Ing.

Pavel Milčák

FME, EI DPE – Other teaching position

+420 54114 2577
Pavel.Milcak@vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Pavel Milčák

Creative activities

  • LISÝ, M.; MILČÁK, P.; BARTOŠ, M.; PRAŽSKÝ, B.: Filtr TZL; Sekundární odlučovač TZL. Laboratoř spalování, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, 61669 Brno. (prototyp)
    Detail

  • PRAŽSKÝ, B.; LISÝ, M.; MILČÁK, P.; BARTOŠ, M.: EKOGEM S; Spalovací technologie EKOGEM S pro spalování nedřevní biomasy, energetických kompostů a fermentačních zbytků. Společnost GEMOS CZ, Čelákovice. URL: http://www.oei.fme.vutbr.cz/vysledky-vyzkumu.aspx. (prototyp)
    http://www.oei.fme.vutbr.cz/vysledky-vyzkumu.aspx, number of downloads: 0
    Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.