Ing.

Pavel Milčák

FME, EI DPE – Other teaching position

+420 54114 2577
Pavel.Milcak@vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Pavel Milčák

Projects

 • 2019

  TK02020067, Energeticky nezávislý a soběstačný zdroj tepla z obnovitelných zdrojů pro obce a malé podniky, zahájení: 01.07.2019, ukončení: 30.06.2022
  Detail

 • 2018

  TK01020168, Výzkum a vývoj vodou chlazeného vibračního roštu, zahájení: 01.09.2018, ukončení: 31.12.2021
  Detail

  Centrum výzkumu nízkouhlíkových technologií, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2022
  Detail