P., Horáček, J., Hrůza V. FE modelling of the fluid-structure-acoustic interaction for the vocal folds self- oscillation. In Vibration Problems ICOVP 2011. Springer Proceedings in Physics. Springer Proceedings in Physics. Berlin, Germany: Springer, 2011. p. 801-807. ISBN: 978-94-007-2068- 8. ISSN: 0930- 8989.
  Detail

 • 2010

  ŠVANCARA, P.; HORÁČEK, J.; HRŮZA, V. FE model of the vocal folds considering fluid- structure interaction. In Engineering mechanics 2010. Svratka: Ústav termomechaniky, AV ČR v.v.i., 2010. p. 147-148. ISBN: 978-80-87012-26- 0.
  Detail

 • 2009

  ŠVANCARA, P.; HRŮZA, V.; HORÁČK, J. FE model of interaction between flow induced vocal folds oscillations and acoustic processes in the vocal tract. In Computational mechanics 2009. Nečtiny: Západočeská univerzita, 2009. p. 20-21. ISBN: 978-80-7043-824- 4.
  Detail

  ŠVANCARA, P.; HRŮZA, V.; HORÁČEK, J. FE Model of Flow Induced Vocal Folds Oscillations in Interaction with Acoustic Spaces of the Vocal Tract. In Proceedings of the 3rd Advanced Voice Function Assessment International Workoshop. Madrid, Spain: Technical University of Madrid, 2009. p. 17-20. ISBN: 84-95227-64- 9.
  Detail

 • 2007

  LAUKANNEN, A. M., HORÁČEK, J., ŠVANCARA, P., LEHTINEN, E. Effects of FE Modelled Consequences of Tonillectomy on Perceptual Evaluation of Voice. In INTERSPEECH 2007: 8TH ANNUAL CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL SPEECH COMMUNICATION ASSOCIATION. Antwerp, Belgium: ISCA-INST SPEECH COMMUNICATION ASSOC, 2007. p. 1182-1185. ISBN: 978-1-60560-316- 2.
  Detail

  LAUKANNEN, A. M.; HORÁČEK, J.; ŠVANCARA, P.; LEHTINEN, E.; WAARAMAA, T. Perceptual evaluation of FE modelled consequences of tonillectomy: Diffrences between listeners. In Proceedings of 7th Pan European Voice Conference. Groningen, Nederland: University of Groningen, 2007. p. 98-98.
  Detail

 • 2006

  ŠVANCARA, P., HORÁČEK, J., VOKŘÁL, J., ČERNÝ, L. Computational modelling of effect of tonsillectomy on voice production. Logopedics Phoniatrics Vocology, 2006, vol. 31, no. 3, p. 117-125. ISSN: 1401- 5439.
  Detail

  BURŠA, J. Human Biomechanics 2006. Hrotovice: ČSB, 2006. p. 1-156. ISBN: 80-214-3232- 2.
  Detail

  ŠVANCARA, P., VOKŘÁL, J., HORÁČEK, J. Výpočtová a experimentální analýza vlivu odebrání mandlí na výslovnost českých samohlásek. In Interaction and feedbacks 2006. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2006. p. 123-128. ISBN: 80-87012-02- X.
  Detail

  ŠVANCARA, P., HORÁČEK, J. Numerical Modelling of Effect of Tonsillectomy on Production of Czech Vowels. Acta Acustica united with Acustica, 2006, vol. 92, no. 5, p. 681-688. ISSN: 1610- 1928.
  Detail

  ŠVANCARA, P., HORÁČEK, J. Výpočtové modelování vlivu odebrání mandlí na výslovnost českých samohlásek. In Engineering Mechanics 2006. Svratka: UTAM AV ČR, 2006. p. 366-367. ISBN: 80-86246-27- 2.
  Detail

 • 2005

  ŠVANCARA, P.; HORÁČEK, J. FE modelling of effect of tonsillectomy on production of Czech vowels. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2005, vol. 12, no. 5, p. 347-354. ISSN: 1210- 2717.
  Detail

  ŠVANCARA, P.; HORÁČEK, J.; VOKŘÁL, J.; ČERNÝ, L. Computational modeling of effect of tonsillectomy on voice production. In The 6th Pan European Voice Conference : PEVOC6 2005. London, UK: The Royal Academy of Music, 2005. p. 144-145. ISBN: 1-905351-01- 1.
  Detail

  ŠVANCARA, P.; HORÁČEK, J. Numerical modelling of effect of tonsillectomy on production of Czech vowels /a/ and /i/. In Proceedings 4th International Workshop : Models and analysis of vocal emissions for biomedical applications MAVEBA 2005. Firenze, Italy: Firenze University Press, 2005. p. 151-154. ISBN: 88-8453-155- 1.
  Detail

 • 2004

  Švancara, P.; Horáček, J.; Pešek, L. Numerical modelling of production of Czech vowel /a/ based on FE model of the vocal tract. In International Conference on Voice Physiology and Biomechanics 2004. Marseille: Laboratory of Audio-Phonology, Marseille, 2004. p. 163-165.
  Detail

  ŠVANCARA, P.; HORÁČEK, J. Numerická simulace vlivu odebrání mandlí na výslovnost českých samohlásek /a/ a /i/ založená na MKP modelu vokálního traktu člověka. In Interakce a zpětné vazby 2004. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004. p. 167-174. ISBN: 80-85918-91- 9.
  Detail

  ŠVANCARA, P. Statistická a citlivostní analýza stanovení faktorů ztrát vazeb u modelů SEA pomocí duální modální formulace. In Inženýrská mechanika 2004. Svratka: ÚT AV ČR, 2004. p. 291-292. ISBN: 80-85918-88- 9.
  Detail

 • 2003

  ŠVANCARA, P. Stanovení faktorů ztrát vazeb u modelů SEA pomocí metody konečných prvků. In Inženýrská mechanika 2003. Svratka: ÚTAM AV ČR, 2003. p. 344-345. ISBN: 80-86246-18- 3.
  Detail

  ŠVANCARA, P. Statistická a citlivostní analýza určování faktorů ztrát vazeb modelů SEA pomocí metody konečných prvků. In Hluk a kmitanie v praxi 2003. Kočovce, SR: Strojnická fakulta, STU Bratislava, 2003. p. 79-82. ISBN: 80-227-1901- 3.
  Detail

  ŠVANCARA, P., HORÁČEK, J., PEŠEK, L. Numerická simulace vyslovování české samohlásky /a/ založená na konečněprvkovém modelu vokálního traktu. In Interakce a zpětné vazby 2003. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2003. p. 179-186. ISBN: 80-85918-84- 6.
  Detail

  ŠVANCARA, P. Stanovení faktorů ztrát vazeb u modelů SEA pomocí duální formulace a modální analýzy metodou konečných prvků. In Interakce a zpětné vazby 2003. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2003. p. 171-178. ISBN: 80-85918-84- 6.
  Detail

  MIŠUN, V.; ŠVANCARA, P. Externí buzení vokálního traktu u pacientů po laryngektomii. In Noice and Vibration in Practice. Bratislava, Slovensko: Slovak University of TechnologY, 2003. p. 45-48.
  Detail

 • 2002

  ŠVANCARA, P. Využití metody konečných prvků pro určování faktorů ztrát vazeb u modelů SEA. In Hluk a kmitanie v praxi 2002. Kočovce: Vydavatelstvo STU Bratislava, 2002. p. 49-54. ISBN: 80-227-1713- 4.
  Detail

  ŠVANCARA, P. Analýza vibrací v oblasti středních frekvencí pomocí teorie fuzzy struktur. In Interakce a zpětné vazby 2002. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2002. p. 141-148. ISBN: 80-85918-75- 7.
  Detail

  ŠVANCARA, P., MIŠUN, V. Experimentální určování faktorů ztrát vazeb mezi strukturálním a kustickým subsystémem u modelů SEA. In Interakce a zpětné vazby 2002. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2002. p. 149-156. ISBN: 80-85918-75- 7.
  Detail

  ŠVANCARA, P. Určování parametrů modelu SEA pomocí metody konečných prvků. In Inženýrská mechanika 2002. Svratka: Ústav mechaniky těles, FSI VUT Brno, 2002. p. 287-288. ISBN: 80-214-2109- 6.
  Detail

  ŠVANCARA, P.; MIŠUN, V. Experience with experimental identification of one parameter of SEA model. In International congres on Sound and vibration. 1. Orlando, Florida, USA: The 9th International Congress on Sound and Vibration, 2002. p. 149-156.
  Detail

  MIŠUN, V.; ŠVANCARA, P. Buzení subsystémů modelu SEA. In Noise and vibration in practice. 1. Bratislava: STU Bratislava, 2002. p. 59-64. ISBN: 80-227-1713- 4.
  Detail

 • 2001

  ŠVANCARA, P., BERAN, V. Výpočtové modelování vysokofrekvenčního hluku dopravních prostředků pomocí metody SEA. In Inženýrská mechanika 2001. Praha: Ústav ternomechaniky AV ČR, 2001. p. 265-266. ISBN: 80-85918-64- 1.
  Detail

  ŠVANCARA, P., BERAN, V. Experimentální určování parametrů metody SEA. In Aplikovaná mechanika 2001. Nečtiny, Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2001. p. 179-188. ISBN: 80-7082-735- 1.
  Detail

  ŠVANCARA, P. Využití metody SEA pro výpočtové modelování vysokofrekvenčního hluku dopravních prostředků. In FSI Junior konference 2001. Brno: FSI VUT Brno, 2001. p. 194-197.
  Detail

  ŠVANCARA, P. Využití metody konečných prvků pro určování parametrů metody SEA. In Interaction and feedbacks' 2001. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2001. p. 221-228. ISBN: 80-85918-69- 2.
  Detail

 • 2000

  ŠVANCARA, P. Výpočtové modelování vysokofrekvenčního hluku v kabině traktoru Zetor metodou SEA. In Interakce a zpětné vazby 2000. Praha: ÚT AV ČR, 2000. p. 237-244. ISBN: 80-85918-58- 7.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.