Ing.

Pavel Doležal

Ph.D.

FME, IMSE DMM – Assistant professor

+420 54114 3189
dolezal@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Pavel Doležal, Ph.D.

Creative activities

 • PACAL, B.; ČECH, J.; LIŠKUTÍN, P.; DOLEŽAL, P.: tlak.hořčik; Technologie tlakového lití hořčíkových slitin ve vakuu. Kovolit a.s. Modřice. (ověřená technologie)
  Detail

 • PACAL, B.; ČECH, J.; DOLEŽAL, P.: tlakový hořčík; Technologie tlakového lití Mg-Al slitin do forem bez vakua při různých teplotách lití. Kovolit a.s. Modřice. (ověřená technologie)
  Detail

 • DOLEŽAL, P.; ČELKO, L.: Aluminizace ložiskových ocelí z kapalného prostředí. ÚMVI-oKM. (funkční vzorek)
  Detail

 • DOLEŽAL, P.; ČELKO, L.: Alitosilitace ložiskových ocelí z kapalného prostředí. ÚMVI-o.KM. (funkční vzorek)
  Detail

 • KLAKURKOVÁ, L.; ČELKO, L.; DOLEŽAL, P.: Aluminizace komerčně čistého niklu z kapalného prostředí. ÚMVI-o.SaFA. (funkční vzorek)
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.