Ing.

Pavel Švancara

Ph.D.

FME, ISMMB DTBNMM – assistant professor

+420 54114 2869
svancara@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Pavel Švancara, Ph.D.

Projects

  • 2017

    Vliv vlastností biomateriálů ve výpočtovém modelování, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
    Detail