doc. Ing.

Pavel Mazal

CSc.

FME, IMID DCM – Associate professor

+420 54114 3229, +420 54114 3306
Pavel.Mazal@vut.cz

Send BUT message

doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.

Projects

 • 2020

  Magnetoreologický tlumič s krátkou časovou odezvou pro podvozek železničního vozidla, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2018

  Mobilní aparatura pro detekci vad pneumatických systémů, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2017

  FV20341, Nová generace ložisek pro železniční aplikace s prodlouženým servisním intervalem , zahájení: 01.07.2017, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  FV20687, Výzkum a vývoj toroidních ložisek s plným počtem valivých těles do vnějšího průměru 400 mm, zahájení: 01.04.2017, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  Vývoj technologie výroby rychlých magnetoreologických ventilů, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

  TH02010306, Výzkum a vývoj konstrukce a technologie nové generace axiálních soudečkových ložisek, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2016

  FV10645, Analyzátor kontinuální akustické emise pro diagnostiku erozně korozního a creepového poškození potrubních systémů, zahájení: 01.09.2016, ukončení: 31.10.2019
  Detail

 • 2014

  TA04011374, Nový systém bezdemontážní diagnostiky pneumatických a hydraulických komponent, zahájení: 01.07.2014, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  TA04010165, Zařízení pro nedestruktivní testování nelineární metodou, zahájení: 01.07.2014, ukončení: 31.10.2017
  Detail

  Vibroizolační systém užitečného nákladu kosmických nosičů, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  Aplikace moderních fyzikálních přístupů v diagnostice strojních uzlů, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  FR-TI4/602, Diagnostický komplex pro detekci úniků tlakvých médií a materiálových vad tlakových komponent jaderných a tepelných elektráren., zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  FR-TI4/221, Výzkum a vývoj nových energeticky úsporných pohonů tvářecíhc strojů., zahájení: 01.01.2012, ukončení: 30.11.2014
  Detail

 • 2011

  Nové trendy v diagnostice mechanických převodovek, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  MEB091114, Monitorování kvality bodového svařování s využitím metody akustické emise, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Detekce počátku šíření únavových trhlin pomocí metody akustické emise a změny frekvence zatěžování, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Akustická diagnostika mechanické převodovky, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  FR-TI1/371, Integrovaný systém průběžného monitorování vybraných strojních uzlů a technologických procesů, zahájení: 01.10.2009, ukončení: 30.05.2013
  Detail

  Online sledování kontaktního poškozování, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2008

  MEB090622, Zajištění bezpečného provozu dynamicky zatěžovaných ocelových konstrukcí snímáním akustické emise, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2007

  GA106/07/0508, Detekce a výzkum rozvoje cyklického poškození moderních AIMg slitin s aplikací vybraných defektoskopických postupů , zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2006

  FI-IM3/136, Výzkum nových metod měření a vyhodnocení signálů akustické emise (AE) a vývoj vícekanál. digitální aparatury s plně kontinuálním vzorkováním signálu AE a jeho předzpracováním v reálném čase, zahájení: 01.04.2006, ukončení: 31.12.2008
  Detail

  GA106/06/0343, Výzkum stádií kontaktního poškození s využitím metody akustické emise, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2002

  GA106/02/1319, Hodnocení stupně poškození cyklicky namáhaných materiálů s využitím vybraných metod NDT, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2004
  Detail

  GA106/02/0745, Bainitická ocel pro dynamicky namáhané součásti, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2004
  Detail