Ing.

Pavel Kolman

Ph.D.

FME, IPE – Researcher

+420 54114 2816
Pavel.Kolman@ceitec.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Pavel Kolman, Ph.D.

Projects

  • 2006

    Transmisní interferenční mikroskop s nekoherentním osvětlením, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
    Detail

  • 2005

    Transmisní interferenční mikroskop s nekoherentním osvětlením-vývoj prototypu, zahájení: 01.04.2005, ukončení: 31.12.2005
    Detail