Ing.

Pavel Milčák

FME, EI DPE – researcher

+420 54114 2577
Pavel.Milcak@vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Pavel Milčák

Projects

  • 2019

    TK02020067, Energeticky nezávislý a soběstačný zdroj tepla z obnovitelných zdrojů pro obce a malé podniky, zahájení: 01.07.2019, ukončení: 30.06.2022
    Detail